ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumber chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

          19-24 Paccaniyanulomapatthanavannana
  [1] Idani kusaladisu dhammesu paccayadhammam patikkhipitva paccayuppannassa
akusaladibhavam appatikkhepavasena dhammanam paccaniyanulomataya laddhanamam paccaniyanuloma-
patthanam dassetum nakusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayatiadi
araddham. Tattha nakusalam dhammam paticcati kusalassa paccayabhavam vareti,
akusalo dhammo uppajjatiti akusalassa uppattim anujanati. Nakusalanhi akusalam
abyakatam va, tanca sahajatapaccayam katva uppajjamano kusalo nama natthi, tasma
akusalabyakatavasena desana kata. Tattha 1- "cittasamutthananca rupan"ti 1- evam
nakusalam dhammam paticca vissajjanam veditabbam. Abyakato dhammo uppajjati
hetupaccayati ayampana panho "vipakabyakatam kiriyabyakatam ekam khandham paticca tayo
khandha cittasamutthananca rupan"ti vissajjitova. Iti sabbapanhesu avissajjitassa
atthanurupam vissajjanam vissajjitassa ca paliagatameva vissajjanam. Ekekasminca
tikaduke varappabhedapaccayagananavidhanam sabbam hettha vuttanayanusareneva veditabbam.
   Ettavata ca:-
           tikanca patthanavaram dukuttamam
           dukam tikanceva tikam dukanca
@Footnote: 1-1 cha.Ma. akusalam ekam khandham paticca tayo khandhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page573.

Tikam tikanceva dukam dukanca cha paccaniyanulomamhi naya sugambhirati atthakathayam vuttagathaya dipita dhammapaccaniyanulomapatthane cha naya niddittha honti. Paccayavasena panettha ekekasmim patthane anulomadayo cattaro cattaro nayati ekena pariyayena catuvisatinayapatimanditam paccaniyanulomapatthananneva veditabbanti. Paccaniyanulomapatthanavannana nitthita. -------------- Pariyosanavannana evam dhammanulomadivasena catusu patthanesu 1- ekekasmim catuvisatiya catuvisatiya nayanam vasena channavuti naya honti. Tattha paccayanaye aggahetva ekekasmim patthane tikadukadinamyeva channam channam nayanam vasenetam catuvisatinayapatimanditam samantapatthanamahapakaranam veditabbam. Keci pana "kusalarammano dhammo akusalarammano dhammo"tiadina nayena arammanamatikam nama thapetva "kusalarammano dhammo kusalarammanassa dhammassa hetupaccayena paccayo"tiadina nayena arammanapatthanam nama dassetva aparampi phassadinam vasenapi phassapatthanam nama uddharitva dassenti, tampana 2- neva paliyam na atthakathasu sandissatiti idha na vicaritam. Sangitiarulhapalivaseneva panettha vannana katati veditabba. Ettavata ca:- sammulha yattha paja tantakuladibhavamapanna nekavidhadukkhaggahanam samsaram nativattanti. @Footnote: 1 cha.Ma. varesu 2 cha.Ma. tam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page574.

Paccayabhedakusalo 1- lokagarutampi paccayakaram atinippunagambhiram javanabbhumim buddhananassa. Kusaladidhammabhedam nissaya nayehi vividhagananehi vittharento sattama- mabhidhammappakaranam sattha. Suvihitasannitthano patthanam nama yam pakasesi saddhayesa 2- samaraddha ya atthakatha maya tassa. Acariyanam vadampi 3- avihaya vibhajjavadisihanam 4- atibahuvidhantaraye lokamhi anantarayena. Sa esa ajja yatha 5- cuddasamattehi bhanavarehi attham pakasayanti patthanavarassa sakalassa. Sannitthanam patta yatheva nittham tatha bahujanassa sampapunantu sigham kalyana sabbasankappa. Ettavata:- sattappakaranam natho abhidhammamadesayi devatidevo devanam devalokamhi yam pure. Tassa atthakatha esa sakalassapi nitthita ciratthitattham dhammassa nitthapentena tam maya. Yam pattam kusalam tassa anubhavena panino sabbe saddhammarajassa natva dhammam sukhavaham. @Footnote: 1 cha.Ma. paccayabhede kusalo 2 cha.Ma. saddhaya 3 cha.Ma. vadam @4 cha.Ma. vibhajjavadisissanam 5 cha.Ma. sa evam ajja kata

--------------------------------------------------------------------------------------------- page575.

Papunantu visuddhaya sukhaya patipattiya asokamanupayasam nibbanasukhamuttamam. Ciram titthatu saddhammo dhamme hontu sagarava sabbepi satta kalena samma devo pavassatu. Yatha rakkhimsu porana surajano tathevimam raja rakkhatu dhammena attanova pajam pajanti. Patthanappakaranatthakatha nitthita. Nitthita ca dhatukathadipancapakaranatthakatha. -------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page576.

Nigamanakatha paramavisaddhasuddhabuddhiviriyapatimanditena silacarajjavamaddavadigunasamudaya- samuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogahanasamatthena pannaveyyattiyasamannagatena tipitakapariyattippabhede satthakathe satthusasane appatihatananappabhavena mahaveyyakaranena karanasampattijanitasukhaviniggatamadhurodaravacanalavannayuttena yuttamutta- vadina vadivarena mahakavina pabhinnapatisambhidaparivare chalabhinnapatisambhidadip- pabhedagunapatimandite uttarimanussadhamme suppatitthitabuddhinam theravamsappadipanam theranam mahaviharavasinam vamsalankarabhutena suvipulavisuddhabuddhina 1- buddhaghosoti garuhi gahitanamadheyyena therena kata ayam sakalassapi abhidhammapitakassa atthakatha:- tava titthatu lokasmim lokanittharanesinam dassenti kulaputtanam nayam pannavisuddhiya. Yava buddhoti namampi suddhacittassa tadino lokamhi lokajetthassa pavattati mahesinoti. Abhidhammapitakatthakatha nitthita. ---------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 572-576. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12928&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12928&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pageno pageNumber chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com