ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [518]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā mahākassapo rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . tena kho pana samayena āyasmā ānando
dakkhiṇāgirismiṃ  cārikaṃ  carati mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ . tena kho
pana  samayena  āyasmato  ānandassa  tiṃsamattā saddhivihārino bhikkhū
sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattā bhavanti yebhuyyena kumārabhūtā.
   [519]  Atha kho āyasmā ānando dakkhiṇāgirismiṃ yathābhirantaṃ
cārikaṃ caritvā yena rājagahaṃ veḷuvanaṃ kalandakanivāpaṃ 1- yenāyasmā
mahākassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ
ānandaṃ  āyasmā  mahākassapo  etadavoca  kati  nu kho āvuso
ānanda atthavase paṭicca bhagavatā kulesu tikabhojanaṃ paññattanti.
   [520]  Tayo  kho  bhante kassapa atthavase paṭicca bhagavatā
kulesu  tikabhojanaṃ  paññattaṃ  dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ niggahāya pesalānaṃ
bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya  mā  pāpicchā pakkhaṃ nissāya saṅghaṃ bhindeyyuṃ
kulānudayatāya  ca  ime  kho bhante kassapa tayo atthavase paṭicca
bhagavatā kulesu tikabhojanaṃ paññattanti.
   [521] Atha kiñcarahi tvaṃ āvuso ānanda imehi [2]- bhikkhūhi
indriyesu  aguttadvārehi  bhojane  amattaññūhi jāgariyaṃ ananuyuttehi
saddhiṃ  cārikaṃ  carasi  sassaghātaṃ maññe carasi kulappaghātaṃ 3- maññe
carasi  olujjati  kho  te  āvuso  ānanda  parisā  palujjanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalandakanivāpo . 2 Ma. Yu. navehi . 3 Ma. kulūpaghātaṃ. Yu. kulupaghātaṃ.
@evamuparipi.
Kho  te  āvuso  ānanda  navappāyā  na  vāyaṃ  kumārako
mattamaññāsīti  .  api  me bhante kassapa sirasmiṃ palitāni jātāni
atha  ca  pana  mayaṃ  ajjāpi āyasmato mahākassapassa kumārakavādā
na muccāmāti . tathā hi pana tvaṃ āvuso ānanda imehi navehi
bhikkhūhi  indriyesu  aguttadvārehi  bhojane  amattaññūhi  jāgariyaṃ
ananuyuttehi  saddhiṃ  cārikaṃ  carasi sassaghātaṃ maññe carasi kulappaghātaṃ
maññe  carasi  olujjati kho te āvuso ānanda parisā palujjanti
kho te āvuso navappāyā na vāyaṃ kumārako mattamaññāsīti.
   [522]  Assosi  kho  thullanandā  bhikkhunī  ayyena  kira
mahākassapena ayyo ānando vedehamuni kumārakavādena apasāditoti.
Atha  kho  thullanandā  bhikkhunī  anattamanā  anattamanavācaṃ nicchāresi
kiṃ  pana  ayyo  mahākassapo  aññatitthiyapubbo  samāno  ayyaṃ
ānandaṃ  vedehamuniṃ  kumārakavādena  apasādetabbaṃ  maññatīti .
Assosi  kho  āyasmā  mahākassapo  thullanandāya  bhikkhuniyā  imaṃ
vācaṃ bhāsamānāya.
   [523]  Atha  kho  āyasmā mahākassapo āyasmantaṃ ānandaṃ
etadavoca  tagghāvuso  ānanda  thullanandāya  bhikkhuniyā  sahasā
appaṭisaṅkhā  vācā  bhāsitā yatohaṃ āvuso kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
nābhijānāmi  aññaṃ  satthāraṃ  uddisitā  1- aññatra tena bhagavatā
@Footnote: 1 Yu. uddisituṃ.
Arahatā  sammāsambuddhena  .  pubbe  me  āvuso āgārikabhūtassa
sato  etadahosi  sambādho  gharāvāso  rajāpatho  ajjhokāso
pabbajjā   nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajeyyanti  . so khvāhaṃ āvuso aparena samayena paṭapilotikānaṃ
saṅghāṭiṃ  karitvā  1- ye loke arahanto te uddissa kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajiṃ  so  evaṃ  pabbajito  samāno  addhānamaggaṃ  paṭipanno
addasaṃ  bhagavantaṃ  antarā  ca  rājagahaṃ  antarā  ca  nāḷandaṃ
bahuputtacetiye  nisinnaṃ  disvāna  me  etadahosi satthārañca vatāhaṃ
passeyyaṃ  bhagavantameva  passeyyaṃ  sugatañca  vatāhaṃ  passeyyaṃ
bhagavantameva  passeyyaṃ  sammāsambuddhañca vatāhaṃ passeyyaṃ bhagavantameva
passeyyanti  .  so  khvāhaṃ  āvuso  tattheva  bhagavato pādesu
sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ  etadavocaṃ  satthā  me bhante bhagavā
sāvakohamasmi satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti.
   [524]  Evaṃ vutte maṃ āvuso bhagavā etadavoca yo kho
kassapa  evaṃ  sabbacetaso  samannāhataṃ  2-  sāvakaṃ  ajānaññeva
vadeyya  jānāmīti  apassaññeva  vadeyya  passāmīti  muddhāpi tassa
vipateyya  .  ahaṃ  kho  pana  kassapa jānaññeva vadāmi jānāmīti
@Footnote: 1 Ma. kāretvā . 2 Ma. sabbacetasā samanāgataṃ. Yu. sabbaṃ cetasā samanāgataṃ.
Passaññeva vadāmi passāmīti.
   {524.1}  Tasmātiha  te  kassapa evaṃ sikkhitabbaṃ tibbaṃ me
hirottappaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  bhavissati  theresu navesu majjhimesūti evañhi
te kassapa sikkhitabbaṃ . tasmātiha te kassapa evaṃ sikkhitabbaṃ yaṅkañci
dhammaṃ  suṇissāmi  kusalūpasañhitaṃ  sabbantaṃ  aṭṭhikatvā  manasikaritvā
sabbacetaso  samannāharitvā  ohitasoto  dhammaṃ  suṇissāmīti evañhi
te kassapa sikkhitabbaṃ.
   {524.2}  Tasmātiha  te kassapa evaṃ sikkhitabbaṃ sātasahagatā
ca  me  kāyagatāsati  na  vijahissatīti  evañhi  te  kassapa
sikkhitabbanti  .  atha  kho  maṃ  āvuso bhagavā iminā ovādena
ovaditvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  .  sattāhameva  khohaṃ āvuso
sāṇo  1-  raṭṭhapiṇḍaṃ  bhuñjiṃ  atha  aṭṭhamiyā  aññā udapādi .
Atha  kho  āvuso  bhagavā maggā okkamma yena aññataraṃ rukkhamūlaṃ
tenupasaṅkami  .  atha  khvāhaṃ  āvuso  paṭapilotikānaṃ  saṅghāṭiṃ
catugguṇaṃ  paññapetvā  bhagavantaṃ  etadavocaṃ  idha  bhante  bhagavā
nisīdatu  yaṃ  mamassa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . nisīdi kho āvuso
bhagavā paññatte āsane . nisajja kho maṃ āvuso bhagavā etadavoca
mudukā  kho  tyāyaṃ  kassapa paṭapilotikānaṃ saṅghāṭīti . paṭiggaṇhātu
me  bhante  bhagavā  paṭapilotikānaṃ saṅghāṭiṃ anukampaṃ upādāyāti .
Dhāressasi  pana  me tvaṃ kassapa sāṇāni paṃsukūlāni nibbasanānīti .
Dhāressāmahaṃ bhante bhagavato sāṇāni paṃsukūlāni nibbasanānīti.
@Footnote: 1 Ma. saraṇo.
   [525]  So  khvāhaṃ  āvuso paṭapilotikānaṃ saṅghāṭiṃ bhagavato
pādāsiṃ  ahaṃ  panassa  bhagavato  sāṇāni  paṃsukūlāni  nibbasanāni
paṭipajjiṃ  .  yañhi  taṃ  āvuso sammā vadamāno vadeyya bhagavato
putto  oraso  mukhato  jāto  dhammajo dhammanimmito dhammadāyādo
paṭiggahitāni  sāṇāni  paṃsukūlāni  nibbasanānīti  mamaṃ  taṃ  sammā
vadamāno  vadeyya  bhagavato  putto oraso mukhato jāto dhammajo
dhammanimmito   dhammadāyādo   paṭiggahitāni   sāṇāni  paṃsukūlāni
nibbasanānīti.
   [526] Ahaṃ kho āvuso yāvadeva ākaṅkhāmi vivicceva kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja viharāmi . ahaṃ kho āvuso yāvadeva ākaṅkhāmi
.pe.   [navannaṃ  anupubbavihārasamāpattīnaṃ  pañcannañca  abhiññānaṃ
evaṃ peyyālo].
   [527] Ahaṃ kho āvuso āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharāmi  .  sattaratanaṃ  vā  so āvuso nāgaṃ aḍḍhaṭṭhamaratanaṃ vā
tālapattikāya  chādetabbaṃ  maññeyya  yo  maṃ  chahi  abhiññāhi
chādetabbaṃ  maññeyyāti  .  cavittha  ca  pana  thullanandā  bhikkhunī
brahmacariyamhāti. Ekādasamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 257-261. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=518&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=518&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=518&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=518&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=518              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=4415              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=4415              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :