ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

           ๑๒. ทุติยโมรนิวาปสุตฺตวณฺณนา
   [๑๔๕] ทฺวาทสเม อิทฺธิปาฏิหาริเยนาติ อิชฺฌนกปาฏิหาริเยน. อาเทสนา-
ปาฏิหาริเยนาติ อาทิสิตฺวา อปทิสิตฺวา กถนกปาฏิหาริเยนาติ. ๙-
@เชิงอรรถ: ฉ.ม.,อิ. อสฺสขฬุงฺโกติ อสฺสโปโต   ฉ.ม.อสฺสปรสฺสสุตฺต...
@ ฉ.ม. อสฺสปรสฺเสติ  ฉ.ม. ปรสฺเส. เอวมุปริปิ  ฉ.ม. ปุริสปรสฺเสติ
@ ฉ.ม. ปุริเสสุ ปรสฺเส, ปุริสปุริเสติ  ฉ.ม. อสฺสาชานีเยติ การณากรณํ
@ชานเก อสฺเส, อิ....ชานนกอสฺเส   ฉ.ม.,อิ. อกุปฺปนิฏฺโฐ, ธุวนิฏฺโฐติ
@ ฉ.ม. กถนอนุกถนกถาปาฏิหาริเยน             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๒๗๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6348&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6348&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=584              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=7701              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=7953              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=7953              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com