ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 30 : PALI ROMAN Vimana.A. (paramatthadi.)

             2. Cittalatavagga
          18. 1. Dasivimanavannana
    dutiyavagge api sakkova devindoti dasivimanam. Tassa ka uppatti?
bhagavati jetavane viharante savatthivasi annataro upasako sambahulehi upasakehi
saddhim sayanhasamayam viharam gantva dhammam sutva parisaya vutthitaya bhagavantam
upasankamitva "ito patthaya aham bhante samghassa cattari niccabhattani dassami"ti
aha. Atha nam bhagava tadanucchavikam dhammakatham kathetva vissajjesi. So "maya
bhante samghassa cattari niccabhattani pannattani, sve patthaya ayya mama
geham agacchantu"ti bhattuddesakassa arocetva attano geham gantva dasiya
tamattham acikkhitva "tattha taya niccakalam appamattaya bhavitabban"ti aha, sa
"sadhu"ti sampaticchi. Pakatiyava sa saddhasampanna punnakama silavati, tasma
divase divase kalasseva utthaya panitam annapanam patiyadetva bhikkhunam nisidanatthanam
susammattham suparibhandakam 1- katva asanani pannapetva bhikkhu upagate tattha
nisidapetva vanditva gandhapupphadhupadipehi pujetva sakkaccam parivisati.
    Athekadivasam bhikkhu katabhattakicce upasankamitva vanditva evamaha "katham nu
kho bhante ito jatiadidukkhato parimutti hoti"ti. Bhikkhu tassa saranani ca
panca silani ca datva kayasabhavam pakasetva patikulamanasikare niyojesum, apare
bhikkhu aniccatapatisamyuttam dhammakatham kathesum. Sa solasavassani  2- silam rakkhanti
antarantara yoniso manasikaronti 2- ekadivasam dhammassavanasappayam labhitva
nanassa ca paripakkatta vipassanam vaddhetva sotapattiphalam sacchakasi. Sa
aparena samayena 3- kalam katva sakkassa devaranno vallabha paricarika hutva
nibbatti. Sa satthituriyasahassehi paricariyamana 4- accharasatasahassaparivuta mahantam
dibbasampattim anubhavanti pamuda modamana saparivara uyyanadisu vicarati. Tam
ayasma mahamoggallano hettha vuttanayeneva disva:-
    [157] "api sakkova devindo    ramme cittalata vane
        samanta anupariyasi     nariganapurakkhata
        obhasenti disa sabba   osadhi viya taraka.
    [158]  Kena te'tadiso vanno   kena te idha mijjhati
        uppajjanti ca te bhoga   ye keci manaso piya.
@Footnote: 1 Si. suparibhandakatam 2-2 Si. ime patha na dissanti
@3 Ma. sa na cirasseva 4 Ma. vadiyamana, i. parivariyamana
       [159]    Pucchami tam devi mahanubhave
              manussabhuta kimakasi punnam
              kenasi evanjalitanubhava
              vanno ca te sabbadisa pabhasati"ti
pucchi.
       [160]  Sa devata attamana    moggallanena pucchita
           punham puttha viyakasi    yassa kammassidam phalam.
       [161]    "aham manussesu manussabhuta
              dasi ahosim parapessiya 1- kule.
       [162]  Upasika cakkhumato     gotamassa yasassino
           tassa me nikkamo asi   sasane tassa tadino.
       [163]  Kamam bhijjatuyam kayo    neva atthettha santhanam 2-
           sikkhapadanam pancannam    maggo sovatthiko sivo.
       [164]  Akantako agahano 3-    uju sabbhi pavedito
           nikkamassa phalam passa     yathidam papunitthika.
       [165]  Amantanika rannomhi    sakkassa vasavattino
           satthi turiyasahassani     patibodham karonti me.
       [166]  Alambo gaggaro 4- bhimo  sadhuvadi ca samsiyo
           pokkharo ca suphasso ca   vinamokkha ca nariyo.
@Footnote: 1 Ma. parapesiya 2 paliyam. santhanam
@3 ka. agahano 4 Ma. bhaggaro, ka. gaggamo
     [167] Nanda ceva sunanda ca    sonadinna sucimhita 1-
         alambusa missakesi ca    pundarikati daruni.
     [168] Eniphassa 2- suphassa ca   subhadda muduvadini 3-
         eta canna ca seyyase  accharanam pabodhika.
     [169] Ta mam kalenupagantva 4-  abhibhasanti devata
         handa naccama gayama    handa tam ramayamase.
     [170] Nayidam akatapunnanam      katapunnanamevidam
         asokam nandanam rammam     tidasanam mahavanam.
     [171] Sukham akatapunnanam      idha natthi parattha ca
         sukhanca katapunnanam      idha ceva parattha ca
     [172] Tesam sahabyakamanam     kattabbam kusalam bahum
         katapunna hi modanti     sagge bhogasamangino"ti 5-
devata vissajjesi.
     #[157] Tattha api sakkova devindoti apisaddo sambhavanayam, ivasaddo
ikaralopam katva vutto upamayam, tasma yatha nama sakko devanamindoti
attho. Sakkasamabhavo etissa 6- devataya parivarasampattidassanattham vutto. 7- Keci
"apiti nipatamattan"ti vadanti. Cittalatavaneti cittaya nama devadhitaya
punnanubhavena nibbatte, cittanam va vicittapupphaphaladivisesayuttanam
santanakavalliadinam tattha yebhuyyataya cittalatavananti laddhaname devuyyane.
@Footnote: 1 ka. sucimbhika 2 paliyam. enipassa (eni...sya) 3 paliyam. mudukavadi,
@i. mudukacari. 4 Si. ta mam palentupagantva 5 Si. sabbabhogasamanginoti
@6 Si. sakkupama nametissa, cha.Ma....bhavo tissa 7 Si. vutta
     #[161] Parapessiyati paresam kule tasmim tasmim kicce pesaniya, paresam
veyyavaccakariti attho.
     #[162]  Tassa me nikkamo asi, sasane tassa tadinoti tassa
dasiyapi samanaya pancahi cakkhuhi cakkhumato buddhassa bhagavato upasika hutva
solasa vassani silam rakkhantiya kammatthananca manasikarontiya manasikaranubhavena
me mayham uppajjamane sattatimsabodhipakkhiyadhammasankhate itthadisu tadilakkhana-
sampattiya tadino satthu sasane tappariyapannoyeva sankilesapakkhato nikkamanena
"nikkamo"ti laddhanamo sammavayamo asi ahosi uppajji.
     #[163-4] Tassa pana nikkamassa pubbabhagassa pavattakaram dassetum "kamam
bhijjatuyam kayo, neva atthettha santhanan"ti vuttam. Tassattho:- yadipi me ayam
kayo bhijjatu vinassatu, tattha kincimattampi apekkham akaronti ettha etasmim
kammatthananuyoge neva atthi me viriyassa santhanam 1- sithilikarananti viriyam
samuttejenti vipassanam ussukkapesinti.
     Idani tam tatha 2- vipassanam ussukkapetva patiladdhagunam dassenti
aha:-
     "sikkhapadanam pancannam      maggo sovatthiko sivo
      akantako agahano       uju sabbhi pavedito
      nikkamassa phalam passa      yathidam papunitthika"ti.
     Tatrayam sankhepattho:- yo niccasilavasena samadinnanam pancannam sikkhapadanam
sikkhakotthasanam upanissayabhavena laddhatta tesam paripuritatta ca sikkhapadanam
@Footnote: 1 Si. santhanam 2 cha.Ma. idani tatha
Pancannam sambandhibhuto, yasmim santane uppanno, tassa sabbakarena
sotthibhavasampadanato sundaratthabhavato ca sovatthiko sotthiko, sankilesadhammehi
anupaddutatta khemappattihetutaya ca sivo, ragakantakadinam abhavena akantako,
kilesaditthiduccaritagahanasamucchedanato agahano, sabbajimhavankakutilabhavapagamahetutaya
uju, buddhadihi sappurisehi pakasitatta sabbhi pavedito ariyamaggo, tam yatha
yena upayabhutena itthika dvangulabahalabuddhikapi samana papunim, tassa nikkamassa
yathavuttaviriyassa idam phalam passati sakkam alapati.
    #[165] Amantanika rannomhi, sakkassa vasavattinoti sayamvasibhavena
vattanato, dvisu devalokesu attano vasam issariyam vattetiti va vasavatti 1- tassa
vasavattino sakkassa devaranno amantanika alapasallapayogga, 2- kilanakale
va tena amantetabba amhi, nikkamassa viriyassa phalam passati yojana. Atatavatitatadi-
bhedena panca turiyangani dvadasahi panibhagehi ekato pavajjamanani
satthi honti, tani pana sahassamattani payirupasanavasena upatthitani
sandhayaha "satthi turiyasahassani, patibodham karonti me"ti. Tattha patibodhanti
pitisomanassanam pabodhanam.
    #[166-8] Alambotiadi turiyavadakanam devaputtanam ekadesato
namaggahananti vadanti, turiyanam panetam namaggahanam. Vinamokkhadika devadhita.
Sucimhitati suddhamihita, 3- namameva va etam. Muduvadaniti mudunava vadatiti
mudavadini 4-, mudukam ativiya vadanasila, namameva va. Seyyaseti seyyataRa.
Accharananti accharasu sangite pasamsataRa. Pabodhikati pabodhanakaRa. 5-
@Footnote: 1 Ma. issariyam vatteti 2 Si.,i.,Ma.,ka. allapasallapayogga
@3 Ma. visuddhasita 4 ka. mudukavadi 5 Ma. pabodhaniyakara, i. pabodhanam viya kara
    #[169] Kalenati yuttappattakalena. Abhibhasantiti abhimukha, abhirata va
hutva bhasanti. Yatha ca bhasanti, tam dassetum "handa naccama gayama,
handa tam ramayamase"ti vuttam.
    #[170] Idanti idam maya laddhatthanam. Asokanti itthakantapiyamanapanamyeva
rupadinam sambhavato visokam. Tato eva sabbakalam pamodasamvaddhanato 1- nandanam.
Tidasanam mahavananti tavatimsadevanam mahantam mahaniyanca uyyanam.
    #[171] Evarupa dibbasampatti nama punnakammavasenevati odissakanayena 2-
vatva puna anodissakanayena 3- dassenti "sukham akatapunnanan"ti gathamaha.
    #[172] Puna attana laddhassa dibbatthanassa parehi sadharanakamatavasena
dhammam kathenti "tesam sahabyakamanan"ti osanagathamaha. Tesanti tavatimsadevanam.
Sahabyakamananti sahabhavam icchantehi, kattuatthe hi idam samivacanam. Saha vati
pavattatiti sahavo, tassa bhavo sahabyam yatha virassa bhavo viriyanti. 4-
     Evam thero devataya attano punnakamme avikate tassa saparivaraya
dhammam desetva devalokato agantva tam pavattim bhagavato arocesi, bhagava
tamattham atthuppattim katva sampattaparisaya dhammam desesi, sa desana sadevakassa
lokassa satthika ahositi.
            Dasivimanavannana nitthita.
             --------------
@Footnote: 1 Ma. pamodasampannato 2 Si. odissakavasena
@3 Si. anodissakavasena 4 Si.,i. viriyanti vuttam             The Pali Atthakatha in Roman Book 30 page 99-105. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=2145&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=2145&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=18              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=514              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=529              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=529              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]