ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 42 / 1อ่านอรรถกถา 42 / 59อรรถกถา เล่มที่ 42 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 42 / 80อ่านอรรถกถา 42 / 730
อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓
สเหตุกทุกะ สังสัฏฐวาร

               ส่วนนี้ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓                เหตุทุกะ ปฏิจจวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=1                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓                โลกิยทุกะ ปฏิจจวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=290

.. อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ สเหตุกทุกะ สังสัฏฐวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 42 / 1อ่านอรรถกถา 42 / 59อรรถกถา เล่มที่ 42 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 42 / 80อ่านอรรถกถา 42 / 730
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=42&A=1290&Z=1395
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :