ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 5 / 1อ่านอรรถกถา 5 / 253อรรถกถา เล่มที่ 5 ข้อ 258อ่านอรรถกถา 5 / 261อ่านอรรถกถา 5 / 261
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ โกสัมพีขันธกะ
รับภิกษุผู้ถูกยกเข้าหมู่เป็นต้น

               ศึกษาเนื้อความอรรถกถาได้ในข้อ ๒๓๘. (อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้)

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ โกสัมพีขันธกะ                เรื่องภิกษุรูปหนึ่งเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=238

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๒ โกสัมพีขันธกะ รับภิกษุผู้ถูกยกเข้าหมู่เป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 5 / 1อ่านอรรถกถา 5 / 253อรรถกถา เล่มที่ 5 ข้อ 258อ่านอรรถกถา 5 / 261อ่านอรรถกถา 5 / 261
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=5&A=6632&Z=6755
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :