ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 200อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 225อ่านอรรถกถา 6 / 251อ่านอรรถกถา 6 / 682
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ กัมมขันธกะ
อุกเขปนียกรรมที่ ๕ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๑๗๔.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ กัมมขันธกะ                อุกเขปนียกรรมที่ ๕ เรื่องพระฉันนะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=174                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ ปาริวาสิกขันธกะ                เรื่องพระอยู่ปริวาสเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=320

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ กัมมขันธกะ อุกเขปนียกรรมที่ ๕ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ จบ.
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 200อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 225อ่านอรรถกถา 6 / 251อ่านอรรถกถา 6 / 682
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=6&A=2518&Z=2723
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :