ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
           Mahāvaggo sattamo
   [230]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā ... Assutavā
bhikkhave  puthujjano  imasmiṃ  cātummahābhūtikasmiṃ  kāyasmiṃ nibbindeyyapi
virajjeyyapi  vimucceyyapi  taṃ  kissa  hetu dissati hi 1- bhikkhave
imassa  cātummahābhūtikassa  kāyassa  ācayopi  apacayopi  ādānampi
nikkhepanampi   tasmā   tatrāssutavā   puthujjano  nibbindeyyapi
virajjeyyapi vimucceyyapi.
   {230.1} Yañca kho etaṃ bhikkhave vuccati cittaṃ itipi mano itipi
viññāṇaṃ  itipi  tatrāssutavā  puthujjano  nālaṃ  nibbindituṃ  nālaṃ
virajjituṃ nālaṃ vimuccituṃ taṃ kissa hetu dīgharattaṃ hetaṃ bhikkhave assutavato
puthujjanassa ajjhositaṃ mamāyitaṃ parāmaṭṭhaṃ etaṃ mama esohamasmi eso
me  attāti  tasmā  tatrāssutavā puthujjano nālaṃ nibbindituṃ nālaṃ
virajjituṃ nālaṃ vimuccituṃ.
   [231]  Varaṃ  bhikkhave assutavā puthujjano imaṃ cātummahābhūtikaṃ
kāyaṃ attato upagaccheyya na tveva cittaṃ taṃ kissa hetu dissatāyaṃ
bhikkhave  cātummahābhūtiko  kāyo  ekampi  vassaṃ  tiṭṭhamāno
dvepi  vassāni  tiṭṭhamāno  tīṇipi  vassāni  tiṭṭhamāno  cattāripi
vassāni  tiṭṭhamāno  pañcapi  vassāni  tiṭṭhamāno  dasapi  vassāni
tiṭṭhamāno  vīsatipi  vassāni  tiṭṭhamāno  tiṃsampi vassāni tiṭṭhamāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. hisaddo natthi.
Cattāḷīsampi  vassāni  tiṭṭhamāno  paññāsampi  vassāni  tiṭṭhamāno
vassasatampi  tiṭṭhamāno  bhiyyopi  tiṭṭhamāno  .  yañca  kho etaṃ
bhikkhave  vuccati  cittaṃ  itipi  mano  itipi  viññāṇaṃ  itipi  taṃ
rattiyā ca divasassa ca aññadeva uppajjati aññaṃ nirujjhati.
   [232] Seyyathāpi bhikkhave makkaṭo araññe ca brahāvane 1-
caramāno  sākhaṃ  gaṇhāti  taṃ  muñcitvā  aññaṃ  gaṇhāti  taṃ
muñcitvā   aññaṃ   gaṇhāti  taṃ  muñcitvā  aññaṃ  gaṇhāti
evameva  kho  bhikkhave  yamidaṃ  vuccati  cittaṃ  itipi  mano itipi
viññāṇaṃ  itipi  taṃ  rattiyā  ca  divasassa  ca aññadeva uppajjati
aññaṃ nirujjhati.
   [233]  Tatra bhikkhave sutavā ariyasāvako paṭiccasamuppādaññeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā idaṃ
nirujjhati  yadidaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
.pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti .
Avijjāya    tveva    asesavirāganirodhā    saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā    viññāṇanirodho    .pe.    evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [234]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako rūpasmiṃpi
nibbindati   vedanāyapi   nibbindati   saññāyapi   nibbindati
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavane.
Saṅkhāresupi   nibbindati   viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti .
Khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti. Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 114-116. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=230&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=230&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=230&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=230&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=230              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=2470              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=2470              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :