ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [503] 64 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  venāgapuraṃ nāma kosalānaṃ brāhmaṇagāmo
tadavasari  .  assosuṃ  kho  venāgapurikā  brāhmaṇagahapatikā samaṇo
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhayānīti . 2 Po. Ma. ca.
Khalu  bho  gotamo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  venāgapuraṃ
anuppatto  taṃ  kho  pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho  bhagavā  1-  so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ
sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
pavedeti   so   dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana  tathārūpānaṃ  arahataṃ dassanaṃ
hotīti.
   {503.1}  Athakho venāgapurikā brāhmaṇagahapatikā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  nāmagottaṃ
sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu
ekamantaṃ  nisinno  kho  venāgapuriko  vacchagotto  brāhmaṇo
bhagavantaṃ etadavoca acchariyaṃ bho gotama abbhutaṃ bho gotama yāvañcidaṃ
bhoto  gotamassa  vippasannāni  indriyāni  parisuddho  chavivaṇṇo
pariyodāto  seyyathāpi  bho  gotama  sāradaṃ  badarapaṇḍuṃ  parisuddhaṃ
hoti  pariyodātaṃ  evameva bhoto gotamassa vippasannāni indriyāni
@Footnote: 1 Po. Ma. bhagavāti.
Parisuddho  chavivaṇṇo  pariyodāto  seyyathāpi  bho gotama tālapakkaṃ
sampati  bandhanā  pamuttaṃ  parisuddhaṃ hoti pariyodātaṃ evameva bhoto
gotamassa  vippasannāni  indriyāni  parisuddho  chavivaṇṇo pariyodāto
seyyathāpi  bho  gotama  nekkhaṃ jambonadaṃ dakkhakammāraputtasuparikammakataṃ
kusalasampahaṭṭhaṃ 1- paṇḍukambale nikkhittaṃ bhāsate ca tapate ca virocati
ca evameva bhoto gotamassa vippasannāni indriyāni parisuddho chavivaṇṇo
pariyodāto  yāni nūna 2- tāni bho gotama  uccāsayanamahāsayanāni
seyyathīdaṃ  āsandi  pallaṅko  goṇako cittikā 3- paṭikā paṭalikā
tūlikā  vikatikā  uddhalomī  ekantalomī  kaṭṭhissaṃ  koseyyaṃ kuttakaṃ
hatthattharaṃ  assattharaṃ  rathattharaṃ  ajinappaveṇi  kādasimigapavarapaccattharaṇaṃ
sauttaracchadaṃ  ubhatolohitakupadhānaṃ  evarūpānaṃ  nūna  bhavaṃ  gotamo
uccāsayanamahāsayanānaṃ nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti.
   {503.2} Yāni kho pana tāni brāhmaṇa uccāsayanamahāsayanāni
seyyathīdaṃ  āsandi  ...  ubhatolohitakupadhānaṃ  dullabhāni  tāni
pabbajitānaṃ  laddhāni  ca  4-  na  kappanti  tīṇi  kho  imāni
brāhmaṇa   uccāsayanamahāsayanāni  yesāhaṃ  etarahi  nikāmalābhī
akicchalābhī  akasiralābhī  katamāni  tīṇi  dibbaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ
brahmaṃ   uccāsayanamahāsayanaṃ   ariyaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  imāni
kho  brāhmaṇa  tīṇi  uccāsayanamahāsayanāni   yesāhaṃ  etarahi
nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti.
@Footnote: 1 Ma. ukkāmukhe sukusalasampahaṭṭhaṃ . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Po. Yu.
@cittakā. Ma. cittako. 4 Po. Ma. ca pana.
   {503.3}  Katamaṃ pana taṃ bho gotama dibbaṃ uccāsayanamahāsayanaṃ
yassa  bhavaṃ  gotamo  etarahi nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti .
Idhāhaṃ  brāhmaṇa  yaṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā upanissāya viharāmi so
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  tameva  gāmaṃ vā nigamaṃ
vā   piṇḍāya  pavisāmi  so  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
vanantaṃyeva 1- pacārayāmi 2- so yadeva tattha honti tiṇāni vā
paṇṇāni  vā  tāni ekajjhaṃ saṅgharitvā nisīdāmi pallaṅkaṃ ābhujitvā
ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā
   {503.4} so vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāmi
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharāmi
pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharāmi sato ca sampajāno sukhañca
kāyena  paṭisaṃvedemi  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti  upekkhako satimā
sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāmi  sukhassa  ca pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ   upasampajja
viharāmi  so  ce  ahaṃ brāhmaṇa evambhūto caṅkamāmi dibbo me
eso tasmiṃ samaye caṅkamo hoti so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto
tiṭṭhāmi  dibbaṃ  me  etaṃ  tasmiṃ  samaye  ṭhānaṃ  hoti so ce
ahaṃ  brāhmaṇa  evambhūto  nisīdāmi  dibbaṃ  me  etaṃ  tasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. vanantayeva pavisāmi. ito paraṃ īdisameva. 2 Po. patārayāmi. ito paraṃ
@ īdisameva.
Samaye āsanaṃ hoti so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto seyyaṃ kappemi
dibbaṃ me etaṃ tasmiṃ samaye uccāsayanamahāsayanaṃ hoti idaṃ kho taṃ 1-
brāhmaṇa  dibbaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  yassāhaṃ  etarahi  nikāmalābhī
akicchalābhī akasiralābhīti.
   {503.5} Acchariyaṃ bho gotama abbhutaṃ bho gotama ko cañño
evarūpassa  dibbassa  uccāsayanamahāsayanassa  nikāmalābhī  bhavissati
akicchalābhī  akasiralābhī  aññatra bhotā gotamena katamaṃ pana taṃ bho
gotama  brahmaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  yassa  bhavaṃ  gotamo  etarahi
nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti.
   {503.6} Idhāhaṃ brāhmaṇa yaṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā upanissāya
viharāmi  so  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya tameva gāmaṃ
vā  nigamaṃ  vā piṇḍāya pavisāmi so pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
vanantaṃyeva  pacārayāmi so yadeva tattha honti tiṇāni vā paṇṇāni
vā tāni ekajjhaṃ saṅgharitvā nisīdāmi pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ
paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā so mettāsahagatena cetasā ekaṃ
disaṃ pharitvā viharāmi tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena abyāpajjhena
pharitvā viharāmi karuṇāsahagatena cetasā ... muditāsahagatena cetasā
...  upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ pharitvā viharāmi tathā
dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharāmi
so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto caṅkamāmi brahmā me eso tasmiṃ
samaye caṅkamo hoti so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto tiṭṭhāmi ...
Nisīdāmi  ...  seyyaṃ  kappemi  brahmaṃ  me  etaṃ tasmiṃ samaye
uccāsayanamahāsayanaṃ  hoti  idaṃ  kho  taṃ  brāhmaṇa  brahmaṃ
uccāsayanamahāsayanaṃ   yassāhaṃ   etarahi  nikāmalābhī  akicchalābhī
akasiralābhīti.
   {503.7} Acchariyaṃ bho gotama abbhutaṃ bho gotama ko cañño
evarūpassa  brahmassa  uccāsayanamahāsayanassa  nikāmalābhī  bhavissati
akicchalābhī  akasiralābhī  aññatra bhotā gotamena katamaṃ pana taṃ bho
gotama  ariyaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  yassa  bhavaṃ  gotamo  etarahi
nikāmalābhī  akicchalābhī  akasiralābhīti  .  idhāhaṃ brāhmaṇa yaṃ gāmaṃ
vā  nigamaṃ  vā  upanissāya  viharāmi so pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  tameva  gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisāmi so
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   vanantaṃyeva   pacārayāmi  so
yadeva  tattha  honti  tiṇāni  vā  paṇṇāni  vā  tāni ekajjhaṃ
saṅgharitvā  nisīdāmi  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya
parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  so evaṃ pajānāmi rāgo me pahīno
ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo
doso  me  pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṅgato āyatiṃ
anuppādadhammo  moho  me  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato
Anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  so  ce  ahaṃ  brāhmaṇa
evambhūto  caṅkamāmi ariyo me eso tasmiṃ samaye caṅkamo hoti
so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto tiṭṭhāmi ... nisīdāmi ... Seyyaṃ
kappemi  ariyaṃ  me  etaṃ  tasmiṃ  samaye uccāsayanamahāsayanaṃ hoti
idaṃ  kho  taṃ  brāhmaṇa  ariyaṃ uccāsayanamahāsayanaṃ yassāhaṃ etarahi
nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti.
   {503.8} Acchariyaṃ  bho gotama abbhutaṃ bho gotama ko cañño
evarūpassa  ariyassa  uccāsayanamahāsayanassa  nikāmalābhī  bhavissati
akicchalābhī  akasiralābhī  aññatra  bhotā  gotamena  abhikkantaṃ
bho  gotama  abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni
dakkhantīti evamevaṃ [1]- bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito
ete  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāma  dhammañca bhikkhusaṅghañca
upāsake no bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gateti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 231-237. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=503&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=503&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=503&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=503&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=503              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=4248              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=4248              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :