ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 15 : PALI ROMAN An.A. (manoratha.2)

             7. Puttasuttavannana
   [87]  Sattame samanamacaloti samanaacalo, makaro padasandhikaro, niccalasamanoti
attho. Imina sattavidhampi sekham dasseti. Sopi sasane mulajataya saddhaya
patitthitatta acalo nama. Samanapundarikoti pundarikasadiso samano. Pundarikam
nama unasatapattam saroruham. Imina sukkhavipassakakhinasavam dasseti. So hi
jhanabhinnanam abhavena aparipunnagunatta samanapundariko nama hoti. Samanapadumoti
padumasadiso samano. Padumam nama paripunnasatapattam saroruham. Imina ubhatobhagavimuttam
khinasavam dasseti. So hi jhanabhinnanam bhavena paripunnagunatta samanapadumo
nama hoti. Samanesu samanasukhumaloti sabbesupi etesu samanesu sukhumalasamano
muducittasariro kayikacetasikadukkharahito ekantasukhi. Etena attananceva attasadise
dasseti.
   Evam matikam nikkhipitva idani patipatiya vibhajantoti kathanca 1-
bhikkhavetiadimaha. Tattha sekhoti sattavidhopi sekho. Patipadoti patipannako. Anuttaram
yogakkhemam patthayamano viharatiti arahattam patthayanto viharati. Muddhabhisittassati
muddhani abhisittassa, 2- katabhisekassati attho. Abhisekoti abhisekam katum yutto.
Anabhisittoti na tava abhisitto. Macalappattoti ranno khattiyassa muddhabhisittassa
@Footnote: 1 Si. katamo ca   2 cha.Ma. muddhavasittassati muddhani avasittassa
Puttabhavena ceva puttesu jetthakabhavena ca na tava abhisittabhavena ca abhisekappatti
atthaya acalappatto niccalapatto. Makaro nipatamattam. Kayena phusitvati namakayena
phusitva.
   Yacitova bahulam civaram paribhunjatiti "idam bhante paribhunjatha"ti evam dayakehi
yacamanehi upanitam civaram bahum paribhunjati, kincideva ayacitam, bakulatthero viya.
Pindapatam khadiravanamagge sivalitthero viya. Senasanam atthakanagarasutte 1- anandatthero
viya. Gilanapaccayam pilindavacchatthero viya. Tyassati te assa. Manapenevati manam
alliyanakena. Samudacarantiti kattabbakiccani karonti pavattanti va. Upaharam
upaharantiti kayikacetasikam upaharam upaharanti upaniyanti. Sannipatikaniti
tinnampi sannipatena nibbattani. Utuparinamajaniti utuparinamato
atisitaatiunhaututo jatani. Visamapariharajaniti accasanaatitthanadika
visamapariharato jatani. Opakkamikaniti vadhabandhanadiupakkamena nibbattani.
Kammavipakajaniti vinapi imehi karanehi kevalam pubbekatakammavipakavaseneva jatani.
Catunnam jhanananti ettha khinasavanampi buddhanampi kiriyajjhananeva adhippetani.
Sesam uttanatthamevati.             The Pali Atthakatha in Roman Book 15 page 364-365. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8410&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8410&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=482              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=3916              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=3971              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=3971              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]