ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 17 : PALI ROMAN Khuddaka.A. (paramatthajo.)

             4. Kumarapanhavannana
               atthuppatti
     idani "ekannama kin"ti evamadinam kumarapanhanam atthavannanakkamo
anuppatto. Tesam atthuppattim idha nikkhepappayojananca vatva
atthavannanam karissama:-
     atthuppatti tava tesam sopako nama bhagavato mahasavako ahosi.
Tenayasmata jatiya sattavasseneva anna aradhita, tassa bhagava panhabyakaranena
upasampadam anunnatukamo attana adhippetatthanam panhanam byakaranasamatthatam
pakasento 1- "ekannama kin"ti evamadina panhe pucchi. So byakasi, tena ca
byakaranena bhagavato cittam aradhesi. 2- Sa ca 3- tassayasmato upasampada ahosi.
             Ayam tesam atthuppatti.
              --------
              Nikkhepappayojanam
     yasma pana saranagamanehi buddhadhammasamghanussativasena cittabhavana,
sikkhapadehi silabhavana, dvattimsakarena ca kayabhavana pakasita, tasma idani
nanappakarato pannabhavanamukhadassanattham ime panhabyakarana idha nikkhitta.
Yasma va silapadatthano samadhi, samadhipadatthana ca panna. Yathaha "sile
patitthaya naro sapanno, cittam pannaca bhavayan"ti, 4- tasma sikkhapadehi silam
dvattimsakarena tam gocaram samadhim ca dassetva samahitacittassa nanadhammupaparikkharaya
pannaya pabhedadassanattham idha nikkhittatipi vinnatabba.
           Idam tesam idha nikkhepappayojanam.
             ------------
           Ekam nama kinti panhavannana
     idani tesam atthavannana hoti:- "ekannama kin"ti bhagava yasmim
ekadhammasmim bhikkhu samma nibbindamano anupubbena dukkhassantakaro hoti,
@Footnote: 1 cha.Ma., i. passanto 2 Si. aradhitam 3 cha.Ma. va 4 sam. sa. 15/23/16 jatasutta
Yasmincayamayasma nibbindamano anupubbena dukkhassantamakasi, tam dhammam sandhaya
panham pucchati. "sabbe satta aharatthitika"ti thero puggaladhitthanaya desanaya
vissajjeti. "katama ca bhikkhave sammasati, idha bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi
viharati"ti 1- evamadini cettha suttani evam vissajjanayuttisambhave sadhakani.
Yato 2- ettha yenaharena sabbe satta "aharatthitika"ti vuccanti, so aharo
tam va nesam aharatthitikattam "ekannama kin"ti putthena therena nidditthanti
veditabbam. Tanhi bhagavata idha ekanti adhippetam, na tu sasane loke va
annam ekam nama natthiti napetum vuttam. Vuttancetam 3- bhagavata:-
     "ekadhamme bhikkhave bhikkhu samma nibbindamano samma virajjamano
  samma vimuccamano samma pariyantadassavi sammattamabhisamecca dittheva dhamme
  dukkhassantakaro hoti. Katamasmim ekadhamme, sabbe satta aharatthitika.
  Imasmim kho bhikkhave ekadhamme bhikkhu samma nibbindamano .pe.
  Dukkhassantakaro hoti. Eko panho eko uddeso ekam veyyakarananti
  iti yantam vuttam, imametam paticca vuttan"ti. 4-
     aharatthitikati cettha yatha "atthi bhikkhave subhanimittam, tattha
ayonisomanasikarabahulikaro, ayamaharo anuppannassa va kamacchandassa
uppadaya"ti 5- evamadisu paccayo aharoti vuccati, evam paccayamaharasaddena
gahetva paccayatthitita 6- "aharatthitika"ti vutta. Cattaro pana ahare
sandhaya "aharatthitika"ti vuccamane "asannisatta 7- deva ahetuka anahara
aphassaka 8- avedanika"ti 9- vacanato "sabbe"ti vacanamayuttam bhaveyya.
     Tattha siya:- evampi vuccamane "katame dhamma sappaccaya.
Pancakkhandha rupakkhandho .pe. Vinnanakkhandho"ti 10- vacanato khandhanamyeva
@Footnote: 1 sam. maha. 19/8/8 vibhangasutta 2 cha.Ma., i. yato na dissati
@3 cha.Ma. vuttanhetam evamuparipi 4 am. dasaka. 24/27/41 pathamamahapanhasutta
@5 sam. maha. 19/232/91 6 cha.Ma. paccayatthitika 7 cha.Ma., i. asannasatta
@8 cha.Ma. avedanaka 9 abhi. vi. 35/1017/510 10 abhi.sam. 34/1089/255
Paccayatthitikattam yuttamayuttam 1- sattanantu ayuttamevetam vacanam bhaveyyati. Na kho
panetam evam datthabbam. Kasma? sattesu khandhopacarasiddhito. Sattesu hi
khandhopacaro siddho. Kasma? khandhe upadaya pannapetabtato. Katham? gehe
gamupacaro viya. Yatha 2- hi gehani upadaya pannapetabbatta gamassa
ekasmimpi dvisu tisupi va gehesu daddhesu "gamo daddho"ti evam gehe
gamupacaro siddho, evameva khandhesu paccayatthenaharatthitikesu "satta
aharatthitika"ti ayampi upacaro siddhoti veditabbo. Paramatthato ca khandhesu
jayamanesu ca jiyyamanesu 3- ca miyyamanesu 3- ca "khane khane tvam bhikkhu jayase
ca jiyase ca miyase ca"ti vadata bhagavata tesu sattesu khandhopacaro siddhoti
dassito evati veditabbo. Yato yena paccayakhayena aharena sabbe satta
titthanti, so aharo tam va tesam aharatthitikattam ekanti veditabbam. Aharo
hi aharatthitikattam va aniccatakarato nibbidaya padatthanam hoti. Atha tesu
sabbasattasannitesu sankharesu aniccatadassanena nibbindamano anupubbena
dukkhassantakaro hoti, paramatthavisuddhim papunati. Yathaha:-
       "sabbe sankhara aniccati    yada pannaya passati
       atha nibbandati dukkhe      esa maggo visuddhiya"ti. 4-
     Ettha ca "ekannama kin"ti ca "kimha"ti 5- ca duvidho patho,
tattha sihalanam kimhati patho. Te hi "kin"ti vattabbe "kimha"ti vadanti.
Keci bhananti "ha iti nipato, tena acariyanampi 6- ayameva patho"ti. Ubhayathapi
pana ekova attho. Yatha ruccati, tatha patipajjitabbam. 7- yatha pana "sukhena
phuttha athava dukkhena, 8- dukkham domanassam patisamvediyati"ti 9- evamadisu katthaci
dukkhanti ca katthaci dukkhanti ca vuccati, evam katthaci ekanti, katthaci
ekakanti 10- vuccati. Idha pana ekannamati ayameva patho.
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. yuttam, 2 cha.Ma. seyyathapi 3-3 cha.Ma.jiyamanesumiyamanesu
@4 khu. dhammapada. 25/277/64 aniccalakkhanavatthu 5 cha.Ma., i. kiha evamuparipi
@6 cha.Ma., i. theriyanampi 7 cha.Ma. pathitabbam 8 khu. dha. 25/83/31 pancasatabhikkhuvatthu
@9 cha.Ma., i. patisamvedeti"ti 10 Si. ekati
            Dve nama kintipanhavannana
     evam imina panhabyakaranena araddhacitto sattha purimanayeneva
uttarim panham pucchati "dve nama kin"ti. Thero dveti paccanubhasitva
"namanca rupanca"ti dhammadhitthanaya desanaya vissajjeti. Tattha arammanabhimukhanamanato,
cittassa ca namanahetuto 1- sabbampi arupam "naman"ti vuccati. Idha
pana nibbidahetutta sasavameva 2- adhippetam. Ruppanatthena cattaro ca mahabhuta,
sabbanca tadupadaya pavattamanam rupam "rupan"ti vuccati, tam sabbampi idhadhippetam.
Adhippayavaseneva cettha "dve nama namanca rupanca"ti vuttam, na annesam
dvinnamabhavato. Yathaha:-
     "dvisu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe.
    Dukkhassantakaro hoti. Katamesu duvisu, name ca rupe ca. Imesu kho
    bhikkhave dvisu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe. Dukkhassantakaro
    hoti. `dve Panha dve uddesa dve veyyakaranani'ti iti yantam
    vuttam, idametam paticca vuttan"ti. 3-
     ettha ca namarupamattadassanena attaditthim pahaya anattanupassanamukheneva
nibbindamano anupubbena dukkhassantakaro hoti, paramatthavisuddhim
papunatiti veditabbo. Yathaha:-
        "sabbe dhamma anattati yada pannaya passati
        atha nibbandati dukkhe   esa maggo visuddhiya"ti. 4-
           Tini nama kinti panhavannana
     idani iminapi panhabyakaranena araddhacitto sattha purimanayeneva
utrim panham pucchati "tini nama kin"ti. Thero tiniti paccanubhasitva puna
byakaritabbassa atthassa linganurupam sankhyam dassento "tisso vedana"ti
vissajjeti. Athava "ya bhagavata `tisso vedana'ti vutta, imasamatthamaham tiniti
@Footnote: 1 cha.Ma., i. natihetuto 2 cha.Ma., i. sasavadhammameva
@3 am. dasaka. 24/27/41 pathamamahapanhasutta 4 khu. dha. 25/279/64 anattalakkhanavatthu
Paccemi"ti dassento ahati evamettha attho datthabbo. Anekamukha hi desana
patisambhidappabhedena 1- desanavilasappattanam. Keci panahu "tiniti adhikapadamidan"ti.
Purimanayeneva cettha"tisso vedana"ti vuttam, na annesam tinnamabhavato. Yathaha:-
     "tisu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe.
   Dukkhassantakaro hoti. Katamesu tisu, tisu vedanasu. Imesu kho bhikkhave
   tisu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe. Dukkhassantakaro hoti.
   `tayo Panha tayo uddesa tini veyyakaranani'ti iti yantam vuttam,
   idametam paticca vuttan"ti. 2-
     ettha ca "yamkinci vedayitam, sabbantam dukkhanti 3- vadami"ti 4-
vuttasuttanusarena va,
     "yo sukham dukkhato addakkhi 5-  dukkhamaddakkhi sallato
     adukkhamasukham santam       addakkhi nam aniccato"ti 6-
   evam dukkhadukkhataviparinamadukkhatasankharadukkhatanusarena va tissannam
vedananam dukkhabhavadassanena sukhasannam pahaya dukkhanupassanamukhena nibbindamano
anupubbena dukkhassantakaro hoti, paramatthavisuddhim papunatiti veditabbo. Yathaha:-
     "sabbe sankhara dukkhati   yada pannaya passati
     atha nibbindati dukkhe     esa maggo visuddhiya"ti. 7-
           Cattari nama kintipanhavannana
     evam iminapi panhabyakaranena araddhacitto sattha purimanayeneva
uttarim panham pucchati "cattari nama kin"ti. Tattha imassa panhassa
veyyakaranapakkhe katthaci purimanayeneva cattaro ahara adhippeta. Yathaha:-
     "catusu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe.
   Dukkhassantakaro hoti. Katamesu catusu, catusu aharesu. Imesu kho
@Footnote: 1 cha.Ma. patisambhidapabhedena, i. patisambhidappabhedena
@2 am. dasaka. 24/27/41 pathamamahapanhasutta 3 cha.Ma., i. dukkhasminti
@4 sam. sala. 18/391/268 rahogatasutta 5 cha.Ma. adda, i. adda
@6 khu. iti. 25/53/274 dutiyavedanasutta 7 khu. dha. 25/278/64 dukkhalakkhanavatthu
  Bhikkhave catusu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe. Dukkhassantakaro
  hoti. `cattaro Panha cattaro uddesa cattari veyyakaranani'ti iti
  yantam vuttam, idametam paticca vuttan"ti. 1-
     Katthaci yesu bhikkhu subhavitacitto anupubbena dukkhassantakaro hoti,
tani cattari satipatthanani. Yathaha kajangala bhikkhuni:-
     "catusu avuso dhammesu bhikkhu samma subhavitacitto samma pariyantadassavi
  sammattamabhisamecca dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti. Katamesu
  catusu, catusu satipatthanesu. Imesu kho avuso catusu dhammesu bhikkhu
  samma subhavitacitto .pe. Dukkhassantakaro hoti. `cattaro Panha
  cattaro uddesa cattari veyyakaranani'ti iti yantam vuttam bhagavata,
  idametam paticca vuttan"ti. 2-
     Idha pana yesam catunnam anubodhapativedhato bhavatanhachedo 3- hoti,
yasma tani cattari ariyasaccani adhippetani. Yasma va imina pariyayena
bhagavata byakatam subyakatameva hoti, tasma thero cattariti paccanubhasitva
"ariyasaccani"ti vissajjeti. Tattha cattariti gananaparicchedo. Ariyani saccaniti
ariyasaccani, ariyaniti 4- avitathani avisamvadakaniti attho. Yathaha:-
     "imani kho bhikkhave cattari ariyasaccani tathani avitathani
  anannathani, tasma ariyasaccaniti vuccanti"ti. 5-
     Yasma va sadevakena lokena araniyato abhigamaniyatoti vuttam hoti,
vayamitabbayuttatthanasannite 6- aye va ariyanato, anaye va aniriyanato,
sattatimsabodhipakkhiyadhammasamayogato va ariyasammata buddhapaccekabuddhabuddhasavaka
etani pativijjhanti, tasmapi "ariyasaccani"ti vuccanti. Yathaha:-
     "cattarimani bhikkhave ariyasaccani .pe. Imani kho bhikkhave cattari
  ariyasaccani, ariya imani pativijjhanti, tasma ariyasaccaniti vuccanti"ti.
@Footnote: 1 am. dasaka. 24/27/42 pathamamahapanhasutta 2 am. dasaka. 24/28/45 dutiyamahapanhasutta
@3 Si., i. bhavatanhupacchedo 4 cha.Ma., i. ariyaniti saddo na dissati
@5 sam. maha. 19/1097/380 tathasutta 6 cha.Ma., i. vayamitabbatthana...
     Apica ariyassa bhagavato saccanitipi ariyasaccani. Yathaha:-
     "sadevake bhikkhave .pe. Sadevamanussaya tathagato ariyo, tasma
  ariyasaccaniti vuccanti"ti. 1-
     Athava etesam abhisambuddhatta ariyabhavasiddhitopi ariyasaccani. Yathaha:-
     "imesam kho bhikkhave catunnam ariyasaccanam yathabhutam
  abhisambuddhatta tathagato araham sammasambuddhoti vuccati"ti. 2-
     Ayametesam padattho. Etesampana ariyasaccanam anubodhapativedhato
  bhavatanhachedo hoti. Yathaha:-
     "tayidam bhikkhave dukkham ariyasaccam anubuddham patividdham .pe.
  Dukkhanirodhagaminipatipadaariyasaccam anubuddham patividdham, ucchinna bhavatanha,
  khina bhavanetti, natthidani punabbhavo"ti. 3-
            Panca nama kintipanhavannana
     evam 4-  iminapi tu 5- panhabyakaranena araddhacitto sattha
purimanayeneva uttarim panham pucchati "panca nama kin"ti. Thero pancati
paccanubhasitva "pancupadanakkhandha"ti 6- vissajjeti. Tattha pancati
gananaparicchedo. Upadanajanita upadanajanaka va khandha upadanakkhandha, yamkinci
rupam vedana sanna sankhara vinnananca sasava upadaniya ca, etesametam
adhivacanam. Pubbanayeneva cettha "pancupadanakkhandha"ti vuttam, na annesam
pancannamabhavato. Yathaha:-
    "pancasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe.
  Dukkhassantakaro hoti. Katamesu pancasu, pancasu upadanakkhandhesu. Imesu
  kho bhikkhave pancasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe.
@Footnote: 1 sam. maha. 19/1098/380 lokasutta 2 sam. maha. 19/1093/378 sammasambuddhasutta
@3 sam. maha. 19/1091/372 pathamakotigamasutta 4 cha.Ma. ayam saddo na dissati evamuparipi
@5 cha.Ma. ayam saddo na dissati, i. catu 6 cha.Ma., i. upadanakkhandha
  Dukkhassantakaro hoti. `panca Panha panca uddesa panca
  veyyakaranani'ti iti yantam vuttam, idametam paticca vuttan"ti. 1-
     Ettha ca pancakkhandhe udayabbayavasena sammasanto vipassanamatam
laddha anupubbena nibbanamatam sacchikaroti. Yathaha:-
        "yato yato sammasati    khandhanam udayabbayam
        labhati pitipamojjam     amatantam vijanatan"ti. 2-
            Cha nama kintipanhavannana
     evam iminapi panhabyakaranena araddhacitto sattha purimanayeneva
uttarim panham pucchati "../../bdpicture/cha nama kin"ti. Thero cha iti paccanubhasitva
"ajjhattikani ayatanani"ti vissajjeti. Tattha cha iti gananaparicchedo, ajjhatte
niyuttanam, 3- attanam va adhikam katva pavattani ajjhattikani. Ayanam 4-
ayassa ca tananato ayatanassa 4- va samsaradukkhassa nayanato ayatanani,
cakkhusotaghanajivhakayamananametam adhivacanam. Pubbanayeneva cettha "../../bdpicture/cha ajjhattikani
ayatanani"ti vuttam, na annesam channamabhavato. Yathaha:-
     "../../bdpicture/chasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe.
  Dukkhassantakaro hoti. Katamesu chasu, chasu ajjhattikesu ayatanesu. Imesu
  kho bhikkhave chasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe.
  Dukkhassantakaro hoti. `cha Panha cha uddesa cha veyyakaranani"ti iti
  yantam vuttam, idametam paticca vuttan"ti.
     Ettha ca cha ajjhattikani ayatanani, "sunno gamoti kho bhikkhave
channetam ajjhattikanam ayatananam adhivacanan"ti 5- vuttatta 6- sunnato
pubbulakamaricikani viya aciratthitikato tucchato vancanakato ca samanupassam nibbindamano
anupubbena dukkhassantam katva maccurajassa adassanam upeti. Yathaha:-
@Footnote: 1 am. dasaka. 24/27/42 pathamamahapanhasutta 2 khu.dha. 25/374/82 sambahulabhikkhuvatthu
@3 cha.Ma.i. niyuttani 4-4 cha.Ma. ayatanato, ayassa va tananato, ayatassa
@va. samsaradukkhassa...  i. ayatanam ayassa va tananato, ayassa...
@5 sam. sala. 18/315/218 asivisopamasutta (saya) 6 cha.Ma.i. vacanato
       "yatha pubbulakam passe   yatha passe maricikam
       evam lokam avekkhantam   maccuraja na passati"ti. 1-
           Satta nama kintipanhavannana
     evam 2- iminapi panhabyakaranena araddhacitto sattha uttarim panham
pucchati "satta nama kin"ti. Thero kincapi maha panhabyakarane satta
vinnanatthitiyo vutta, apica kho pana yesu dhammesu subhavitacitto bhikkhu .pe.
Dukkhassantakaro hoti, te dassento "satta bojjhanga"ti vissajjeti.
Ayampicattho bhagavata anumato eva. Yathaha:-
     "pandita gahapatayo kajangala 3- bhikkhuni, mahapanna gahapatayo
  kajangala 3- bhikkhuni, mancepi tumhe gahapatayo upasankamitva etamattham
  puccheyyatha, ahampi cetam evameva byakareyyam, yatha tam kajangalaya 4-
  bhikkhuniya byakatan"ti. 5-
 Taya ca evam byakatam:-
     "sattasu avuso dhammesu bhikkhu samma subhavitacitto .pe. Dittheva
  dhamme dukkhassantakaro hoti. Katamesu sattasu, sattasu bojjhangesu. Imesu
  kho avuso sattasu dhammesu bhikkhu samma subhavitacitto .pe. Dittheva
  dhamme dukkhassantakaro hoti. `satta Panha satta uddesa satta
  veyyakaranani'ti iti yantam vuttam bhagavata, idametam paticca vuttan"ti. 6-
     Evam ayamattho bhagavata anumato evati veditabbo.
     Tattha sattati unadhikanivaranagananaparicchedo. Bojjhangati satiadinam
dhammanametam adhivacanam. Tatrayam padattho:- etaya lokiyalokuttaramaggakkhane
uppajjamanaya linuddhaccapatitthanayuhanakamasukhallikattakilamathanuyogauccheda-
sassatabhinivesadianekupaddavapatipakkhabhutaya satidhammavicayaviriyapitipassaddhi-
samadhupekkhasankhataya
@Footnote: 1 khu. dha. 25/170/47 pancasatavipassakabhikkhuvatthu. 2 cha.Ma. ayam saddo na dissati
@3 cha.Ma. kajangalika evamuparipi 4 cha.Ma. kajangalikaya evamuparipi
@5 am. dasaka. 24/28/47 dutiyamahapanhasutta
@6 am. dasaka. 24/28/46 dutiyamahapanhasutta
Dhammasamaggiya ariyasavako bujjhatiti katva bodhi, kilesasantananiddaya utthahati,
cattari va ariyasaccani pativijjhati, nibbanameva va sacchikarotiti vuttam hoti.
Yathaha "satta bojjhange bhavetva anuttaram sammasambodhim abhisambuddho"ti.
Yathavuttappakaraya va etaya dhammasamaggiya bujjhatiti katva ariyasavakopi
bodhi. Iti tassa dhammasamaggisankhataya bodhiya angabhutatta bojjhanga
jhanangamaggangani viya, tassa va bodhiti laddhavoharassa ariyasavakassa
angabhutattapi bojjhanga senangarathangadayo viya.
     Apica "bojjhangati kenatthena bojjhanga, bodhaya samvattantiti
bojjhanga, bujjhantiti bojjhanga, anubujjhantiti bojjhanaga, patibujjhantiti
bojjhanga, sambujjhantiti bojjhanga"ti 1- iminapi patisambhidaya vuttena vidhina
bojjhanganam bojjhangattho veditabbo. Evamime satta bojjhange bhavento
bahulikaronato nacireneva 2- ekantam nibbidadigunapatilabhi hoti, tena dittheva
dhamme dukkhassantakaro hotiti vuccati. Vuttancetam bhagavata:-
     "sattime bhikkhave bojjhanga bhavita bahulikata ekantanibbidaya
  viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya
  samvattanti"ti. 3-
            Attha nama kintipanhavannana
     evam iminapi panhabyakaranena araddhacitto sattha uttarim panham
pucchati "attha nama kin"ti. Thero kincapi mahapanhabyakarane attha lokadhamma
vutta, apica kho pana yesu dhammesu subhavitacitto bhikkhu dukkhassantakaro hoti,
te dassento "ariya attha magganga"ti 4- avatva yasma ariyatthangavinimutto
maggo nama natthi, atthangamattameva tu maggo, tasma tamattham sadhento
desanavilasena "ariyo atthangiko maggo"ti vissajjeti. Bhagavatapi ayamattho ca
desananayo ca anumato eva. Yathaha:-
@Footnote: 1 khu. apadana. 31/17/463 bojajhangakatha 2 cha.Ma., i. nacirasseva
@3 sam. maha. 19/201/75 nibbidasutta 4 cha.Ma., i. ariyani attha magganganiti.
     "pandita gahapatayo kajangala bhikkhuni .pe. Ahampi evameva
    byakareyyam, yatha tam kajangalaya bhikkhuniya byakatan"ti 1-
  taya ca evam byakatam:-
     "atthasu avuso dhammesu bhikkhu samma subhavitacitto .pe. Dittheva
    dhamme dukkhassantakaro hoti. Katamesu atthasu? atthasu ariyesu atthangikesu
    maggesu. Imesu kho avuso atthasu dhammesu bhikkhu sammasubhavitacitto
    .pe. Dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti `attha panha attha
    uddesa attha veyyakaranani'ti iti yantam vuttam bhagavata, idametam
    paticca vuttan"ti. 2-
  Evam ayamattho ca desananayo ca bhagavata anumato evati veditabbo.
     Tattha ariyoti nibbanatthikehi adhigantabbo, 3- apica araka
kilesehi vattanato, ariyabhavakaranato, ariyaphalapatilabhanato capi ariyoti veditabbo.
Attha angani assati atthangigo. Svayam caturangika viya sena, pancangikam viya
turiyam 4- angavinibbhogena anupalabbhasabhavato angamattamevati veditabbo. Maggati
imina nibbanam, sayam va maggati, marento va kilese gacchatiti maggo.
     Evamatthabhedancimam atthangikam maggam bhavento bhikkhu avijjam bhindati,
vijjam uppadeti, nibbanam sacchikaroti, tena dittheva dhamme dukkhassantakaro
hotiti vuccati. Vuttancetam bhagavata:-
     "seyyathapi bhikkhave salisukam va yavasukam va sammapanihitam hatthena
    va padena va akkantam hattham va padam va bhijjissati, 5- lohitam va
    uppadessatiti thanametam vijjati. Tam kissa hetu, sammapanihitatta
    bhikkhave sukassa, evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu sammapanihitaya
    ditthiya sammapanihitaya maggabhavanaya avijjam bhijjissati. 6- Vijjam
    uppadessati, nibbanam sacchikarissatiti thanametam vijjati"ti. 7-
@Footnote: 1 am. dasaka. 24/28/47 dutiyamahapanhasutta 2 am. dasaka. 24/28/46 dutiyamahapanhasutta
@3 cha.Ma. abhigantabbo 4 cha.Ma. turiyam 5 bhecchati, Si., i. chejjati
@6 Ma. Ma. bhecchati, Si.,i. chejjati 7 am. eka. 20/42/7
     Evam iminapi panhabyakaranena araddhacitto sattha uttarim panham
pucchati "nava nama kin"ti. Thero nava iti paccanubhasitva "nava sattavasa"ti
vissajjeti. Tattha tattha navati gananaparicchedo. Sattati jivitindriyapatibaddhe
khandhe upadaya pannatta paninoti 1- pannatti va. Avasati avasanti
etesuti avasa, sattanam avasa sattavasa. Esa desanamaggo, atthato pana
navavidhanam sattanamevetam adhivacanam. Yathaha:-
    "santavuso satta nanattakaya nanattasannino, seyyathapi manussa
  ekacce ca deva ekacce ca vinipatika, ayam pathamo sattavaso.
  Santavuso satta nanattakaya ekattasannino, seyyathapi deva
  brahmakayika pathamabhinibbatta, ayam dutiyo sattavaso. Santavuso
  satta ekattakaya nanattasannino, seyyathapi deva abhassara, ayam
  tatiyo sattavaso. Santavuso satta ekattakaya ekattasannino,
  seyyathapi deva subhakinha, ayam catuttho sattavaso. Santavuso satta
  asannino apatisamvedino seyyathapi deva asannisatta, ayam pancamo
  sattavaso. Santavuso satta sabbaso rupasannanam .pe.
  Akasanancayatanupaga, ayam chattho sattavaso. Santavuso satta .pe.
Vinnanancayatanupaga, ayam sattamo sattavaso. Santavuso satta
  .pe. Akincannayatanupaga, ayam atthamo sattavaso. Santavuso satta
  .pe. Nevasannanasannayatanupaga, ayam navamo sattavaso"ti. 2-
     Purimanayeneva cettha "nava sattavasa"ti vuttam, na annesam
navannamabhavato. Yathaha:-
     "navasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe.
  Dukkhassantakaro hoti. Katamesu navasu? navasu sattavasesu. Imesu kho
  Bhikkhave navasudhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe. Dukkhassantakaro
@Footnote: 1 cha.Ma., i. panino 2 di. pati. 11/341/232
  Hoti. `nava Panha nava uddesa nava veyyakaranani'ti iti yantam vuttam,
  idametam paticca vuttan"ti. 1-
     Ettha pana "nava dhamma parinneyya. Katame nava? nava sattavasa"ti 2-
vacanato navasu sattavasesu nataparinnaya dhuvasubhasukhattabhavadassanam
pahaya suddhasankharapunjamattadassanena nibbindamano tiranaparinnaya
aniccanupassanaya 3- virajjamano dukkhanupassanena vimucacamano anattanupassanena
samma pariyantadassavi pahanaparinnaya sammattam abhisamecca dittheva dhamme
dukkhassantakaro hoti. Tena cetam vuttam:-
     "navasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe. Dittheva
  dhamme dukkhasantakaro hoti. Katamesu navasu, navasu sattavasesu"ti. 4-
            Dasa nama kintipanhavannana
     evam iminapi panhabyakaranena araddhacitato sattha uttarim panham
pucchati "dasa nama kin"ti. Tattha kincapi imassa panhassa ito annataram 5-
veyyakaranesu dasa akusalakammapatha vutta. Yathaha:-
     "dasasu bhikkhave dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe. Dittheva
  dhamme dukkhassantakaro hoti. Katamesu dasasu? dasasu akusalesu kammapathesu.
  Imesu kho bhikkhave dasasu dhammesu bhikkhu samma nibbindamano .pe.
  Dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti. `dasa Panha dasa uddesa dasa
  veyyakaranani'ti iti yantam vuttam, idametam paticca vuttan"ti.
     Idha pana yasma ayamayasma attanam anupanetvava annam byakatukamo,
yasma va iminapi pariyayena byakatam subyakatameva hoti, tasma yehi
dasahi angehi samannagato arahati vuccati, tesam adhigamam dipento "dasahangehi
samannagato arahati vuccati"ti puggaladhitthanaya desanaya vissajjeti. Yato ettha
@Footnote: 1 am. dasaka. 24/27/43 pathamapanhasutta 2 di. pati. 11/359/272 3 cha.Ma.,
@i....passanena 4-4 am. dasaka. 24/27/43 5 cha.Ma., i. annatara veyyakaranesu
Yehi dasahi angehi samannagato arahati vuccati, tani dasangani "dasa nama
kin"ti putthena therena nidditthaniti veditabbani. Tani ca dasa:-
     asekho asekhoti bhante vuccati, kittavata nu kho bhante bhikkhu
  asekho hotiti. Idha bhikkhave bhikkhu asekhaya sammaditthiya samannagato
  hoti, asekhena sammasankappena samannagato hoti, asekhaya sammavacaya
  samannagato hoti, asekhena sammakammantena samannagato hoti, asekhena
  sammaajivena samannagato hoti, asekhena sammavayamena samannagato
  hoti, asekhaya sammasatiya samannagato hoti, asekhena sammasamadhina
  samannagato hoti, asekhena sammananena samannagato hoti, asekhaya
  sammavimuttiya hoti. Evam kho bhikkhave bhikkhu asekho hotiti. 1-
  Evamadisu suttesu vuttanayeneva veditabbaniti.
         Iti paramatthajotikaya khuddakapathatthakathaya
            kumarapanhavannana nitthita.
             ---------------
@Footnote: 1 am. dasaka. 24/111/179             The Pali Atthakatha in Roman Book 17 page 64-77. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=17&A=1665&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=17&A=1665&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=4              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=33              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=34              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=34              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com