ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [131] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
Atha kho mahali 3- licchavī yena bhagavā tenupasaṅkami .pe. Ekamantaṃ
nisinno kho mahali licchavī bhagavantaṃ etadavoca pūraṇo bhante kassapo
evamāha  natthi  hetu  natthi  paccayo sattānaṃ saṅkilesāya ahetū
appaccayā  sattā  saṅkilissanti  natthi hetu natthi paccayo sattānaṃ
visuddhiyā  ahetū  appaccayā  sattā  visujjhantīti  .  idha bhagavā
kimāhāti  .  atthi mahali hetu atthi paccayo sattānaṃ saṅkilesāya
sahetū  sappaccayā  sattā  saṅkilissanti  atthi  mahali  hetu atthi
paccayo sattānaṃ visuddhiyā sahetū sappaccayā sattā visujjhantīti.
   {131.1}  Katamo  pana bhante hetu katamo paccayo sattānaṃ
saṅkilesāya kathaṃ sahetū sappaccayā sattā saṅkilissantīti.
   {131.2}   Rūpañca  hidaṃ  mahali  ekantadukkhaṃ  abhavissa
dukkhānupatitaṃ  dukkhāvakkantaṃ  anavakkantaṃ  sukhena  na  yidaṃ  sattā
@Footnote: 1 vimuttamhītīti vā pāṭho . 2 Po. abhinandunti . 3 Po. Ma. Yu. mahāli.
Rūpasmiṃ  sārajjeyyuṃ  .  yasmā ca kho mahali rūpaṃ sukhaṃ sukhānupatitaṃ
sukhāvakkantaṃ anavakkantaṃ 1- dukkhena tasmā sattā rūpasmiṃ sārajjanti
sārāgā  saññujjanti saññogā saṅkilissanti . ayaṃpi 2- kho mahali
hetu ayaṃ paccayo sattānaṃ saṅkilesāya . Evaṃpi 3- sahetū sappaccayā
sattā saṅkilissanti.
   {131.3}  Vedanā  ca  hidaṃ  mahali  ekantadukkhā  abhavissa
dukkhānupatitā   dukkhāvakkantā  anavakkantā  sukhena  na  yidaṃ
sattā vedanāya sārajjeyyuṃ . yasmā ca kho mahali vedanā sukhā
sukhānupatitā   sukhāvakkantā   anavakkantā   dukkhena   tasmā
sattā  vedanāya  sārajjanti  sārāgā  saññujjanti  saññogā
saṅkilissanti  .  ayaṃpi  kho  mahali  hetu  ayaṃ  paccayo sattānaṃ
saṅkilesāya. Evaṃpi sahetū sappaccayā sattā saṅkilissanti.
   {131.4} Saññā ca hidaṃ mahali. Saṅkhārā ca hidaṃ mahali ekantadukkhā
abhavissaṃsu  dukkhānupatitā  dukkhāvakkantā  anavakkantā sukhena na yidaṃ
sattā saṅkhāresu sārajjeyyuṃ . yasmā ca kho mahali saṅkhārā sukhā
sukhānupatitā  sukhāvakkantā  anavakkantā  dukkhena  tasmā  sattā
saṅkhāresu  sārajjanti sārāgā saññujjanti saññogā saṅkilissanti .
Ayaṃpi kho mahali hetu ayaṃ paccayo sattānaṃ saṅkilesāya. Evaṃpi sahetū
sappaccayā sattā saṅkilissanti.
   {131.5}  Viññāṇañca  hidaṃ  mahali  ekantadukkhaṃ  abhavissa
dukkhānupatitaṃ    dukkhāvakkantaṃ    anavakkantaṃ   sukhena   na
yidaṃ   sattā   viññāṇasmiṃ   sārajjeyyuṃ   .  yasmā  ca
@Footnote: 1 Po. avakkantaṃ dukkhena .  2 Ma. ayaṃ .  3 Ma. evaṃ.
Kho  mahali  viññāṇaṃ  sukhaṃ  sukhānupatitaṃ  sukhāvakkantaṃ  anavakkantaṃ
dukkhena   tasmā   sattā  viññāṇasmiṃ  sārajjanti  sārāgā
saññujjanti  saññogā  saṅkilissanti  .  ayaṃpi  kho  mahali  hetu
ayaṃ  paccayo  sattānaṃ  saṅkilesāya  .  evaṃpi sahetū sappaccayā
sattā saṅkilissantīti.
   [132]  Katamo  pana  bhante  hetu  katamo paccayo sattānaṃ
visuddhiyā  kathaṃ  sahetū  sappaccayā  sattā  visujjhantīti  . rūpañca
hidaṃ  mahali  ekantasukhaṃ  abhavissa  sukhānupatitaṃ sukhāvakkantaṃ anavakkantaṃ
dukkhena  na  yidaṃ  sattā  rūpasmiṃ  nibbindeyyuṃ . yasmā ca kho
mahali  rūpaṃ  dukkhaṃ  dukkhānupatitaṃ dukkhāvakkantaṃ anavakkantaṃ 1- sukhena
tasmā  sattā  rūpasmiṃ  nibbindanti  nibbindaṃ  virajjanti  virāgā
visujjhanti . ayaṃpi kho mahali hetu ayaṃ paccayo sattānaṃ visuddhiyā.
Evaṃpi  sahetū  sappaccayā  sattā  visujjhanti  . vedanā ca hidaṃ
mahali  ekantasukhā  abhavissa  .pe.  saññā  ca  hidaṃ  mahali .
Saṅkhārā  ca  hidaṃ  mahali  ekantasukhā  abhavissaṃsu  .  viññāṇañca
hidaṃ  mahali  ekantasukhaṃ  abhavissa  sukhānupatitaṃ sukhāvakkantaṃ anavakkantaṃ
dukkhena  na  yidaṃ  sattā  viññāṇasmiṃ  nibbindeyyuṃ  . yasmā ca
kho  mahali  viññāṇaṃ dukkhaṃ dukkhānupatitaṃ dukkhāvakkantaṃ anavakkantaṃ 2-
sukhena  tasmā  sattā  viññāṇasmiṃ  nibbindanti  nibbindaṃ  virajjanti
virāgā  visujjhanti  . ayaṃpi kho mahali hetu ayaṃ paccayo sattānaṃ
@Footnote: 1-2 Po. avakkantaṃ dukkhena.
Visuddhiyā. Evaṃpi sahetū sappaccayā sattā visujjhantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 85-88. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=131&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=131&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=131&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=131&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=131              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6739              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6739              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :