ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [71] Rājagahe viharati veḷuvane ... Atha kho āyasmā sārīputto
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  rājagahaṃ  piṇḍāya
pāvisi  .  atha  kho  āyasmato sārīputtassa etadahosi atippago
kho  tāva  rājagahe  piṇḍāya  carituṃ yannūnāhaṃ yena aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  ārāmo  tenupasaṅkameyyanti  .  atha kho āyasmā
sārīputto  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ ārāmo tenupasaṅkami
@Footnote: 1 Ma. kusobbhe. Yu. kusabbhe. evamuparipi .  2 Yu. sāgaraṃ.
Upasaṅkamitvā  tehi  aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [72] Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ sārīputtaṃ te aññatitthiyā
paribbājakā   etadavocuṃ   santāvuso   sārīputta   eke
samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  dukkhaṃ  paññapenti  .  santi
panāvuso  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  parakataṃ
dukkhaṃ  paññapenti  .  santāvuso  sārīputta  eke samaṇabrāhmaṇā
kammavādā  sayaṃkatañca  parakatañca  dukkhaṃ  paññapenti  .  santi
panāvuso  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  dukkhaṃ  paññapenti  .  idha panāvuso
sārīputta  samaṇo  gotamo  kiṃvādī  kimakkhāyī kathaṃ byākaramānā ca
mayaṃ  vuttavādino  ceva  samaṇassa  gotamassa  assāma na ca samaṇaṃ
gotamaṃ  abhūtena  abbhācikkheyyāma  dhammassa cānudhammaṃ byākareyyāma
na ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti.
   [73]  Paṭiccasamuppannaṃ  kho  āvuso dukkhaṃ vuttaṃ bhagavatā kiṃ
paṭicca  phassaṃ  paṭicca  iti  vadaṃ vuttavādī ceva bhagavato assa na
ca  bhagavantaṃ  abhūtena  abbhācikkheyya dhammassa cānudhammaṃ byākareyya
na ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyya.
   {73.1} Tatrāvuso ye te samaṇabrāhmaṇā kammavādā sayaṃkataṃ
dukkhaṃ  paññapenti tadapi phassapaccayā . yepi te .pe. yepi te
.pe.  Yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca samuppannaṃ dukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā.
   {73.2} Tatrāvuso ye te samaṇabrāhmaṇā kammavādā sayaṃkataṃ
dukkhaṃ  paññapenti te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti 1- netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  . yepi te samaṇabrāhmaṇā kammavādā parakataṃ dukkhaṃ
paññapenti te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
Yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkatañca  parakatañca  dukkhaṃ
paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ
vijjati  .  yepi te samaṇabrāhmaṇā kammavādā asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca  samuppannaṃ  dukkhaṃ  paññapenti  te  vata  aññatra  phassā
paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   [74] Assosi kho āyasmā ānando āyasmato sārīputtassa
tehi  aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  imaṃ kathāsallāpaṃ . atha
kho  āyasmā  ānando  rājagahe  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhīvādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  ānando  yāvatako  āyasmato  sārīputtassa  tehi
aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  ahosi  kathāsallāpo  taṃ
sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   [75]  Sādhu sādhu ānanda yathātaṃ sārīputto ca 2- sammā
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭisaṃvedissantīti. evamuparipi .  2 Ma. Yu. casaddo natthi.
@evamīdisesu ṭhānesu.
Byākaramāno  byākareyya  .  paṭiccasamuppannaṃ  kho  ānanda
dukkhaṃ  vuttaṃ mayā kiṃ paṭicca phassaṃ paṭicca iti vadaṃ vuttavādī ceva
me  assa  na  ca  maṃ  abhūtena abbhācikkheyya dhammassa cānudhammaṃ
byākareyya  na  ca  koci  sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ
āgaccheyya  .  tatrānanda  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā
sayaṃkataṃ  dukkhaṃ  paññapenti  tadapi  phassapaccayā . yepi te .pe.
Yepi  te  .pe.  yepi  te samaṇabrāhmaṇā kammavādā asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ   adhicca   samuppannaṃ   dukkhaṃ   paññapenti   tadapi
phassapaccayā.
   {75.1} Tatrānanda yepi te samaṇabrāhmaṇā kammavādā sayaṃkataṃ
dukkhaṃ paññapenti te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ
vijjati . yepi te .pe. yepi te .pe. Yepi te samaṇabrāhmaṇā
kammavādā  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ dukkhaṃ paññapenti
te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [76]  Ekamidāhaṃ  ānanda  samayaṃ  idheva rājagahe viharāmi
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha  khvāhaṃ  ānanda  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  rājagahaṃ 1- piṇḍāya pāvisiṃ . tassa
mayhaṃ  ānanda  etadahosi  atippago  kho tāva rājagahe piṇḍāya
carituṃ  yannūnāhaṃ  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo
tenupasaṅkameyyanti.
   {76.1} Atha khvāhaṃ ānanda yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
ārāmo   tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā   tehi   aññatitthiyehi
@Footnote: 1 Yu. rājagahe.
Paribbājakehi   saddhiṃ   sammodiṃ   sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃ . ekamantaṃ nisinnaṃ kho maṃ ānanda
te  aññatitthiyā  paribbājakā  etadavocuṃ  santāvuso  gotama
eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  dukkhaṃ  paññapenti
santi  panāvuso  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā parakataṃ
dukkhaṃ  paññapenti  santāvuso  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā
kammavādā   sayaṃkatañca   parakatañca   dukkhaṃ  paññapenti  santi
panāvuso  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ dukkhaṃ paññapenti . idha no āyasmā
gotamo  kiṃvādī  kimakkhāyī  kathaṃ  byākaramānā ca mayaṃ vuttavādino
ceva  āyasmato  gotamassa  assāma  na  ca  āyasmantaṃ  gotamaṃ
abhūtena  abbhācikkheyyāma  dhammassa  cānudhammaṃ  byākareyyāma  na
ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti.
   {76.2}  Evaṃ vuttāhaṃ ānanda te aññatitthiye paribbājake
etadavocaṃ  paṭiccasamuppannaṃ kho āvuso dukkhaṃ vuttaṃ mayā kiṃ paṭicca
phassaṃ paṭicca iti vadaṃ vuttavādī ceva me assa na ca maṃ abhūtena
abbhācikkheyya  dhammassa  cānudhammaṃ  byākareyya  na  ca  koci
sahadhammiko  vādānupāto  gārayhaṃ  ṭhānaṃ  āgaccheyya  1- .
Tatrāvuso  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  dukkhaṃ
paññapenti  tadapi  phassapaccayā  .  yepi  te  .pe. yepi te
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo dissati.
.pe.  Yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca  samuppannaṃ  dukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā . tatrāvuso
ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  dukkhaṃ  paññapenti
te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti  netaṃ ṭhānaṃ vijjati .
Yepi  te  .pe.  yepi  te  .pe.  yepi te samaṇabrāhmaṇā
kammavādā   asayaṃkāraṃ   aparakāraṃ   adhicca  samuppannaṃ  dukkhaṃ
paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti netaṃ ṭhānaṃ
vijjatīti.
   [77]  Acchariyaṃ bhante abbhūtaṃ bhante yatra hi nāma ekena
padena  sabbo  attho  vutto  bhavissati  siyā  nu  kho  bhante
esevattho vitthārena vuccamāno gambhīro ceva assa gambhīrāvabhāso
cāti. Tenahānanda taññevettha paṭibhātūti.
   [78] Sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ jarāmaraṇaṃ āvuso ānanda
kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavanti . evaṃ puṭṭho 1- ahaṃ bhante
evaṃ  byākareyyaṃ  jarāmaraṇaṃ  kho  āvuso  jātinidānaṃ jātisamudayaṃ
jātijātikaṃ  jātippabhavanti  .  evaṃ  puṭṭho  ahaṃ  bhante  evaṃ
byākareyyaṃ.
   {78.1} Sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ jāti panāvuso ānanda
kiṃnidānā  kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavāti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante
evaṃ  byākareyyaṃ  jāti  kho  āvuso  bhavanidānā  bhavasamudayā
bhavajātikā  bhavappabhavāti  .  evaṃ  puṭṭho  ahaṃ  bhante  evaṃ
@Footnote: 1 Ma. puṭṭhohaṃ. Yu. puṭṭhāhambhante. evamuparipi.
Byākareyyaṃ.
   {78.2} Sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ bhavo panāvuso ānanda
kiṃnidāno  kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavoti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante
evaṃ byākareyyaṃ bhavo kho āvuso upādānanidāno upādānasamudayo
upādānajātiko  upādānappabhavoti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ
byākareyyaṃ.
   {78.3} Sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ upādānaṃ panāvuso .pe.
Taṇhā panāvuso .pe. vedanā panāvuso .pe. sace maṃ bhante evaṃ
puccheyyuṃ  phasso  panāvuso  ānanda  kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
kiṃpabhavoti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ phasso kho āvuso
saḷāyatananidāno      saḷāyatanasamudayo      saḷāyatanajātiko
saḷāyatanappabhavo 1- channaṃ tveva āvuso phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā
phassanirodho  phassanirodhā  vedanānirodho vedanānirodhā taṇhānirodho
taṇhānirodhā  upādānanirodho  upādānanirodhā bhavanirodho bhavanirodhā
jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti  . evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti .
Evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 38-44. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=71&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=71&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=71&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=71&items=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=71              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1423              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1423              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :