ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ
   [1045] Phussati 1- varavannabhe      varassu dasadha vare
         pathabya carupubbangi        yam tuyham manaso piyam.
   [1046] Devaraja namo tyatthu        kim papam pakatam maya
         ramma cavesi mam thana       vatova dharaniruham.
   [1047] |1047.1| Na ceva te katam papam  na ca me tvamasi appiya
          punnanca te parikkhinam      yena tevam vadamiham 2-.
   |1047.2| Santike maranam tuyham       vinabhavo bhavissati
            patigganhahi me ete    vare dasa pavecchato.
   [1048] |1048.1| Varance me ado sakka sabbabhutanamissara
            sivirajassa bhaddante      tattha assam nivesane.
   |1048.2| Nilanetta nilabhamu       nilakkhiva 3- yatha migi
            phussati nama namena      tattha assam 4- purindada.
   |1048.3| Puttam labhetha varadam        yacayogam amaccharim
            pujitam patirajubhi         kittimantam yasassinam.
   |1048.4| Gabbham me dharayantiya     majjhimangam anunnatam
            kucchi anunnato assa    capamva likhitam samam.
   |1048.5| Thana me nappavatteyyum    palita nassantu 5- vasava
            kaye rajo na limpetha     vajjhancapi pamocaye.
   |1048.6| Mayurakoncabhirude       narivaraganayute
@Footnote: 1 Si. Yu. phsati. ito param idisameva .  2 Ma. vadamaham .  3 Ma. nilakkhi ca.
@4 Ma. tatthapassam .    5 Ma. na santu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page366.

Khujjacelavakakinne 1- sudamagadhavannite |1048.7| citraggalerughusite suramamsappabodhane sivirajassa bhaddante tatthassam mahesi piya. [1049] Ye te dasa vara dinna maya sabbangasobhane sivirajassa vijite sabbe te lacchasi vare. [1050] Idam vatvana maghava devaraja sujampati phussatiya varam datva anumodittha vasavo. Dasavaragatha nama. [1051] |1051.1| Tato 2- cuta sa phussati khattiye upapajjatha jetuttaramhi nagare sanjayena samagami. |1051.2| Dasa mase dharayitva karonti pura padakkhinam vessanam vithiya majjhe janesi phussati mamam. |1051.3| Na mayham mattikam namam napi petikasambhavam jatomhi vessavithiya tasma vessantaro ahum. |1051.4| Yadaham darako homi jatiya atthavassiko tada nisajja pasade danam datum vicintayim hadayam dadeyyam cakkhum mamsampi rudhirampica dadeyyam kayam savetva yadi koci yacako mamam. @Footnote: 1 Ma. khujjacelapakakinne . 2 ima cha gathayo sihalapotthakeyeva dissanti @na annesu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page367.

|1051.5| Sabhavam cintayantassa akampitamasanthitam akampi tattha pathavi sineruvanavatamsaka. [1052] Parulhakacchanakhaloma pankadanta rajassira paggayha dakkhinam bahum kim mam yacanti brahmana. [1053] Ratanam deva yacama sivinam ratthavaddhanam dadahi pavaram nagam isadantam urulhavam. [1054] Dadami na vikampami yam mam yacanti brahmana pabhinnam kunjaram dantim opaguyham 1- gajuttamam. [1055] Hatthikkhandhato oruyha raja cagadhimanaso brahmananam ada danam sivinam ratthavaddhano. [1056] |1056.1| Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam hatthinage padinnamhi medani samakampatha. |1056.2| Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam hatthinage padinnamhi khubbhittha nagaram tada. |1056.3| Samakulam puram asi ghoso ca vipulo maha hatthinage padinnamhi sivinam ratthavaddhane. [1057] Athettha 2- vattati saddo tumulo bheravo maha hatthinage padinnamhi khubbhittha nagaram tada. Athettha vattati saddo tumulo bheravo maha @Footnote: 1 Ma. opavayham . 2 idam gathadvayam Si. potthakeyeva dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page368.

Hatthinage padinnamhi sivinam ratthavaddhane. [1058] |1058.1| Ugga ca rajaputta ca vesiyana ca brahmana hattharoha anikattha rathika pattikaraka |1058.2| kevalo capi nigamo siviyo capi 1- samagata disva nagam niyyamanam te ranno pativedayum. |1058.3| Vidhamam deva te rattham putto vessantaro tava katham no hatthinam dajja nagam ratthassa pujitam. |1058.4| Katham no kunjaram dajja isadantam urulhavam khettannum sabbayuddhanam sabbasetam gajuttamam. |1058.5| Pandukambalasanchannam pabhinnam sattumaddanam dantim savalavijanim setam kelasasadisam. |1058.6| Sasetacchattam supattheyyam 2- sathabbanam sahatthipam aggayanam rajavahim brahmananam ada danam 3-. [1059] |1059.1| Annam pananca so 4- dajja vatthasenasanani ca etam kho danapatirupam etam kho brahmanaraham. |1059.2| Ayam te vamsaraja no sivinam ratthavaddhano 5- katham vessantaro putto gajam bhajeti sanjaya. |1059.3| Sace tvam na karissasi sivinam vacanam idam manne tam saha puttena sivihatthe 6- karissare. @Footnote: 1 Ma. sivayo ca . 2 Ma. saupadheyyam . 3 Ma. gajam. Si. Yu. dhanam . 4 Ma. @yo . 5 Si. ratthavaddhanam. Yu. ratthavaddhana . 6 Ma. sivi hatthe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page369.

[1060] |1060.1| Kamam janapado masi ratthancapi vinassatu naham sivinam vacana rajaputtam adusakam pabbajeyyam saka rattha putto hi mama oraso. |1060.2| Kamam janapado masi ratthancapi vinassatu naham sivinam vacana rajaputtam adusakam pabbajeyyam saka rattha putto hi mama atrajo. |1060.3| Na caham tasmim dubbheyyam ariyasilavato hi so asilokopi me assa papanca pasave bahum katham vessantaram puttam satthena ghatayamase. [1061] Ma nam dandena satthena na hi so bandhanaraho pabbajehi ca nam rattha vanke vasatu pabbate. [1062] |1062.1| Eso ce sivinam chando chandam na panudamase imam so vasatu rattim kame ca paribhunjatu. |1062.2| Tato ratya vivasane suriyassuggamanam pati 1- samagga siviyo 2- hutva rattha pabbajayantu nam. [1063] |1063.1| Utthehi katte taramano gantva vessantaram vada siviyo deva te kuddha negama ca samagata ugga ca rajaputta ca vesiyana ca brahmana. |1063.2| Hattharoha anikattha rathika pattikaraka @Footnote: 1 Ma. suriya---. ito param idisameva 2 Ma. sabbattha sivayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Kevalo capi nigamo siviyo capi samagata. |1063.3| Asma ratya vivasane suriyassuggamanam pati samagga siviyo hutva rattha pabbajayanti tam. [1064] |1064.1| Sa katta taramanova sivirajena pesito amuttahatthabharano suvattho candanapphosito 1- |1064.2| sisam nhato udake so amuttamanikundalo upagami puram rammam vessantaranivesanam. |1064.3| Tatthaddasa kumaram so ramamanam sake pure parikinnam amaccehi tidasanam va vasavam. [1065] |1065.1| So tattha gantva taramano katta vessantaram bravi dukkhante vedayissami ma me kujjha rathesabha. |1065.2| Vanditva rodamano so katta rajanamabravi bhatta mesi maharaja sabbakamarasaharo dukkhante vedayissami tattha assasayantu mam. |1065.3| Siviyo deva te kuddha negama ca samagata ugga ca rajaputta ca vesiyana ca brahmana. |1065.4| Hattharoha anikattha rathika pattikaraka kevalo capi nigamo siviyo capi samagata. |1065.5| Asma ratya vivasane suriyassuggamanam pati samagga siviyo hutva rattha pabbajayanti tam. @Footnote: 1 Ma. candanabhusito.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

[1066] Kismim me siviyo kuddha yo na passami dukkatam tam me katte viyacikkha kasma pabbajayanti mam. [1067] Ugga ca rajaputta ca vesiyana ca brahmana hattharoha anikattha rathika pattikaraka nagadanena khiyanti tasma pabbajayanti tam. [1068] |1068.1| Hadayam cakkhumpaham dajjam kim me bahirakam dhanam hirannam va suvannam va mutta veluriya mani |1068.2| dakkhinam vamaham 1- bahum disva yacakamagate dadeyyam na vikampeyyam dane me ramati 2- mano. |1068.3| Kamam mam siviyo sabbe pabbajentu hanantu va neva dana viramissam kamam chindantu sattadha. [1069] Evantam siviyo ahu negama ca samagata kontimaraya tirena girimaranjaram pati yena pabbajita yanti tena gacchatu subbato. [1070] Soham tena gamissami yena gacchanti dusaka rattindivam me khamatha yava danam dadamiham. [1071] |1071.1| Amantayittha raja nam maddim sabbangasobhanim yam te kinci maya dinnam dhanam dhannanca vijjati |1071.2| hirannam va suvannam va mutta veluriya bahu sabbantam nidaheyyasi yanca te pettikam dhanam. @Footnote: 1 Ma. vapaham . 2 Ma. ramate.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

[1072] Tamabravi rajaputti maddi sabbangasobhana kuhim deva nidahami tam me akkhahi pucchito. [1073] Silavantesu dajjesi danam maddi yatharaham na hi dana param atthi patittha sabbapaninam. [1074] |1074.1| Puttesu maddi dayesi sassuya sassuramhi ca yo ca tam bhatta manneyya sakkaccantam upatthahe. |1074.2| No ce tam bhatta manneyya maya vippavasena te annam bhattaram pariyesa ma kilittha 1- maya vina. [1075] Aham hi vanam gacchami ghoram valamigayutam samsayo jivitam mayham ekakassa brahavane. [1076] |1076.1| Tamabravi rajaputti maddi sabbangasobhana abhumme katham nu bhanasi papakam vata bhasasi. |1076.2| Nesa dhammo maharaja yam tvam gaccheyya ekako ahampi tena gacchami yena gacchasi khattiya. |1076.3| Maranam va taya saddhim jivitam va taya vina tadeva maranam seyyo yance jive taya vina. |1076.4| Aggim ujjalayitvana ekajalasamahitam tattheva maranam 2- seyyo yance jive taya vina. |1076.5| Yatha arannakam nagam dantim anveti hatthini jessantam giriduggesu samesu visamesu ca. @Footnote: 1 Ma. kilittho . 2 Ma. tattha me maranam seyyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

|1076.6| Evantam anugacchami putte adaya pacchato subhara te bhavissami na te hessami dubbhara. [1077] |1077.1| Ime kumare passanto manjuke piyabhanine asine vanagumbasmim na rajjassa sarissasi. |1077.2| Ime kumare passanto manjuke piyabhanine kilante vanagumbasmim na rajjassa sarissasi. |1077.3| Ime kumare passanto manjuke piyabhanine assame ramaniyamhi na rajjassa sarissasi. |1077.4| Ime kumare passanto manjuke piyabhanine kilante assame ramme na rajjassa sarissasi. |1077.5| Ime kumare passanto maladhari alankate assame ramaniyamhi na rajjassa sarissasi. |1077.6| Ime kumare passanto maladhari alankate kilante assame ramme na rajjassa sarissasi. |1077.7| Yada dakkhasi naccante kumare maladharine assame ramaniyamhi na rajjassa sarissasi. |1077.8| Yada dakkhasi naccante kumare maladharine kilante assame ramme na rajjassa sarissasi. |1077.9| Yada dakkhasi matangam kunjaram satthihayanam ekam aranne vicarantam 1- na rajjassa sarissasi. @Footnote: 1 Ma. carantam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page374.

|1077.10| Yada dakkhasi matangam kunjaram satthihayanam sayam pato vicarantam na rajjassa sarissasi. |1077.11| Yada karenusanghassa yuthassa purato vajam koncam kahati matango kunjaro satthihayano tassa tam nadato sutva na rajjassa sarissasi. |1077.12| Ubhato vanavikase yada dakkhasi kamadam vane valamigakinne na rajjassa sarissasi. |1077.13| Migam disvana sayanham pancamalinimagatam 1- kimpurise ca naccante na rajjassa sarissasi. |1077.14| Yada sussasi 2- nigghosam sandamanaya sindhuya gitam kimpurisananca na rajjassa sarissasi. |1077.15| Yada sussasi 2- nigghosam girigabbharacarino vassamanassulukassa na rajjassa sarissasi. |1077.16| Yada sihassa byagghassa khaggassa gavayassa ca vane sussasi 2- valanam na rajjassa sarissasi. |1077.17| Yada morihi parikinnam varahinam 3- matthakasinam moram dakkhasi 4- naccantam na rajjassa sarissasi. |1077.18| Yada morihi parikinnam andajam citrapekkhanam 5- moram dakkhasi naccantam na rajjassa sarissasi. @Footnote: 1 Ma. pancamalinamagatam . 2 Ma. sossasi . 3 Ma. barihinam . 4 Ma. dakkhisi. @ito param idisameva . 5 Ma. citrapakkhinam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page375.

|1077.19| Yada morihi parikinnam nilagivam sikhandinam moram dakkhasi naccantam na rajjassa sarissasi. |1077.20| Yada dakkhasi hemante pupphite dharaniruhe surabhisampavayante 1- na rajjassa sarissasi. |1077.21| Yada hemantike mase haritam dakkhasi medanim indagopakasanchannam na rajjassa sarissasi. |1077.22| Yada dakkhasi hemante pupphite dharaniruhe kutajam bimbajalanca pupphitam loddapadmakam surabhisampavayante 2- na rajjassa sarissasi. |1077.23| Yada hemantike mase vanam dakkhasi pupphitam opupphani ca padmani na rajjassa sarissasi. Himavantam nitthitam. [1078] |1078.1| Tesam lalapitam 3- sutva puttassa sunisaya ca kalunam paridevesi rajaputti yasassini. |1078.2| Seyyo visam me khayitam papata papateyyaham rajjuya bajjhamiyaham kasma vessantaram puttam pabbajenti adusakam. |1078.3| Ajjhayakam danapatim yacayogam amaccharim kasma 4- vessantaram puttam pabbajenti adusakam 5-. @Footnote: 1-2 Ma. surabhim . 3 lalappitam . 4-5 Ma. idam gathapadadvayam natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page376.

|1078.4| Pujitam patirajuhi kittimantam yasassinam kasma vessantaram puttam pabbajenti adusakam. |1078.5| Matapetibharam jantum kule jetthapacayinam kasma vessantaram puttam pabbajenti adusakam. |1078.6| Ranno hitam devahitam 1- natinam sakhinam hitam hitam sabbassa ratthassa kasma vessantaram puttam pabbajenti adusakam. [1079] |1079.1| Madhuniva palitani 2- ambava patita chama evam hessati te rattham pabbajenti adusakam. |1079.2| Hamso nikkhinapattova pallalasmim anudake apavittho amaccehi eko raja vihiyyasi. |1079.3| Tantam brumi maharaja attho te ma upaccaga ma nam sivinam vacana pabbajesi adusakam. [1080] Dhammassapacitim kummim 3- sivinam vinayam dhajam pabbajemi sakam puttam pana piyataro hi me. [1081] |1081.1| Yassa pubbe dhajaggani kanikarava pupphita yayantamanuyayanti svajjekova gamissati. |1081.2| Yassa pubbe dhajaggani kanikaravananiva yayantamanuyayanti svajjekova gamissati. |1081.3| Yassa pubbe anikani kanikarava pupphita @Footnote: 1 Ma. devihitam . 2 Ma. palatani . 3 Ma. kummi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page377.

Yayantamanuyayanti svajjekova gamissati. |1081.4| Yassa pubbe anikani kanikaravanani va yayantamanuyayanti svajjekova gamissati. |1081.5| Indagopakavannabha gandhara pandukambala yayantamanuyayanti svajjekova gamissati. |1081.6| Yo pubbe hatthina yati sivikaya rathena ca svajja vessantaro raja katham gacchati pattiko. |1081.7| Katham candanalittango naccagitappabodhano khurajinam pharasunca kharikajanca hariti 1-. |1081.8| Kasma nabhihariyanti kasava ajinani ca pavisantam braharannam kasma ciram na bajjhare. |1081.9| Katham nu ciram dharenti rajapabbajita jana katham kusamayam ciram maddi paridahessati 2-. |1081.10| Kasiyani ca dharetva khomakodumbarani ca kusacirani dharenti katham maddi karissati. |1081.11| Vayhahi pariyayitva sivikaya rathena ca sa kathajja anuccangi patham gacchati pattika. |1081.12| Yassa mudutala hattha calana 3- ca sukhe thita sa kathajja anuccangi patham gacchati pattika. @Footnote: 1 Ma. hahiti . 2 Ma. paridahissati . 3 Si. Ma. carana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page378.

|1081.13| Yassa mudutala pada calana 1- ca sukhe thita padukahi suvannahi pilamanava gacchati sa kathajja anuccangi patham gacchati pattika. |1081.14| Yassu itthisahassassa 2- purato gacchati malini sa kathajja anuccangi vanam gacchati ekika. |1081.15| Ya sa 3- sivaya sutvana muhum uttasate pure sa kathajja anuccangi vanam gacchati bhiruka. |1081.16| Ya sa 3- indasagottassa ulukassa pavassato sutvana nadato bhita varuniva pavedhati sa kathajja anuccangi vanam gacchati bhiruka. |1081.17| Sakuni hataputtava sunnam disva kulavakam ciram dukkhena jhayissam sunnam agammimam puram. |1081.18| Sakuni hataputtava sunnam disva kulavakam kisa pandu bhavissami piye putte apassati. |1081.19| Sakuni hataputtava sunnam disva kulavakam tena tena padhavissam piye putte apassati. |1081.20| Kururi 4- hatacchapava sunnam disva kulavakam ciram dukkhena jhayissam sunnam agammimam puram. |1081.21| Kururi hatacchapava sunnam disva kulavakam kisa pandu bhavissami piye putte apassati. @Footnote: 1 Si. Ma. carana . 2 Ma. yassu itthisahassanam . 3 Ma. yassu. @4 Ma. kurari. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page379.

|1081.22| Kururi hatacchapava sunnam disva kulavakam tena tena padhavissam piye putte apassati. |1081.23| Sa nuna cakkavakkiva 1- pallalasmim anudake ciram dukkhena jhayissam sunnam agammimam puram. |1081.24| Sa nuna cakkavakkiva pallalasmim anudake kisa pandu bhavissami piye putte apassati. |1081.25| Sa nuna cakkavakkiva pallalasmim anudake tena tena padhavissam piye putte apassati. |1081.26| Evam me vilapantiya rajaputtam adusakam pabbajesi ca 2- nam rattha manne hessami jivitam. [1082] |1082.1| Tassa lalapitam sutva sabba antepure ahu 3- baha paggayha pakkandum sivikanna samagata. |1082.2| Salava sampamaddita 4- malutena pamaddita senti putta ca dara ca vessantaranivesane. |1082.3| Orodha ca kumara ca vesiyana ca brahmana baha paggayha pakkandum vessantaranivesane. |1082.4| Hattharoha anikattha rathika pattikaraka baha paggayha pakkandum vessantaranivesane. |1082.5| Tato ratya vivasane suriyassuggamanam pati atha vessantaro raja danam datum upagami. @Footnote: 1 Ma. cakkavathiva. ito param idisameva . 2 Ma. va. . 3 ma bahu . 4 Ma. sampamathita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page380.

|1082.6| Vatthani vatthakamanam sondanam detha varunim bhojanam bhojanatthinam sammadeva pavecchatha. |1082.7| Ma ca kinci vanibbake hethayittha idhagate tappetha annapanena gacchantu patipujita. |1082.8| (athettha vattati saddo tumulo bheravo maha danena tam niharanti puna danam ada tuvam 1- .) [1083] |1083.1| Te su matta kilantava sampatanti vanibbaka nikkhamante maharaje sivinam ratthavaddhane. |1083.2| Acchecchum vata bho rukkham nanaphaladadam dumam yatha vessantaram rattha pabbajenti adusakam. |1083.3| Acchecchum vata bho rukkham nanaphaladharam dumam yatha vessantaram rattha pabbajenti adusakam. |1083.4| Acchecchum vata bho rukkham sabbakamadadam dumam yatha vessantaram rattha pabbajenti adusakam. |1083.5| Acchecchum vata bho rukkham sabbakamarasaharam yatha vessantaram rattha pabbajenti adusakam. |1083.6| Ye vuddha ye ca dahara ye ca majjhimaporisa baha paggayha pakkandum nikkhamante maharaje sivinam ratthavaddhane. @Footnote: 1 ayam gatha Ma. potthakeyeva dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

|1083.7| Atiyakkha vessavara 1- itthagara ca rajino baha paggayha pakkandum nikkhamante maharaje sivinam ratthavaddhane. |1083.8| Thiyopi tattha pakkandum ya tamhi nagare ahu nikkhamante maharaje sivinam ratthavaddhane. |1083.9| Ye brahmana ye ca samana anne vapi vanibbaka baha paggayha pakkandum adhammo kira bho iti. |1083.10| Yatha vessantaro raja yajamano sake pure sivinam vacanatthena samha rattha nirajjati. |1083.11| Satta hatthisate datva sabbalankarabhusite suvannakacche matange hemakappanivasase 2- arulhe gamaniyebhi tomarankusapanibhi esa vessantaro raja samha rattha nirajjati. |1083.12| Satta assasate datva sabbalankarabhusite ajaniyeva jatiya sindhave sighavahane arulhe gamaniyebhi indiyacapadharibhi 3- esa vessantaro raja samha rattha nirajjati. |1083.13| Satta rathasate datva sannaddhe ussitaddhaje dipe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite |1083.14| arulhe gamaniyebhi capahatthehi cammibhi 4- @Footnote: 1 Ma. vassavara . 2 Ma. hemakappanavasase . 3 Ma. illiya ... . 4 Ma. vammibhi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page382.

Esa vessantaro raja samha rattha nirajjati. |1083.15| Satta itthisate datva ekameka rathe thita sannaddha nikkharajjuhi suvannehi alankata |1083.16| pitalankara pitavasana pitabharanabhusita 1- alarappamukha 2- hasula susanna tanumajjhima esa vessantaro raja samha rattha nirajjati. |1083.17| Satta dhenusate datva sabba kamsupadharino 3- esa vessantaro raja samha rattha nirajjati. |1083.18| Satta dasisate datva satta dasasatani ca esa vessantaro raja samha rattha nirajjati. |1083.19| Hatthi asse rathe datva nariyo ca alankata esa vessantaro raja samha rattha nirajjati. |1083.20| Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam mahadane padinnamhi medani samakampatha. |1083.21| Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam yam panjalikato raja samha rattha nirajjati. [1084] Athettha vattati saddo tumulo bheravo maha danena tam niharanti puna danam dadati so 4-. @Footnote: 1 Ma. -vibhusita . 2 Ma. alarapamha. pamhanti akkhigando . 3 Ma. kamspadharana. @4 Si. Ma. puna danam ada tuvam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page383.

[1085] Te su matta kilantava sampatanti vanibbaka nikkhamante maharaje sivinam ratthavaddhane. [1086] |1086.1| Amantayittha rajanam sanjayam dhammikam 1- varam avaruddhasi mam deva vankam gacchami pabbatam. |1086.2| Ye hi keci maharaja bhuta ye ca bhavissare atittayeva kamehi gacchanti yamasadhanam. |1086.3| Soham sake abhisasim yajamano sake pure sivinam vacanatthena samha rattha nirajjaham |1086.4| aghantam patisevissam vane valamigakinne khaggadipinisevite aham punnani karomi tumhe pankamhi sidatha. [1087] Anujanahi mam amma pabbajja mama ruccati soham sake abhisasim yajamano sake pure sivinam vacanatthena samha rattha nirajjaham |1087.1| aghantam patisevissam vane valamigakinne khaggadipinisevite aham punnani karomi vankam gacchami pabbatam 2-. [1088] Anujanami tam putta pabbajja te samijjhatu ayanca maddi kalyani susanna tanumajjhima acchatam saha puttehi kim aranne karissati. @Footnote: 1 Ma. dhamminam . 2 Ma. tumhe pankamhi sidatha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page384.

[1089] Naham akama dasimpi arannam netumussahe sace icchati anvetu sace nicchati acchatu. [1090] |1090.1| Tato sunham maharaja yacitum patipajjatha ma candanasamacare rajojallam adharayi. |1090.2| Kasiyani padharetva 1- kusaciram adharayi dukkho vaso arannasmim ma hi tvam lakkhane gami. [1091] Tamabravi rajaputti maddi sabbangasobhana nahantam sukhamiccheyyam yam me vessantaram vina. [1092] |1092.1| Tamabravi maharaja sivinam ratthavaddhano ingha maddi nisamehi vane ye honti dussaha. |1092.2| Bahu kita patanga ca makasa madhumakkhika tepi tam tattha himseyyum tante dukkhataram siya. |1092.3| Apare passa santase nadinupanisevite sappa ajagara nama avisa te mahabbala. |1092.4| Te manussam migam vapi apicasannamagatam parikkhipitva bhogehi vasamanenti attano. |1092.5| Annepi kanha jatino accha nama aghammiga na tehi puriso dittho rukkhamaruyha muccati. |1092.6| Sanghattayanta singani tikkhaggani paharino mahisa 2- vicarantettha nadim sotumbaram pati. @Footnote: 1 Ma. ma kasiyani dharetva . 2 Ma. mahimsa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page385.

|1092.7| Disva miganam yuthanam gavam sancaritam 1- vane dhenuva vacchagiddhava katham maddi karissasi. |1092.8| Disva sampatite ghore dummaggesu plavangame akhettannaya te maddi bhavissate mahabbhayam. |1092.9| Ya tvam sivaya sutvana muhum uttasate 2- pure sa tvam vankam anuppatta katham maddi karissasi. |1092.10| Thite majjhantike kale sannisinnesu pakkhisu sunateva braharannam tattha kim gantumicchasi. [1093] |1093.1| Tamabravi rajaputti maddi sabbangasobhana yani etani akkhasi vane patibhayani me sabbani abhisambhossam gacchanneva rathesabha. |1093.2| Kasam kusam potakilam usiram munjapabbajam urasa panudahissami nassa hessami dunnaya. |1093.3| Bahuhi vattacariyahi kumari vindate patim udarassuparodhena gohanuvetthanena ca aggissa paricariyaya udakummujjanena ca vedhabyam 3- katukam loke gacchanneva rathesabha. |1093.4| Apissa hoti appatto ucchittham paribhunjitum 4- yo nam hatthe gahetvana akamam parikaddhati vedhabyam katukam loke gacchanneva rathesabha. @Footnote: 1 Ma. sancaratam . 2 Ma. uttasayi . 3 Si. Yu. vedhabbam. ito param idisameva. @4 Ma. ucchitthampi bhunjitum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page386.

|1093.5| Kesaggahanamukkhepa bhumya ca parisumbhana datva ca no pakkamati bahum dukkham anappakam vedhabyam katukam loke gacchanneva rathesabha. |1093.6| Sukkacchavi vedhavera datva subhaggamanino akamam parikaddhanti ulukanneva vayasa vedhabyam katukam loke gacchanneva rathesabha. |1093.7| Api natikule phite kamsappajjotane vasam nevativakyam na labhe bhatuhi sakhinihi 1- ca vedhabyam katukam loke gacchanneva rathesabha. |1093.8| Nagga nadi anudaka naggam rattham arajikam itthipi vidhava nagga yassapi dasa bhataro vedhabyam katukam loke gacchanneva rathesabha. |1093.9| Dhajo rathassa pannanam dhumo pannanamaggino raja ratthassa pannanam bhatta pannanamitthiya vedhabyam katukam loke gacchanneva rathesabha. |1093.10| Ya daliddi daliddassa addha addhassa kittima tam ve deva pasamsanti dukkaram hi karoti sa. |1093.11| Samikam anubandhissam sada kasayavasini pathabyapi abhijjantya vedhabyam katukitthiya. |1093.12| Api sagarapariyantam bahuvittadharam mahim @Footnote: 1 Ma. sakhinihipi . Si. Yu. sakhikahi ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page387.

Nanaratanaparipuram nicche vessantaram vina. |1093.13| Kathannu tasam hadayam sukhara vata itthiyo ya samike dukkhitamhi sukhamicchanti attano. |1093.14| Nikkhamante maharaje sivinam ratthavaddhane tamaham anubandhissam sabbakamadado hi me. [1094] Tamabravi maharaja maddim sabbangasobhanam ime te dahara putta jali kanhajina cubho nikkhippa lakkhane gaccha mayante posayamase. [1095] Tamabravi rajaputti maddi sabbangasobhana piya me puttaka deva jali kanhajina cubho tyamham tattha ramissanti aranne jivisokinam. [1096] |1096.1| Tamabravi maharaja sivinam ratthavaddhano salinamodanam bhutva sucimamsupasecanam rukkhaphalani bhunjanta katham kahanti daraka. |1096.2| Bhutva satapale kamse sovanne satarajike rukkhapattesu bhunjanta katham kahanti daraka. |1096.3| Kasiyani ca dharetva khomakodumbarani ca kusacirani dharenta katham kahanti daraka. |1096.4| Vayhahi pariyayitva sivikaya rathena ca pattika paridhavanta katham kahanti daraka.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page388.

|1096.5| Kutagare sayitvana nivate phusitaggale sayanta rukkhamulasmim katham kahanti daraka. |1096.6| Pallankesu sayitvana gonake citrasanthate sayanta tinasanthare katham kahanti daraka. |1096.7| Gandhakena vilimpitva aggalucandanena ca rajojallani dharenta katham kahanti daraka. |1096.8| Camarimorahatthehi vijitanga sukhe thita 1- phuttha damsehi makasehi katham kahanti daraka. [1097] |1097.1| Tamabravi rajaputti maddi sabbangasobhana ma deva paridevasi ma ca tvam vimano ahu yatha mayam bhavissama tatha hessanti daraka. |1097.2| Idam vatvana pakkami maddi sabbangasobhana sivimaggena anvesi putte adaya lakkhana. [1098] |1098.1| Tato vessantaro raja danam datvana khattiyo pitu matunca vanditva katva ca nam padakkhinam. |1098.2| Catuvahim ratham yuttam sighamaruyha sandanam adaya putta daranca vankam payasi pabbatam. [1099] Tato vessantaro raja yenasi bahuko jano amanta kho tam gacchama aroga hontu natayo [1100] Nikkhamitvana nagara nivattitva vilokite @Footnote: 1 Ma. sukhedhita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page389.

Tadapi pathavi kampi sineruvanavatamsaka. [1101] Ingha maddi nisamehi rammarupamva dissati avaso sivisetthassa pettikam bhavanam mama. [1102] Tam brahmana anvagamum te tam asse ayacisum yacito patipadesi catunnam caturo haye. [1103] Ingha maddi nisamehi cittarupam na dissati miga rohiccavannena dakkhinassa vahanti mam. [1104] Athettha pancamo aga so tam rathamayacatha tassa tam patiyadasi 1- na cassu pahato mano. [1105] Tato vessantaro raja oropetva sakam janam assasayi assaratham brahmanassa dhanesino. [1106] Tvam maddi kanham ganhahi lahuka esa kanitthaka 2- aham jalim gahessami garuko bhatiko hi so. [1107] Raja kumaramadaya rajaputti ca darikam sammodamana pakkamum annamannam piyamvada. Danakandam nama. [1108] |1108.1| Yadi keci manuja enti anumagge patipathe maggante patipucchama kuhim vankatapabbato. |1108.2| Te tattha amhe passitva kalunam paridevayum @Footnote: 1 Ma. tassa tam yacito dasi . 2 Ma. kanitthika.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page390.

Dukkhante pativedenti dure vankatapabbato. [1109] |1109.1| Yadi passanti pavane daraka phalite 1- dume tesam phalanam hetumhi uparodanti daraka. |1109.2| Rodante darake disva ubbigga 2- vipula duma sayamevonamitvana upagacchanti darake. |1109.3| Idam accherakam disva abbhutam lomahamsanam sadhukaram pavattesi maddi sabbangasobhana. |1109.4| Accheram vata lokasmim abbhutam lomahamsanam vessantarassa tejena sayamevonata duma. [1110] Sankhipimsu patham yakkha anukampaya darake nikkhantadivaseneva cetaratthamupagamum. [1111] Te gantva dighamaddhanam cetaratthamupagamum iddham phitam janapadam bahumamsasurodakam. [1112] |1112.1| Cetiyo parikarimsu 3- disva lakkhanamagatam sukhumali vatayayya 4- pattika paridhavati. |1112.2| Vayhahi pariyayitva sivikaya rathena ca sajja maddi arannasmim pattika paridhavati. [1113] |1113.1| Tam disva cetapamokkha rodamana upagamum kacci nu deva kusalam kacci deva anamayam. @Footnote: 1 Ma. phaline . 2 Ma. ubbiddha . 3 Ma. parivarimsu . 4 Ma. vata ayya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page391.

|1113.2| Kacci pita aroga te sivinanca anamayam ko te balam maharaja ko nu te rathamandalam. |1113.3| Anassako arathako dighamaddhanamagato kaccamittehi pakato anuppattosimam disam. [1114] |1114.1| Kusalanceva me samma atho samma anamayam atho pita aroga me sivinanca anamayam. |1114.2| Aham hi kunjaram dajjam isadantam urulhavam khettannum sabbayuddhanam sabbasetam gajuttamam. |1114.3| Pandukambalasanchannam pabhinnam sattumaddanam dantim savalavijanim setam kelasasadisam. |1114.4| Sasetacchattam supattheyyam 1- sathabbanam sahatthipam aggayanam rajavahim brahmananam adasaham. |1114.5| Tasmim me siviyo kuddha pita cupahatomano avaruddhasi mam raja vankam gacchami pabbatam okasam samma janatha vane yattha vasemhase 2-. [1115] |1115.1| Svagatante maharaja atho te aduragatam issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. |1115.2| Sakam bhimsam madhum mamsam suddham salinamodanam paribhunja maharaja pahuno nosi agato. @Footnote: 1 Ma. saupadheyyam . 2 Ma. vasamase. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page392.

[1116] Patiggahitam yam dinnam sabbassa agghiyam katam avaruddhasi mam raja vankam gacchami pabbatam okasam samma janatha vane yattha vasemhase. [1117] |1117.1| Idheva tava acchassu cetaratthe rathesabha yava ceta gamissanti ranno santika yacitum. |1117.2| Nijjhapetum maharajam sivinam ratthavaddhanam tam tam ceta purakkhitva 1- patita laddhapaccaya parivaretvana gacchanti evam janahi khattiya. [1118] |1118.1| Ma vo rucittha gamanam ranno santika yacitum nijjhapetum maharajam rajapi tattha nissaro. |1118.2| Accuggata hi siviyo balagga negama ca ye te padhamsetumicchanti 2- rajanam mama karana. [1119] |1119.1| Sace esa pavattettha ratthasmim ratthavaddhana idheva rajjam karehi cetehi parivarito. |1119.2| Iddham phitancidam rattham iddho janapado maha matim karohi tvam deva rajjassamanusasitum. [1120] |1120.1| Na me chando mati atthi rajjassamanusasitum pabbajitassa ratthasma cetaputta sunatha me. |1120.2| Atuttha siviyo assu balagga negama ca ye pabbajitassa ratthasma ceta rajjebhisecayum. @Footnote: 1 Ma. purakkhatva . 2 Ma. te vidhamsetu....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page393.

|1120.3| Asammodiyampi vo assa accantam mama karana sivihi bhandanancapi viggaho me na ruccati. |1120.4| Athassa bhandanam ghoram sampaharo anappako ekassa karana mayham himseyya bahuko jano. |1120.5| Patiggahitam yam dinnam sabbassa agghiyam katam avaruddhasi mam raja vankam gacchami pabbatam okasam samma janatha vane yattha vasemhase. [1121] |1121.1| Taggha te mayamakkhama yathapi kusala tatha rajisi yattha sammanti ahutaggi samahita. |1121.2| Esa selo maharaja pabbato gandhamadano yattha tvam saha puttehi saha bhariyaya cacchasi. [1122] |1122.1| Tam ceta anusasimsu assunetta rudammukha ito gaccha maharaja ujum yenuttaramukho. |1122.2| Atha dakkhasi bhaddante vepullam nama pabbatam nanadumaganakinnam sitacchayam manoramam. |1122.3| Tamatikkamma bhaddante atha dakkhasi apakam nadim ketumatim nama gambhiram girigabbharam. |1122.4| Puthulomamacchakinnam supatittham mahodakam tattha nhatva pivitva ca assasetva saputtake. |1122.5| Atha dakkhasi bhaddante nigrodham madhuvipphalam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page394.

Rammake sikhare jatam sitacchayam manoramam. |1122.6| Atha dakkhasi bhaddante nalikam nama pabbatam nanadijaganakinnam selam kimpurisayutam. |1122.7| Tassa uttarapubbena mucalindo nama so saro pundarikehi sanchanno setasogandhiyehi ca. |1122.8| So vanam meghasankasam dhuvam haritasaddalam sihovamisapekkhiva vanasandam vigahiya puppharukkhehi sanchannam phalarukkhehi cubhayam. |1122.9| Tattha bindussara vaggu nanavanna bahu dija kujantamupakujanti utusampupphite dume. |1122.10| Gantva girividuggani nadinam pabhavani ca so addasa 1- pokkharanim karanjakakudhayutam. |1122.11| Puthulomamacchakinnam supatittham mahodakam samanca caturassanca sadhum appatigandhiyam. |1122.12| Tassa uttarapubbena pannasalam amapaya pannasalam amapetva unchacariyaya ihatha. Vanappavesanam nama. [1123] |1123.1| Ahu vasi kalingesu jujako nama brahmano tassapi dahara bhariya namenamittatapana. |1123.2| Ta nam tattha gatavocum nadiudakahariya @Footnote: 1 Si. Yu. dakkhasi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page395.

Thiyo nam paribhasimsu samagantva kutuhala. |1123.3| Amitta nuna te mata amitto nuna te pita ye tam jinnassa padamsu evam dahariyam satim. |1123.4| Ahitam vata te nati mantayimsu rahogata ye tam jinnassa padamsu evam dahariyam satim. [1]- |1123.5| Dukkatam vata te nati mantayimsu rahogata ye tam jinnassa padamsu evam dahariyam satim. |1123.6| Papakam vata te nati mantayimsu rahogata ye tam jinnassa padamsu evam dahariyam satim. |1123.7| Amanapam vata te nati mantayimsu rahogata ye tam jinnassa padamsu evam dahariyam satim. |1123.8| Amanapavasam vasi jinnena patina saha 2- ya tvam vasasi jinnassa matante jivita varam. |1123.9| Na hi nuna tuyham kalyani pita mata ca sobhane annam bhattaram vindimsu ye tam jinnassa padamsu evam dahariyam satim. |1123.10| Duyitthante navamiyam akatam aggihuttakam ye tam jinnassa padamsu evam dahariyam satim. |1123.11| Samane brahmane nuna brahmacariyaparayane @Footnote: 1 Ma. amitta vata te nati mantayimsu rahogata @ ye tam jinnassa padamsu evam dahariyam satim. @2 Si. Yu. evam dahariya sati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page396.

Sa tvam loke abhissasi 1- silavante bahussute ya tvam vasasi jinnassa evam dahariyam satim 2-. |1123.12| Na dukkham ahina dattham na dukkham sattiya hatam tanca dukkhanca tippanca yam passe jinnakam patim. |1123.13| Natthi khidda natthi rati jinnena patina saha natthi allapasallapo jagghitampi 3- na sobhati. |1123.14| Yada ca daharo dahara mantayimsu 4- rahogata sabbe soka vinassanti 5- yekeci hadayassita. |1123.15| Dahara tvam rupavati purisanambhipatthita gaccha natikule accha kim jinno ramayissati. [1124] Na te brahmana gacchami nadim udakahariya thiyo mam paribhasanti taya jinnena brahmana. [1125] Ma me tvam akara kammam ma me udakamahari aham udakamahissam ma bhoti kuppita ahu. [1126] |1126.1| Naham tamhi kule jata yam tvam udakamahare evam brahmana janahi na te vacchamiham ghare. |1126.2| Sace me dasam dasim va nanayissasi brahmana evam brahmana janahi na te vacchami santike. [1127] Natthi me sippatthanam va dhanam dhannanca brahmani @Footnote: 1 Ma. abhisapi . 2 Ma. dahariya sati . 3 Ma. jagghitumpi . 4 Ma. mantayanti. @5 Ma. sabbesam soka nassanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page397.

Kutoham dasam dasim va anayissami bhotiya aham bhotim upatthissam ma bhoti kuppita ahu. [1128] |1128.1| Ehi te ahamakkhissam yatha me vacanam sutam esa vessantaro raja vanke vasati pabbate. |1128.2| Tam tvam gantvana yacassu dasam dasinca brahmana so te dassati yacito dasam dasinca khattiyo. [1129] Jinnohamasmi dubbalo 1- digho caddha suduggamo ma bhoti paridevesi ma bhoti 2- vimana ahu aham bhotim upatthissam ma bhoti kuppita ahu. [1130] |1130.1| Yatha agantva sangamam ayuddheva parajito evameva tuvam brahme agantvava parajito. |1130.2| Sace me dasam dasim va nanayissasi brahmana evam brahmana janahi na te vacchamiham ghare amanapante karissami tante dukkham bhavissati. |1130.3| Nakkhatte utupubbesu yada mam dakkhasilankatam annehi saddhim ramamanam tante dukkham bhavissati. |1130.4| Adassanena mayhante jinnassa paridevato bhiyyo vanka palita ca bahu hessanti brahmana. [1131] |1131.1| Tato so brahmano bhito brahmaniya vasanugo attito kamaragena brahmanim etadabravi. @Footnote: 1 Si. Yu. abalo . 2 Ma. ma ca tavam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page398.

|1131.2| Patheyyam me karohi tvam sankula sangulani 1- ca madhupindika ca sukatayo sattubhattanca brahmani. |1131.3| Anayissam methunake ubho dasakumarake te ca 2- paricarissanti rattindivamatandita. [1132] |1132.1| Idam vatva brahmabandhu patimunci upahanam 3- tato so mantayitvana bhariyam katva padakkhinam. |1132.2| Pakkami so runnamukho brahmano sahitabbato sivinam nagaram phitam dasapariyesanancaram. [1133] |1133.1| So tattha gantva avacasi 4- ye tatthasum samagata kuhim vessantaro raja kattha passemu khattiyam. |1133.2| Te jana tam avacimsu ye tatthasum samagata tumhehi brahme pakato atidanena khattiyo pabbajito saka rattha vanke vasati pabbate. |1133.3| Tumhehi brahme pakato atidanena khattiyo adaya puttadaranca vanke vasati pabbate. [1134] |1134.1| So codito brahmaniya brahmano kamagiddhima aghantam patisevittha vane valamigakinne khaggadipinisevite. |1134.2| Adaya veluvam dandam aggihuttam kamandalum so pavisi braharannam yattha assosi kamadam. @Footnote: 1 Ma. sankulya sagulani ca . 2 Ma. tam . 3 Ma. upahana . 4 Ma. avaca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page399.

|1134.3| Tam pavittham braharannam koka nam parivarayum vikkandi so vippanattho dure pantha apakkami. |1134.4| Tato so brahmano gantva bhogaluddho asannato vankassoharane nattho 1- (sunakhehi parivarito 2-) (rukkhasminca nisinno va 3-) ima gatha abhasatha. [1135] |1135.1| Ko rajaputtam nisabham jayantamaparajitam bhaye khemassa dataram ko me vessantaram vidu. |1135.2| Yo yacatam patitthasi bhutanam dharaniriva dharanupamam maharajam ko me vessantaram vidu. |1135.3| Yo yacatam gati asi savantinamva sagaro udadhupamam 4- maharajam ko me vessantaram vidu. |1135.4| Kalyanatittham supivam situdakam manoramam pundarikehi sanchannam yuttam kinjakkharenuna rahadupamam maharajam ko me vassantaram vidu. |1135.5| Assatthamva pathe jatam sitacchayam manoramam samantanam visametaram 5- kilantanam patiggaham tathupamam maharajam ko me vessantaram vidu. |1135.6| Nigrodhamva pathe jatam sitacchayam manoramam @Footnote: 1 Ma. vankassorohane natthe . 2-3 idam padadvayam sabbattha potthakesu na dissati @thapetva atthakathapotthakamyeva . 4 Ma. sagarupamam . 5 visametanantipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page400.

Santanam visametaram kilantanam patiggaham tathupamam maharajam ko me vessantaram vidu. |1135.7| Ambam iva pathe jatam sitacchayam manoramam santanam visametaram kilantanam patiggaham tathupamam maharajam ko me vessantaram vidu. |1135.8| Salam iva pathe jatam sitacchayam manoramam santanam visametaram kilantanam patiggaham tathupamam maharajam ko me vessantaram vidu. |1135.9| Dumam iva pathe jatam sitacchayam manoramam santanam visametaram kilantanam patiggaham tathupamam maharajam ko me vessantaram vidu. |1135.10| Evanca me vilapato pavitthassa brahavane aham jananti yo vajja nandim so janaye mama. |1135.11| Evanca me vilapato pavitthassa brahavane aham jananti yo vajja vessantaranivasanam 1- taya so ekavacaya pasave punnam anappakam. [1136] |1136.1| Tassa ceto patissosi arannam luddako caro tumhehi brahme pakato atidanena khattiyo pabbajito saka rattha vanke vasati pabbate. |1136.2| Tumhehi brahme pakato atidanena khattiyo @Footnote: 1 Ma. ayam gathapado natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page401.

Adaya puttadaranca vanke vasati pabbate. |1136.3| Akiccakari dummedho rattha vivanamagato 1- rajaputtam gavesanto bako macchamivodake. |1136.4| Tassa tyaham na dassami jivitam idha brahmana ayam hi te maya nunno saro passati 2- lohitam. |1136.5| Siro te vajjhayitvana hadayam chetva sabandhanam panthasakunam yajissami tuyham mamsena brahmana. |1136.6| Tuyham mamsena medena matthakena ca brahmana ahutim paggahessami chetvana hadayam tava. |1136.7| Tam me suyittham suhutam tuyham mamsena brahmana na ca tvam rajaputtassa bhariyam putte ca nessasi. [1137] |1137.1| Avajjho brahmano duto cetaputta sunohi me tasma hi dutam na hanti esa dhammo sanantano. |1137.2| Nijjhatta siviyo sabbe pita nam datthumicchati mata ca dubbala tassa acira cakkhuni jiyare. |1137.3| Tesaham pahito duto cetaputta sunohi me rajaputtam nayissami yadi janasi samsa me. [1138] Piyassa me piyo duto punnapattam dadami te imanca madhuno tumbam migasatthinca brahmana @Footnote: 1 Ma. pavanamagato . 2 Ma. pissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page402.

Tanca te desamakkhissam yattha sammati kamado. Jujakapabbam nama. [1139] |1139.1| Esa selo mahabrahme pabbato gandhamadano yattha vessantaro raja saha puttehi sammati. |1139.2| Dharento brahmanavannam asadanca masanjatam cammavasi chama seti jatavedam namassati. |1139.3| Ete nila padissanti nanaphaladhara duma uggata abbhakutava nila anjanapabbata. |1139.4| Dhavassakanna khadira sala phandanamaluva sampavedhenti 1- vatena sakim pitava manava. |1139.5| Upari dumapariyayesu sangitiyova suyyare najjuha kokila sangha sampatanti duma dumam. |1139.6| Avhayanteva gacchantam sakhapattasamirita ramayanteva agantum modayanti nivasanam 2-. |1139.7| Yattha vessantaro raja saha puttehi sammati dharento brahmanavannam asadanca masanjatam cammavasi chama seti jatavedam namassati. [1140] |1140.1| Amba kapittha panasa sala jambu vibhedaka haritaki amalaka assattha badarani ca. @Footnote: 1 Ma. sampavedhanti . 2 Ma. nivasinam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page403.

|1140.2| Carutimbarukkha cettha nigrodha ca kapitthana madhumadhuka thevanti nice pakka cudumbara |1140.3| parevata bhaveyya ca muddika ca madhutthika madhum anelakam tattha sakamadaya bhunjare. |1140.4| Annettha pupphita amba anne titthanti dovila anne ama ca pakka ca bhingavanna 1- tadubhayam. |1140.5| Athettha hettha puriso ambapakkani ganhati amani ceva pakkani vannagandharasuttama 2-. |1140.6| Ateva me acchariyam hinkaro patibhati mam devanamiva avaso sobhati nandanupamo. |1140.7| Vibhedaka nalikera khajjurinam brahavane malava ganthita thanti dhajagganeva dissare. Nanavannehi pupphehi nabham tara citamiva |1140.8| kutaji kutthataggara pataliyo ca pupphita punnaga giripunnaga kovilara ca pupphita. |1140.9| Uddhalaka somarukkha agarubhalliya 3- bahu pattajiva ca kukkuta 4- asana cettha pupphita. |1140.10| Kutaja salala nipa kosambalabuja dhava sala ca pupphita tattha palalakhalasannibha. @Footnote: 1 Ma. bhengavanna . 2 Ma. ...suttame . 3 Ma. agaruphalliya . 4 Si. Ma. @kakudha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page404.

|1140.11| Tassavidure pokkharani bhumibhage manorame padumuppalasanchanna devanamiva nandane. |1140.12| Athettha puppharasamatta kokila manjubhanika abhinadenti tam vanam 1- utusampupphite dume. |1140.13| Bhassanti makarandehi pokkhare pokkhare madhu athettha vata vayanti dakkhina atha pacchima. |1140.14| Padumakinjakkharenuhi okinno hoti assamo thula singhataka cettha sasadiya pasadiya 2-. |1140.15| Macchakacchapabyavidha bahu cettha mupayanaka madhum bhimsehi 3- savati khiram sappi mulalibhi surabhi tam vanam vati nanagandhasameritam 4-. |1140.16| Sammoditeva 5- gandhena pupphasakhahi tam vanam bhamara pupphagandhena samantamabhinadita. |1140.17| Athettha sakuna santi nanavanna bahu dija modanti saha bhariyahi annamannam pakujino. |1140.18| Nandika jivaputta ca jivaputta piya ca no piya putta piya nanda dija pokkharanighara. |1140.19| Malava ganthita thanti dhajagganeva dissare nanavannehi pupphehi kusalehi 6- suganthita. @Footnote: 1 Ma. pavanam . 2 samsariya pasariyatipi patho. Ma. samsadiya pasadiya. @3 Ma. bhisehi . 4 Ma. ...samoditam . 5 Ma. sammaddateva . 6 Ma. kusaleheva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page405.

Yattha vessantaro raja saha puttehi sammati |1140.20| dharento brahmanavannam asadanca masanjatam cammavasi chama seti jatavedam namassati. [1141] Idanca me sattubhattam madhuna patisamyutam madhupindika ca sukatayo sattubhattam dadami te. [1142] |1142.1| Tuyheva sambalam hotu naham icchami sambalam itopi brahme ganhahi gaccha brahme yathasukham. |1142.2| Ayam ekapadi eti ujum gacchati assamam isipi accuto tattha pankadanto rajassiro dharento brahmanavannam asadanca masanjatam. |1142.3| Cammavasi chama seti jatavedam namassati tam tvam gantvana pucchassu so te maggam pavakkhati. [1143] Idam sutva brahmabandhu cetam katva padakkhinam udaggacitto pakkami yenasi accuto isi. Cullavanavannana 1-. [1144] |1144.1| Gacchanto so bharadvajo addasa accutam isim disvana tam bharadvajo sammodi isina saha. |1144.2| Kacci nu bhoto kusalam kacci bhoto anamayam kacci unchena yapetha kacci mulaphala bahu. |1144.3| Kacci damsa makasa ca appameva sirimsapa 2- @Footnote: 1 Ma. culavanavanna . 2 Ma. sarisapa. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page406.

Vane valamigakinne kacci himsa na vijjati. [1145] |1145.1| Kusalanceva me brahme atho brahme anamayam atho unchena yapemi atho mulaphala bahu. |1145.2| Atho damsa makasa ca appameva sirimsapa vane valamigakinne himsa mayham na vijjati. |1145.3| Bahuni vassapugani assame sammato mama nabhijanami uppannam abadham amanoramam. |1145.4| Svagatante mahabrahme atho te aduragatam anto pavisa bhaddante pade pakkhalayassu te. |1145.5| Tindukani piyalani madhuke kasamariyo phalani khuddakappani bhunja brahme varam varam. |1145.6| Idampi paniyam sitam abhatam girigabbhara tato piva mahabrahme sace tvam abhikankhasi. [1146] Patiggahitam yam dinnam sabbassa agghiyam katam sanjayassa sakam puttam sivihi vippavasitam tamaham dassanamagato yadi janasi samsa me. [1147] |1147.1| Na bhavam eti punnattham sivirajassa dassanam manne bhavam patthayati ranno bhariyam patibbatam. Manne kanhajinam dasim jalim dasanca icchasi |1147.2| athava tayo mataputte aranna netumagato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page407.

Na tassa bhoga vijjanti dhanam dhannanca brahmana. [1148] |1148.1| Akuddharupoham bhoto 1- naham yacitumagato sahu dassanamariyanam sannivaso sada sukho |1148.2| aditthapubbo siviraja sivihi vippavasito tamaham dassanamagato yadi janasi samsa me. [1149] |1149.1| Esa selo mahabrahme pabbato gandhamadano yattha vessantaro raja saha puttehi sammati. |1149.2| Dharento brahmanavannam asadanca masanjatam cammavasi chama seti jatavedam namassati. |1149.3| Ete nila padissanti nanaphaladhara duma uggata abbhakutava nila anjanapabbata |1149.4| dhavassakanna khadira sala phandanamaluva sampavedhenti vatena sakim pitava manava. |1149.5| Upari dumapariyayesu sangitiyova suyyare najjuha kokila sangha sampatanti duma dumam. |1149.6| Avhayanteva gacchantam sakha pattasamirita ramayanteva agantum modayanti nivasinam. Yattha vessantaro raja saha puttehi sammati |1149.7| dharento brahmanavannam asadanca masanjatam cammavasi chama seti jatavedam namassati. @Footnote: 1 Si. Yu. bhota.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page408.

|1149.8| Kirerimala vitata bhumibhage manorame saddala harita bhumi na tatthuddhamsate rajo. |1149.9| Mayuragivasankasa tulaphassasamupama tinani nativattanti samanta caturangula. |1149.10| Amba jambu kapittha ca nice pakka cudumbara paribhogehi rukkhehi vanantam rativaddhanam. |1149.11| Veluriyavannasannibham macchagumbanisevitam suci sugandham salilam apo tatthapi sandati. |1149.12| Tassavidure pokkharani bhumibhage manorame padumuppalasanchanna devanamiva nandane. |1149.13| Tini uppalajatani tasmim sarasi brahmana vicitranilanekani seta lohitakani ca. [1150] |1150.1| Khomava tattha paduma setasogandhiyehi ca 1- kalambakehi sanchanno mucalindo nama so saro. |1150.2| Athettha paduma phulla apariyantava dissare gimha hemantika phulla jannutaggha upatthara. |1150.3| Surabhi sampavayanti vicitra pupphasanthata bhamara pupphagandhena samantamabhinadita. [1151] |1151.1| Athettha udakantasmim rukkha titthanti brahmana kadamba patali phulla kovilara ca pupphita. |1151.2| Ankola kaccikara ca parijanna ca pupphita @Footnote: 1 ma ...gandhikehi ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page409.

Varana vuyhana 1- rukkha mucalindamubhato 2- saram. |1151.3| Sirisa setaparisa 3- sadhu vayanti padmaka niggandi saraniggandi 4- asana cettha pupphita. |1151.4| Pankura 5- bahula sela sobhanjana ca pupphita ketaka kanikara ca kanavera ca pupphita. |1151.5| Ajjuna ajjukanna ca mahanama ca pupphita sampupphitagga titthanti pajjalanteva kimsuka. |1151.6| Setapanni sattapanna kadaliyo kusumbhara dhanutakkaripupphehi sisapavaranani ca. |1151.7| Acchipa simbalirukkha 6- sallakiyo ca pupphita setagerutagarika mamsikotthakulavara 7-. |1151.8| Dahara rukkha vuddha ca akutila cettha pupphita assamam ubhato thanti agyagaram samantato. [1152] |1152.1| Athettha udakantasmim bahu jata phanijjaka muggatiyo karatiyo sevalam sisakam bahu 8-. |1152.2| Uddhapavattam 9- ullulitam makkhika hingujalika dasimakancako cettha bahu nice kalambaka. |1152.3| Elambakehi sanchanna rukkha titthanti brahmana sattaham dhariyamananam gandho tesam na chijjati. @Footnote: 1 Ma. vayana. Si. Yu. sayana . 2 Si. Yu. ...mabhito . 3 Si. Yu. setavarisa. @4 Ma. niggundi siriniggundi . 5 Ma. pangura . 6 Ma. acchiva sallava. Si. .. @sabala. Yu. ... simala . 7 Ma. ...kattha... . 8 Ma. sevalasisaka bahu . 9 Ma. @uddapavattam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page410.

|1152.4| Ubhato saranca mucalindam puppha titthanti bhagaso indivarehi sanchannam vanantamupasobhati |1152.5| addhamasam dhariyamananam gandho tesam na chijjati. Nilapupphisetavari pupphita girikannika kalerukkhehi 1- sanchannam vanantam tulasihi ca. |1152.6| Sammoditeva 2- gandhena pupphasakhahi tam vanam bhamara pupphagandhena samantamabhinadita. |1152.7| Tini kakkarujatani tasmim sarasi brahmana kumbhamattani cekani muramattani 3- va ubho. [1153] |1153.1| Athettha sasapo bahuko nadiyo haritayuto asitalava titthanti chejja indivara bahu. |1153.2| Apphota suriyavalli ca kaliya madhugandhiya asoka mudayanti ca vallibho khuddapupphiyo. |1153.3| Korandaka anoja ca pupphita nagamallika 4- rukkhamaruyha titthanti phulla kimsukavalliyo. |1153.4| Kateruha pavasenti yodhika madhugandhiya niliya sumana bhandi sobhati padumuttaro. |1153.5| Patalisamuddakappasi kanikara ca pupphita hemajalava dissanti rucira aggisikhupama 5-. |1153.6| Yani tani ca pupphani thalajanudakani ca @Footnote: 1 Si. katerukehi. Yu. katerukkhehi . 2 Ma. sammaddateva . 3 Ma. murajamattani @ta ubho . 4 Si. Yu. nagavallita . 5 Ma. ruciraggi sikhupama.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page411.

Sabbani tattha dissanti evam rammo mahodadhi. [1154] |1154.1| Athassa pokkharaniya bahuka varigocara rohita nalapesingu 1- kumbhila makara susu. |1154.2| Madhu ca madhulatthi ca taliya ca piyanguka kuddaja bhaddamuttha 2- ca sattapuppha 3- ca lolupa. |1154.3| Surabhimarutagara 4- bahuka tungavalliyo 5- padmaka narada kottha jhamaka ca harenuka. |1154.4| Haliddaka gandhasela harivera ca guggula vibhedaka corakottha 6- kappura ca kalinguka. [1155] |1155.1| Athettha siha byaggha ca purisalu ca hatthiyo eneyya pasada ceva rohita 7- sarabha miga. |1155.2| Kotthasuna sunopi ca tuliya nalasannibha camari calani langhi jhapita makkata picu. |1155.3| Kakkata katamaya ca ikka gonasira bahu khagga varaha nakula kalakettha bahutaso. |1155.4| Mahisa 8- sona sigala cappaka 9- ca samantato akucca pacalaka ca citraka capi dipiyo. |1155.5| Pelaka ca vighasada siha kokanisataka 10- atthapada ca mora ca bhassara ca kukutthaka. @Footnote: 1 Ma. nalapi singu . 2 Ma. kutandaja bhaddamutta . 3 satapupphatipi patho. @Ma. setapuppha . 4 Ma. surabhi ca rukkha tagara . 5 Ma. tuvangavantaka. @6 Ma. vibhedika coraka kutatha . 7 Ma. rohicca . 8 Ma. mahimsa . 9 Ma. @pampaka . 10 Ma. goganisadaka.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page412.

|1155.6| Cankora kukkuta naga annamannam pakujino baka balaka najjuha dindibha koncavadika 1- |1155.7| byagghinasa lohapittha cappaka 2- jivajivaka kapinjara tittirayo kulava patikutthaka. |1155.8| Mandalaka celakelu bhandutittiranamaka celavaka pingulayo godhaka angahetuka. |1155.9| Karavika 3- ca sagga ca uhunkara ca kukkuha nanadijaganakinnam nanasaranikujitam. [1156] |1156.1| Athettha sakuna santi nilaka 4- manjubhanika modanti saha bhariyahi annamannam pakujino. |1156.2| Athettha sakuna santi dija manjussarasita setakkhikuta bhadrakkha andaja citrapekkhana 5-. |1156.3| Athettha sakuna santi dija manjussarasita sikhandi nilagivahi annamannam pakujino. |1156.4| Kukkutthaka kuliraka kottha pokkharasataka kalaveyya baliyakkha kadamba suvasalika. |1156.5| Halidda lohita seta athettha nalaka bahu varana bhingaraja ca kadamba suvakokila. |1156.6| Ukkusa kurura hamsa ata parivadentika @Footnote: 1 Ma. kunjavajita. Si. Yu. kunjavadika . 2 Ma. pammaka. Si. Yu. pampaka. @3 Ma. karaviya . 4 Ma. salikatipi patho . 5 Ma. citrapekkhuna.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page413.

Cakahamsa 1- atibala najjuha jivajivaka. |1156.7| Parevata ravihamsa cakavaka 2- nadicara varanabhiruda ramma ubho kalupakujino |1156.8| athettha sakuna santi nanavanna bahu dija modanti saha bhariyahi annamannam pakujino. |1156.9| Athettha sakuna santi nanavanna bahu dija sabbe manju nikujanti mucalindamubhato saram. |1156.10| Athettha sakuna santi karavika 3- nama te dija modanti saha bhariyahi annamannam pakujino. |1156.11| Athettha sakuna santi karavika 3- nama te dija sabbe manju nikujanti mucalindamubhato saram. |1156.12| Eneyya pasadakinnam nagasamsevitam vanam nanalatahi sanchannam kadalimigasevitam. |1156.13| Athettha sama bahuka 4- nivaro varako bahu sali akatthapako ca ucchu tattha anappako. |1156.14| Ayam ekapadi eti ujum gacchati assamam khuddam pipasam aratim tattha patto na vindati. Yattha vessantaro raja saha puttehi sammati |1156.15| dharento brahmanavannam asadanca masanjatam cammavasi chama seti jatavedam namassati. @Footnote: 1 Ma. pakahamsa . 2 Ma. cakkavaka . 3 Ma. karaviya nama . 4 Ma. sasapo @bahuko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page414.

[1157] Idam sutva brahmabandhu isim katva padakkhinam udaggacitto pakkami yattha vessantaro ahu. Mahavanavannana. [1158] Utthehi jali patittha poranam viya dissati brahmanam viya passami nandiyo mabhikirare. [1159] Ahampi tata passami yo so brahmava dissati addhiko 1- viya ayati atithi no bhavissati. [1160] |1160.1| Kacci nu bhoto kusalam kacci bhoto anamayam kacci unchena yapetha kacci mulaphala bahu. |1160.2| Kacci damsa makasa ca appameva sirimsapa vane valamigakinne kacci himsa na vijjati. [1161] |1161.1| Kusalanceva no brahme atho brahme anamayam atho unchena yapema atho mulaphala bahu. |1161.2| Atho damsa makasa ca appameva sirimsapa vane valamigakinne himsa mayham 2- na vijjati. |1161.3| Satta no mase vasatam aranne jivisokinam 3- idampi pathamam passami 4- brahmanam devavanninam adaya veluvam dandam aggihuttam kamandalum. |1161.4| Svagatante mahabrahme atho te aduragatam anto pavisa bhaddante pade pakkhalayassu te. @Footnote: 1 Si. Yu. atthiko . 2 Ma. amham . 3 Ma. jivasokinam . 4 Ma. passama.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page415.

|1161.5| Tindukani piyalani madhuke kasamariyo phalani khuddakappani bhunja brahme varam varam. |1161.6| Idampi paniyam sitam abhatam girigabbhara tato piva mahabrahme sace tvam abhikankhasi. |1161.7| Atha tvam kena vannena kena va pana hetuna anuppatato braharannam tam me akkhahi pucchito. [1162] Yatha varivaho puro sabbakalam na khiyati evantam yacitaganchim putte me dehi yacito. [1163] |1163.1| Dadami na vikampami issaro naya brahmana pato gata rajaputti sayam unchato ehiti |1163.2| ekarattim vasitvana pato gacchasi brahmana. Tassa nhato upagghate 1- atha ne maladharine |1163.3| ekarattim vasitvana pato gacchasi brahmana. Nanapupphehi sanchanne nanagandhehi bhusite nanamulaphalakinne gaccha svadaya brahmana. [1164] |1164.1| Na vasamabhirocami gamanam mayhampi 2- ruccati antarayopi me assa gacchanneva rathesabha. |1164.2| Na heta yacayogi nam antarayassa kariya itthika 3- mantam jananti sabbam ganhanti vamato. |1164.3| Saddhaya danam dadato ma samadakkhi mataram 4- @Footnote: 1 Ma. ... nhate upaghate . 2 Ma. mayha . 3 Ma. atthiyo . 4 Ma. masam @adakkhi mataram.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page416.

Antarayampi sa kayira gacchanneva rathesabha. |1164.4| Amantayassu te putte ma te mataramaddasum saddhaya danam dadato evam punnam pavaddhati. |1164.5| Amantayassu te putte ma te mataramaddasum madisassa dhanam datva raja saggam gamissasi. [1165] |1165.1| Sace tvam nicchase datthum mama bhariyam patibbatam ayyakassapime dehi 1- jalim kanhajinam cubho. |1165.2| Ime kumare disvana manjuke piyabhanine patito sumano vitto bahum dassati te dhanam. [1166] Acchedanassa bhayami rajaputta sunohi me rajadandaya mam dajja vikkineyya haneyya va chinno 2- dhananca dase ca garayhassa brahmabandhuya. [1167] Ime kumare disvana manjuke piyabhanine dhamme thito maharaja sivinam ratthavaddhano laddha pitisomanassam bahum dassati te dhanam. [1168] Nahantampi karissami yam mam tvam anusasasi darakeva aham nessam brahmaniya paricarike. [1169] Tato kumara byatthita 3- sutva luddassa bhasitam tena tena padhavimsu jali kanhajina cubho. [1170] |1170.1| Ehi tata piyaputta puretha mama paramim @Footnote: 1 Ma. ayyathassapi dassehi . 2 Ma. jino . 3 Ma. byathita. Si. Yu. byadhita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page417.

Hadayam mebhisincetha karotha vacanam mama. |1170.2| Yananavava 1- me hotha acala bhavasagare jatiparam tarissami santaressam sadevakam. |1170.3| Ehi amma piya dhita 2- piya me danaparami 3- hadayam mebhisincetha karotha vacanam mama. |1170.4| Yananavava 4- me hotha acala bhavasagare jatiparam tarissami uddharissam sadevakam. [1171] |1171.1| Tato kumare adaya jalim kanhajinam cubho brahmanassa ada danam sivinam ratthavaddhano. |1171.2| Tato kumare adaya jalim kanhajinam cubho brahmanassa ada citto 5- puttake danamuttamam. |1171.3| Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam yam kumare padinnamhi medani samakampatha 6-. |1171.4| Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam yam panjalikato raja kumare sukhavacchite brahmanassa ada danam sivinam ratthavaddhano. [1172] |1172.1| Tato so brahmano luddo latam dantehi chindiya lataya hatthe bandhitva lataya anupajjatha 7-. |1172.2| Tato so rajjumadaya dandancadaya brahmano @Footnote: 1-4 Ma. yana nava ca . 2 Ma. piyadhiti . 3 Ma. puretha mama paramim. @5 vittotipi patho . 6 Ma. sampakampatha . 7 Ma. anumajjatha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page418.

Akotayanto te neti sivirajassa pekkhato. [1173] |1173.1| Tato kumara pakkamum brahmanassa pamunciya assupunnehi nettehi pitaram so udikkhati. |1173.2| Vedhamassatthapattamva pitu padani vandati pitu padani vanditva idam vacanamabravi. |1173.3| Amma ca tata nikkhanta tvanca no tata dassasi yava ammampi passemu atha no tata dassasi. |1173.4| Amma ca tata nikkhanta tavanca no tata dassasi ma no tvam tata adada yava ammapi eti 1- no. Tadayam brahmano kamam vikkinatu hanatu va |1173.5| balankapado addhanakho 2- atho obaddhapindiko 3- dighottarottho capalo kalaro bhagganasako. |1173.6| Kumbhodaro bhaggapitthi atho visamacakkhuko lohamassu haritakeso valinam tilakahato. |1173.7| Pingalo ca vinato ca vikato ca braha kharo ajinanipi 4- sannaddho amanusso bhayanako. |1173.8| Manusso udahu yakkho mamsalohitabhojano gama arannamagamma dhanam tam tata yacati. |1173.9| Niyamane pisacena kinnu tata udikkhasi asma nuna te hadayam ayasa 5- dalhabandhanam. @Footnote: 1 Ma. et . 2 Ma. andhanakho . 3 Ma. ovaddha ... . 4 Ma. ajinani ca. @5 Ma. ayasam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page419.

|1173.10| Yo no bandhe 1- na janasi brahmanena dhanesina accayikena luddena yo no gavova sumbhati. |1173.11| Idheva acchatam kanha na sa janati kisminci migiva khirasammatta yutha hina va kandati 2-. [1174] |1174.1| Na me idam tatha dukkham labbha hi pumuna idam yanca ammam na passissam 3- tam me dukkhataram ito. |1174.2| Na me idam tatha dukkham labbha hi pumuna idam yanca tatam na passissam 4- tam me dukkhataram ito. |1174.3| Sa nuna kapana amma ciram rattaya 5- ruccati kanhajinam apassanti kumarim carudassanim. |1174.4| So nuna kapano tato ciram rattaya ruccati kanhajinam apassanto kumarim carudassanim. |1174.5| Sa nuna kapana amma ciram ruccati assame kanhajinam apassanti kumarim carudassanim. |1174.6| So nuna kapano tato ciram ruccati assame kanhajinam apassanto kumarim carudassanim. |1174.7| Sa nuna kapana amma ciram rattaya ruccati addharatteva ratte va nadiva avasussati 6-. |1174.8| So nuna kapano tato ciram rattaya ruccati addharatteva ratte va nadiva avasussati 7-. @Footnote: 1 Ma. baddhe . 2 Ma. hina pakandati . 3-4 Ma. passami . 5 Ma. cirarattaya. @6-7 Ma. avasucchati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page420.

|1174.9| Ime te jambuka rukkha vedisa sindhuvarita 1- vividhani rukkhajatani tani ajja jahamase. |1174.10| Assattha panasa ceme nigrodha ca kapitthana vividhani phalajatani tani ajja jahamase. |1174.11| Ime titthanti arama ayam situdaka nadi yatthassu pubbe kilama tani ajja jahamase. |1174.12| Vividhani pupphajatani asmim upari pabbate yanassu pubbe dharema tani ajja jahamase. |1174.13| Vividhani phalajatani asmim upari pabbate yanassu pubbe bhunjama tani ajja jahamase. |1174.14| Ime no hatthika assa balibaddha ca no ime yehissu pubbe kilama tani ajja jahamase. [1175] |1175.1| Niyamana kumara te pitaram etadabravum ammam arogyam vajjasi tvanca tata sukhi bhava. |1175.2| Ime no hatthika assa balibaddha ca no ime tani ammaya dajjasi 2- sokantehi vinessati. |1175.3| Ime no hatthika assa balibaddha ca no ime tani amma udikkhanti sokam pativinessati. [1176] |1176.1| Tato vessantaro raja danam datvana khattiyo pannasalam pavisitva kalunam paridevayi. @Footnote: 1 Ma. sinduvaraka . 2 Ma. dajjesi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page421.

|1176.2| Kanvajjacchata 1- tasita uparucchenti 2- daraka sayam samvesanakale ko ne dassati bhojanam. |1176.3| Kanvajjacchata 3- tasita uparucchenti 4- daraka sayam samvesanakale amma chatamha detha no. |1176.4| Kathannu patham gacchanti pattika anupahana santa sunehi padehi ko ne hatthe gahessati. |1176.5| Kathannu so na lajjeyya sammukha paharam mama adusakanam puttanam alajji vata brahmano. |1176.6| Yopime dasidasassa anno vapana pesiyo tassapi suvihinassa ko lajji paharissati. |1176.7| Varijasseva me sato bandhassa kuminamukhe akkosati paharati piye putte apassato. [1177] |1177.1| Adu capam gahetvana khaggam bandhiya vamato anissami sake putte puttanam hi vadho dukkho. |1177.2| Atthanametam 5- dukkharupam yam kumara vihannare satanca dhammamannaya ko datva anutappati. [1178] |1178.1| Saccam kirevamahamsu nara ekacciya idha yassa natthi saka mata yatha natthi 6- tatheva so. |1178.2| Ehi kanhe marissama natthattho jivitena no @Footnote: 1-3 Ma. kam navajaja chata . 2-4 Ma. uparucchanti . 5 Yu. addha hi metam. @6 pita atthitipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page422.

Dinnamhapi 1- janindena brahmanassa dhanesino accayikassa luddassa yo no gavova sumbhati. |1178.3| Ime te jambuka rukkha vedisa sindhuvarita vividhani rukkhajatani tani kanhe jahamase. |1178.4| Assattha panasa ceme nigrodha ca kapitthana vividhani phalajatani tani kanhe jahamase. |1178.5| Ime titthanti arama ayam situdaka nadi yatthassu pubbe kilama tani kanhe jahamase. |1178.6| Vividhani pupphajatani asmim upari pabbate yanassu pubbe dharema tani kanhe jahamase. |1178.7| Vividhani phalajatani asmim upari pabbate yanassu pubbe bhunjama tani kanhe jahamase. |1178.8| Ime no hatthika assa balibaddha ca no ime yehissu pubbe kilama tani kanhe jahamase. [1179] Niyamana kumara te brahmanassa pamunciya tena tena padhavimsu jali kanhajina cubho. [1180] Tato so rajjumadaya dandancadaya brahmano akotayanto te neti sivirajassa pekkhato. [1181] |1181.1| Tam tam kanhajinavoca ayam mam tata brahmano latthiya patikoteti ghare jatamva dasiyam. |1181.2| Na cayam brahmano tata dhammika honti brahmana @Footnote: 1 Ma. dinnamhati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page423.

Yakkho brahmanavannena khaditum tata neti no niyamane pisacena kinnu tata udikkhasi. [1182] |1182.1| Ime no paduka dukkha digho caddha suduggamo nice volambake suriye 1- brahmanova tareti 2- no. |1182.2| Okandamhase 3- bhutani pabbatani vanani ca sarassa sirasa vandama supatitthe ca apake. |1182.3| Tinalatani osadhyo pabbatani vanani ca ammam arogyam vajjatha ayam no neti brahmano. |1182.4| Vajjantu bhonto ammanca maddim asmaka mataram sace anuppatitukama 4- khippam anuppateyya 5- no. |1182.5| Ayam ekapadi eti ujum gacchati assamam tamevanuppateyyasi api passesi no 6- lahum. |1182.6| Aho vata re jatini vanamulaphalahariya 7- sunnam disvana assamam tante dukkham bhavissati. |1182.7| Ativelam nu ammaya unchaladdham anappakam 8- ya no bandhe na janati brahmanena dhanesina. |1182.8| Accayikena luddena yo no gavova sumbhati apajja ammam passemu sayam unchato agatam. |1182.9| Dajja amma brahmanassa phalam khuddena missitam @Footnote: 1 Ma. colambate suriyo . 2 Ma. brahmano ca dhareti . 3 Ma. okandamase. @4 Ma. anupatitukamasi . 5 Ma. anupatiyasi . 6 Ma. ne . 7 Ma. ...harike. @8 Ma. uncha laddho anappako.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page424.

Tadayam asito chato na balham tarayeyya no. |1182.10| Suna ca vata no pada balham tareti brahmano iti tattha vilapimsu kumara matugiddhino. Darakapabbam nama. [1183] |1183.1| Tesam lalapitam sutva tayo vala vane miga siho byaggho ca dipi ca idam vacanamabravum. |1183.2| Ma heva no rajaputti sayam unchato agama ma hevamhaka nibbhoge hethayittha vane miga. |1183.3| Siho ca nam vihetheyya byaggho dipi ca lakkhanam neva jalikumarassa kuto kanhajina siya ubhayeneva jiyyetha patiputte ca lakkhana. [1184] |1184.1| Khanittikam me patitam dakkhinakkhi ca phandati aphala phalino rukkha sabba muyhanti me disa. |1184.2| Tassa sayanhakalamhi assamagamanam pati atthangatamhi suriye vala panthe upatthahum. |1184.3| Nice volambake suriye 2- dure ca vata assamo yanca nesam ito hissam 3- tante bhunjeyyu bhojanam. |1184.4| So nuna khattiyo eko pannasalaya acchati tosento darake chate mamam disva anayatim. |1184.5| Te nuna puttaka mayham kapanaya varakiya @Footnote: 1 Ma. lalappitam . 2 Ma. colambate suriyo . 3 Ma. hassam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page425.

Sayam samvesanakale khirapitava acchare. |1184.6| Te nuna puttaka mayham kapanaya varakiya sayam samvesanakale varipitava acchare. |1184.7| Te nuna puttaka mayham kapanaya varakiya paccuggata mam titthanti vaccha balava mataram. |1184.8| Te nuna puttaka mayham kapanaya varakiya paccuggata mam titthanti hamsavuparipallale. |1184.9| Te nuna puttaka mayham kapanaya varakiya paccuggata mam titthanti assamassavidurato. |1184.10| Ekayano ekapatho sara sobbha ca passato annam maggam na passami yena gaccheyya assamam. |1184.11| Miga namatthu rajano kananasmim mahabbala dhammena bhataro hotha maggam me detha yacita. |1184.12| Avaruddhassaham bhariya rajaputtassa sirimato tancaham natimannami ramam sitavanubbata. |1184.13| Tumhe ca putte passetha 1- sayam samvesanam pati ahanca putte passeyyam jalim kanhajinam cubho. |1184.14| Bahuncidam mulaphalam bhakkho cayam anappako tato upaddham dassami maggam me detha yacita. |1184.15| Rajaputti ca no mata rajaputto ca no pita @Footnote: 1 Ma. passatha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page426.

Dhammena bhataro hotha maggam me detha yacita. [1185] Tassa lalappamanaya bahum karunnasanhitam sutva nelapatim vacam vala pantha apakkamum. [1186] |1186.1| Imamhi nam padesamhi puttaka pamsukunthita paccuggata mam titthanti vaccha balava mataram. |1186.2| Imamhi nam padesamhi puttaka pamsukunthita paccuggata mam titthanti hamsavuparipallale. |1186.3| Imamhi nam padesamhi puttaka pamsukunthita paccuggata mam titthanti assamassavidurato. |1186.4| Te 1- miga viya ukkanna samantamabhidhavino anandino pamudita vaggamanava kampare tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. |1186.5| Chagiliva 2- migi chapam pakkhi muttava panjara ohaya putte nikkhamma 3- sihivamisagiddhini tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. |1186.6| Idam nesam parakkantam 4- naganamiva pabbate citaka parikinnayo assamassavidurato tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. |1186.7| Valukayapi okinna puttaka pamsukunthita samantamabhidhavanti na te passami darake. @Footnote: 1 Ma. dve . 2 Ma. chakaliva . 3 Ma. nikkhamim . 4 Ma. padakkantam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page427.

|1186.8| Ye mam pure paccudenti 1- aranna duramayatim tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. |1186.9| Chagiliva migi 2- chapa paccuggantvana mataram dure mam pativilokenti 3- te na passami darake. |1186.10| Idanca nesam kilanam 4- patitam panduveluvam tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. |1186.11| Thana ca mayha me 5- pura uro ca sampadalati tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. |1186.12| Uccanke me ko vicinati 6- thana mekava lambati tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. |1186.13| Yassa 7- sayanhasamayam puttaka pamsukunthita uccanke 8- me vivattanti te na passami darake. |1186.14| Ayam so assamo pubbe samajjo patibhati mam tyajja putte apassantya bhamate viya assamo. |1186.15| Kimidam appasaddova assamo patibhati mam kakolapi na vassanti mata me nuna daraka. |1186.16| Kimidam appasaddova assamo patibhati mam sakunapi na vassanti mata me nuna daraka. [1187] |1187.1| Kimidam tunhibhutosi api ratteva me mano kakolapi na vassanti mata me nuna daraka. @Footnote: 1 Ma. paccutthenti . 2 Ma. chakalimva migim . 3 Ma. pavilokenti . 4 Ma. idam @nesam kilanakam . 5 Ma. mayhime . 6 Ma. ucchangeko vicinati . 7 Ma. yassu. @8 Ma. ucchange.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page428.

|1187.2| Kimidam tunhibhutosi api ratteva me mano sakunapi na vassanti mata me nuna daraka. |1187.3| Kacci nu me ayyaputta miga khadimsu darake aranne irine vivane kena nita me daraka. |1187.4| Adu te pahita duta adu sutta piyamvada adu bahi no nikkhanta khiddasu pasuta nu te. |1187.5| Nevasam kesa dissanti hatthapada ca jalino sakunananca opato kena nita me daraka. [1188] |1188.1| Idam tato dukkhataram sallaviddho yatha vano tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. |1188.2| Idampi dutiyam sallam kampeti hadayam mama yanca putte na passami tvanca mam nabhibhasasi. |1188.3| Ajja ce 1- me imam rattim rajaputta na samsasi manne okkantasantam 2- mam pato dakkhasi no matam. [1189] Nanu maddi vararoha rajaputti yasassini pato gatasi unchaya kimidam sayamagata. [1190] |1190.1| Nanu tvam saddamassosi ye saram patumagata sihassa vinadantassa 3- byagghassa ca nikujitam. |1190.2| Ahu pubbanimittam me vicarantya brahavane khanitto me hattha patito uggivancapi amsato. @Footnote: 1 Ma. ajjeva . 2 okkantasattantipi . 3 Ma. sihassapi nadantassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page429.

|1190.3| Tadaham byatthita bhita puthum katvana anjalim sabba disa namassissam api sotthi ito siya. |1190.4| Ma heva no rajaputto hato sihena dipina daraka va paramattha acchakokataracchibhi. |1190.5| Siho byaggho ca dipi ca tayo vala vane miga te mam pariyavarum maggam tena sayamhi agata. [1191] |1191.1| Aham patinca putte ca acariyamiva manavo anutthita divarattim jatini brahmacarini. |1191.2| Ajinani paridahitva vanamulaphalahariya vicarami divarattim tumham kama hi puttaka. |1191.3| Idam suvannahaliddam abhatam panduveluvam rukkhapakkani cahasim ime vo puttakilana. |1191.4| Idam mulalivattakam salukam jinjarodakam 1- bhunja khuddena samyuttam saha puttehi khattiya. |1191.5| Padumam jalino dehi kumudam pana kumariya maline passa naccante siviputtani avhaya. |1191.6| Tato kanhajina yati nisamehi rathesabha manjussaraya vagguya assamam upagacchantiya 2-. |1191.7| Samanasukhadukkhamha rattha pabbajita ubho @Footnote: 1 Ma. cincabhedakam . 2 Ma. upayantiya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page430.

Api siviputte passesi jalim kanhajinam cubho. |1191.8| Samane brahmane nuna brahmacariyaparayane aham loke abhisasim 1- silavante bahussute tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. [1192] |1192.1| Ime te jambuka rukkha vedisa sindhuvarita vividhani rukkhajatani te kumara na dissare. |1192.2| Assattha panasa ceme nigrodha ca kapitthana vividhani phalajatani te kumara na dissare. |1192.3| Ime titthanti arame ayam situdaka nadi yatthassu pubbe kilimsu te kumara na dissare. |1192.4| Vividhani pupphajatani asmim upari pabbate yanassu pubbe dharimsu te kumara na dissare. |1192.5| Vividhani phalajatani asmim upari pabbate yanassu pubbe bhunjimsu te kumara na dissare. |1192.6| Ime te hatthika assa balibaddha ca no ime yehissu pubbe kilimsu te kumara na dissare. [1193] |1193.1| Ime sama sasoluka bahuka kadalimiga yehissu pubbe kilimsu te kumara na dissare. |1193.2| Ime hamsa ca konca ca mayura citrapekhuna yehissu pubbe kilimsu te kumara na dissare. @Footnote: 1 Ma. abhissapim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page431.

[1194] |1194.1| Ima ta vanagumbayo pupphita sabbakalika yatthassu pubbe kilimsu te kumara na dissare. |1194.2| Ima ta pokkharani ramma cakkavakupakujita mandalakehi sanchanna padumuppalakehi ca yatthassu pubbe kilimsu te kumara na dissare. [1195] |1195.1| Na te katthani bhinnani na te udakamabhatam aggipi te na hapito kinnu mandova jhayasi. |1195.2| Piyo piyena sangamma samoham 1- byapahannati tyajja putte na passami jalim kanhajinam cubho. [1196] |1196.1| Na kho no deva passami yena te nihata mata kakolapi na vassanti mata me nuna daraka. |1196.2| Na kho no deva passami yena te nihata mata sakunapi na vassanti mata me nuna daraka. [1197] |1197.1| Sa tattha paridevitva pabbatani vanani ca punadevassamam gantva samikassanti rodati 2-. |1197.2| Na kho no deva passami yena te nihata mata kakolapi na vassanti mata me nuna daraka. |1197.3| Na kho no deva passami yena te nihata mata sakunapi na vassanti mata me nuna daraka. |1197.4| Na kho no deva passami yena te nihata mata @Footnote: 1 Ma. samo me . 2 Ma. rodi samikasantike. samikasantike rodi itipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page432.

Vicaranti rukkhamulesu pabbatesu guhasu ca. |1197.5| Iti maddi vararoha rajaputti yasassini baha paggayha kanditva tattheva patita chama. [1198] |1198.1| Tamajjhapattam rajaputtim udakenabhisincatha assattham nam viditvana atha nam etadabravi. |1198.2| Adiyeneva te maddi dukkham nakkhatumicchisam daliddo yacako vuddho brahmano gharamagato. |1198.3| Tassa dinna maya putta maddi ma bhayi assasa mam passa maddi ma putte ma balham paridevayi lacchama putte jivanta aroga ca bhavamase. |1198.4| Putte pasunca dhannanca yanca annam ghare dhanam dajja sappuriso danam disva yacakamagate anumodahi me maddi puttake danamuttamam. [1199] |1199.1| Anumodami te deva puttake danamuttamam datva cittam pasadehi bhiyyo danam dado bhava. |1199.2| Yo tvam maccherabhutesu manussesu janadhipa brahmanassa ada danam sivinam ratthavaddhano. [1200] Ninnadita te pathavi saddo te tidivangato samanta vijjuta agu 2- girinamva patissuta. [1201] |1201.1| Tassa te anumodanti ubho naradapabbata @Footnote: 1 Ma. paridevasi . 2 Ma. agum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page433.

Indo ca brahma ca pajapati ca somo yamo vessavano ca raja sabbe devanumodanti tavatimsa saindaka. |1201.2| Iti maddi vararoha rajaputti yasassini vessantarassa anumodi puttake danamuttamam. Maddipabbam nama. [1202] Tato ratya vivasane 1- suriyassuggamanam pati sakko brahmanavannena pato nesam adissatha. [1203] |1203.1| Kacci nu bhoto kusalam kacci bhoto anamayam kacci unchena yapetha kacci mulaphala bahu. |1203.2| Kacci damsa makasa ca appameva sirimsapa vane valamigakinne kacci himsa na vijjati. [1204] |1204.1| Kusalanceva no brahme atho brahme anamayam atho unchena yapema atho mulaphala bahu. |1204.2| Atho damsa makasa ca appameva sirimsapa vane valamigakinne himsa mayham na vijjati. |1204.3| Satta no mase vasatam aranne jivisokinam idampi dutiyam passama brahmanam devavanninam adaya veluvam dandam dharentam ajinakkhipam. |1204.4| Svagatante mahabrahme atho te aduragatam @Footnote: 1 Ma. vivasane. sabbattha idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page434.

Anto pavisa bhaddante pade pakkhalayassu te. |1204.5| Tindukani piyalani madhuke kasamariyo phalani khuddakappani bhunje brahme varam varam. |1204.6| Idampi paniyam sitam abhatam girigabbhara tato piva mahabrahme sace tvam abhikankhasi. |1204.7| Atha tvam kena vannena kena va pana hetuna anuppattosi braharannam tam me akkhahi pucchito. [1205] Yatha varivaho puro sabbakalam na khiyati evantam yacitagacchim bhariyam me dehi yacito. [1206] Dadami na vikampami yam mam yacasi brahmana santam nappatiguhami 1- dane me ramate mano. [1207] |1207.1| Maddim hatthe gahetvana udakassa kamandalum brahmanassa ada danam sivinam ratthavaddhano. |1207.2| Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam maddim pariccajantassa medani samakampatha 2-. |1207.3| Nevassa maddi bhakuti 3- na sandhiyati na rodati pekkhatevassa tunhiya 4- esa janati yam varam. [1208] |1208.1| Jalim kanhajinam dhitam maddim devim patibbatam cajamano na cintesim bodhiyayeva karana. |1208.2| Na me dessa ubho putta maddi devi na appiya @Footnote: 1 Ma. nappatiguyhami. 2 Ma. sampakampatha. 3 Ma. neva sa maddi bhakuti. @4 Ma. tunhi sa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page435.

Sabbannutam piyam mayham tasma piye adasaham 1-. [1209] Komari yassaham bhariya samiko mama issaro yassicche tassa mam dajja vikkineyya haneyya va. [1210] |1210.1| Tesam sankappamannaya devindo etadabravi sabbe jita te paccuha ye dibba ye ca manusa |1210.2| ninnadita te pathavi saddo te tidivangato samanta vijjuta agu girinamva patissuta. |1210.3| Tassa te anumodanti ubho naradapabbata indo ca brahma ca pajapati ca somo yamo vessavano ca raja sabbe devanumodanti dukkaram hi karoti so. |1210.4| Duddadam dadamananam dukkaram kammakubbatam asanto nanukubbanti satam dhammo duranvayo. |1210.5| Tasma satanca asatanca 2- nana hoti ito gati asanto nirayam yanti santo saggaparayana. |1210.6| Yametam kumare adada 3- bhariyam adada 3- vane vasam brahmayanamanokkamma sagge te tam vipaccatu. [1211] |1211.1| Dadami bhoto bhariyam maddim sabbangasobhinim tvanceva maddiya channo maddi ca patina saha. @Footnote: 1 Ma. ima dve gatha na dissanti . 2 Ma. asatam . 3 ada.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page436.

|1211.2| Yatha payo ca sankho ca ubho samanavannino evam tuvanca maddi ca samanamanacetasa. |1211.3| Avaruddhettha arannasmim ubho sammatha assame khattiya gottasampanna sujata matupetito yatha punnani kayiratha dadanta aparaparam. [1212] Sakkohamasmi devindo agatosmi tavantike varam varassu rajisi vare attha dadami te. [1213] |1213.1| Varance me ado sakka sabbabhutanamissara pita mam anumodeyya ito pattam sakam gharam asanena nimanteyya pathametam varam vare. |1213.2| Purisassa vadham na roceyyam api kibbisakarakam vajjham vadhamha moceyyam dutiyetam varam vare. |1213.3| Ye vuddha ye ca dahara ye ca majjhimaporisa mameva upajiveyyum tatiyetam varam vare. |1213.4| Paradaram na gaccheyyam sadarapasuto siyam thinam vasam na gaccheyyam catutthetam varam vare. |1213.5| Putto me sakka jayetha so ca dighayuko siya dhammena jine pathavim pancametam varam vare. |1213.6| Tato ratya vivasane suriyassuggamanam pati dibya bhakkha patubhaveyyum chatthametam varam vare.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page437.

|1213.7| Dadato me na khiyetha datva nanutapeyyaham dadam cittam pasadeyyam sattametam varam vare. |1213.8| Ito vimuccamanaham saggagami visesagu anibbatti 1- tato assam atthametam varam vare. [1214] |1214.1| Tassa tam vacanam sutva devindo etadabravi aciram vata te tato pita tam datthumessati. |1214.2| Idam vatvana maghava devaraja sujampati vessantare varam datva saggakayam apakkami. Sakkapabbam nama. [1215] |1215.1| Kassetam mukhamabhati hemamvuttattamaggina nikkhamva jatarupassa ukkamukhapahamsitam. |1215.2| Ubho sadisapaccanga ubho sadisalakkhana jalissa sadiso eko eka kanhajina yatha. |1215.3| Siha vilava nikkhanta ubho sampattirupaka jatarupamayayeva ime dissanti daraka. [1216] Kuto nu tvam bharadvaja ime anesi darake ajja ratthamanuppatto kuto agacchasi brahmana 2-. [1217] Mayhante daraka deva dinna vittena sanjaya ajja pannarasa ratti yato laddha 3- me daraka. @Footnote: 1 anivattitipi patho . 2 kuhim gacchasi brahmanatipi patho . 3 si Yu. dinna.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page438.

[1218] Kena vacaya peyyena 1- samma nayena saddahe ko te tam danamadada puttake danamuttamam. [1219] |1219.1| Yo yacatam patitthasi bhutanam dharaniriva so me vessantaro raja puttedasi vane vasam. |1219.2| Yo yacatam gati asi savantinamva sagaro so me vessantaro raja puttedasi vane vasam. [1220] |1220.1| Dukkatam vata bho ranna saddhena gharamesina katham nu puttake dajja aranne avaruddhako. |1220.2| Imam bhonto nisametha yavantettha samagata katham vessantaro raja puttedasi vane vasam. |1220.3| Dasam dasinca so dajja assam cassatariratham hatthinca kunjaram dajja katham so dajja darake. [1221] Yassa nassa ghare daso asso cassatariratho hatthi ca kunjaro nago kim so dajja pitamaha. [1222] Danamassa pasamsama navanindama potaka 3- katham nu hadayam asi tumhe datva vanibbake. [1223] (pita mayham maharaja amhe datva vanibbake sutvana kalunam vacam acchakanhaya bhasitam 4-). [1224] Dukkhassa hadayam asi atho unhampi assasi @Footnote: 1 Ma. kena va vacapeyyena . 2 Si. Yu. natthi . 3 Ma. na ca nindama puttaka. @4 ayam gatha atthakathapotthakeyeva dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page439.

Rohani heva tambakkhi pita assuni vattayi. [1225] |1225.1| Yantam kanhajinavoca ayam mam tata brahmano latthiya patikoteti ghare jatamva dasiyam. |1225.2| Na cayam brahmano tata dhammika honti brahmana yakkho brahmanavannena khaditum tata neti no. Niyamane pisacena kinnu tata udikkhasi. [1226] Rajaputti ca vo mata rajaputto ca vo pita pubbe me ankamaruyha kinnu titthatha araka. [1227] Rajaputti ca no mata rajaputto ca no pita dasa mayam brahmanassa tasma titthama araka. [1228] |1228.1| Ma sammevam avacuttha dayhate hadayam mama citakayamva me kayo asane na sukham labhe. |1228.2| Ma sammevam avacuttha bhiyyo sokam janetha mam nikkinissami dabbena na vo dasa bhavissatha. |1228.3| Kimagghiyam hi vo tata brahmanassa pita ada yathabhutam me akkhatha patipadentu brahmanam. [1229] Sahassaggham hi mam tata brahmanassa pita ada accham 1- kanhajinam kanna hatthiadisatena 2- ca. [1230] Utthehi katte taramano brahmanassa avakara dasisatam dasasatam gavam hatthusabham satam @Footnote: 1 Ma. atha . 2 Ma. hatthina ca satena ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page440.

Jatarupasahassanca potanam 1- dehi nikkayam. [1231] Tato katta taramano brahmanassa avakari dasisatam dasasatam gavam hatthusabham satam jatarupasahassanca potanamdasi nikkayam. [1232] (dasisatam dasasatam gavam hatthusabham satam assatarirathanceva sabbabhoge satam satam jatarupasahassanca brahmanassa dhanesino accayikassa luddassa potanamdasi nikkayam 2-). [1233] |1233.1| Nikkinitva ca nhapetva bhojayitvana darake samalankaritva bhandehi 3- uccanke upavesayum. |1233.2| Sisam nhate sucivatthe sabbabharanabhusite raja anke karitvana ayyako paripucchatha. |1233.3| Kundale ghusite male sabbalankarabhusite raja anke karitvana idam vacanamabravi. |1233.4| Kacci ubho aroga te jali matapita tava kacci unchena yapenti kacci mulaphala bahu. |1233.5| Kacci damsa makasa ca appameva sirimsapa vane valamigakinne kacci himsa na vijjati. [1234] |1234.1| Atho ubho aroga te deva matapita mama @Footnote: 1 Ma. puttanam . 2 ima dve gatha atthakathapotthakeyeva dissanti. @3 Ma. bhandena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page441.

Atho unchena yapenti atho mulaphala bahu. |1234.2| Atho damsa makasa ca appameva sirimsapa vane valamigakinne himsa nesam na vijjati. |1234.3| Khanantalukalambani vilanitakkalani ca kolam bhallatakam belam 1- sa no ahacca posati. |1234.4| Yanceva sa aharati vanamulaphalahariya tam no sabbe samagantva rattim bhunjama no diva. |1234.5| Amma ca no kisa pandu aharanti dumapphalam vatatapena sukhumali padumam hatthagatammiva. |1234.6| Ammaya patanukesa vicarantya brahavane vane valamigakinne khaggadipinisevite. |1234.7| Kesesu jatam bandhitva kacche jallamadharayi (dharento brahmanavannam asadancamasanjatam 2-) cammavasi chama seti jatavedam namassati. [1235] Putta piya manussanam lokasmim upapajjisum na hi nunamhakam ayyassa putte sineho ajayatha. [1236] |1236.1| Dukkatanca hi no pota 3- bhunahaccam katam maya yoham sivinam vacana pabbajesim adusakam. |1236.2| Yam me kinci idha atthi dhanam dhannanca vijjati @Footnote: 1 Ma. bellam . 2 idam atthakathapotthakeyeva dissati . 3 Ma. putta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page442.

Etu vessantaro raja siviratthe pasasatu. [1237] Na deva mayham vacana ehiti sivisuttamo sayameva devo gantvana sinca bhogehi atrajam. [1238] |1238.1| Tato senapatim raja sanjayo ajjhabhasatha atthi assa ratha patti sena sannahayantu nam negama ca mam anventu brahmana ca purohita |1238.2| tato satthi sahassani yodhino carudassana khippamayantu sannaddha nanavannehilankata. |1238.3| Nilavatthadharaneke 1- pitaneke nivasita anne lohitaunhisa suddhaneke nivasita khippamayantu sannaddha nanavannehilankata. |1238.4| Himava yatha gandharo pabbato gandhamadano nanarukkhehi sanchanno mahabhutaganalayo. |1238.5| Osadhehi ca dibbehi disa bhati pavati ca khippamayantu sannaddha disa bhantu pavantu ca. |1238.6| Tato nagasahassani yojayantu catuddasa suvannakacche matange hemakappanivasase 2-. |1238.7| Arulhe 3- gamaniyebhi tomarankusapanibhi khippamayantu sannaddha hatthikkhandhehi dassita. |1238.8| Tato assasahassani yojayantu catuddasa @Footnote: 1 Si. Yu. nilavannadharaneke . 2 Ma. suvannakaccha matanga hemakappanavasasa. @3 Ma. arulha. aparampi idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page443.

Ajaniyeva 1- jatiya sindhave sighavahane 2-. |1238.9| Arulhe gamaniyebhi indiyacapadharibhi khippamayantu sannaddha assapitthe alankata. |1238.10| Tato rathasahassani yojayantu catuddasa ayosukatanemiyo suvannacitrapokkhare. |1238.11| Aropentu dhaje tattha cammani kavacani ca vipphalentu 3- ca capani dalhadhamma paharino khippamayantu sannaddha rathesu rathajivino. [1239] |1239.1| Laja olokiya puppha malagandhavilepana agghiyani ca titthantu yena maggena ehiti. |1239.2| Game game satam kumbha merayassa suraya ca maggamhi patita thantu 4- yena maggena ehiti. |1239.3| Mamsa puva ca sankulya 5- kummasa macchasamyuta maggamhi patita thantu yena maggena ehiti. |1239.4| Sappi telam dadhi khiram kangupittha 6- bahu sura maggamhi patita thantu yena maggena ehiti. |1239.5| Alarika ca suda ca natanattakagayino panissara kumbhathuniyo muddika 7- sokajjhayika. |1239.6| Ahannantu sabbavina bheriyo dindimani ca @Footnote: 1 Ma. ajaniyava . 2 Ma. sindhava sighavahana . 3 Ma. vippalentu. @4 Ma. patititthantu. ito param idisameva . 5 Ma. mamsa puva sankuliyo. @6 Ma. kangubija. 7 Ma. mandaka.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page444.

Kharamukhani dhamantu 1- nadantu ekapokkhara |1239.7| mudinga pandava sankha godha parivadantika 2- dindimani ca hannantu kutumba dindimani 3- ca. [1240] |1240.1| Sa sena mahati asi uyyutta sivivahini jalina magganayena vankam payasi pabbatam. |1240.2| Koncam nadati matango kunjaro satthihayano kacchaya bajjhamanaya koncam nadati varano. |1240.3| Ajaniya hasiyanti 4- nemighoso ajayatha nabham rajo achadesi uyyutta sivivahini. |1240.4| Sa sena mahati asi uyyutta hariharini jalina magganayena vankam payasi pabbatam. |1240.5| Te pavimsu braharannam bahusakham mahodakam 5- puppharukkhehi sanchannam phalarukkhehi cubhayam. |1240.6| Tattha vindussara vaggu nanavanna bahu dija kujantamupakujanti utusampupphite dume. |1240.7| Te gantva dighamaddhanam ahorattanamaccaye padesantam upaganchum yattha vessantaro ahu. Maharajapabbam nama. [1241] |1241.1| Tesam sutvana nigghosam bhito vessantaro ahu pabbatam abhiruhitva bhito senam udikkhati. @Footnote: 1 Ma. dhamentu. Si.Yu. vadantu. 2 Ma. parivadentika . 3 Ma. kutumpadindimani ca. @4 Si. Yu. ahissimsu . 5 Yu. bahudijam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page445.

|1241.2| Ingha maddi nisamehi nigghoso yadiso vane ajaniya hasiyanti dhajagganeva dissare. |1241.3| Ime nuna arannamhi migasanghani luddaka vagurahi parikkhippa sobbhe 1- patetva tavade vikkosamana tippahi hanti nesam varam varam. |1241.4| Tatha mayam adusaka aranne avaruddhaka amittahatthatthagata 2- passa dubbalaghatakam. [1242] Amitta nappasaheyyum aggiva udakannave tadeva tvam vicintehi api sotthi ito siya. [1243] Tato vessantaro raja orohitvana pabbata nisidi pannasalayam dalham katvana manasam. [1244] |1244.1| Nivattayitvana ratham vutthapetvana seniyo ekam aranne viharantam pita puttam upagami. |1244.2| Hatthikkhandhato oruyha ekamso panjalikato parikinno 3- amaccehi puttam sincitupagami |1244.3| tatthaddasa kumaram so rammarupam samahitam nisinnam pannasalayam jhayantam akutobhayam. [1245] |1245.1| Tanca disvana ayantam pitaram puttagiddhinam vessantaro ca maddi ca paccuggantva avandisum. |1245.2| Maddi ca sirasa pade sassurassabhivadayi @Footnote: 1 Ma. sobbham . 2 Ma. amittahatthattam gata . 3 Si. Yu. parikhitto.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page446.

Maddi ahanhi te deva pade vandami te husa 1- tesu tattha palisajja panina parimajjatha. [1246] |1246.1| Kacci vo kusalam putta kacci putta anamayam kacci unchena yapetha kacci mulaphala bahu. |1246.2| Kacci damsa makasa ca appameva sirimsapa vane valamigakinne kacci himsa na vijjati. [1247] |1247.1| Atthi no jivika deva sa ca yadisikidisa kasira jivika homa unchacariyaya jivitam. |1247.2| Aniddhinam maharaja dametyassamva 2- sarathi tyamha aniddhika danta asamiddhi dameti no. |1247.3| Api no kisani mamsani pitu matu adassana avaruddhanam maharaja aranne jivisokinam. [1248] |1248.1| Yepi te sivisetthassa dayadappattamanasa jali kanhajina cubho brahmanassa vasanuga accayikassa luddassa yo ne gavova sumbhati. |1248.2| Te rajaputtiya putte yadi janatha samsatha pariyapunatha no khippam sappadatthamva manavam. [1249] Ete 3- kumara nikkita jali kanhajina cubho brahmanassa dhanam datva putta ma bhayi assasa. [1250] Kacci nu tata kusalam kacci tata anamayam @Footnote: 1 Ma. sunha . 2 Ma. dametassamva . 3 Ma. ubho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page447.

Kacci nu tata me matu cakkhu na parihayati. [1251] Kusalanceva me putta atho putta anamayam atho ca putta te matu cakkhu na parihayati. [1252] Kacci arogam yoggante kacci vahati vahanam kacci phito janapado kacci vutthi na chijjati. [1253] Atho arogam yoggamme atho vahati vahanam atho phito janapado atho vutthi na chijjati. [1254] |1254.1| Iccevam mantayantanam mata nesam adissatha rajaputti giridvare pattika anupahana. |1254.2| Tanca disvana ayantim mataram puttagiddhinim vessantaro ca maddi ca paccuggantva avandisum. |1254.3| Maddi ca sirasa pade sassuya abhivadayi maddi ahanhi te ayye pade vandami te husa. [1255] |1255.1| Maddinca puttaka disva durato sotthimagata kandanta abhidhavimsu vaccha balava mataram. |1255.2| Maddi ca puttake disva durato sotthimagate varuniva pavedhenti thanadharabhisincatha. [1256] |1256.1| Samagatana natinam mahaghoso ajayatha pabbata samanadimsu mahi akampita ahu vutthidharam pavattento devo pavassi tavade.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page448.

|1256.2| Atha vessantaro raja natihi samagacchatha nattaro sunisa putto raja devi ca ekato. |1256.3| Yada samagata asum tadasi lomahamsanam panjalika tassa yacanti rodanta bherave vane. |1256.4| Vessantaranca maddinca sabbe rattha samagata tvam nosi issaro raja rajjam karetha no ubho. Chakkhattiyapabbam nama. [1257] Dhammena rajjam karentam rattha pabbajayittha mam tvanca janapada ceva negama ca samagata. [1258] Dukkatanca hi no putta bhunahaccam katam maya yoham sivinam vacana pabbajesim adusakam. [1259] Yenakenaci vannena pitu dukkham udabbahe matuya bhaginiyapi api panehi attano. (nhanakalo maharaja rajojallam pavahaya 1-) [1260] Tato vessantaro raja rajojallam pavahayi rajojallam pavahetva sankham vannam adharayi. 2- [1261] |1261.1| Sisanhato sucivattho sabbabharanabhusito paccayam nagamaruyha khaggam bandhi parantapam. @Footnote: 1 katthaci potthake dissati . 3 katthaci potthake evam dissati sabbam vattam @cajetvana rajavesamadharayi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page449.

|1261.2| Tato satthi sahassani yodhino carudassana sahajata parikarimsu 1- nandayanta rathesabham. |1261.3| Tato maddimpi nhapesum sivikanna samagata vessantaro tam paletu jali kanhajina cubho athopi tam maharaja sanjayo abhirakkhatu. [1262] |1262.1| Idanca paccayam laddha pubbe kilesamattano 2- anandiyam acarimsu ramaniye giribbaje. |1262.2| Idanca paccayam laddha pubbe kilesamattano 3- anandacitta sumana putte sangamma lakkhana. |1262.3| Idanca paccayam laddha pubbe kilesamattano 4- anandacitta patita saha puttehi lakkhana. [1263] |1263.1| Ekabhatti 5- pure asim niccam thandilasayini iti metam vatam asi tumham kama hi puttaka. |1263.2| Tam me vatam samiddhajja tumhe sangamma puttaka matujampi tam paletu pitujampi ca puttaka athopi tam maharaja sanjayo abhirakkhatu. |1263.3| Yankincitthi katam punnam mayhanceva pitucca te sabbena tena kusalena ajaro tvam 6- amaro bhava. [1264] |1264.1| Kappasikanca koseyyam khomakodumbarani ca @Footnote: 1 Ma. pakirimsu. 2-3-4 Ma. sallekhamattano. 5 ekabhattatipi. 6 Ma. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page450.

Sassu sunhaya pahesi yehi maddi asobhatha. |1264.2| Tato khomanca kayuram giveyyam ratanamayam sassu sunhaya pahesi yehi maddi asobhatha. |1264.3| Tato khomanca kayuram angadam manimekhalam sassu sunhaya pahesi yehi maddi asobhatha. |1264.4| Unnatam mukhaphullanca nanaratte ca maniye 1- sassu sunhaya pahesi yehi maddi asobhatha. |1264.5| Uggatthanam gingamakam mekhalam patipadukam 2- sassu sunhaya pahesi yehi maddi asobhatha. |1264.6| Suttanca suttavajjanca upanijjhaya seyyasi asobhatha rajaputti devakannava nandane. |1264.7| Sisanhata sucivattha sabbabharanabhusita asobhatha rajaputti tavatimsava acchara. |1264.8| Kadaliva vatacchupita jata cittalatavane dantavaranasampanna rajaputti asobhatha. |1264.9| Sakuni manusiniva jata cittappatta pati nigrodhapakkabimbotthi rajaputti asobhatha. [1265] |1265.1| Tassa ca nagamanesum nativuddhamva kunjaram sattikkhamam sarakkhamam isadantam urulhavam. |1265.2| Sa maddi nagamaruhi nativuddhamva kunjaram @Footnote: 1 Ma. manike . 2 Ma. patipadakam. Yu. palipadakam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page451.

Sattikkhamam sarakkhamam isadantam urulhavam. [1266] |1266.1| Sabbamhi tam arannamhi yavantettha miga ahu vessantarassa tejena nannamannam vihethayum. |1266.2| Sabbamhi tam arannamhi yavantettha dija ahu vessantarassa tejena nannamannam vihethayum. |1266.3| Sabbamhi tam arannamhi yavantettha miga ahu ekajjham sannipatimsu vessantare payatamhi sivinam ratthavaddhane. |1266.4| Sabbamhi tam arannamhi yavantettha dija ahu ekajjham sannipatimsu vessantare payatamhi sivinam ratthavaddhane. |1266.5| Sabbamhi tam arannamhi yavantettha miga ahu nassa manjuni kujimsu vessantare payatamhi sivinam ratthavaddhane. |1266.6| Sabbamhi tam arannamhi yavantettha dija ahu nassa manjuni kujimsu vessantare payatamhi sivinam ratthavaddhane. [1267] |1267.1| Patiyatto rajamaggo vicitto pupphasanthato vasi vessantaro raja 1- yattha yava 2- jetuttara. |1267.2| Tato satthi sahassani yodhino carudassana @Footnote: 1 Ma. yattha . 2 Ma. yava tava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page452.

Samanta parikarimsu vessantare payatamhi sivinam ratthavaddhane. |1267.3| Orodha ca kumara ca vesiyana ca brahmana samanta parikarimsu vessantare payatamhi sivinam ratthavaddhane. |1267.4| Hattharoha anikattha rathika pattikaraka samanta parikarimsu vessantare payatamhi sivinam ratthavaddhane. |1267.5| Samagata janapada negama ca samagata samanta parikarimsu vessantare payatamhi sivinam ratthavaddhane. |1267.6| Karotiya cammadhara indihattha suvammika 1- purato patipajjimsu vessantare payatamhi sivinam ratthavaddhane. [1268] |1268.1| Te pavimsu 2- puram rammam bahupakaratoranam 3- upetam annapanehi naccagitehi cubhayam. |1268.2| Vitta janapada asum negama ca samagata anuppatte kumaramhi sivinam ratthavaddhane. |1268.3| Celukkhepo pavattittha 4- agate dhanadayake nandippavesi 5- nagare bandhana mokkho aghosatha. @Footnote: 1 Ma. illihattha. Si. Yu. khaggahattha . 2 Ma. pavisum . 3 Ma. mahapakara-. @4 Ma. avattittha . 5 Ma. nandim pavesi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page453.

[1269] |1269.1| Jatarupamayam vassam devo pavassi tavade vessantare pavitthamhi sivinam ratthavaddhane. |1269.2| Tato vessantaro raja danam datvana khattiyo kayassa bheda sappanno saggam so upapajjathati. Nagarakandam nama. Mahavessantarajatakam dasamam. Mahanipatam nitthitam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 365-453. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=28&item=1045&items=225&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=28&item=1045&items=225&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=28&item=1045&items=225&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=28&item=1045&items=225&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=1045              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=6531              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=6531              Contents of The Tipitaka Volume 28 http://84000.org/tipitaka/read/?index_28

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :