ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
            Lakkhaṇasuttaṃ
   [130]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassārāme 1- . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {130.1}  Bhagavā etadavoca dvattiṃsimāni bhikkhave mahāpurisassa
mahāpurisalakkhaṇāni  yehi  samannāgatassa  mahāpurisassa  dve  va 2-
gatiyo bhavanti anaññā sace agāraṃ ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti
dhammiko  dhammarājā  cāturanto  vijitāvī  janapadaṭṭhāvariyappatto
sattaratanasamannāgato  tassimāni  satta  ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ
cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ  assaratanaṃ  maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ  gahapatiratanaṃ
pariṇāyakaratanameva  sattamaṃ  .  parosahassaṃ kho panassa puttā bhavanti
sūrā  vīraṅgarūpā  parasenappamaddanā . so imaṃ paṭhaviṃ sāgarapariyantaṃ
akhīlaṃ  animittaṃ akaṇṭakaṃ iddhaṃ phītaṃ khemaṃ sivaṃ nirabbudaṃ 3- adaṇḍena
asatthena  dhammena  samena  4- abhivijiya ajjhāvasati sace kho pana
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  arahaṃ  hoti  sammāsambuddho loke
vivaṭacchado.
   {130.2} Katamāni [5]- tāni bhikkhave dvattiṃsa mahāpurisassa mahāpurisa-
lakkhaṇāni yehi samannāgatassa mahāpurisassa dve va 2- gatiyo bhavanti
anaññā sace agāraṃ ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti . Saṅkhittaṃ.
Sace kho pana agārasmā anagāriyaṃ pabbajati arahaṃ hoti sammāsambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. anāthapiṇḍikassa ārāme. 2 yu vasaddo na dissati. 3 Ma. Yu. akhīlaṃ
@animittaṃ ... sivaṃ nirabbudanti ime pāṭhā na dissanti.
@4 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 5 Ma. Yu. ca.
Loke  vivaṭacchado  .  idha  bhikkhave  mahāpuriso  supatiṭṭhitapādo
hoti  .  yaṃpi  bhikkhave  mahāpuriso  supatiṭṭhitapādo  hoti  idaṃpi
bhikkhave mahāpurisassa mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
   {130.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave mahāpurisassa heṭṭhāpādatalesu
cakkāni  jātāni  honti  sahassārāni  sanemikāni  sanābhikāni
sabbākāraparipūrāni   [1]-   .  yaṃpi  bhikkhave  mahāpurisassa
heṭṭhāpādatalesu  cakkāni  jātāni  honti  sahassārāni sanemikāni
sanābhikāni  sabbākāraparipūrāni  .  idaṃpi  bhikkhave  mahāpurisassa
mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
   {130.4} Puna caparaṃ bhikkhave mahāpuriso āyatapaṇhi hoti. Dīghaṅgulī
hoti  .  mudutalanahatthapādo  2- hoti . jālahatthapādo hoti .
Ussaṅkhapādo hoti . eṇijaṅgho hoti ṭhitako va anonamanto ubhohi
pāṇitalehi jannukāni parimasati parimajjati . kosohitavatthaguyho hoti.
Suvaṇṇavaṇṇo  [3]-  kāñcanasannibhataco  . sukhumacchavī hoti sukhumattā
chaviyā rajojallaṃ kāye na upalippati . ekekalomo hoti ekekāni
lomāni lomakūpesu jātāni . uddhaggalomo hoti uddhaggāni lomāni
jātāni  nīlāni  añjanavaṇṇāni kuṇḍalāvattāni dakkhiṇāvattakajātāni .
Brahmujugatto hoti . sattussado hoti . sīhapubbaddhakāyo hoti .
Pittantaraṃso 4- hoti . nigrodhaparimaṇḍalo hoti yāvatakvassa kāyo
tāvatakvassa  byāmo  yāvatakvassa  byāmo  tāvatakvassa kāyo .
Samavaṭṭakkhandho hoti . rasaggasaggī hoti. Sīhahanu hoti. Cattāḷīsadanto
@Footnote: 1 Yu. suvibhattantarāni. 2 Ma. mudutaluna .... Yu. mudutaluṇa ....
@3 Ma. Yu. hoti . 4 Ma. Yu. citantaraṃso.
Hoti  . samadanto hoti . aviraḷadanto 1- hoti . susukkadāṭho
hoti  .  pahūtajivho  2-  hoti . brahmassaro hoti karavikabhāṇī
hoti  3-  .  abhinīlanetto  hoti . gopakhumo hoti . uṇṇā
bhamukantare  jātā  hoti odātā mudu tūlasannibhā . yaṃpi bhikkhave
mahāpurisassa uṇṇā bhamukantare jātā hoti odātā mudu tūlasannibhā
idaṃpi bhikkhave mahāpurisassa mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
   {130.5}  Puna caparaṃ bhikkhave mahāpuriso uṇhīsasīso hoti .
Yaṃpi  bhikkhave mahāpuriso uṇhīsasīso hoti idaṃpi bhikkhave mahāpurisassa
mahāpurisalakkhaṇaṃ  bhavati  .  imāni  kho  tāni  bhikkhave  dvattiṃsa
mahāpurisassa  mahāpurisalakkhaṇāni  yehi  samannāgatassa  mahāpurisassa
dve  va  gatiyo  bhavanti  anaññā sace agāraṃ ajjhāvasati rājā
hoti  cakkavatti . saṅkhittaṃ . sace kho pana agārasmā anagāriyaṃ
pabbajati  arahaṃ  hoti  sammāsambuddho  loke vivaṭacchado . imāni
kho  bhikkhave  dvattiṃsa  mahāpurisassa  mahāpurisalakkhaṇāni  bāhirakāpi
isayo dhārenti no ca kho te jānanti imassa kammassa katattā .pe.
Imaṃ lakkhaṇaṃ paṭilabhatīti.
   [131] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  daḷhasamādāno ahosi kusalesu dhammesu
avatthitasamādāno  kāyasucarite  vacīsucarite  manosucarite dānasaṃvibhāge
sīlasamādāne   uposathupavāse   matteyyatāya   petteyyatāya
@Footnote: 1 Yu. avivaradanto . 2 Yu. pahūlājivho . 3 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
Sāmaññatāya      brahmaññatāya      kulejeṭṭhāpacāyitāya
aññataraññataresu  ca  adhikusalesu  dhammesu  .  so  tassa kammassa
katattā  upacitattā  ussannattā  vipulattā  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . so tattha aññe deve dasahi
ṭhānehi  adhigaṇhāti  dibbena  āyunā  dibbena  vaṇṇena  dibbena
sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rūpehi dibbehi
saddehi  dibbehi  gandhehi  dibbehi rasehi dibbehi phoṭṭhabbehi .
So  tato  cuto  itthattaṃ  āgato  samāno  imaṃ mahāpurisalakkhaṇaṃ
paṭilabhati.
   [132] Supatiṭṭhitapādo hoti samaṃ pādaṃ bhūmiyaṃ nikkhipati samaṃ uddharati
samaṃ sabbāvantehi pādatalehi bhūmiṃ phusati. So tena lakkhaṇena samannāgato
sace  agāraṃ  ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti dhammiko dhammarājā
cāturanto  vijitāvī  janapadaṭṭhāvariyappatto  sattaratanasamannāgato .
Tassimāni  satta  ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ
assaratanaṃ  maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ gahapatiratanaṃ pariṇāyakaratanameva sattamaṃ .
Parosahassaṃ kho panassa puttā bhavanti sūrā vīraṅgarūpā parasenappamaddanā.
So  imaṃ  paṭhaviṃ  sāgarapariyantaṃ  akhīlamanimittamakaṇṭakaṃ  iddhaṃ  phītaṃ
khemaṃ  sivaṃ  nirabbudaṃ  adaṇḍena  asatthena  dhammena samena abhivijiya
ajjhāvasati  rājā  samāno  kiṃ labhati akkhambhiyo 1- hoti kenaci
@Footnote: 1 Yu. avikkhambhiyo.
Manussabhūtena  paccatthikena  paccāmittena  rājā  samāno  idaṃ
labhati  .  sace  kho  pana  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati arahaṃ
hoti  sammāsambuddho  loke  vivaṭacchado  buddho  samāno  kiṃ
labhati akkhambhiyo hoti abbhantarehi vā bāhirehi vā paccatthikehi [1]-
paccāmittehi  rāgena  vā dosena vā mohena vā samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
lokasmiṃ . buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca.
Tatthetaṃ vuccati
   [133] Sacce ca dhamme ca dame ca saṃyame
        soceyyasīlālayuposathesu ca
        pāṇe 2- ahiṃsāya asāhase rato
        daḷhaṃ samādāya samantamācari 3-.
        So tena kammena tidivaṃ apakkami 4-
        sukhañca khiḍḍā ratiyo ca annubhi 5-
        tato cavitvā punarāgato idha
        samehi pādehi phusī basundharaṃ.
        Byākaṃsu veyyañjanikā samāgatā
        samappatiṭṭhassa na hoti khambhanā
        gihissa vā pabbajitassa vā pana 6-
        taṃ lakkhaṇaṃ bhavati tadatthajotakaṃ.
@Footnote: 1 Yu. vā. 2 Ma. Yu. dāne. 3 Ma. Yu. samattamācari. 4 Ma. Yu. divaṃ samakkami.
@5 Ma. anvabhi. Yu. ānubhi. 6 Ma. Yu. puna.
        Akkhambhiyo hoti agāramāvasaṃ
        parābhibhū sattubhi nappamaddano
        manussabhūtenidha hoti 1- kenaci
        akkhambhiyo tassa phalena kammuno.
        Sace va 2- pabbajjamupeti tādiso
        nekkhammachandābhirato vicakkhaṇo
        aggo na so gacchati jātu khambhanaṃ 3-
        naruttamo esa hi tassa dhammatāti.
   [134]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno bahujanassa sukhāvaho 4- ahosi
ubbegauttāsabhayaṃ  apanuditā  dhammikañca  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidhātā
saparivārañca  dānaṃ adāsi . so tassa kammassa katattā upacitattā
ussannattā  vipulattā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  . so tattha aññe deve dasahi ṭhānehi
adhigaṇhāti  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ  āgato  samāno
imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati  heṭṭhāpādatalesu  cakkāni  jātāni
honti  sahassārāni  sanemikāni  sanābhikāni  sabbākāraparipūrāni
suvibhattantarāni.
   {134.1}  So  tena  lakkhaṇena  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati
mahāparivāro  hoti  mahāssa honti parivārā 5- brāhmaṇagahapatikā
@Footnote: 1 Yu. manussabhūtena na hoti. 2 Ma. Yu. ca. 3 Yu. gabbhaṃ. 4 Yu. bahujanasukhāya.
@5 Yu. mahāssa hoti parivāro. evamupari.
Negamā   jānapadā   gaṇakamahāmattā   anīkaṭṭhā   dovārikā
amaccā  pārisajjā  rājāno bhogikā 1- kumārā rājā samāno
idaṃ  labhati  . sace 2- agārasmā anagāriyaṃ pabbajati arahaṃ hoti
sammāsambuddho  loke  vivaṭacchado  buddho  samāno  kiṃ  labhati
mahāparivāro hoti mahāssa honti parivārā bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā
upāsikāyo  devā manussā asurā nāgā gandhabbā buddho samāno
idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [135] Pure puratthā purimāsu jātisu
        manussabhūto bahunaṃ sukhāvaho
        ubbegauttāsabhāyāpanūdano
        guttīsu rakkhāvaraṇesu ussuko.
        So tena kammena tidivaṃ apakkami
        sukhañca khiḍḍā ratiyo ca annubhi
        tato cavitvā punarāgato idha
        cakkāni pādesu duvesu vindati
        samantanemīni sahassarāni 3- ca.
        Byākaṃsu veyyañjanikā samāgatā
        disvā kumāraṃ satapuññalakkhaṇaṃ
        parivāravā hessati sattumaddano
        tathā hi cakkāni samantanemini.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhogiyā evamupari . 2 Yu. sace pana . 3 Yu. sahassārāni ca.
        Sace na pabbajjamupeti tādiso
        vatteti cakkaṃ paṭhaviṃ pasāsati
        tassānuyantā idha 1- bhavanti khattiyā
        mahāyasā 2- saparivārayanti 3- naṃ.
        Sace va 4- pabbajjamupeti tādiso
        nekkhammachandābhirato vicakkhaṇo
        devā manussāsurasakkarakkhasā 5-
        gandhabbanāgā vihaṅgā 6- catuppadā
        anuttaraṃ devamanussapūjitaṃ
        mahāyasā saparivārayanti naṃ.
   [136] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā
paṭivirato   hoti   nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno
sabbapāṇabhūtahitānukampī  vihāsi  .  so  tassa  kammassa  katattā
.pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ  āgato  samāno imāni tīṇi
mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati  āyatapaṇhi  ca  hoti  dīghaṅgulī  ca
brahmujugatto ca.
   {136.1}  So  tehi  lakkhaṇehi  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno  kiṃ
labhati  dīghāyuko  hoti  ciraṭṭhitiko  dīghamāyupāleti  na  sakkā
hoti  antarā  jīvitā  voropetuṃ  kenaci manussabhūtena paccatthikena
@Footnote: 1 Ma. tassānuyantādha. Yu. tassānuyuttā idha. 2 Ma. Yu. mahāyasaṃ.
@3 Ma. saṃpari.... Yu. sampari.... 4 Ma. Yu. ca . 5 Yu. devamanussa....
@6 Ma. Yu. vihagā.
Paccāmittena  rājā  samāno  idaṃ  labhati  .pe. buddho samāno
kiṃ  labhati  dīghāyuko  hoti  ciraṭṭhitiko  dīghamāyupāleti  na sakkā
hoti  antarā  jīvitā voropetuṃ paccatthikehi paccāmittehi samaṇena
vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci
vā lokasmiṃ buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca.
Tatthetaṃ vuccati
   [137] Maraṇavadhabhayamattano viditvā
        paṭivirato paraṃ maraṇāya ahosi
        tena so 1- sucaritena saggamagamāsi 2-
        sukataphalavipākamanubhosi.
        Caviya punaridhāgato samāno
        paṭilabhati idha tīṇi lakkhaṇāni
        bhavati vipuladīghapāsuṇiko 3-
        brahmāva sujju 4- subho sujātagatto.
        Subhujo susū 5- susaṇṭhito sujāto
        mudutalunaṅguliyassa honti
        dīghā tībhi purisalakkhaṇebhi 6-
        cirayāpanāya 7- kumāramādisanti.
        Bhavati yadi gihī ciraṃ yapeti
        cirataraṃ pabbajati yadi tato hi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ na dissati. 2 Ma. Yu. saggamaggamā. 3 Ma. ... pāsaṇhiko.
@Yu. ...pāṇiko. 4 Yu. brahmā viyujju. 5 Ma. Yu. susu.
@6 Ma. Yu. purisavaraggalakkhaṇehi . 7 Ma. Yu. cirayapanāya.
        Yāpayati [1]- vasiddhibhāvanāya
        iti dīghāyukatāya tannimittanti.
   [138]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno dātā ahosi paṇītānaṃ rasitānaṃ
khādanīyānaṃ  bhojanīyānaṃ  sāyanīyānaṃ lehanīyānaṃ pānānaṃ . so tassa
kammassa  katattā  upacitattā  .pe.  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati .pe. so tato cuto itthattaṃ āgato
samāno  imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati  sattassa  ussadā  2-
honti  ubhosu  hatthesu  ussadā  honti  ubhosu pādesu ussadā
honti ubhosu aṃsakūṭesu ussadā honti khandhe ussadā honti 3-.
   {138.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati lābhī hoti
paṇītānaṃ  rasitānaṃ  khādanīyānaṃ  bhojanīyānaṃ  sāyanīyānaṃ  lehanīyānaṃ
pānānaṃ  rājā samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati
lābhī  hoti  paṇītānaṃ  rasitānaṃ  khādanīyānaṃ  bhojanīyānaṃ  sāyanīyānaṃ
lehanīyānaṃ  pānānaṃ  buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā
avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [139] Khajjabhojanaṃ atha lehasāyitaṃ 4-
        uttamaggarasadāyako ahu
        tena so sucaritena kammunā
        nandavane 5- ciramabhippamodati.
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. sattussado hoti sattassa ussadā. Yu. sattussado hoti
@sattussadā. 3 Ma. Yu. ussado hoti. 4 Ma. Yu. leyyasāyiyaṃ. 5 Ma. Yu. nandane.
        Satta cussade 1- idhādhigacchati
        hatthapādamudutalañca 2- vindati
        āhu byañjananimittakovidā
        khajjabhojanarasalābhitāya 3-.
        Na 4- taṃ 5- gihissapi tadatthajotakaṃ
        pabbajjaṃpi ca 6- tadādhigacchati
        khajjabhojanassa lābhiruttamaṃ 7-
        āhu sabbagihibandhanacchidanti.
   [140]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ pubbe manussabhūto samāno catūhi saṅgahavatthūhi janasaṅgahiko 8-
ahosi dānena piyavācena 9- atthacariyāya samānattatāya . So tassa
kammassa  katattā  upacitattā  ussannattā  vipulattā  kāyassa
bhedā  paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . so tato cuto
itthattaṃ  āgato  samāno  imāni  dve mahāpurisalakkhaṇāni paṭilabhati
mudutalahatthapādo 10- ca 11- hoti jālahatthapādo ca.
   {140.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati  susaṅgahita-
parijano  hoti  susaṅgahitassa  honti  brāhmaṇagahapatikā  negamā
@Footnote: 1 Yu. satta vussade. 2 Ma. Yu. ... mudutañca. 3 Ma. khajjabhojjarasalābhitāya naṃ.
@Yu. khajjabhojjarasalābhitāya. 4 Ma. nasaddo na dissati. 5 Ma. yaṃ. 6-11 Yu. casaddo
@na dissati. 7 Ma. Yu. khajjabhojjarasalābhiruttamaṃ. 8 Ma. janaṃ saṅgāhiko. Yu. janaṃ
@saṅgahitā. 9 Ma. piyavajjena. Yu. peyyavācena. 10 Ma. Yu. mudutalunahatthapādo.
Jānapadā 1- gaṇakamahāmattā anīkaṭṭhā dovārikā amaccā pārisajjā
rājāno  bhogikā kumārā rājā samāno idaṃ labhati .pe. buddho
samāno  kiṃ  labhati  susaṅgahitaparijano  hoti susaṅgahitassa 2- honti
bhikkhū  bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo devā manussā asurā nāgā
gandhabbā  buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ vuccati
   [141] Dānaṃpi catthacariyatañca 3-
        piyavadatañca samānachandañca 4-
        kariya cariya susaṅgahaṃ bahunnaṃ
        anavamatena guṇena yāti saggaṃ.
        Caviya punaridhāgato samāno
        karacaraṇamudukañca 5- jālino ca
        atirucirasuvaggadassaneyyaṃ 6-
        paṭilabhati daharo susukumāro.
        Bhavati parijanassa vo vidheyyo
        mahimaṃ āvasito 7- susaṅgahito
        piyavadū hitasukhataṃ jigiṃsamāno
        abhirucitāni guṇāni ācarati.
        Yadi pajahati 8- sabbakāmabhogaṃ 9-
        kathayati dhammakathaṃ jino janassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. negamajānapadā. 2 Ma. Yu. susaṅgahitāssa. 3 Yu. dānampi ca atthacariyatampi
@ca. 4 Ma. piyavāditañca samānattatañca. 5 Ma. Yu. ... mudutañca. 6 Ma. Yu. ...
@suvaggu ... . 7 Yu. āvasiko. 8 Ma. Yu. yadi ca jahati.
@9 Yu. sabbakāmaguṇabhogaṃ.
        Vacanapaṭikarassābhippasannā
        sutvāna dhammānudhammamācarantīti.
   [142] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  atthūpasañhitaṃ  dhammūpasañhitaṃ  vācaṃ
bhāsitā  ahosi  bahujanaṃ  nidasseti  1- pāṇīnaṃ hitasukhāvaho [2]-
dhammayāgī . so tassa kammassa katattā upacitattā vipulattā .pe.
So tato cuto itthattaṃ āgato samāno imāni dve mahāpurisalakkhaṇāni
paṭilabhati ussaṅkhapādo ca hoti uddhaggalomo ca.
   {142.1}  So  tehi  lakkhaṇehi  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno  kiṃ
labhati aggo ca hoti seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro
ca  kāmabhogīnaṃ  rājā  samāno  idaṃ labhati .pe. buddho samāno
kiṃ  labhati  aggo  ca hoti seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca
pavaro  ca  sabbasattānaṃ  buddho  samāno  idaṃ labhati . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [143] Atthadhammaṃ saṅgahitaṃ 3- pure tiraṃ 4-
        eriyaṃ 5- bahujanaṃ nidaṃsayi
        pāṇinaṃ hitasukhāvaho ahu
        dhammayāgaṃ assajji 6- amaccharī.
        Tena so sucaritena kammunā
@Footnote: 1 Ma. nidaṃsesi. Yu. nidaṃseti. 2 Yu. ahu. 3 Ma. Yu. atthadhammasahitaṃ. 4 Ma. Yu.
@giraṃ. 5 Ma. Yu. erayaṃ. 6 Ma. dhammayāgamayaji. Yu. dhammayāgamassaji.
        Sugatiṃ vajati tattha modati
        lakkhaṇāni ca duve idhāgato
        uttamasukhatāya 1- vindati 2-.
        Ubbhamuppatitalomavā saso
        pādagaṇṭhirahu sādhu saṇṭhitā
        maṃsalohitācitā tacotthaṭā 3-
        uparijānu sobhanā 4- ahu.
        Gehamāvasati ce tathāvidho
        aggataṃ vajati kāmabhoginaṃ
        tena uttaritarañca 5- na vijjati
        jambudīpaṃ abhibhuyya iriyati 6-.
        Pabbajjāpi ca 7- anomanikkamo
        aggataṃ vajati sabbapāṇinaṃ
        tena uttaritaro na vijjati
        sabbalokaṃ abhibhuyya viharatīti.
   [144]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno sakkaccaṃ vācetā ahosi sippaṃ
vā  vijjaṃ vā caraṇaṃ vā kammaṃ vā kintīme khippaṃ 8- vijāneyyuṃ
khippaṃ  sampaṭipajjeyyuṃ  na  ciraṃ  kiliseyyunti . so tassa kammassa
katattā  upacitattā  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ  āgato
@Footnote: 1 Ma. uttamappamukhatāya. 2 Yu. uttamasukhāni saṃvindati. 3 Yu. tacotatā.
@4 Ma. uparicaraṇasobhanā. Yu. upari ca pana sobhanā. 5 Ma. Yu. uttaritaro.
@6 Yu. irīyati. 7 Ma. Yu. pabbajjampi ca. 8 Yu. ajāneyyuṃ.
Samāno idaṃ mahāpurisalakkhaṇaṃ paṭilabhati eṇijaṅgho hoti.
   {144.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati yāni tāni
rājārahāni  rājaṅgāni  rājūpabhogāni  rājānucchavikāni  tāni khippaṃ
paṭilabhati rājā samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati yāni
tāni   samaṇārahāni  samaṇaṅgāni  samaṇūpabhogāni  samaṇānucchavikāni
tāni  khippaṃ paṭilabhati buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā
avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [145] Sippesu vijjācaraṇesu kammesu 1-
        kathaṃ vijāneyyu 2- lahunti 3- icchati
        yatūpaghātāya na hoti kassaci
        vāceti khippaṃ na ciraṃ kilissati.
        Taṃ kammaṃ katvā kusalaṃ sukhudrayaṃ
        jaṅghā manuññā labhate susaṇṭhitā
        vattā sujātā anupubbamuggatā
        uddhaggalomā sukhumattacotthaṭā 4-.
        Eṇeyyajaṅghoti tamāhu puggalaṃ
        sampattiyā khippamidhāhu lakkhaṇaṃ
        ekekalomāni 5- yadābhikaṅkhati
        apabbajaṃ khippamidhādhigacchati.
@Footnote: 1 Yu. kammasu. 2 Ma. vijāneyyuṃ. 3 Yu. vijāney ya lahūti. 4 Yu. ... cotatā.
@5 Ma. gehānulomāni.
        Sace va 1- pabbajjamupeti tādiso
        nekkhammachandābhirato vicakkhaṇo
        anucchavikassa yadānulomiyaṃ 2-
        taṃ vindati khippamanomanikkamoti 3-.
   [146]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā
upasaṅkamitvā  paripucchitā  ahosi  kiṃ  bhante  kusalaṃ  kiṃ  akusalaṃ
kiṃ  sāvajjaṃ  kiṃ  anavajjaṃ  kiṃ  sevitabbaṃ kiṃ na sevitabbaṃ kiṃ me
kariyamānaṃ  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya  assa  kiṃ  vā  pana  me
kariyamānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  assāti . so tassa kammassa
katattā  upacitattā  ussannattā  .pe.  so tato cuto itthattaṃ
āgato  samāno  imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati  sukhumacchavi  hoti
sukhumattā chaviyā rajojallaṃ kāye na upalippati.
   {146.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati mahāpañño [4]-
nāssa hoti koci paññāya sadiso vā seṭṭho 5- vā kāmabhogīnaṃ rājā
samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati mahāpañño hoti
puthupañño   hāsapañño   javanapañño  tikkhapañño  nibbedhikapañño
nāssa hoti koci paññāya sadiso vā seṭṭho 5- vā sabbasattānaṃ
buddho  samāno  idaṃ  labhati  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. ...lomikaṃ. 3 Ma. ...vikkamoti. 4 Ma. Yu. hoti.
@5 Yu. visiṭṭho.
Tatthetaṃ vuccati
   [147] Pure puratthā purimāsu jātisu
        aññātukāmo paripucchitā ahu
        sussusitā pabbajitaṃ upāsitā
        atthantaro atthakathaṃ nisāmayi.
        Paññāpaṭilābhagatena 1- kammunā
        manussabhūto sukhumacchavī ahu
        byākaṃsu uppāṭanimittakovidā 2-
        sukhumāni atthāni avecca dakkhati 3-.
        Sace na pabbajjamupeti tādiso
        vatteti cakkaṃ paṭhaviṃ pasāsati
        atthānusiṭṭhīsu pariggahesu ca
        na tena seyyo sadiso na 4- vijjati.
        Sace va 5- pabbajjamupeti tādiso
        nekkhammachandābhirato vicakkhaṇo
        paññāvisiṭṭhaṃ labhate anuttaraṃ
        pappoti bodhiṃ varabhūrimedhasoti.
   [148] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  akkodhano  ahosi  anupāyāsabahulo
bahunnaṃpi  6-  vutto  samāno  nābhisajji  na  kuppi na byāpajji
@Footnote: 1 Yu. ...katena. 2 Ma. Yu. uppāda.... 3 Ma. dakkhiti. 4 Ma. ca. Yu. va.
@5 Ma. ca. Yu. vasaddo na dissati. 6 Ma. Yu. bahumpi.
Na  patiṭṭhayi  na  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātvākāsi
dātā  ca  ahosi  sukhumānaṃ  mudukānaṃ  attharaṇānaṃ  pāpuraṇānaṃ 1-
khomasukhumānaṃ  kappāsikasukhumānaṃ  koseyyasukhumānaṃ  kambalasukhumānaṃ . so
tassa  kammassa  katattā  upacitattā  .pe.  so  tato  cuto
itthattaṃ   āgato   samāno   imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati
suvaṇṇavaṇṇo hoti kāñcanasannibhataco.
   {148.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati lābhī hoti sukhumānaṃ
mudukānaṃ   attharaṇānaṃ  pāpuraṇānaṃ  khomasukhumānaṃ  kappāsikasukhumānaṃ
koseyyasukhumānaṃ  kambalasukhumānaṃ  rājā  samāno  idaṃ  labhati .pe.
Buddho  samāno  kiṃ  labhati lābhī hoti sukhumānaṃ mudukānaṃ attharaṇānaṃ
pāpuraṇānaṃ   khomasukhumānaṃ   kappāsikasukhumānaṃ   koseyyasukhumānaṃ
kambalasukhumānaṃ  buddho  samāno  idaṃ  labhati  .  etamatthaṃ  bhagavā
avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [149] Akkodhañca adhiṭṭhahi adāsi 2-
        dānañca vatthāni sukhumāni succhavīni
        purimatarabhave ṭhito abhivisajji
        mahimiva suro abhivassaṃ 3-.
        Taṃ katvāna ito cuto dibbamupapajji
        sukataṃ phalavipākamanubhutvā kanakatanupaṭiko 4-
        idhābhibhavati 5- suravarataroriva indo.
@Footnote: 1 Ma. pāvuraṇānaṃ. 2 Yu. adāsi ca. 3 Yu. ābhivassaṃ. 4 ... tanusannibho.
@5 Yu. idha bhavati.
        Gehañcāvasati 1- naro apabbajjamicchaṃ
        mahatiṃ 2- mahiṃ pasāsati 3-
        pasayha sahidha sattaratanaṃ 4- paṭilabhati
        vipulasukhumacchavisuciñca 5-.
        Lābhī acchādanavatthamokkhapāpuraṇānaṃ
        bhavati yadi anagāriyatamupeti
        suhitapurimakataphalaṃ anubhavati
        na bhavati katassa panāsoti.
   [150]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno cirappanaṭṭhe sucirappavāsine 6-
ñātimitte  suhajje  sakhino  samānetā  ahosi  mātaraṃpi  puttena
samānetā  ahosi  puttaṃpi  mātarā  samānetā  ahosi  pitaraṃpi
puttena  samānetā  ahosi  puttaṃpi  pitarā  samānetā  ahosi
pitaraṃpi  7-  bhātarā samānetā ahosi bhātaraṃpi bhaginiyā samānetā
ahosi  bhaginiṃpi  bhātarā  samānetā  ahosi  samaggiṃ  katvā  ca
abbhanumoditā  ahosi  .  so  tassa kammassa katattā .pe. so
tato  cuto  itthattaṃ  āgato samāno imaṃ mahāpurisalakkhaṇaṃ paṭilabhati
kosohitavatthaguyho hoti.
   {150.1}  So  tena  lakkhaṇena  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno
kiṃ  labhati  pahūtaputto  ahosi  8-  parosahassaṃ kho panassa puttā
@Footnote: 1 Yu. gehamāvasati. 2 Ma. Yu. mahati. 3 Ma. Yu. anusāsati. 4 Yu. pasayha
@abhivasanavarataraṃ. 5 Yu. vipulaṃ sukhumañca succhaviñca. 6 Ma. Yu. sucirappavāsino.
@7 Ma. Yu. bhātarampi. 8 Ma. Yu. hoti.
Bhavanti  sūrā vīraṅgarūpā parasenappamaddanā rājā samāno idaṃ labhati
.pe.  buddho  samāno  kiṃ  labhati  pahūtaputto ahosi anekasahassaṃ
kho  panassa puttā bhavanti sūrā vīraṅgarūpā parasenappamaddanā buddho
samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [151] Pure puratthā purimāsu jātisu
        cirappanaṭṭhe sucirappavāsino
        ñātīsuhajje sakhino samānayi
        samaggi katvā ca 1- anumoditā ahu.
        So tena kammena tidivaṃ apakkami 2-
        sukhañca khiḍḍā ratiyo ca annubhi 3-
        tato cavitvā punarāgato idha
        kosohitaṃ vindati vatthachādiyaṃ.
        Pahūtaputto bhavati 4- tathāvidho
        parosahassañca 5- bhavanti atrajā 6-
        sūrā ca vīrā ca amittatāpanā
        gihissa pītījananā 7- piyaṃ vadā.
        Pahutarā 8- pabbajitassa iriyato
        puttā bhavanti vacanānusārino 9-
        gihissa vā pabbajitassa vā pana 10-
        taṃ lakkhaṇaṃ bhavati 11- tadatthajotakanti.
@Footnote: 1 Ma. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. divaṃ samakkami. 3 Ma. anvabhi. Yu. ānubhi.
@4 Ma. bhavatī. 5 Yu. paro sahassassa. 6 Yu. atujā. 7 Ma. pīti jananā.
@8 Ma. Yu. bahutarā. 9 Yu. vacanānucārino. 10 Ma. Yu. puna. 11 Ma. jāyati.
   [152] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  mahājanasaṅgāhakaṃ  samekkhamāno  samaṃ
jānāti  1-  sāmaṃ  jānāti  purisaṃ  jānāti  purisavisesaṃ jānāti
ayamidamarahati  ayamidamarahatīti  tattha  tattha  visesatthakaro  pure  2-
ahosi . so tassa kammassa katattā .pe. so tato cuto itthattaṃ
āgato   samāno  imāni  dve  mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati
nigrodhaparimaṇḍalo   ca  hoti  ṭhitoyeva  anonamanto  ubhohi
pāṇitalehi jannukāni parimasati parimajjati.
   {152.1}  So  tehi  lakkhaṇehi  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno  kiṃ
labhati  aḍḍho  hoti  mahaddhano  mahābhogo  pahūtajātarūparajato
pahūtavittūpakaraṇo    pahūtadhanadhañño   paripuṇṇakoṭṭhāgāro   3-
rājā  samāno  idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati aḍḍho
hoti  mahaddhano  mahābhogo  tassimāni  dhanāni  honti  seyyathīdaṃ
saddhādhanaṃ  sīladhanaṃ  hiridhanaṃ  ottappadhanaṃ  sutadhanaṃ  cāgadhanaṃ  paññādhanaṃ
buddho samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [153] Tuliya 4- pavicaya 5- cintayitvā
        mahājanasaṅgāhakaṃ 6- samekkhamāno
        ayamidamarahatīti 7- tattha tattha
        purisavisesaṅkaro pure ahosi.
@Footnote: 1 Yu. saṃjānāti. 2 Yu. purisavisesakaro. 3 Ma. Yu. paripuṇṇako sakoṭṭhāgāro.
@4 Yu. tulaya. 5 Ma. paṭivicaya. Yu. paviceyya. 6 Ma. ... saṅgahanaṃ.
@Yu. ...saṅgahataṃ. 7 Ma. itisaddo na dissati.
        Samā ca panaṭṭhito 1- anonamanto
        phusati karehi ubhohi jannukāni
        mahiruhapparimaṇḍalo ahosi
        sucaritakammavipākasesakena.
        Bahuvividhanimittalakkhaṇaññū
        abhinipuṇā manujā byākariṃsu
        bahuvividhagihīnaṃ arahāni 2-
        paṭilabhati daharo susū kumāro
        idha ca 3- mahipatissa kāmabhogā
        gihīpatirūpakā bahū bhavanti
        yadi 4- pajahati sabbakāmabhogaṃ
        labhati anuttaraṃ uttamaṃ dhanagganti.
   [154]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno  bahujanassa  atthakāmo  ahosi
hitakāmo  phāsukāmo  yogakkhemakāmo  kintīme  saddhāya  vaḍḍheyyuṃ
sīlena  vaḍḍheyyuṃ  sutena  vaḍḍheyyuṃ buddhiyā vaḍḍheyyuṃ 5- cāgena
vaḍḍheyyuṃ  dhammena  vaḍḍheyyuṃ  paññāya  vaḍḍheyyuṃ  dhanadhaññena
vaḍḍheyyuṃ   khettavatthunā  vaḍḍheyyuṃ  dvipadacatuppadehi  vaḍḍheyyuṃ
puttadārehi   vaḍḍheyyuṃ  dāsakammakaraporisehi  vaḍḍheyyuṃ  ñātīhi
vaḍḍheyyuṃ  mittehi  vaḍḍheyyuṃ  bandhavehi  vaḍḍheyyunti . so tassa
@Footnote: 1 Ma. mahiṃ ca pana ṭhito. Yu. sa hi ca pana ṭhito. 2 Yu. ārahāni. 3 Yu. casaddo
@na dissati. 4 Ma. Yu. yadica. 5 Ma. Yu. buddhiyā vaḍḍheyyunti na dissati.
Kammassa  katattā  upacitattā  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ
āgato   samāno   imāni  tīṇi  mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati
sīhapubbaddhakāyo ca hoti pittantaraṃso 1- ca samavaṭṭakkhandho ca.
   {154.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. Rājā samāno kiṃ labhati aparihānadhammo hoti
na  parihāyati  dhanadhaññena  khettavatthunā dvipadacatuppadehi puttadārehi
dāsakammakaraporisehi  ñātīhi  mittehi  bandhavehi  na  parihāyati
sabbasampattiyā  rājā  samāno  idaṃ  labhati .pe. buddho samāno
kiṃ  labhati  aparihānadhammo hoti na parihāyati saddhāya sīlena sutena
cāgena  paññāya  na  parihāyati  sabbasampattiyā  buddho  samāno
idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [155] Saddhāya sīlena sutena buddhiyā
        cāgena dhammena bahūhi sādhubhi
        dhanena dhaññena ca khettavatthunā
        puttehi dārehi catuppadehi ca
        ñātīhi mittehi ca bandhavehi
        balena vaṇṇena sukhena cūbhayaṃ
        kathaṃ na hāyeyyunti 2- parehi 3- icchati
        addhaṃ samiddhañca 4- panābhikaṅkhati.
        Sasīhapubbaddhasusaṇṭhito ahu
@Footnote: 1 Ma. Yu. citantaraṃso. 2 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 3 Ma. Yu. pareti.
@4 Ma. Yu. atthassa middhī ca.
        Samavaṭṭakkhandho ca pittantaraṃso
        pubbe suciṇṇena katena kammunā
        ahāniyaṃ pubbanimittamassataṃ.
        Gihīpi dhaññena dhanena vaḍḍhati
        puttehi dārehi catuppadehi ca
        akiñcano pabbajito anuttaraṃ
        pappoti sambodhimahānadhammatanti 1-.
   [156]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ pubbe manussabhūto samāno sattānaṃ avihesakajātiko 2- ahosi
pāṇinā vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā . so tassa
kammassa  katattā  upacitattā  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ
āgato  samāno  imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati  rasaggasaggī  hoti
uddhaggassa rasaharaṇiyo gīvāyaṃ jātā honti samavāharasaharaṇiyo 3-.
   {156.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati appābādho
hoti  appātaṅko  samavepākiniyā  gahaṇiyā  samannāgato nātisītāya
nāccuṇhāya rājā samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati
appābādho  hoti  appātaṅko  samavepākiniyā gahaṇiyā samannāgato
nātisītāya   nāccuṇhāya   majjhimāya   padhānakkhamāya   buddho
samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sambodhiṃ asahānadhammatanti. 2 Ma. Yu. aviheṭhakajātiko.
@3 Ma. samābhivāhiniyo. Yu. samabhivāhiniyo.
   [157] Na pāṇinā na ca pana daṇḍaleḍḍunā 1-
        satthena vā maraṇavadhena vā pana 2-
        ubbādhanāya paritajjanāya vā
        na viheṭhayī janatamaheṭhako 3- ahu.
        Teneva so sugatisu pecca 4- modati
        sukhapphalaṃ kiriya 5- sukhāni vindati
        pāmuñjasā 6- rasaharaṇī susaṇṭhitā
        idhāgato labhati rasaggisaggitaṃ 7-.
        Tenāhu naṃ abhinipuṇā 8- vicakkhaṇā
        ayaṃ naro sukhabahulo bhavissati
        gihissa vā pabbajitassa vā pana 2-
        taṃ lakkhaṇaṃ bhavati tadatthajotakanti.
   [158] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe manussabhūto samāno na ca 9- visaṭaṃ na ca visāvi 10- na ca 11-
pana vidheyyapekkhitā 12- uju 13- tathā pasaṭamujumano 14- hutvā
ujupekkhitā ahosi 15- piyacakkhunā bahujanaṃ udakkhitā 16- ahosi.
So tassa kammassa katattā upacittatā .pe. so tato cuto itthattaṃ
āgato samāno imāni dve mahāpurisalakkhaṇāni paṭilabhati abhinīlanetto
@Footnote: 1 Ma. na pāṇidaṇḍehi panātha leḍḍunā. 2 Yu. puna. 3 Yu. na heṭhayī janatumaheṭhako.
@4 Ma. Yu. sugatimupecca. 5 Ma. Yu. kariya. 6 Ma. samojasā. Yu. sampajjasā.
@7 Ma. Yu. rasaggasaggitaṃ. 8 Ma. atinipuṇā. 9-11 Yu. casaddo na dissati. 10 Ma.
@visāci. Yu. visācitaṃ. 12 Ma. Yu. viceyyapekkhitā. 13 Ma. ujuṃ. 14 Yu. ...
@mudumano. 15 Ma. Yu. hutvā ujupekkhitā ahosīti pāṭhattayaṃ natthi. 16 Ma. Yu.
@udikkhitā.
Ca hoti gopakhumo ca.
   {158.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati piyadassano hoti
bahuno janassa piyo hoti manāpo brāhmaṇagahapatikānaṃ negamajānapadānaṃ
gaṇakamahāmattānaṃ  anīkaṭṭhānaṃ dovārikānaṃ amaccānaṃ pārisajjānaṃ rājūnaṃ
bhogikānaṃ 1- kumārānaṃ rājā samāno idaṃ labhati .pe. Buddho samāno
kiṃ labhati piyadassano hoti bahuno janassa piyo hoti manāpo ca 2- bhikkhūnaṃ
bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  devānaṃ manussānaṃ asurānaṃ nāgānaṃ
gandhabbānaṃ buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ vuccati
   [159] Na ca visaṭaṃ na ca visāvi
        na ca pana vidheyyapekkhitā
        uju tathā pasaṭamujumano 3-
        piyacakkhunā bahujanaṃ udakkhitā.
        Sugatisu so phalavipākaṃ
        anubhavati tattha modati
        idha ca 4- bhavati gopakhumo
        abhinīlanettanayano sudassano.
        Abhiyogino ca nipuṇā
        bahupadanimittakovidā
        gopakhumanayanakusalā 5- manujā
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhogiyānaṃ. 2 Ma. Yu. casaddo na dissati. 3 Yu. ...mudumano.
@4 Ma. Yu. ca pana . 5 Ma. Yu. sukhumanayanakusalā.
        Piyadassanoti abhinandasanti 1- naṃ.
        Piyadassano gihī santo ca
        bhavati bahujanapiyāyako 2-
        yadi pana 3- bhavati gihi samaṇo 4-
        hoti piyo bahūnaṃ sokanāsanoti.
   [160] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno bahujanapubbaṅgamo ahosi kusalesu dhammesu
bahujanapāmokkho  kāyasucaritena  vacīsucaritena  manosucaritena  5-
dānasaṃvibhāge  sīlasamādāne  uposathūpavāse  matteyyatāya  6-
petteyyatāya   sāmaññatāya  brahmaññatāya  kulejeṭṭhāpacāyitāya
aññataraññataresu  ca  7- adhikusalesu dhammesu . so tassa kammassa
katattā  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ āgato samāno idaṃ
mahāpurisalakkhaṇaṃ paṭilabhati uṇhīsasīso hoti.
   {160.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati mahāssa jano
anvāyiko  hoti  brāhmaṇagahapatikā  negamajānapadā  gaṇakamahāmattā
anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā pārisajjā rājāno bhogikā kumārā
rājā  samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati mahāssa
jano  anvāyiko hoti bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo devā
manussā  asurā  nāgā  gandhabbā  buddho  samāno idaṃ labhati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiniddisanti. 2 Ma. bahujanapiyāyito. Yu. bahūnnaṃ piyāyito.
@3 Ma. Yu. yadica na. 4 gihī samaṇo hoti. 5 Ma. Yu. kāyasucarite vacīsucarite
@manosucarite . 6 Yu. metteyyatāya. 7 Yu. casaddo na dissati.
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [161] Pubbaṅgamo sucaritesu ahu
        dhammesu dhammacariyābhirato
        anvāyiko bahujanassa ahu
        saggesu vedayitha 1- puññaphalaṃ.
        Vedayitvā 2- so sucaritassa phalaṃ
        uṇhīsasīsattamidhajjhagamā
        byākaṃsu byañjananimittadharā
        pubbaṅgamo bahujanaṃ hessati 3-.
        Paṭibhogiyāni 4- manujesu idha
        pubbepi tassa abhiharanti tadā
        yadi khattiyo bhavati bhūmipati
        paṭihārakaṃ bahujane labhati.
        Atha ceva pabbajati so manujo
        dhammesu hoti paguṇo visavī
        tassānusāsanaguṇābhirato 5-
        anvāyiko bahujano bhavatīti.
   [162]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno  musāvādaṃ  pahāya  musāvādā
paṭivirato  ahosi  saccavādī saccasandho theto paccayiko avisaṃvādako
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedayittha. 2 Yu. veditvā. 3 Yu. bahunnaṃ hessatāyaṃ.
@4 Ma. paṭibhogiyā . 5 Ma. tassānusāsaniguṇābhirato. Yu. tassānusāsanī guṇābhirato.
Lokassa . so tassa kammassa katattā .pe. so tato cuto itthattaṃ
āgato   samāno  imāni  dve  mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati
ekekalomo  ca  hoti  uṇṇā  ca  bhamukantare  jātā  hoti
odātā mudu tūlasannibhā.
   {162.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati mahāssa jano
upavattati   brāhmaṇagahapatikā   negamajānapadā   gaṇakamahāmattā
anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā pārisajjā rājāno bhogikā kumārā
rājā  samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati mahāssa
jano  upavattati  bhikkhū  bhikkhuniyo  upāsakā  upāsikāyo  devā
manussā  asurā  nāgā  gandhabbā  buddho  samāno idaṃ labhati .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [163] Saccappaṭiñño purimāsu jātisu
        advejjhavāco alikaṃ vivajjayi
        na so visaṃvādayitāpi kassaci
        bhūtena tacchena tathena bhāsayi 1-.
        Setā susukkā sumudu 2- tūlasannibhā
        uṇṇā sujātā bhamukantare ahu
        na lomakūpesu duve ajāyisuṃ
        ekekalomūpacitaṅgavā ahu.
        Taṃ lakkhaṇaññū bahavo samāgatā
@Footnote: 1 Yu. tosayi. 2 Ma. Yu. mudu.
        Byākaṃsu uppāṭanimittakovidā 1-
        uṇṇā ca lomā ca yathā susaṇṭhitā
        upavattati 2- īdisakaṃ bahujano 3-.
        Gihīpi 4- santaṃ upavattati jano
        bahu puratthā pakatena kammunā
        akiñcanaṃ pabbajitaṃ anuttaraṃ
        buddhaṃpi santaṃ upavattati janoti.
   [164]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto samāno pisuṇaṃ vācaṃ 5- pahāya pisuṇāya
vācāya  paṭivirato  ahosi ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ
bhedāya  amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti
bhinnānaṃ  vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā  samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  ahosi . so
tassa  kammassa  katattā  .pe.  so tato cuto itthattaṃ āgato
samāno  imāni  dve  mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati  cattāḷīsadanto
ca 6- hoti aviraḷadanto ca.
   {164.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati abhejjapariso
hoti   abhejjassa   7-   honti  parisā  brāhmaṇagahapatikā
negamajānapadā   gaṇakamahāmattā  anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā
pārisajjā  rājāno  bhogikā  kumārā  rājā  samāno  idaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. uppāda.... 2 Ma. upavattatī. 3 Yu. edisakaṃ bahujjano. 4 Ma. Yu.
@gihimpi. 5 Yu. pisuṇāvācaṃ. 6 Yu. casaddo na dissati. 7 Ma. Yu.
@abhejjāssa.
Labhati  .pe.  buddho  samāno  kiṃ  labhati  abhejjapariso  hoti
abhesajjassa  honti  parisā  bhikkhū  bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo
devā  manussā  asurā  nāgā  gandhabbā  buddho  samāno  idaṃ
labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [165] Savebhutiyaṃ 1- sahitabhedakāriṃ
        bhedappavaḍḍhanavivādakāriṃ
        kalahappavaḍḍhanaakiccakāriṃ
        sahitānaṃ bhedajananiṃ nabhaṇi.
        Avivādavaḍḍhanakariṃ sugiraṃ 2-
        bhinnāna sandhijananiṃ 3- abhaṇi
        kalahaṃ janassa panudi 4- samaṅgī
        sattehi 5- nandati pamodati ca
        sugatisu so phalavipākaṃ
        anubhavati tattha modati
        dantā idha honti aviraḷā 6- sahitā
        caturo dasassa mukhajā susaṇṭhitā.
        Yadi khattiyo bhavati bhūmipati
        avibhedayassa 7- parisā bhavati 8-
        samaṇo ca hoti virajo vimalo
        parisāssa hoti anugatā acalāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vebhūtiyaṃ. 2 Yu. giraṃ. 3 Ma. Yu. bhinnānusandhijananiṃ. 4 Ma. panudī.
@5 Ma. Yu. sahitehi. 6 Yu. avirā. 7 Ma. avibhediyāya. Yu. avīheṭhiyāssa.
@8 Yu. bhavanti.
   [166]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno  pharusaṃ  vācaṃ  pahāya pharusāya
vācāya  paṭivirato  ahosi  yā  sā  vācā  nelā  kaṇṇasukhā
pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ
vācaṃ  bhāsitā  ahosi  .  so tassa kammassa katattā upacitattā
.pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ  āgato samāno imāni dve
mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati  pahūtajivho  ca  hoti  brahmassaro
ca karavikabhāṇī.
   {166.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. Rājā samāno kiṃ labhati ādeyyavāco hoti
ādiyantassa   1-   vacanaṃ   brāhmaṇagahapatikā   negamajānapadā
gaṇakamahāmattā  anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā  pārisajjā rājāno
bhogikā kumārā rājā samāno idaṃ labhati . .pe. Buddho samāno kiṃ
labhati  ādeyyavāco  hoti  ādiyantassa 1- vacanaṃ bhikkhū bhikkhuniyo
upāsakā  upāsikāyo  devā  manussā  asurā  nāgā  gandhabbā
buddho samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [167] Akkosabhaṇḍanavihesakāriṃ
        ubbādhakaraṃ 2- bahujanappamaddanaṃ
        abāḷhagiraṃ so nabhaṇi pharusaṃ
        madhuraṃ bhaṇi susahitaṃ sakhilaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ādiyantissa. 2 Ma. ubbādhikaṃ. Yu. ubbāyikaṃ.
        Manaso piyā hadayagāminiyo
        vācā so erayati kaṇṇasukhā
        vācā suciṇṇaphalamanubhavi
        saggesu vedayitha 1- puññaphalaṃ
        viditvā so sucaritassa phalaṃ
        brahmassarattamidhajjhagamā
        jivhāssa hoti vipulā puthulā 2-
        ādeyyavākyavacano bhavati
        gihinopi ijjhati yathā bhaṇato
        atha ce 3- pabbajati so manujo
        ādiyantassa vacanaṃ janakā 4-
        bahuno bahuṃ subhaṇitaṃ bhaṇatoti.
   [168] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā
paṭivirato  ahosi  kālavādī  bhūtavādī  dhammavādī  atthavādī  [5]-
vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā [6]- kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ
atthasañhitaṃ  .  so  tassa  kammassa  katattā  upacitattā  .pe.
So  tato  cuto  itthattaṃ  āgato  samāno  imaṃ mahāpurisalakkhaṇaṃ
paṭilabhati sīhahanu hoti.
   {168.1}  So  tena  lakkhaṇena  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedayatha. 2 Yu. thūlā. 3 Yu. cepi. 4 Ma. Yu. janatā. 5 Ma. Yu.
@dhammavādī. 6 Ma. Yu. ahosi.
Kiṃ  labhati  appadhaṃsiko  hoti  kenaci  manussabhūtena  paccatthikena
paccāmittena  rājā  samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ
labhati  appadhaṃsiko  hoti abbhantarehi vā bāhirehi vā paccatthikehi
paccāmittehi  rāgena  vā dosena vā mohena vā samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
lokasmiṃ  buddho  samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ vuccati
   [169] Na samphappalāpaṃ na vuccaddhatanti 1-
        avikiṇṇavacanabyapatho ca 2- ahosi
        ahitamapi 3- ca apanudi hitamapi ca
        bahujanasukhañca abhaṇi.
        Taṃ katvāna ito cuto divamupapajji
        sukataphalavipākamanobhosi 4-
        caviya punaridhāgato samāno
        dviduggamavaratarahanuttamalattha.
        Rājā hoti sudduppadhaṃsiyo manujindo
        manujādhipati mahānubhāvo
        tidivapuravarasamo bhavati
        suravarataroriva indo.
        Gandhabbāsurasakkarakkhasebhi 5- surebhi 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. na muddhataṃ. 2 Ma. casaddo na dissati. Yu. va. 3 Yu. ahitampi ...
@hitampi . 4 Ma. Yu. ...nubhosi. 5 Ma. ...yakkharakkhasebhi. 6 Yu. ...rakkhasehi
@surehi.
        Na hi bhavati suppadhaṃsiyo tathatto
        yadi bhavati [1]- tathāvidho idha
        disā ca pati disā ca vidisā cāti.
   [170] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe manussabhūto samāno micchāājīvaṃ 2- pahāya sammāājīvena jīvikaṃ
kappesi    tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭaukkoṭanavañcananikatisāviyogā    3-
chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasāhasākārā  4-  paṭivirato  ahosi .
So tassa kammassa katattā upacitattā ussannattā vipulattā kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati. So tassa aññe deve
dasahi  ṭhānehi adhigaṇhāti dibbena āyunā dibbena vaṇṇena dibbena
yasena dibbena sukhena 5- dibbena adhipateyyena dibbehi rūpehi dibbehi
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoṭṭhabbehi . So
tato  cuto itthattaṃ āgato samāno imāni dve mahāpurisalakkhaṇāni
paṭilabhati samadanto ca hoti susukkadāṭho ca.
   {170.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti  cakkavatti  dhammiko  dhammarājā  cāturanto  vijitāvī
janapadaṭṭhāvariyappatto    sattaratanasamannāgato   .   tassimāni
satta  ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ  assaratanaṃ
maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ  gahapatiratanaṃ  pariṇāyakaratanameva  sattamaṃ  .
Parosahassaṃ  kho  panassa  puttā  bhavanti  sūrā  vīraṅgarūpā
parasenappamaddanā  .  so  imaṃ  paṭhaviṃ sāgarapariyantaṃ akhīlaṃ animittaṃ
@Footnote: 1 Yu. gihī. 2 Ma. Yu. micchājīvaṃ. 3 Yu. sāciyogā. 4 Ma. ...sahasākārā.
@5 Ma. dibbena sukhena dibbena yasena.
Akaṇṭakaṃ  iddhaṃ  phītaṃ khemaṃ sivaṃ nirabbudaṃ adaṇḍena asatthena dhammena
samena 1- abhivijiya ajjhāvasati rājā samāno kiṃ labhati suciparivāro hoti
sucissa   honti   parivārā   brāhmaṇagahapatikā  negamajānapadā
gaṇakamahāmattā  anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā  pārisajjā rājāno
bhogikā kumārā rājā samāno idaṃ labhati . Sace kho pana agārasmā
anāgāriyaṃ pabbajati arahaṃ hoti sammāsambuddho loke vivaṭacchado buddho
samāno  kiṃ  labhati suciparivāro hoti sucissa honti parivārā bhikkhū
bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo devā manussā asurā nāgā gandhabbā
buddho samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [171] Micchājīvañca avassaji samena
        vuttiṃ sucinā so janayittha dhammikena
        ahitamapi ca apanudi hitamapi ca
        bahujanasukhañca acari 2-.
        Sagge vedayati naro suphalāni 3-
        karitvā nipuṇebhi vidūbhi sabbhi 4-
        vaṇṇitāni tidivapuravarasamo
        abhiramati ratikhiḍḍāsamaṅgī.
        Aladdhā na 5- manussakaṃ bhavaṃ tato caviya 6-
        puna 7- sukataphalavipākasesakena
        paṭilabhati lapanajaṃ samamapi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ na dissati. 2 Yu. ācari. 3 Ma. Yu. sukhapphalāni. 4 Yu. samabbhi.
@5 Ma. laddhāna. Yu. laddhā. 6 Ma. cavitvāna. 7 Ma. punasaddo na dissati.
        Suci ca suvisuddhasusukkaṃ 1-.
        Taṃ veyyañjanikā samāgatā bahavo
        byākaṃsu nipuṇā sammatā manujā 2-
        sucijanaparivāragaṇo bhavati
        dijasamasukkasucisobhanadanto 3-.
        Rañño hoti bahujano suciparivāro
        mahatimaṃ mahimanusāsato ca
        pasayha na ca janapadatudanaṃ
        hitamapi ca bahujanasukhaṃ 4- caranti
        atha ce pabbajati bhavati vipāpo
        samaṇo samitarajo vivaṭacchado
        vigatadarathakilamatho imaṃpi ca
        paraṃpi paramaṃpi ca passati lokaṃ.
        Tassovādakarā bahugihī ca
        pabbajitā ca asuci vigarahitapanudipāpassa 5-
        hi sucībhi 6- parivuto
        bhavati malakhilakalikilesepanudebhīti 7-.
Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti 8-.
         Lakkhaṇasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. sucisusukkaṃ. Yu. suvisuddhaṃ suvisukkaṃ. 2 Yu. manujindā. 3 Yu.
@dijā ... . 4 Ma. ...sukhañca. 5 Ma. garahitaṃ dhunanti pāpaṃ. Yu. vigarahitaṃ dhunanti
@pāpaṃ. 6 Ma. sa hi sucībhi. Yu. sa hi suci. 7 Ma. Yu. ...panudetīti. 8 idamavoca
@bhagavā .pe. abhinanduntīti ime pāṭhā na dissanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 157-193. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=11&item=130&items=42              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=11&item=130&items=42&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=11&item=130&items=42              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=11&item=130&items=42              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=130              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=2689              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=2689              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :