ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 5 / 1อ่านอรรถกถา 5 / 20อรรถกถา เล่มที่ 5 ข้อ 24อ่านอรรถกถา 5 / 25อ่านอรรถกถา 5 / 261
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ จัมมขันธกะ
หัวข้อประจำขันธกะ

               ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ จัมมขันธกะ                เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=20                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ เภสัชชขันธกะ                ภิกษุอาพาธในฤดูสารทเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=25

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ จัมมขันธกะ หัวข้อประจำขันธกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 5 / 1อ่านอรรถกถา 5 / 20อรรถกถา เล่มที่ 5 ข้อ 24อ่านอรรถกถา 5 / 25อ่านอรรถกถา 5 / 261
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=5&A=696&Z=722
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :