ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [62]  Purimā  bhikkhave  koṭi na paññāyati bhavataṇhāya ito
pubbe  bhavataṇhā  nāhosi  atha pacchā sambhavīti evañcetaṃ bhikkhave
vuccati atha ca pana paññāyati idappaccayā bhavataṇhāti bhavataṇhampahaṃ 2-
bhikkhave  sāhāraṃ  vadāmi  no  anāhāraṃ ko cāhāro bhavataṇhāya
avijjātissa  vacanīyaṃ  avijjampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ  vadāmi  no
anāhāraṃ  ko  cāhāro  avijjāya  pañcanīvaraṇātissa  vacanīyaṃ pañca
nīvaraṇepahaṃ bhikkhave 3- sāhāre vadāmi no anāhāre ko cāhāro
pañcannaṃ   nīvaraṇānaṃ   tīṇi   duccaritānītissa   vacanīyaṃ  tīṇipahaṃ
@Footnote: 1 Ma. sāhāro . 2 Ma. bhavataṇhāmpāhaṃ. sabbattha īdisameva . 3 Yu. pañcapahaṃ
@bhikkhave nīvaraṇe.
Bhikkhave duccaritāni sāhārāni vadāmi no anāhārāni ko cāhāro
tiṇṇaṃ  duccaritānaṃ  indriyāsaṃvarotissa  vacanīyaṃ  indriyāsaṃvarampahaṃ
bhikkhave sāhāraṃ vadāmi no anāhāraṃ ko cāhāro indriyāsaṃvarassa
asatāsampajaññantissa  vacanīyaṃ  asatāsampajaññampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ
vadāmi  no  anāhāraṃ  ko  cāhāro  asatāsampajaññassa ayoniso
manasikārotissa  vacanīyaṃ  ayoniso  manasikārampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ
vadāmi  no  anāhāraṃ  ko  cāhāro  ayoniso  manasikārassa
assaddhiyantissa  vacanīyaṃ  assaddhiyampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ vadāmi no
anāhāraṃ  ko  cāhāro  assaddhiyassa  assaddhammassavanantissa vacanīyaṃ
assaddhammassavanampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ  vadāmi  no  anāhāraṃ ko
cāhāro assaddhammassavanassa asappurisasaṃsevotissa vacanīyaṃ
   {62.1} iti kho bhikkhave asappurisasaṃsevo paripūro assaddhammassavanaṃ
paripūreti  assaddhammassavanaṃ  paripūraṃ  assaddhiyaṃ  paripūreti  assaddhiyaṃ
paripūraṃ  ayoniso  manasikāraṃ  paripūreti ayoniso manasikāro paripūro
asatāsampajaññaṃ  paripūreti  asatāsampajaññaṃ  paripūraṃ  indriyāsaṃvaraṃ
paripūreti  indriyāsaṃvaro  paripūro  tīṇi  duccaritāni  paripūreti tīṇi
duccaritāni paripūrāni pañca nīvaraṇe paripūrenti pañca nīvaraṇā paripūrā
avijjaṃ  paripūrenti  avijjā paripūrā bhavataṇhaṃ paripūreti evametissā
bhavataṇhāya  āhāro  hoti  evañca  pāripūri  seyyathāpi bhikkhave
uparipabbate thullaphusitake deve vassante deve gaḷagaḷāyante taṃ udakaṃ
Yathāninnaṃ    pavattamānaṃ    pabbatakandarapadarasākhā    paripūreti
pabbatakandarapadarasākhā   paripūrā   kusubbhe  paripūrenti  kusubbhā
paripūrā  mahākusubbhe  1- paripūrenti mahākusubbhā paripūrā kunnadiyo
paripūrenti  kunnadiyo  paripūrā  mahānadiyo  paripūrenti  mahānadiyo
paripūrā  mahāsamuddaṃ  sāgaraṃ  paripūrenti  evametassa  mahāsamuddassa
sāgarassa āhāro hoti evañca pāripūri
   {62.2}  evameva  kho  bhikkhave  asappurisasaṃsevo  paripūro
assaddhammassavanaṃ   paripūreti  assaddhammassavanaṃ  paripūraṃ  assaddhiyaṃ
paripūreti  assaddhiyaṃ  paripūraṃ  ayoniso manasikāraṃ paripūreti ayoniso
manasikāro   paripūro  asatāsampajaññaṃ  paripūreti  asatāsampajaññaṃ
paripūraṃ indriyāsaṃvaraṃ paripūreti indriyāsaṃvaro paripūro tīṇi duccaritāni
paripūreti  tīṇi  duccaritāni paripūrāni pañca nīvaraṇe paripūrenti pañca
nīvaraṇā paripūrā avijjaṃ paripūrenti avijjā paripūrā bhavataṇhaṃ paripūreti
evametissā bhavataṇhāya āhāro hoti evañca pāripūri.
   {62.3} Vijjāvimuttimpahaṃ bhikkhave sāhāraṃ vadāmi no anāhāraṃ
ko  cāhāro  vijjāvimuttiyā  satta bojjhaṅgātissa vacanīyaṃ sattapahaṃ
bhikkhave  bojjhaṅge  sāhāre vadāmi no anāhāre ko cāhāro
sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  cattāro  satipaṭṭhānātissa vacanīyaṃ cattāropahaṃ
bhikkhave  satipaṭṭhāne sāhāre vadāmi no anāhāre ko cāhāro
catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  tīṇi  sucaritānītissa  vacanīyaṃ  tīṇipahaṃ  bhikkhave
sucaritāni  sāhārāni  vadāmi  no  anāhārāni  ko  cāhāro
@Footnote: 1 Yu. mahāsobbhe.
Tiṇṇaṃ  sucaritānaṃ  indriyasaṃvarotissa  vacanīyaṃ  indriyasaṃvarampahaṃ bhikkhave
sāhāraṃ  vadāmi  no  anāhāraṃ  ko  cāhāro  indriyasaṃvarassa
satisampajaññantissa   vacanīyaṃ   satisampajaññampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ
vadāmi  no  anāhāraṃ  ko  cāhāro  satisampajaññassa  yoniso
manasikārotissa  vacanīyaṃ  yoniso  manasikārampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ
vadāmi  no anāhāraṃ ko cāhāro yoniso manasikārassa saddhātissa
vacanīyaṃ saddhampahaṃ bhikkhave sāhāraṃ vadāmi no anāhāraṃ ko cāhāro
saddhāya  saddhammassavanantissa  vacanīyaṃ  saddhammassavanampahaṃ  bhikkhave
sāhāraṃ  vadāmi  no  anāhāraṃ  ko  cāhāro  saddhammassavanassa
sappurisasaṃsevotissa vacanīyaṃ
   {62.4} iti kho bhikkhave sappurisasaṃsevo paripūro saddhammassavanaṃ
paripūreti saddhammassavanaṃ paripūraṃ saddhaṃ paripūreti saddhā paripūrā yoniso
manasikāraṃ paripūreti yoniso manasikāro paripūro satisampajaññaṃ paripūreti
satisampajaññaṃ paripūraṃ indriyasaṃvaraṃ paripūreti indriyasaṃvaro paripūro tīṇi
sucaritāni  paripūreti  tīṇi  sucaritāni paripūrāni cattāro satipaṭṭhāne
paripūrenti cattāro satipaṭṭhānā paripūrā satta bojjhaṅge paripūrenti
satta  bojjhaṅgā  paripūrā  vijjāvimuttiṃ  paripūrenti  evametissā
vijjāvimuttiyā āhāro hoti evañca pāripūri
   {62.5} seyyathāpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante
deve gaḷagaḷāyante 1- taṃ udakaṃ yathāninnaṃ pavattamānaṃ pabbatakandara-
padarasākhā  paripūreti  pabbatakandarapadarasākhā  paripūrā  kusubbhe
@Footnote: 1 Ma. deve gaḷagaḷāyanteti ime pāṭhā natthi.
Paripūrenti  kusubbhā  paripūrā  mahākusubbhe  paripūrenti  mahākusubbhā
paripūrā kunnadiyo paripūrenti kunnadiyo paripūrā mahānadiyo paripūrenti
mahānadiyo  paripūrā  mahāsamuddaṃ  sāgaraṃ  paripūrenti  evametassa
mahāsamuddassa sāgarassa āhāro hoti evañca pāripūri evameva kho
bhikkhave  sappurisasaṃsevo paripūro saddhammassavanaṃ paripūreti saddhammassavanaṃ
paripūraṃ saddhaṃ paripūreti saddhā paripūrā yoniso manasikāraṃ paripūreti yoniso
manasikāro  paripūro  satisampajaññaṃ  paripūreti  satisampajaññaṃ  paripūraṃ
indriyasaṃvaraṃ  paripūreti indriyasaṃvaro paripūro tīṇi sucaritāni paripūreti
tīṇi  sucaritāni  paripūrāni cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti cattāro
satipaṭṭhānā  paripūrā  satta  bojjhaṅge paripūrenti satta bojjhaṅgā
paripūrā vijjāvimuttiṃ paripūrenti evametissā vijjāvimuttiyā āhāro
hoti evañca pāripūrīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 124-128. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=24&item=62&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=24&item=62&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=62&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=62&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=62              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7936              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7936              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :