ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 5 / 1อ่านอรรถกถา 5 / 172อรรถกถา เล่มที่ 5 ข้อ 173อ่านอรรถกถา 5 / 174อ่านอรรถกถา 5 / 261
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ จีวรขันธกะ
หัวข้อประจำขันธกะ

               ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ จีวรขันธกะ                จีวรที่เกิดขึ้นมี ๘ มาติกา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=172                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ จัมเปยยขันธกะ                เรื่องพระกัสสปโคตรเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=174

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ จีวรขันธกะ หัวข้อประจำขันธกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 5 / 1อ่านอรรถกถา 5 / 172อรรถกถา เล่มที่ 5 ข้อ 173อ่านอรรถกถา 5 / 174อ่านอรรถกถา 5 / 261
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=5&A=4645&Z=4693
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :