ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 43อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 69อ่านอรรถกถา 6 / 84อ่านอรรถกถา 6 / 682
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ กัมมขันธกะ
นิยสกรรมที่ ๒ ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวดเป็นต้น

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๔๓.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ กัมมขันธกะ                นิยสกรรมที่ ๒ เรื่องพระเสยยสกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=43                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ กัมมขันธกะ                ปัพพาชนียกรรมที่ ๓ เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=84

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ กัมมขันธกะ นิยสกรรมที่ ๒ ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวดเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 43อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 69อ่านอรรถกถา 6 / 84อ่านอรรถกถา 6 / 682
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=6&A=663&Z=844
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :