ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [86] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame   cattāro   oṇatoṇato   oṇatuṇṇato   uṇṇatoṇato
uṇṇatuṇṇato  .  kathañca  bhikkhave  puggalo  oṇatoṇato hoti idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  nīcakule paccājāto hoti caṇḍālakule
vā .pe. so kāyena duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā
duccaritaṃ carati so kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā
manasā  duccaritaṃ  caritvā  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati evaṃ kho bhikkhave puggalo oṇatoṇato hoti.
Kathañca  bhikkhave  puggalo  oṇatuṇṇato  hoti  idha  bhikkhave
ekacco puggalo nīcakule paccājāto hoti caṇḍālakule vā .pe.
So kāyena sucaritaṃ carati vācāya sucaritaṃ carati manasā sucaritaṃ carati
so  kāyena sucaritaṃ caritvā vācāya sucaritaṃ caritvā manasā sucaritaṃ
caritvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjati
evaṃ  kho  bhikkhave  puggalo oṇatuṇṇato hoti . kathañca bhikkhave
puggalo  uṇṇatoṇato  hoti  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo
Ucce  kule  paccājāto hoti khattiyamahāsālakule vā .pe. so
kāyena  duccaritaṃ  caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ
caritvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati  evaṃ  kho  bhikkhave  puggalo  uṇṇatoṇato  hoti .
Kathañca  bhikkhave  puggalo  uṇṇatuṇṇato hoti idha bhikkhave ekacco
puggalo  ucce  kule  paccājāto  hoti  khattiyamahāsālakule
vā .pe. so kāyena sucaritaṃ caritvā vācāya sucaritaṃ caritvā manasā
sucaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati
evaṃ kho bhikkhave puggalo uṇṇatuṇṇato hoti . ime kho bhikkhave
cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 112-113. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=86&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=86&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=86&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=86&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=86              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8405              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8405              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :