ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [16]  Rūpānāhaṃ  bhikkhave  assādapariyesanaṃ acariṃ yo rūpānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ. evamuparipi.
Assādo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  rūpānaṃ  assādo  paññāya  me
eso  sudiṭṭho  rūpānāhaṃ  bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo
rūpānaṃ  ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  rūpānaṃ  ādīnavo  paññāya
me  eso  sudiṭṭho  rūpānāhaṃ  bhikkhave  nissaraṇapariyesanaṃ  acariṃ
yaṃ  rūpānaṃ  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  rūpānaṃ  nissaraṇaṃ paññāya
me  etaṃ sudiṭṭhaṃ . saddānāhaṃ bhikkhave . gandhānāhaṃ bhikkhave .
Rasānāhaṃ  bhikkhave . phoṭṭhabbānāhaṃ bhikkhave . dhammānāhaṃ bhikkhave
assādapariyesanaṃ  acariṃ  yo  dhammānaṃ  assādo  tadajjhagamaṃ yāvatā
dhammānaṃ  assādo  paññāya  me  eso  sudiṭṭho  dhammānāhaṃ
bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo  dhammānaṃ  ādīnavo tadajjhagamaṃ
yāvatā  dhammānaṃ  ādīnavo paññāya me eso sudiṭṭho dhammānāhaṃ
bhikkhave  nissaraṇapariyesanaṃ  acariṃ  yaṃ  dhammānaṃ  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ
yāvatā dhammānaṃ nissaraṇaṃ paññāya me etaṃ sudiṭṭhaṃ.
   {16.1} Yāvakīvañcāhaṃ bhikkhave imesaṃ channaṃ bāhirānaṃ āyatanānaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsiṃ  .pe.  abbhaññāsiṃ  1- .
Ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā
jāti natthidāni punabbhavoti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 11-12. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=16&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=16&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=16&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=16&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=16              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :