ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 40 / 1อ่านอรรถกถา 40 / 487อรรถกถา เล่มที่ 40 ข้อ 496อ่านอรรถกถา 40 / 505อ่านอรรถกถา 40 / 1767
อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อธิปติปัจจัย

               อรรถกถาอธิปติปัจจัย               
               ในอารัมมณาธิปตนิทเทส พระองค์ทรงแสดงกุศลที่นับเนื่องในภูมิ ๔ ด้วยอำนาจพระเสขะและปุถุชน. ในสหชาตาธิปตินิทเทสก็เหมือนกัน.
               พระอรหันต์ย่อมไม่มีการทำให้หนักในโลกิยกุศลทั้งหลาย เพราะได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดแล้ว เพราะฉะนั้น จึงทรงแสดงไว้เฉพาะอรหัตมรรคเท่านั้น.

               อรรถกถาอธิปติปัจจัย จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑ อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อธิปติปัจจัย จบ.
อ่านอรรถกถา 40 / 1อ่านอรรถกถา 40 / 487อรรถกถา เล่มที่ 40 ข้อ 496อ่านอรรถกถา 40 / 505อ่านอรรถกถา 40 / 1767
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=40&A=5900&Z=5961
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11357
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11357
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :