ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 320อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 334อ่านอรรถกถา 6 / 344อ่านอรรถกถา 6 / 682
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ ปาริวาสิกขันธกะ
เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุเป็นต้น

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๓๒๐.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ ปาริวาสิกขันธกะ                เรื่องพระอยู่ปริวาสเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=320                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ สมุจจยขันธกะ                เรื่องพระอุทายีเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=377

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ ปาริวาสิกขันธกะ เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 320อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 334อ่านอรรถกถา 6 / 344อ่านอรรถกถา 6 / 682
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=6&A=3792&Z=3954
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :