ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 44.1 / 1อ่านอรรถกถา 44.1 / 405อรรถกถา เล่มที่ 44.1 ข้อ 443อ่านอรรถกถา 44.1 / 489อ่านอรรถกถา 44.1 / 1903
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อนุโลมทุกัตติกปัฏฐาน เหตุทุกอาจยคามิตติกะ

               ส่วนนี้ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕                อนุโลมทุกัตติกปัฏฐาน เหตุทุกสนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=869

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕ อนุโลมทุกัตติกปัฏฐาน เหตุทุกอาจยคามิตติกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 44.1 / 1อ่านอรรถกถา 44.1 / 405อรรถกถา เล่มที่ 44.1 ข้อ 443อ่านอรรถกถา 44.1 / 489อ่านอรรถกถา 44.1 / 1903
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=2474&Z=2688
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :