ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [505] 66 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno mahatā
bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena kesaputtaṃ nāma kālāmānaṃ nigamo tadavasari.
Assosuṃ kho kesaputtiyā kālāmā samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto
@Footnote: 1-2 Ma. siṅgālakaṃyeva. ito paraṃ īdisameva . 3 Ma. ambukasañcarī.
@4 Ma. purisakaravitaṃ. 5 Ma. ambukasañcariravitaṃyeva . 6 Ma. kesamuttaṃ.
Sakyakulā  pabbajito  kesaputtaṃ  anuppatto  taṃ  kho  pana bhagavantaṃ
gotamaṃ  evaṃ  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi so bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ sadevamanussaṃ sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana tathārūpānaṃ arahataṃ
dassanaṃ hotīti.
   {505.1} Athakho kesaputtiyā kālāmā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   appekacce   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  nāmagottaṃ
sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu
ekamantaṃ nisinnā kho 1- kesaputtiyā kālāmā bhagavantaṃ etadavocuṃ
santi  bhante  eke  samaṇabrāhmaṇā  kesaputtaṃ  āgacchanti  te
sakaṃyeva vādaṃ dīpenti jotenti paravādaṃ 2- pana khuṃsenti vambhenti
paribhavanti opapakkhiṃ 3- karonti aparepi bhante eke samaṇabrāhmaṇā
kesaputtaṃ āgacchanti tepi sakaṃyeva vādaṃ dīpenti jotenti paravādaṃ 4-
pana  khuṃsenti  vambhenti paribhavanti opapakkhiṃ 5- karonti tesaṃ no
@Footnote: 1 Ma. te . 2-4 Po. Ma. parappavādaṃ . 3-5 Ma. omakkhiṃ.
Bhante  amhākaṃ  hoteva  kaṅkhā hoti vicikicchā kosunāma imesaṃ
bhavantānaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ saccaṃ āha ko musāti.
   {505.2} Alaṃ hi vo kālāmā kaṅkhituṃ alaṃ vicikicchituṃ kaṅkhāniyeva 1-
pana vo ṭhāne vicikicchā uppannā etha tumhe kālāmā mā anussavena
mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena mā takkahetu mā
nayahetu  mā  ākāraparivitakkena  mā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā
bhabbarūpatāya  mā samaṇo no garūti yadā tumhe kālāmā attanāva
jāneyyātha ime dhammā akusalā ime dhammā sāvajjā ime dhammā
viññugarahitā  ime  dhammā  samattā  samādinnā  ahitāya  dukkhāya
saṃvattantīti atha tumhe kālāmā pajaheyyātha taṃ kiṃ maññatha kālāmā
lobho  purisassa  ajjhattaṃ  uppajjamāno  uppajjati  hitāya  vā
ahitāya vāti. Ahitāya bhante.
   {505.3}  Luddho  panāyaṃ  kālāmā  purisapuggalo  lobhena
abhibhūto  pariyādinnacitto  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati
paradārampi  gacchati  musāpi  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti
yaṃsa 2- hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante . Taṃ kiṃ
maññatha   kālāmā   doso  purisassa  ajjhattaṃ  uppajjamāno
uppajjati hitāya vā ahitāya vāti. Ahitāya bhante.
   {505.4} Duṭṭho panāyaṃ kālāmā purisapuggalo dosena abhibhūto
pariyādinnacitto  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati  paradārampi
gacchati  musāpi bhaṇati parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ
ahitāya  dukkhāyāti  .  evaṃ  bhante . taṃ kiṃ maññatha kālāmā
@Footnote: 1 Ma. kaṅkhanīyeva . 2 Po. yaṃ tassa.
Moho  purisassa ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya
vāti. Ahitāya bhante.
   {505.5} Mūḷho panāyaṃ kālāmā purisapuggalo mohena abhibhūto
parayādinnacitto  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati  paradārampi
gacchati  musāpi bhaṇati parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ
ahitāya dukkhāyāti. Evaṃ bhante.
   {505.6} Taṃ kiṃ maññatha kālāmā ime dhammā kusalā vā akusalā
vāti. Akusalā bhante. Sāvajjā vā anavajjā vāti. Sāvajjā bhante.
Viññugarahitā  vā  viññuppasatthā  vāti  .  viññugarahitā bhante .
Samattā samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti no vā kathaṃ vā ettha
hotīti . samattā bhante samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti evaṃ no
ettha hotīti. Iti kho kālāmā yantaṃ avocumha 1- etha tumhe kālāmā
mā anussavena mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena mā
takkahetu mā nayahetu mā ākāraparivitakkena mā diṭṭhinajjhānakkhantiyā
mā bhabbarūpatāya mā samaṇo no garūti yadā tumhe kālāmā attanāva
jāneyyātha ime dhammā akusalā ime dhammā sāvajjā ime dhammā
viññugarahitā  ime  dhammā  samattā  samādinnā  ahitāya  dukkhāya
saṃvattantīti  atha  tumhe  kālāmā  pajaheyyāthāti  iti  yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ . etha tumhe kālāmā mā anussavena
mā  paramparāya  mā  itikirāya mā piṭakasampadānena mā takkahetu
mā  nayahetu  mā  ākāraparivitakkena  mā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā
@Footnote: 1 Ma. avocumhā.
Mā  bhabbarūpatāya  mā  samaṇo  no  garūti yadā tumhe kālāmā
attanāva  jāneyyātha  ime  dhammā kusalā ime dhammā anavajjā
ime  dhammā  viññuppasatthā  ime  dhammā  samattā  samādinnā
hitāya  sukhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  kālāmā  upasampajja
vihareyyātha.
   {505.7}  Taṃ  kiṃ maññatha kālāmā alobho purisassa ajjhattaṃ
uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vāti . hitāya bhante.
Aluddho panāyaṃ kālāmā purisapuggalo lobhena anabhibhūto apariyādinnacitto
neva pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati na paradāraṃ gacchati na musā bhaṇati
parampi  tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti .
Evaṃ bhante.
   {505.8}  Taṃ  kiṃ maññatha kālāmā adoso purisassa ajjhattaṃ
uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vāti . hitāya bhante.
Aduṭṭho   panāyaṃ  kālāmā  purisapuggalo  dosena  anabhibhūto
apariyādinnacitto  neva  pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati na paradāraṃ
gacchati  na  musā  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti yaṃsa hoti
dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti. Evaṃ bhante.
   {505.9}  Taṃ  kiṃ maññatha kālāmā amoho purisassa ajjhattaṃ
uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vāti . hitāya bhante.
Amūḷho panāyaṃ kālāmā purisapuggalo mohena anabhibhūto apariyādinnacitto
neva pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati na paradāraṃ gacchati na musā bhaṇati
parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti. Evaṃ
Bhante.
   {505.10}  Taṃ kiṃ maññatha kālāmā ime dhammā kusalā vā
akusalā vāti . Kusalā bhante. Sāvajjā vā anavajjā vāti. Anavajjā
bhante  .  viññugarahitā  vā  viññuppasatthā vāti . viññuppasatthā
bhante . samattā samādinnā hitāya sukhāya saṃvattanti no vā kathaṃ vā
ettha hotīti . samattā bhante samādinnā hitāya sukhāya saṃvattanti
evaṃ no ettha hotīti.
   {505.11} Iti kho kālāmā yantaṃ avocumha etha tumhe kālāmā
mā anussavena mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena mā
takkahetu mā nayahetu mā ākāraparivitakkena mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā
mā bhabbarūpatāya mā samaṇo no garūti yadā tumhe kālāmā attanāva
jāneyyātha ime dhammā kusalā ime dhammā anavajjā ime dhammā
viññuppasatthā  ime  dhammā  samattā  samādinnā  hitāya  sukhāya
saṃvattantīti atha tumhe kālāmā upasampajja vihareyyāthāti iti yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {505.12} Sa kho so kālāmā ariyasāvako evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  patissato  mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ
iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ
mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena pharitvā viharati karuṇāsahagatena cetasā ... Muditāsahagatena
cetasā ... upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā
Dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi
sabbattatāya   sabbāvantaṃ   lokaṃ   upekkhāsahagatena   cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati.
   {505.13} Sa kho so kālāmā ariyasāvako evaṃ averacitto evaṃ
abyāpajjhacitto  evaṃ  asaṅkiliṭṭhacitto  evaṃ  visuddhacitto  tassa
diṭṭheva dhamme cattāro assāsā adhigatā honti sace kho pana atthi
paro  loko  atthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalavipāko ṭhānametaṃ 1-
yenāhaṃ  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmīti
ayamassa  paṭhamo  assāso  adhigato hoti . sace kho pana natthi
paro  loko  natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalavipāko  idhāhaṃ
diṭṭheva dhamme averaṃ abyāpajjhaṃ anīghaṃ sukhī 2- attānaṃ pariharāmīti
ayamassa  dutiyo assāso adhigato hoti . sace kho pana karoto
karīyati  pāpaṃ  na  kho panāhaṃ kassaci pāpaṃ cetemi akarontaṃ kho
pana  maṃ  pāpakammaṃ  kuto dukkhaṃ phusissatīti ayamassa tatiyo assāso
adhigato  hoti  . sace kho pana karoto na karīyati pāpaṃ idhāhaṃ
ubhayeneva  visuddhaṃ  attānaṃ samanupassāmīti ayamassa catuttho assāso
adhigato hoti.
   {505.14} Sa kho so kālāmā ariyasāvako evaṃ averacitto
evaṃ  abyāpajjhacitto  evaṃ  asaṅkiliṭṭhacitto  evaṃ  visuddhacitto
tassa  diṭṭheva dhamme ime cattāro assāsā adhigatā hontīti .
Evametaṃ  bhagavā  evametaṃ  sugata sa kho so bhante ariyasāvako
@Footnote: 1 Ma. athāhaṃ. ito paraṃ īdisameva. Yu. ṭhānamahaṃ . 2 Ma. Yu. sukhiṃ.
Evaṃ  averacitto evaṃ abyāpajjhacitto evaṃ asaṅkiliṭṭhacitto evaṃ
visuddhacitto  tassa  diṭṭheva  dhamme  cattāro  assāsā  adhigatā
honti  sace  kho  pana  atthi  paro  loko atthi sukaṭadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalavipāko  ṭhānametaṃ  yenāhaṃ  kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissāmīti  ayamassa  paṭhamo  assāso
adhigato hoti . sace kho pana natthi paro loko natthi sukaṭadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalavipāko  idhāhaṃ  diṭṭheva  dhamme  averaṃ  abyāpajjhaṃ
anīghaṃ  sukhī  attānaṃ  pariharāmīti  ayamassa dutiyo assāso adhigato
hoti . sace kho pana karoto karīyati pāpaṃ na kho panāhaṃ kassaci
pāpaṃ  cetemi  akarontaṃ  kho  pana  maṃ  pāpakammaṃ  kuto  dukkhaṃ
phusissatīti ayamassa tatiyo assāso adhigato hoti . sace kho pana
karoto na karīyati pāpaṃ idhāhaṃ ubhayeneva visuddhaṃ attānaṃ samanupassāmīti
ayamassa catuttho assāso adhigato hoti.
   {505.15} Sa kho so bhante ariyasāvako evaṃ averacitto evaṃ
abyāpajjhacitto  evaṃ  asaṅkiliṭṭhacitto  evaṃ  visuddhacitto  tassa
diṭṭheva  dhamme  ime cattāro assāsā adhigatā honti abhikkantaṃ
bhante  .pe.  ete  mayaṃ bhante bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāma dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsake  no  bhante  bhagavā  dhāretu  ajjatagge
pāṇupete saraṇaṃ gateti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 241-248. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=505&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=505&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=505&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=505&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=505              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=4667              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=4667              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :