ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1165อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1170อ่านอรรถกถา 8 / 1172อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อรรถกถา ปริวาร
อุปาลิปัญจกะ โวหารวรรคที่ ๓

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1161).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร                อุปาลิปัญจกะ อนิสสิตวรรคที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1161                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร                สมุฏฐาน ภิกษุไม่มีความจงใจต้องอาบัติเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1230

.. อรรถกถา ปริวาร อุปาลิปัญจกะ โวหารวรรคที่ ๓ จบ.
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1165อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1170อ่านอรรถกถา 8 / 1172อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=8&A=10792&Z=10984
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :