ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [50] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  tena  kho  pana samayena sambahulā bhikkhū pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā   upaṭṭhānasālāyaṃ   sannisinnā   sannipatitā
bhaṇḍanajātā [1]- vivādāpannā aññamaññaṃ mukhasattīhi [2]- vitudanti.
Athakho  bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yena upaṭṭhānasālā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi nisajja kho bhagavā
bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave etarahi kathāya sannisinnā kā capana
vo  antarākathā  vippakatāti  .  idha  mayaṃ  bhante  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā   upaṭṭhānasālāyaṃ   sannisinnā   sannipatitā
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā viharāmāti.
   {50.1}  Na  kho panetaṃ bhikkhave tumhākaṃ paṭirūpaṃ kulaputtānaṃ
saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  yaṃ  tumhe  bhaṇḍanajātā
kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā
vihareyyātha  dasayime  bhikkhave  dhammā  sārāṇīyā  3-  piyakaraṇā
garukaraṇā  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattanti
katame dasa idha bhikkhave bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati
ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya
sikkhati sikkhāpadesu yampi bhikkhave bhikkhu sīlavā hoti .pe. Samādāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalahajātā . 2 Po. Ma. Yu. vitudantā . 3 Ma. sāraṇiyā. sabbattha
@īdisameva.
Sikkhati  sikkhāpadesu  ayampi  dhammo  sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo
saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {50.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo
ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthaṃ
sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti tathārūpāssa
dhammā bahussutā honti dhatā 1- vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā
suppaṭividdhā  yampi  bhikkhave  bhikkhu  bahussuto hoti .pe. diṭṭhiyā
suppaṭividdhā  ayampi  dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya
avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {50.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko yampi bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto [2]- kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya
avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {50.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraṇehi dhammehi
samannāgato khamo padakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ yampi bhikkhave bhikkhu suvaco
hoti  sovacassakaraṇehi  dhammehi  samannāgato  khamo  padakkhiṇaggāhī
anusāsaniṃ  ayampi  dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya
avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {50.5}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu yāni tāni sabrahmacārīnaṃ
uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  dakkho  hoti  analaso tatrupāyāya
vīmaṃsāya samannāgato  alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ yampi bhikkhave bhikkhu yāni
@Footnote: 1 Ma. dhātā .  2 Ma. hoti.
Tāni sabrahmacārī uccāvacāni kiṃkaraṇīyāni tattha dakkho hoti analaso
tatrupāyāya  vīmaṃsāya  samannāgato  alaṃ  kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ ayampi
dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā
ekībhāvāya saṃvattati.
   {50.6} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammakāmo hoti piyasamudāhāro
abhidhamme abhivinaye uḷārapāmujjo 1- yampi bhikkhave bhikkhu dhammakāmo
hoti  piyasamudāhāro  abhidhamme abhivinaye uḷārapāmujjo 1- ayampi
dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā
ekībhāvāya saṃvattati.
   {50.7} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya thāmavā daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu yampi bhikkhave bhikkhu āraddhaviriyo viharati
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya thāmavā
daḷhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu ayampi dhammo sārāṇīyo
piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {50.8} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu santuṭṭho hoti itarītaracīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena yampi bhikkhave bhikkhu santuṭṭho hoti
itarītaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena  ayampi  dhammo
sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya
saṃvattati.
   {50.9} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu satimā hoti paramena satinepakkena
samannāgato   cirakatampi   cirabhāsitampi   saritā   anussaritā
@Footnote: 1 Ma. pāmojjo. sabbatthāpi evaṃ ñātabbaṃ.
Yampi  bhikkhave bhikkhu satimā hoti paramena satinepakkena samannāgato
cirakatampi  cirabhāsitampi  saritā  anussaritā ayampi dhammo sārāṇīyo
piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattati.
   {50.10} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu paññavā hoti udayatthagāminiyā
paññāya  samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā
yampi  bhikkhave  bhikkhu  paññavā  hoti  udayatthagāminiyā  paññāya
samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā  ayampi
dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā
ekībhāvāya  saṃvattati  . ime kho bhikkhave dasa dhammā sārāṇīyā
piyakaraṇā  garukaraṇā  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattantīti.
          Akkosavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
   vivādā dve [1]- mūlāni    kusinārā pavesane
   sakkā mahāli dhammā ca 2-   sarīraṭṭhā ca bhaṇḍanāti.
         Ānisaṃsapaṇṇāsako paṭhamo.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare casaddo dissati  2 Ma. sakko mahāli abhiṇhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 93-96. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=24&item=50&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=24&item=50&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=50&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=50&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=50              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7892              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7892              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :