ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [81]  Sāvatthiyaṃ  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ ānandaṃ
bhagavā etadavoca sace taṃ ānanda evaṃ puccheyyuṃ katamesaṃ āvuso
ānanda   dhammānaṃ   uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha
ṭhitānaṃ  1-  aññathattaṃ  paññāyittha  .  katamesaṃ dhammānaṃ uppādo
paññāyissati  vayo  paññāyissati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyissati .
Katamesaṃ  dhammānaṃ  uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitānaṃ
aññathattaṃ  paññāyatīti  .  evaṃ  puṭṭho  tvaṃ  ānanda  kinti
byākareyyāsīti . sace maṃ bhante evaṃ paccheyyuṃ katamesaṃ āvuso
ānanda  dhammānaṃ  uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha  ṭhitānaṃ
aññathattaṃ paññāyittha.
   {81.1}  Katamesaṃ  dhammānaṃ  uppādo  paññāyissati  vayo
paññāyissati    ṭhitānaṃ    aññathattaṃ    paññāyissati   .
@Footnote: 1 Ma. ṭhitassa. sabbattha īdisameva.
Katamesaṃ   dhammānaṃ   uppādo   paññāyati   vayo  paññāyati
ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyatīti  .  evaṃ  puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ
byākareyyaṃ  yaṃ  kho  āvuso  rūpaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ vipariṇataṃ tassa
uppādo   paññāyittha   vayo  paññāyittha  ṭhitassa  aññathattaṃ
paññāyittha  .  yā  vedanā  atītā  niruddhā  vipariṇatā  tassā
uppādo   paññāyittha   vayo  paññāyittha  ṭhitāya  aññathattaṃ
paññāyittha . yā saññā . ye saṅkhārā atītā niruddhā vipariṇatā
tesaṃ  uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ
paññāyittha  .  yaṃ  viññāṇaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ  vipariṇataṃ  tassa
uppādo   paññāyittha   vayo  paññāyittha  ṭhitassa  aññathattaṃ
paññāyittha  .  imesaṃ  kho  āvuso dhammānaṃ uppādo paññāyittha
vayo paññāyittha ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyittha.
   {81.2} Yaṃ kho āvuso rūpaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ tassa uppādo
paññāyissati  vayo  paññāyissati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyissati .
Yā  vedanā ajātā apātubhūtā tassā uppādo paññāyissati vayo
paññāyissati  ṭhitāya  aññathattaṃ  paññāyissati  .  yā  saññā .
Ye  saṅkhārā  ajātā  apātubhūtā  tesaṃ  uppādo  paññāyissati
vayo  paññāyissati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyissati  .  yaṃ
viññāṇaṃ  ajātaṃ  apātubhūtaṃ  tassa  uppādo  paññāyissati  vayo
paññāyissati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyissati  .  imesaṃ  kho
Āvuso  dhammānaṃ  uppādo  paññāyissati  vayo  paññāyissati
ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyissati.
   {81.3} Yaṃ kho āvuso rūpaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ tassa uppādo paññāyati
vayo  paññāyati  ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati . yā vedanā jātā
pātubhūtā .pe. yā saññā . ye saṅkhārā jātā pātubhūtā tesaṃ
uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyati .
Yaṃ  viññāṇaṃ  jātaṃ  pātubhūtaṃ  tassa  uppādo  paññāyati  vayo
paññāyati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati  .  imesaṃ  kho  āvuso
dhammānaṃ  uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ
paññāyatīti. Evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [82]  Sādhu sādhu ānanda yaṃ kho ānanda rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ
vipariṇataṃ  tassa  uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha  ṭhitassa
aññathattaṃ  paññāyittha  .  yā  vedanā  .  yā saññā . ye
saṅkhārā  .  yaṃ  viññāṇaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ vipariṇataṃ tassa uppādo
paññāyittha   vayo  paññāyittha  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyittha
imesaṃ  kho  ānanda  dhammānaṃ  uppādo  paññāyittha  vayo
paññāyittha ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyittha.
   {82.1}  Yaṃ  kho  ānanda  rūpaṃ  ajātaṃ  apātubhūtaṃ  tassa
uppādo    paññāyissati    vayo   paññāyissati   ṭhitassa
aññathattaṃ  paññāyissati  .  yā  vedanā  .  yā  saññā .
Ye  saṅkhārā  .  yaṃ  viññāṇaṃ  ajātaṃ apātubhūtaṃ tassa uppādo
Paññāyissati    vayo    paññāyissati   ṭhitassa   aññathattaṃ
paññāyissati  .  imesaṃ  kho  ānanda  dhammānaṃ  uppādo
paññāyissati    vayo    paññāyissati   ṭhitānaṃ   aññathattaṃ
paññāyissati.
   {82.2}  Yaṃ kho ānanda rūpaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ tassa uppādo
paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati  .  yā
vedanā jātā pātubhūtā .pe. yā saññā . ye saṅkhārā . Yaṃ
viññāṇaṃ  jātaṃ  pātubhūtaṃ  tassa  uppādo paññāyati vayo paññāyati
ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati  .  imesaṃ  kho  ānanda  dhammānaṃ
uppādo   paññāyati   vayo   paññāyati   ṭhitānaṃ  aññathattaṃ
paññāyatīti. Evaṃ puṭṭho tvaṃ ānanda evaṃ byākareyyāsīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 47-50. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=81&items=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=81&items=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=81&items=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=81&items=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=81              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :