ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1183อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1191อ่านอรรถกถา 8 / 1193อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อรรถกถา ปริวาร
อุปาลิปัญจกะ ธุดงควรรคที่ ๖

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1161).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร                อุปาลิปัญจกะ อนิสสิตวรรคที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1161                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร                สมุฏฐาน ภิกษุไม่มีความจงใจต้องอาบัติเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1230

.. อรรถกถา ปริวาร อุปาลิปัญจกะ ธุดงควรรคที่ ๖ จบ.
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1183อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1191อ่านอรรถกถา 8 / 1193อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=8&A=11418&Z=11458
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :