ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1108อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1117อ่านอรรถกถา 8 / 1124อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อรรถกถา ปริวาร
มหาสงคราม เปรียบเทียบอธิกรณ์ เป็นต้น

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1087).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร                มหาสงคราม ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงครามเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1087                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร                กฐินเภท ว่าด้วยกฐินไม่เป็นอันกรานเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1124

.. อรรถกถา ปริวาร มหาสงคราม เปรียบเทียบอธิกรณ์ เป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1108อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1117อ่านอรรถกถา 8 / 1124อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=8&A=10043&Z=10099
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :