ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 44 : PALI ROMAN Jā.A.10 mahānipāt (2)

           Mahānipātavaṇṇanā
           vessantarajātakaṃ
           ----------------
   phussatī varavaṇṇābheti idaṃ satthā kapilavatthusmiṃ upanissāya
nigrodhāme viharanto pokkharavassaṃ ārabbha kathesi.
   Yadā hi satthā pavattitapavaradhammacakko anukkamena rājagahaṃ
gantvā tattha hemantaṃ vītināmetvā udāyittherena magguddesakena
vīsatisahassakhīṇāsavaparivuto paṭhamagamanena yāva kapilavatthuṃ agamāsi.
Tadā sakyarājāno mayaṃ imaṃ siddhatthakumāraṃ amhākaṃ ñātiseṭṭhaṃ
passissāmāti sannipatitvā bhagavato vasanaṭṭhānaṃ vimaṃsamānā
nigrodhasakkassārāmo rammaṇīyoti sallakkhetvā tattha sabbaṃ paṭijagganavidhiṃ
katvā gandhapupphacuṇṇādihatthā paccuggamanaṃ karontā sabbālaṅkārapaṭimaṇḍite
daharadahare nāgaradārake ca nāgaradārikāyo ca paṭhamaṃ
pahiṇiṃsu. Tato rājakumāre ca rājakumārikāyo ca tesaṃ antarā
sāmaṃ gandhapupphacuṇṇādīhi satthāraṃ pūjayamānā bhagavantaṃ gahetvā
nigrodhārāmameva agamaṃsu. Tattha bhagavā vīsatisahassakhīṇṇāsavaparivuto
paññattapavarabuddhāsane nisīdi. Tadā sākiyā mānajātikā
manathaddhā te ayaṃ siddhatthakumāro amhehi daharataro amhākaṃ kaniṭṭho
bhāgineyyo putto nattāti cintetvā te daharadahare rājakumāre
āhaṃsu tumhe bhagavantaṃ vandatha mayaṃ tumhākaṃ piṭṭhito nisīdissāmāti.
Tesu evaṃ bhagavantaṃ avanditvā nisinnesu bhagavā tesaṃ
Ajjhāsayaṃ ñatvā na maṃ ñātayo vandanti handāhaṃ te vandāpessāmīti
abhiññāpādakaṃ catutthajjhānaṃ samāpajjitvā tato paṭṭhāya
ākāsaṃ abbhuggantvā tesaṃ ñātīnaṃ sīse pādapaṅsuṃ okīriyamāno
viya gaṇḍāmbarukkhamūle yamakapāṭihāriyasadisaṃ pāṭihāriyaṃ akāsi.
Tadā suddhodanamahārājā taṃ acchariyaṃ disvā āha bhante tumhākaṃ
jātadivase isissa kāḷadevalassa jaṭilassa vandanatthaṃ upanītānaṃ vo
pāde parivattetvā brāhmaṇassa matthake ṭhite disvā ahaṃ tumhākaṃ
vandiṃ ayaṃ me paṭhamavandanā vappamaṅgaladivase jambūchāyāya sirisayane
nipannānaṃ vo jambūchāyāya aparivattanaṃ disvā ahaṃ tumhākaṃ pāde
vandiṃ ayaṃ me dutiyavandanā idāni imaṃ adiṭṭhapubbaṃ pāṭihāriyaṃ
disvāpi ahaṃ tumhākaṃ pāde vandāmi ayaṃ me tatiyavandanāti.
Tasmiṃ raññā pana vandite avanditvā ṭhātuṃ samattho nāma
ekasākiyopi nāhosi. Sabbepi te vandiṃsuyeva. Iti bhagavā ñātayo
vandāpetvā ākāsato otaritvā paññattapavarabuddhāsane nisīdi.
Nisinne pana bhagavati sikkhappatto ñātasamāgamo ahosi. Sabbepi
ekaggacittā hutvā nisīdiṃsu. Tato mahāmegho uṭṭhahitvā
pokkharavassaṃ vassi. Tāmbavaṇṇaṃ udakaṃ heṭṭhā viravantaṃ gacchati.
Ye temitukāmāva te tementi atemitukāmassa sarīre ekabindhumattamapi
na patati. Taṃ disvā sabbe te acchariyabbhūtajātā ahesuṃ. Aho
acchariyaṃ aho abbhūtaṃ aho buddhānaṃ ānubhāvo yesaṃ ñātīnaṃ samāgame
mahāmegho evarūpaṃ pokkharavassaṃ vassīti kathaṃ samuṭṭhāpesuṃ. Taṃ
Sutvā satthā kāya nuttha bhikkhave etarahi kathāya sannisinnāti
pucchitvā imāya nāmāti vutte na bhikkhave idāneva sabbepi
bodhisattakāle mama ñātisamāgame evarūpo mahāmegho pokkharavassaṃ
vassiyevāti vatvā tuṇhī ahosi tehi yācito atītaṃ āhari.
   Atīte bhikkhave siviraṭṭhe jetuttanagare sivimahārājā nāma rajjaṃ
kārento sañjayaṃ nāma puttaṃ paṭilabhi. So tassa vayappattassa
maddarājadhītaraṃ phussatiṃ nāma rājakaññaṃ ānetvā tassa rajjaṃ
niyyādetvā phussatiṃ nāma aggamahesiṃ akāsi. Tassā ayaṃ
pubbayogo. Ito hi ekanavutikappāvasāne vipassī nāma satthā loke
udapādi. Tadā bandhumatinagare bandhumo nāma rājā rajjaṃ kāresi.
Tasmiṃ bandhumatinagaraṃ upanissāya kheme migadāye viharante tasmiṃ kāle
eko rājā rañño bandhumassa anagghena candanasārena saddhiṃ
satasahassagghanikaṃ suvaṇṇamālaṃ pesesi. Rañño pana dve dhītaro ahesuṃ.
So taṃ paṇṇākāraṃ tāsaṃ dātukāmo hutvā candanasāraṃ jeṭṭhakāya
adāsi. Suvaṇṇamālaṃ kaniṭṭhāya adāsi. Tā ubhopi na mayaṃ
imaṃ amhākaṃ sarīre upanessāma satthārameva pūjessāmāti cintetvā
rājānamāhaṃsu tāta candanasārena ca suvaṇṇamālāya ca dasabalaṃ
pūjessāmāti. Taṃ sutvā rājā sādhūti sampaṭicchi. Sā sukhumaṃ
candanasāraṃ cuṇṇaṃ kāretvā suvaṇṇasamugge pūretvā gaṇhāpesi.
Kaniṭṭhabhaginī pana suvaṇṇamālaṃ uracchadamālaṃ kāretvā suvaṇṇasamugge
pūretvā gaṇhāpesi. Tā ubhopi migadāyavihāraṃ gantvā tāsu
Dvīsu jeṭṭhakā pana candanacuṇṇena dasabalassa suvaṇṇavaṇṇasarīraṃ
pūjetvā sesacandanacuṇṇāni gandhakuṭiyaṃ vikīritvā bhante anāgate
kāle tumahādisassa buddhassa mātā bhaveyyanti patthanaṃ akāsi gāthamāha
    esā candanacuṇṇena    pūjā tumhesu me katā
    tumhādisassa buddhassa    mātā hessaṃ anāgateti.
   Kaniṭṭhabhaginī pana dasabalassa suvaṇṇavaṇṇaṃ sarīraṃ suvaṇṇamālāya
uracchadena pūjetvā bhante yāva arahattappatti tāva idaṃ
pasādhanaṃ mama sarīrā mā vigataṃ hotūti patthanaṃ akāsi gāthamāha
    bhante suvaṇṇamālāya    mayā tvaṃ pūjito asi
    tena mayhaṃ ure hotu   mālā puññena nimmitāti.
   Satthā pana tāsaṃ pūjānumodanaṃ akāsi
    yā cettha dvīhi tumhehi  pūjā mayhaṃ patiṭṭhitā
    tāya ijjhantu tumhākaṃ   yathā vo patthanā tathāti.
   Tā ubhopi yāvatāyukaṃ ṭhatvā āyuhapariyosāne tato caritvā
devaloke nibbattiṃsu. Tāsu jeṭṭhabhaginī devalokato manussalokaṃ
manussalokato devalokaṃ saṃsarantī ekanavutikappāvasāne buddhassa mātā
mahāmāyā devī nāma ahosi. Kaniṭṭhabhaganī pana tatheva saṃsarantī
kassapadasabalassa uppādakāle kikissa rañño dhītā hutvā nibbatti
sā cittakammakātāya viya uracchadamālāya alaṅkatena urena jātattā
uracchadā nāma kumārikā hutvā soḷasavassikakāle tathāgatassa
bhattānumodanaṃ sutvā sotāpattiphale patiṭṭhāya aparabhāge bhattānumodanaṃ
Suṇanteneva pitarā sotāpattiphalapattadivaseyeva arahattaṃ patvā
pabbajitvā parinibbāyi. Kakirājāpi aññā sattadhītaro paṭilabhi.
Tāsaṃ nāmāni
    samaṇī samaṇaguttā      bhikkhunī bhikkhudāsikā
    dhammā ceva sudhammā ca   saṃghadāsī ca sattimāti.
   Tā imasmiṃ buddhuppāde
    khemā ca uppallavaṇṇā ca  paṭiccharā cāpi gotamī
    dhammadinnā mahāmāyā    visākhā cāpi sattimāti.
   Tāsu phussatī sudhammā nāma hutvā dānādīni puññāni katvā
vipassisammāsambuddhassa katāya candanacuṇṇena pūjāya phalena
rattacandanaparipphositena viya sarīrena jātattā phussatī nāma kumārikā hutvā
devesu ca manussesu ca saṃsarantī aparabhāge sakkassa devarañño
aggamahesī hutvā nibbatti. Athassā yāvatāyukaṃ ṭhatvā pañcasu
pubbanimittesu uppannesu sakko devarājā tassā parikkhīṇāyukabhāvaṃ
ñatvā mahantena yasena taṃ ādāya nandavanuyyānaṃ gantvā
tattha taṃ alaṅkatasirisayanapiṭṭhe nipannaṃ sayaṃ sirisayanapasse nisīditvā
evamāha bhadde phussati te dasa vare dammi te gaṇhāhīti.
Sakko taṃ varaṃ dadanto imasmiṃ gāthāsahassapaṭimaṇḍite
mahāvessantrajādake paṭhamaṃ gāthamāha
    phussatī varavaṇṇābhe     varassu dasadhā vare
    paṭhabyā cārupubbaṅgi    yaṃ tuyhaṃ manaso piyanti.
   Evamesā mahāvessantaradhammadesanā devaloke patiṭṭhāpitā nāma
hoti. Tattha phussatīti taṃ nāmena ālapati. Varavaṇṇābheti
varāya vaṇṇābhāya samannāgate. Dasadhāti dasavidhe. Paṭhabyāti
paṭhaviyaṃ gahetabbe katvā. Varassūti gaṇhāhīti vadati. Cārupubbaṅgīti
cārunā pubbaṅgena varalakkhaṇena samannāgate. Yaṃ tuyhaṃ
manaso piyanti yaṃ yaṃ varaṃ tava manaso piyaṃ taṃ taṃ dasahi koṭṭhāsehi
gaṇhāhīti vadati.
   Sā attano cavanadhammataṃ ajānantī pamattā hutvā dutiyaṃ
gāthamāha
    devarāja mano tayatthu    kiṃ pāpaṃ pakataṃ mayā
    rammā cāvesi maṃ ṭhānā   vātova dharaṇīruhanti.
   Tattha mano tayatthūti namo te atthu. Kiṃ pāpanti kiṃ pāpaṃ
mayā tava santike pakatanti pucchati. Dharaṇīruhanti rukkhaṃ.
   Athassā pamattabhāvaṃ ñatvā sakko dve gāthā abhāsi
    na ceva te kataṃ pāpaṃ    na ca me tvamasi appiyā
    puññañca te parikkhīṇaṃ    yena tevaṃ vadāmihaṃ
    santike maraṇaṃ tuyhaṃ     vinābhāvo bhavissati
    paṭiggaṇhāhi me ete   vare dasa pavecchatoti.
   Tattha yena tevanti yena kāraṇena taṃ evaṃ vadāmi ahaṃ.
Tuyhaṃ vinābhāvoti tava amhehi saddhiṃ viyogo bhavissati. Pavecchatoti
dadamānassa.
   Sā sakkassa vacanaṃ sutvā nicchayena attano maraṇaṃ ñatvā
varaṃ gaṇhantī āha
    varañce me ado sakka     sabbabhūtānamissara
    sivirājassa bhaddante      tattha assaṃ nivesane
    nīlanettā nīlabhamū       nīlakkhīva yathā migī
    phussatī nāma nāmena      tattha assaṃ purindada
    puttaṃ labhetha varadaṃ       yācayogaṃ amacchariṃ
    pūjitaṃ paṭirājūhi        kittimantaṃ yasassinaṃ
    gabbhaṃ me dhārayantiyā     majjhimaṅgaṃ anunnataṃ
    kucchi anunnato assa      cāpaṃva likhitaṃ samaṃ
    thanā me nappavatteyyuṃ     palitā nassantu vāsava
    kāye rajo na limpetha     vajjhañcāpi pamocaye
    mayūrakoñcābhirude       nārīvaragaṇāyute
    khujjacelāvakākiṇṇe      sūdamāgadhavaṇṇite
    citraggaḷerughusite       surāmaṃsappabodhane
   sivirājassa bhaddante tattha assaṃ mahesiyāti.
   Tattha sivirājassāti sā jambūdīpatalaṃ olokentī attano
anucchavikaṃ sivirañño nivesanaṃ disvā tattha aggamahesībhāvaṃ patthenti
evamāha. Yathā migīti ekavassikā migapotikā viya. Nīlakkhīti
nimmalanīlanettā homi. Tenevamāha. Tattha phussatīti iminā nāmena
assaṃ. Labhethāti labheyyaṃ. Varadanti
Alaṅkatasīsaakkhiyugalahadayamaṃsarudhirasetacchattaputtadārādikassa yācitayācakassa
varabhaṇḍassa dāyakaṃ. Kucchīti majjhimaṅganti vuttaṃ sarūpato dasseti. Likhitanti
yathā chekena dhanukārena sammā likhitaṃ dhanuṃ. Anunnatanti anunnatamajjhaṃ
tulāvaṭṭaṃ 1- samaṃ hoti. Evarūpo me kucchi bhaveyya. Nappavatteyyunti
patitvā olambamānā na bhaveyyuṃ. Palitā nassantu vāsavāti
vāsava devaseṭṭha sirasmiṃ palitānipi me sīse nassantu mā
paññāyiṃsu. Palitāni siroruhātipi pāṭho. Vajjhañcāpīti kibbisakārakaṃ
rājāparādhikaṃ vajjhappattaṃ coraṃ attano balena mocetuṃ samatthā
assaṃ iminā attano issariyabhāvaṃ dīpeti. Sūdamāgadhavaṇṇiteti
bhojanakālādīsu thutivasena kālaṃ ārocentehi sūdehi ceva
māgadhikehi ca saṃvaṇṇite. Citraggaḷerughusiteti pañcāṅgikaturiyasaddasadisi
manorammavaraṃ ravantehi sattaratanavicittehi aggaḷehi dvārakavāṭehi
ugghosite. Surāmaṅsappabodhaneti pivatha khādathāti surāmaṃsehaṃ
pabodhiyamāne evarūpe sivirājassa nivesane tassa aggamahesī
bhaveyyanti ime dasa vare gaṇhi. Tattha sivirājassa aggamahesībhāvo
paṭhamo varo. Nīlanettatā dutiyo varo. Nīlabhamukatā tatiyo
varo. Phussatīti nāmaṃ catuttho varo. Puttapaṭilābho pañcamo
varo. Anunnatakucchitā chaṭṭho varo. Alambatthanatā sattamo varo.
Apalitabhāvo aṭṭhamo varo. Sukhumacchavībhāvo navamo varo.
Vajjhapamocanasamatthatā dasamo varo.
@Footnote: 1 guḷāvaṭṭantipi pāṭho
   Taṃ sutvā sakko āha
    ye te dasa varā dinnā    mayā sabbaṅgasobhane
    sivirājassa vijite       sabbe te lacchasi vareti.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    idaṃ vatvāna maghavā devarājā sujampati
    phussatiyā varaṃ datvā anumodittha vāsavoti.
   Tattha anumoditthāti pamuditacitto somanassappatto. Sabbe
te lacchasi vareti sabbe te vare labhasi.
   Evaṃ sakko dasa vare datvā pamuditacitto hutvā tuṭṭhamānaso
ahosi.
         . Dasavaragāthā niṭṭhitā.
   Iti sā vare gahetvā tato cutā maddarañño aggamahesiyā
kucchimhi nibbatti. Jāyamānāya candanacuṇṇena paripphositena
viya sarīrena jātattā tenassā nāmaggahaṇadivase phussatītveva nāmaṃ
kariṃsu. Sā mahantena parivārena vaḍḍhitvā soḷasavassikakāle
uttamarūpadharā ahosi. Atha naṃ sivimahārājā puttassa sañjayakumārassatthāya
ānetvā tassa chattaṃ ussāpetvā taṃ soḷasannaṃ itthīsahassānaṃ
jeṭṭhakaṃ katvā aggamahesiṭṭhāne ṭhapesi.
   Tena vuttaṃ
    tato cutā sā phussatī     khattiye upapajjatha
    jetuttaramhi nagare      sañjayena samāgamīti
   Sā sañjayassa piyā manāpā ahosi. Atha sakko āvajjamāno
mayā phussatiyā dinnesu varesu nava varā samiddhāti disvā
eko puttavaro na tāva samijjhati taṃpissā samijjhāpessāmīti
cintesi. Tadā mahāsatto tāvatiṃsadevaloke vasati. Āyu cassa
parikkhīṇaṃ ahosi. Taṃ ñatvā sakko tassa santikaṃ gantvā mārisa
tayā manussalokaṃ gantuṃ vaṭṭati tattheva sivirañño aggamahesiyā
phussatiyā kucchimhi paṭisandhiṃ gaṇhituṃ vaṭṭatīti vatvā tassa ceva
aññesañca cavanadhammānaṃ saṭṭhīsahassānaṃ devaputnānaṃ paṭiññaṃ gahetvā
sakaṭṭhānameva gato. Mahāsattopi tato cavitvā tatthuppanno
sesadevaputtāpi saṭṭhīsahassānaṃ amaccānaṃ gehesu nibbattiṃsu.
Mahāsatte pana mātukucchigate phusatī dohaḷinī hutvā catūsu nagaradvāresu
nagaramajjhe ca nivesanadvāre cāti cha dānasālāyo kārāpetvā
devasikaṃ devasikaṃ cha sattasahassāni visajjetvā dānaṃ dātukāmā
ahosi. Atha rājā tassā dohaḷaṃ sutvā ne mittake brāhmaṇe
pakkosāpetvā mahāsakkāraṃ katvā tamatthaṃ pucchi. Nemittakā
mahārāja deviyā kucchimhi dānābhirato satto uppanno dānena
tittiṃ na gamissatīti byākariṃsu. Taṃ sutvā rājā tuṭṭhamānaso
hutvā vuttappakārā cha dānasālāyo kārāpetvā vuttappakāraṃ
dānaṃ paṭṭhapesi. Bodhisattassa paṭisandhiggahaṇakālato paṭṭhāya rañño
āyappamāṇaṃ nāma nāhosi. Tassa puññānubhāvena sakalajambūdīparājāno
tassa paṇṇākāraṃ pahiṇiṃsu. Devī mahantena parivārena
Gabbhaṃ dhārentī dasamāse paripuṇṇe nagaraṃ daṭṭhukāmā hutvā rañño
ārocesi. Rājā nagaraṃ devanagaraṃ viya alaṅkārāpetvā deviṃ
rathavaraṃ āropetvā nagaraṃ padakkhiṇaṃ kāresi. Tassā vessavithiyā
majjhappattakāle kammajavātā caliṃsu. Rañño ārocayiṃsu. Taṃ
sutvā rājā vessavithiyā majjhe tassā pasūtigharaṃ kāretvā ārakkhaṃ
gaṇhāpesi. Sā tattha puttaṃ vijāyi.
   Tena vuttaṃ
    dasa māse dhārayitvā     karontī purapadakkhiṇaṃ
    vessānaṃ vithiyā majjhe     janesi phussatī mamanti.
   Mahāsatto mātu kucchito nikkhamanto visuddho hutvā akkhīni
ummīlitvāva nikkhami nikkhamantoyeva ca so mātuyā hatthaṃ pasāretvā
amma dānaṃ dassāmi atthi kiñci dhananti āha. Athassa mātā
tāta yathā ajjhāsayena dānaṃ dehīti pasāritahatthe sahassathavikaṃ ṭhapesi.
   Mahāsattopi ummaṅgajātake imasmiṃ jātake pacchimattabhāveti
tīsu ṭhānesu jātamattoyeva mātarā saddhiṃ kathesi.
   Athassa nāmaggahaṇadivase vessavithiyā jātattā vessantaroti
nāmaṃ kariṃsu.
   Tena vuttaṃ
    na mayhaṃ mātikaṃ nāmaṃ      napi petikasambhavaṃ
    jātomhi vessavithiyā     tasmā vessantaro ahunti.
   Jātadivaseyeva panassa ekā ākāsacārinī kareṇukā
Abhimaṅgalasammataṃ sabbasetaṃ hatthipotakaṃ ānetvā maṅgalahatthiṭṭhāne ṭhapetvā
pakkāmi. Tassa mahāsattassa paccayaṃ katvā uppannattā
paccayotveva nāmaṃ kariṃsu. Rājā mahāsattassa atidīghādidosavajjitā
alambatthaniyo madhurakhīrāyo catusaṭṭhīdhātiyo dāpesi. Tena saddhiṃ
jātakānañca saṭṭhīdārakasahassānampi ekekā dhātiyo dāpesi. So
saṭṭhīsahassehi dārakehi saddhiṃ mahantena parivārena vaḍḍhati. Athassa
rājā satasahassagghanikaṃ kumārapilandhanaṃ kāresi. So catupañcavassikakāle
taṃ omuñcitvā dhātīnaṃ datvā puna tāhi diyamānaṃ na gaṇhi.
Tā naṃ pavattiṃ rañño ārocayiṃsu. Taṃ sutvā rājā mama puttena dinnaṃ
sudinnaṃ brahmadeyyameva hotūti aparaṃ pilandhanaṃ kārāpesi. Kumāro taṃpi
pilandhanaṃ adāsiyeva. So dārakakāleyeva dhātīnaṃ nava vāre pilandhanaṃ
adāsi. So aṭṭhavassikakāle pana pāsādavaragato sayanapiṭṭhe
nisinnoyeva cintesi ahaṃ bāhirakadānameva demi taṃ maṃ na paritoseti
ajjhattikadānaṃ dātukāmomhi sacepi maṃ koci hadayaṃ yāceyya uraṃ bhinditvā
hadayaṃ nīharitvā tassa dadeyyaṃ sace akkhīni maṃ yāceyya akkhīni
uppāṭetvā dadeyyaṃ sace sarīramaṃsaṃ yāceyya sakalasarīrato maṃsaṃ
chetvā dadeyyaṃ sacepi maṃ koci rudhiraṃ yāceyya rudhiraṃ gahetvā
dadeyyaṃ atha vāpi maṃ koci me dāso hohīti vadeyya attānamassa
samassāsetvā dāsaṃ katvā dadeyyanti. Tassevaṃ sabhāvaṃ sarasacittaṃ
cintentassa catunahutādhikadviyojanasatasahassabahalā ayaṃ mahāpaṭhavī
mattavaravāraṇo viya tajjamānā kampi. Sinerupabbatarājā
Suseditavetataṅkuro viya oṇamitvā jetuttaranagarābhimukho aṭṭhāsi.
Paṭhavīsaddena devo tajjanto khaṇikavassaṃ vassi. Akālavijjulatā nicchariṃsu.
Sāgaro ubbatti. Sakko devarājā apphoṭesi. Mahābrāhmā
sādhukāramadāsi. Yāva brahmalokā ekakolāhalaṃ ahosi.
   Vuttampi cetaṃ
    yathāhaṃ dārako homi      jātiyā aṭṭhavassiko
    tadā nisajja pāsāde     dānaṃ dātuṃ vicintayiṃ
    hadayaṃ dadeyyaṃ cakkhuṃ      maṃsaṃpi rudhaṃpi ca
    dadeyyaṃ kāyaṃ sāvetvā    yadi ko yācaye mamanti
    sabhāvaṃ cintayantassa      akampitamasaṇṭhitaṃ
    akampi tattha paṭhavī       sineruvanavaṭaṃsakāti.
   Bodhisatto soḷasavassikakāleyeva sabbasippānaṃ nipphattiṃ pāpuṇi.
Athassa pitā rajjaṃ dātukāmo mātarā saddhiṃ mantetvā
maddarājakulato mātuladhītaraṃ maddiṃ nāma rājakaññaṃ ānetvā soḷasannaṃ
itthīsahassānaṃ jeṭṭhakaṃ katvā aggamahesiṭṭhāne ṭhapetvā mahāsattaṃ
rajje abhisiñci. Mahāsatto rajje patiṭṭhitakālato paṭṭhāya
devasikaṃ devasikaṃ cha satasahassāni visajjento mahādānaṃ pavattesi.
Aparabhāge maddī devī puttaṃ vijāyi. Taṃ kāñcanajālena
sampaṭicchiṃsu. Tenassa jālikumārotveva nāmaṃ kariṃsu. Tassa padasā
gamanakāle sā dhītaraṃ vijāyi. Taṃ kaṇhājinena sampaṭicchiṃsu. Tenassā
kaṇhājinātveva nāmaṃ kariṃsu. Mahāsatto ekamāsassa chakkhattuṃ
Alaṅkatahatthikkhandhavaragato cha dānasālāyo olokesi.
   Tadā kāliṅgaraṭṭhe dubbuṭṭhikā ahosi. Sassāni na sampajjiṃsu.
Mahantaṃ chātakabhayaṃ uppajji. Manssā jīvituṃ asakkontā corakammaṃ
karonti. Dubbhikkhapīḷitā jānapadā rājaṅgaṇe sannipatitvā
upakkosiṃsu. Taṃ sutvā raññā kiṃ tātāti vuttepi tamatthaṃ ārocayiṃsu.
Atha rājā sādhu tātā devaṃ vassāpessāmīti vatvā te
uyyojetvā samādinnasīlopi sattāhaṃ uposathavāsaṃ vasantopi devaṃ
vassāpetuṃ nāsakkhi. So nāgare sannipātetvā ahaṃpi samādinnasīlo
sattāhaṃ uposathaṃ vasitvā devaṃ vassāpetuṃ nāsakkhiṃ kinnu kho
kātabbanti pucchi. Sace deva devaṃ vassāpetuṃ na sakkosi esa
jetuttaranagare sañjayarañño putto vessantaro nāma dānābhirato
tassa sabbaseto maṅgalahatthī atthi yassa gatagataṭṭhāne devo vassati
brāhmaṇe pesetvā taṃ hatthiṃ yācāpetvā ānethāti. So sādhūti
sampaṭicchitvā brāhmaṇe sannipātetvā tesu aṭṭha jane vicinitvā
tesaṃ nāmāni rāmo dhajo lakkhaṇo sujātimanto yañño sujāto
suyāmo koñḍaññoti sattannaṃ brāhmaṇānaṃ pamukho rāmo tesaṃ
paribbayaṃ katvā gacchatha vessantaraṃ hatthiṃ yācitvā ānethāti pesesi.
Aṭṭha brāhmaṇā anupubbena jetuttaranagaraṃ gantvā dānagge bhattaṃ
bhuñjitvā attano sarīraṃ rajoparikiṇṇaṃ paṃsumaggitaṃ katvā puna divase
rājānaṃ hatthiṃ yācitukāmā hutvā raññodānaggaṃ gamanakāle pācīnadvāraṃ
agamaṃsu. Rājāpi dānaggaṃ olokessāmīti pātova nahātvā
Nānaggarasabhojanaṃ bhuñjitvā alaṅkatahatthikkhandhavaragato pācīnadvāraṃ
agamāsi. Brāhmaṇā tatthokāsaṃ alabhitvā dakkhiṇadvāraṃ gantvā
unnatappadese ṭhatvā rañño pācīnadvāre dānaggaṃ oloketvā
dakkhiṇadvāraṃ āgamanakāle dakkhiṇahatthaṃ pasāretvā jayatu bhavaṃ jayatu
bhavaṃ vessantaroti āhaṃsu. Mahāsatto brāhmaṇe disvā hatthiṃ
tesaṃ ṭhitaṭṭhānaṃ pesetvā hatthikkhandhe nisinnova paṭhamaṃ gāthamāha
    paruḷhakacchanakhalomā      paṅkadantā rajassirā
    paggayha dakkhiṇaṃ bāhuṃ kiṃ maṃ yācanti brāhmaṇāti.
   Tattha paruḷhakacchanakhalomāti paruḷhakacchā paruḷhanakhā paruḷhalomā
dīghanakhā dīghalomāti attho. Kacche jātā lomā. Kacchā ca
nakhā ca lomā ca kacchanakhalomā. Paruḷhā kacchanakhalomā yesaṃ
te paruḷhakacchanakhalomā.
   Brāhmaṇā āhaṃsu
    ratanaṃ deva yācāma      sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhanaṃ
    dadāhi pavaraṃ nāgaṃ       īsādantaṃ uruḷhavanti.
   Tattha uruḷhavanti ubbāhanasamatthaṃ.
   Taṃ sutvā mahāsatto ahaṃ sīsamādiṃ katvā ajjhattikadānaṃ
dātukāmomhi ime maṃ bāhirakadānameva yācanti tathāpi pūressāmi
tesaṃ manorathanti cintetvā hatdikkhandhavaragato imaṃ gāthamāha
    dadāmi na vikampāmi      yaṃ maṃ yācanti brāhmaṇā
    pabhinnaṃ kuñjaraṃ dantiṃ      upaguyhaṃ gajuttamanti.
   Tena vuttaṃ. Paṭijānitvā ca pana
    hatthikkhandhato oruyha     rājā cāgādhimānaso
    brāhmaṇānaṃ adā dānaṃ     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhanoti.
   Tattha upaguyhanti rājavāhanaṃ. Cāgādhimānasoti cāgena adhikamānaso
adāti brāhmaṇānaṃ adāsi. So vāraṇassa alaṅkataṭṭhāne
olokanatthaṃ tikkhattuṃ padakkhiṇaṃ katvā analaṅkataṭṭhāne adisvā
kusmamissakasugandhodakabharitaṃ suvaṇṇabhiṅgāraṃ gahetvā ito etha
mahābrāhmaṇāti vatvā alaṅkatarajatadāmasadisaṃ hatthisoṇḍaṃ tesaṃ hatthesu
ṭhapetvā udakaṃ pātetvā alaṅkatavāraṇaṃ adāsi. Tassa catūsu
pādesu alaṅkārā cattāri satasahassāni agghanti. Ubhosu passesu
alaṅkārā dve satasahassāni agghanti. Heṭṭhā udare rattakambalaṃ
satasahassaṃ agghati. Piṭṭhiyaṃ muttājālaṃ maṇijālaṃ kāñcanajālanti
tīṇi jālāni tīṇi satasahassāni agghanti. Ubhosu kanṇesu
alaṅkārā dve satasahassāni agghanti. Paṭṭhiyaṃ attharaṇakambalaṃ
satasahassaṃ agghati. Kumbhālaṅkāro satasahassaṃ. Tayo vaṭaṃsakā
tīṇi satasahassāni. Kaṇṇacūḷālaṅkārā dve satasahassāni.
Dvinnaṃ dantānaṃ alaṅkārā dve satasahassāni. Soṇḍāya
sovatthikālaṅkāro satasahassaṃ. Naṅguṭṭhālaṅkāro satasahassaṃ. Ṭhapetvā
anagghabhaṇḍaṃ kāyāruḷha pasādhanaṃ bāvīsatisatasahassāni agghati.
Ārohaṇanisseṇi satasahassaṃ. Bhuñjanakaṭāhaṃ satasahassanti idaṃ tāva
ettakaṃ dhanaṃ catuvīsatisatasahassāni agghati. Chattapiṇḍiyaṃ pana maṇi
Cuḷāmaṇi muttāhāro maṇi aṅkuso maṇi hatthino kaṇṭhaveṭhanamuttāhāro
maṇi hatthikumbhe maṇīti imāni cha anagghāni hatthīpi anagghoyevāti
hatthinā saddhiṃ satta anagghāni tāni sabbāni brāhmaṇānaṃ
adāsi. Tathā hatthino paricārakāni pañca kusalatāni hatthimeṇḍahatthigopakehi
saddhiṃ adāsi. Saha dāneneva panassa heṭṭhā vuttanayeneva
bhūmikampādayo ahesuṃ.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ       tadāsi lomahaṃsanaṃ
    hatthināge padinnamhi      medanī samakampatha
    tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ       tadāsi lomahaṃsanaṃ
    hatthināge padinnamhi      khubhittha nagaraṃ tadā
    samākulaṃ puraṃ āsi       ghoso ca vipulo mahā
    hatthināge padinnamhi      sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhaneti.
   Tattha tadāsīti tadā āsi. Hatthināgeti hatthisaṃkhāte nāge.
Khubhittha nagaraṃ tadāti saṃkhubhi ahosi.
   Brāhmaṇā kira dakkhiṇadvāre hatthiṃ labhitvā hatthipiṭṭhe
nisīditvā mahājanaparivārā nagaramajjhena pāyiṃsu. Mahājanā te
disvā āhaṃsu ambho brāhmaṇā amhākaṃ hatthiṃ abhiruḷhā kuto
vo laddho hatthīti. Brāhmaṇā āhaṃsu vessantaramahārājena no
hatthī dinno ke tumheti mahājanaṃ hatthīvikārādīhi ghaṭentā nagaramajjhena
pājetvā uttaradvārena nikkhamiṃsu. Nāgarā devatāvaṭṭanena
Bodhisattassa kuddhā rājadvāre sannipatitvā mahantaṃ upakkosamakaṃsu.
   Tena vuttaṃ
    samākulaṃ puraṃ āsi       ghoso ca vipulo mahā
    hatthināge padinnamhi      sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
    athettha vattati saddo     tumulo bheravo mahā
    hatthināge padinnamhi      khubhittha nagaraṃ tadā
    athettha vattati saddo     tumulo bheravo mahā
    hattināge padinnamhi      sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhaneti.
   Tattha ghosoti upakkosanasaddo. Vipuloti patthaṭattā
vipulo. Mahāti uddhaṃ gatattā mahā. Sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhaneti
siviraṭṭhavāsīnaṃ raṭṭhavaḍḍhanakare.
   Athassa dānena saṃkhubbhitacittā hutvā nagaravāsino rañño
ārocesuṃ.
   Tena vuttaṃ
    uggā ca rājaputtā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā
    hatthārohā anīkaṭṭhā     rathikā pattikārakā
    kevalo cāpi nigamo      siviyo cāpi samāgatā
    disvā nāgaṃ niyamānaṃ      te rañño paṭivedayuṃ
    vidhamaṃ deva te raṭṭhaṃ      putto vessantaro tava
    kathaṃ no hatthinaṃ dajjā     nāgaṃ raṭṭhassa pūjitaṃ
    kathaṃ no kuñjaraṃ dajjā     īsādantaṃ uruḷhavaṃ
    Khettaññuṃ sabbayuddhānaṃ     sabbasetaṃ gajuttamaṃ
    paṇḍukambalasañchannaṃ       pabhinnaṃ sattumaddanaṃ
    dantiṃ savālavījaniṃ       setaṃ kelāsasādisaṃ
    sasetacchattaṃ supattheyyaṃ     sāthabbanaṃ sahatthipaṃ
    aggayānaṃ rājavāhiṃ      brāhmaṇānaṃ adā dhananti.
   Tattha uggāti uggatā paññātā pākaṭā. Nigamoti
negamakuṭumbikajano. Vidhamaṃ deva te raṭṭhanti deva tava raṭṭhaṃ vidhamaṃ.
Kathaṃ no hatthinaṃ dajjāti kena nāma kāraṇena amhākaṃ hatthinaṃ
abhimaṅgalasammataṃ kāliṅgaraṭṭhavāsīnaṃ brāhmaṇānaṃ dadeyya. Khettaññuṃ
sabbayuddhānanti sabbayuddhānaṃpi jayabhūmisīsapajānanasamatthaṃ. Dantinti
manoramadantayuttaṃ. Savālavījaninti vālavījaniyā saha yuttaṃ.
Supattheyyanti saattharaṇabhaṇḍaṃ. Sāthabbananti sahatthivejjaṃ. Sahatthipanti
hatthiparicārakānaṃ paṇcannaṃ kulasatānaṃ hatthimeṇḍahatthigopakānañca vasena
sahatthipaṃ. Evañca pana vatvā puna evamāhaṃsu
    annapānañca so dajjā     vatthasenāsanāni ca
    etaṃ kho dānapaṭirūpaṃ      etaṃ kho brāhmaṇārahaṃ
    ayaṃ te vaṃsarājāno      sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano
    kathaṃ vessantaro putto     gajaṃ bhājeti sañjaya
    sace tvaṃ na karissasi      sivīnaṃ vacanaṃ idaṃ
    maññe taṃ saha puttena     sivihatthe karissareti.
   Tattha vaṃsarājānoti paveṇiyā āgato mahārājā. Bhājetīti
Deti. Sivihatthe karissareti siviraṭṭhavāsino janā saha puttena taṃ
attano hatthe karissanti.
   Taṃ sutvā rājā ete vessantaraṃ māretuṃ icchantīti saññāya
āha
    kāmaṃ janapado māsi      raṭṭhañcāpi vinassatu
    nāhaṃ sivīnaṃ vacanā       rājaputtaṃ adūsakaṃ
    pabbājeyyaṃ sakā raṭṭhā    putto hi mama oraso
    kāmaṃ janapado māsi      raṭṭhañcāpi vinassatu
    nāhaṃ sivīnaṃ vacanā       rājaputtaṃ adūsakaṃ
    pabbājeyyaṃ sakā raṭṭhā    putto hi mama atrajo
    na cāhaṃ tasmiṃ dubbheyyaṃ     ariyasīlavato hi so
    asilokopi me assa      pāpañca pasave bahuṃ
    kathaṃ vessantaraṃ puttaṃ      satthena ghātayāmaseti.
   Tattha māsīti mā ahosi 1-. Mā hotūti attho. Ariyasīlavatoti
ariyena sīlena vatena ca ariyāya samācārasampattiyā samannāgato.
Ghātayāmaseti ghātessāma. Dubbheyyanti mama puttaṃ niddosaṃ
niraparādhanti attho.
   Taṃ sutvā siviyo avocuṃ
    mā naṃ daṇḍena satthena     na hi so bandhanāraho
    pabbājehi ca naṃ raṭṭhā     vaṅke vasatu pabbateti.
@Footnote: 1 āsītipi pāṭho
   Tattha mā naṃ daṇḍena satthenāti deva mā tumhe taṃ daṇḍena
vā satthena vā ghātayittha. Na hi so bandhanārahoti so bandhanārahopi
na hotiyeva.
   Taṃ sutvā rājā āha
    eso ce sivīnaṃ chando     chandaṃ na panudāmahase
    imaṃ so vasatu rattiṃ      kāme ca paribhuñjatu
    tato ratyā vivasane      suriyassuggamanaṃ pati
    samaggā siviyo hutvā     raṭṭhā pabbajayantu tanti.
   Tattha vasatūti so puttadārassa ovādaṃ dadamāno vasatu
ekarattimassa okāsaṃ dethāti vadati.
   Te ekarattimattaṃ vasatūti rañño vacanaṃ sampaṭicachiṃsu. Atha
ne nāgare rājā uyyojetvā puttassa sāsanaṃ pesento kattāraṃ
āmantetvā tassa santikaṃ pesesi. So sādhūti sampaṭicchitvā
vessantarassa nivesanaṃ gantvā taṃ pavuttiṃ ārocesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    uṭṭhehi katte taramāno    gantvā vessantaraṃ vada
    siviyo deva te kuddhā     negamā ca samāgatā
    uggā ca rājaputtā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā
    hatthārohā anīkaṭṭhā     rathikā pattikārakā
    kevalo cāpi nigamo      siviyo cāpi samāgatā
    asmā ratyā vivasane     suriyassasuggamanaṃ pati
    Samaggā siviyo hutvā     raṭṭhā pabbājayanti taṃ
    sakattā taramānova      sivirājena pesito
    āmuttasabbābharaṇo      suvattho candanapphosito
    sīsaṃnahāto udake so     āmuttamaṇikuṇḍalo
    upāgami puraṃ rammaṃ       vessantaranivesanaṃ
    tatthaddasa kumāraṃ so      rammamānaṃ sake pure
    parikiṇṇaṃ avaccehi       tidasānaṃva vāsavaṃ
    so tattha gantvā rammamānaṃ   kattā vessantaramabravi
    dukkhaṃ te vedayissāmi     mā me kujjha rathesabha
    vanditvā rodamāno so    kattā rājānamabravi
    bhattā mesi mahārāja     sabbakāmarasāharo
    dukkhaṃ te vedayissāmi     tattha assāsayantu maṃ
    siviyo deva te kuddhā     negamā ca samāgatā
    uggā ca rājaputtā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā
    hatthārohā anīkaṭṭhā     rathikā pattikārakā
    kevalo cāpi nigamo      siviyo cāpi samāgatā
    asmā ratyā vivasane     suriyassuggamanaṃ pati
    samaggā siviyo hutvā     raṭṭhā pabbājayanti tanti.
   Tattha kumāranti mātāpitūnaṃ atthitāya kumārotveva saṃkhyaṃ gataṃ
rājānaṃ. Rammānanti attanā dinnadānassa vaṇṇaṃ kathayamānaṃ somanassappattaṃ
hutvā nisinnaṃ. Amaccehīti sahajātehi saṭṭhīsahassehi
Amaccehi parivutaṃ samussitasetacchatte rājāsane nisinnaṃ.
Vedayissāmīti kathayissāmi. Tattha assāyantu manti tasmiṃ dukkhasāsane
ārocite kilamantaṃ maṃ deva te pādā assāsentu visattho
kathehīti maṃ vadathāti adhippāyenevamāha.
   Mahāsatto āha
    kismiṃ me siviyo kuddhā     yo na passāmi dukkaṭaṃ
    taṃ me katte viyācikkha     kasmā pabbājayantimanti.
   Tattha kisaminti katarasmiṃ kāraṇe. Viyācakkhāti vitthārato
kāthehi.
   Kattā āha
    uggā ca rājaputtā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā
    hatthārohā anīkaṭṭhā     rathikā pattikārakā
    nāgadānena khīyanti      tasmā pabbājayantanti
   tattha khīyantīti kujjhanti
   taṃ sutvā mahāsatto somanassappatto āha
    hadayaṃ cakkhumpahaṃ dajjaṃ      kiṃ me bāhirakaṃ dhanaṃ
    hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā     muttā veḍuriyā 1- maṇī
    dakkhiṇaṃ vāmahaṃ bāhuṃ      disvā yācakamāgate
    dadeyyaṃ na vikampeyyaṃ     dāne me ramatī mano
    kāmaṃ maṃ siviyo sabbe     pabbājentu hanantu vā
@Footnote: 1 veḷuriyāti yuttataraṃ.
    Neva dānā viramissaṃ      kāmaṃ chindantu sattadhāti.
   Tattha yācakamāgateti yācake āgate taṃ yācakaṃ disvā.
Neva dānā viramissanti neva dānā viramissāmi.
   Taṃ sutvā kattā neva raññā na nāgarehi dinnaṃ attano
matiyāva aparaṃpi sāsanaṃ kathento āha
    evantaṃ siviyo āhu      negamā ca samāgatā
    kontimārāya tīrena      girimārañjaraṃ pati
    yena pabbājitā yanti     tena gacchatu subbatoti.
   Tattha kontimārāyāti kontimārāya nāma nadiyā tīrena.
Girimārañjaraṃ patīti ārañjaraṃ nāma giriṃ abhimukho hutvā. Yenāti
yena maggena raṭṭhā pabbājitā rājāno gacchanti tena maggena
subbato vessantaropi gacchatūti evaṃ siviyo kathentīti āha. Idaṃ
kira so devatāviggahito hutvā katheti.
   Taṃ sutvā bodhisatto sādhu dosakārakānaṃ rājūnamahaṃ
gamanamaggena gamissāmi maṃ kho pana nāgarā na aññena dosena
pabbājenti mayā hatthissa dinnattā pabbājenti evaṃ santepi ahaṃ
ekadivasaṃ sattasatakamahādānaṃ dassāmi nāgarā me ekadivasaṃ dānaṃ dātuṃ
okāsaṃ dentu sve dānaṃ datvā tatiyadivase gamissāmīti vatvā āha
    sohaṃ tena gamissāmi      yena gacchanti dūsakā
    ratatindivaṃ me khamatha      yāva dānaṃ dadāmihanti.
   Taṃ sutvā kattā sādhu deva nāgarānaṃ rājūnañca taṃ vakkhāmīti
Vatvā pakkāmi. Mahāsatto taṃ uyyojetvā mahāsenāguttaṃ
pakkosāpetvā ahaṃ sve sattasatakamahādānaṃ dassāmi sattahatthisatāni
sattaassasatāni sattarathasatāni sattaitthīsatāni sattadhenusatāni
sattadāsasatāni sattadāsīsatāni paṭiyādehi nānappakārāni ca
annapānādīni antamaso suraṃpi adātabbayuttakaṃ sabbaṃ taṃ upaṭṭhapehīti
sattasatakamahādānaṃ vicāretvā amacce uyyojetvā ekakova maddiyā
vasanaṭṭhānaṃ gantvā sirisayanapiṭṭhe nisīditvā tāya saddhiṃ kathaṃ pavattesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    āmantayittha rājā naṃ     maddiṃ sabbaṅgasobhanaṃ
    yaṃ te kiñci mayā dinnaṃ     dhanadhaññañca vijjati
    hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā     muttā veḍuriyā bahū
    sabbantaṃ nidaheyyāsi      yañca te petikaṃ dhananti.
   Tattha nidaheyyāsīti nidhiṃ katvā ṭhapeyyāsi. Petikanti
pitito ābhaṭaṃ.
    Tamabravi rājaputtī       maddī sabbaṅgasobhanā
    kuhiṃ deva nidaheyyāsi     taṃ me akkhāhi pucchitoti.
   Tattha tamabravīti mayhaṃ sāminā vessantarena ettakaṃ kālaṃ dhanaṃ
nidaheyyāsīti na vuttapubbaṃ idāneva vadati kuhiṃ nu kho nidahetabbaṃ
pucchissāmi nanti cintetvā taṃ abravi.
   Vessantaro āha
    sīlavantesu dajjesi      dānaṃ maddi yathārahaṃ
    Na hi dānā paraṃ atthi     patiṭṭhā sabbapāṇinanti.
   Tattha dajjesīti bhadde maddi mama vijite koṭṭhādīsu ṭhānesu
dhanaṃ anidahitvā anugāmikaṃ nidhiṃ nidahamānā sīlavantesu dajjeyyāsīti.
Na hi dānā paranti dānato uttaritaraṃ patiṭṭhā nāma natthi.
   Sā sādhūti tassa vacanaṃ sampaṭicchi. Atha naṃ utriṃ ovadanto āha
    puttesu maddi dayesi      sassuyā sassuramhi ca
    yo ca taṃ bhattā maññeyya    sakkaccantaṃ upaṭṭhahi
    no ce taṃ bhattā maññeyya   mayā vippavasena te
    aññaṃ bhattāraṃ pariyesi     mā kilittha mayā vināti.
   Tattha dayesīti dayaṃ mettaṃ kareyyāsi. Yo ca taṃ bhattā
maññeyyāti bhadde yo ca mayi gate ahaṃ te bhattā bhavissāmīti
maññissati taṃpi sakkaccaṃ upaṭṭhaheyyāsi. Mayā vippavasena teti mayā
saddhiṃ tava vippavāsena sace koci ahaṃ te bhattā bhavissāmīti taṃ na
maññeyya atha sayameva aññaṃ bhattāraṃ pariyesi. Mā kilittha mayā
vināti mayā vinā bhūtā hutvā mā kilā bhava mā kilamasītiattho.
   Atha naṃ maddī kiṃ nu kho esa evarūpaṃ vacanaṃ bhaṇatīti
cintetvā kasmā deva imaṃ ayuttakaṃ kathaṃ kathesīti pucchi. Atha naṃ
mahāsatto bhadde mayā hatthissa dinnattā siviyo kuddhā maṃ raṭṭhā
pabbājenti sve ahaṃ sattasatakamahādānaṃ datvā tatiyadivase nagarā
nikkhamissāmīti vatvā āha
    Ahaṃ hi vanaṃ gacchāmi      ghoraṃ bāḷamigāyutaṃ
    saṃsayo jīvitaṃ mayhaṃ      ekakassa brahāvaneti.
   Tattha saṃsayoti anekapaccatthike ekantasukhumālassa mama vane
vasantassa kuto jīvitaṃ nicchayena marissāmīti adhippāyenevamāha
    tamabravi rājaputtī      maddī sabbaṅgasobhanā
    abhumme kathaṃ nu bhaṇasi     pāpakaṃ vata bhāsasi
    nesa dhammo mahārāja     yaṃ tvaṃ gaccheyya ekako
    ahaṃ pi tena gacchāmi     yena gacchasi khattiya
    maraṇaṃ vā tayā saddhiṃ     jīvitaṃ vā tayā vinā
    tadeva maraṇaṃ seyyo     yañce jīve tayā vinā
    aggiṃ ujjālayitvāna     ekajālasamāhitaṃ
    tattheva maraṇaṃ seyyo     yañce jīve tayā vinā
    yathā āraññikaṃ nāgaṃ     dantiṃ anveti hatthinī
    jessantaṃ giriduggesu     samesu visame ca
    evantaṃ anugacchāmi      putte ādāya pacchato
    subharā te bhavissāmi     na te hessāmi dubbharāti.
   Tattha abhummeti abhūtapubbaṃ vata me katheyyāsi. Gaccheyyāti
gacchati. Nesa dhammoti na eso sabhāvo netaṃ kāraṇaṃ. Tadevāti
yaṃ tayā saddhiṃ maraṇaṃ tadeva mama seyyo. Tatthāti tasmiṃ ekajālabhūte
dārucitake. Jessantanti vicarantaṃ.
   Evaṃ vatvā puna sā diṭṭhapubbaṃ viya himavantappadesaṃ vaṇṇentī āha
    Ime kumāre passanto    mañjuke piyabhāṇine
    āsine vanagumbasmiṃ      na rajjassa sarissasi
    ime kumāre passanto    mañjuke piyabhāṇine
    kīḷante vanagumbasmiṃ      na rajjassa sarissasi
    ime kumāre passanto    mañjuke piyabhāṇine
    assame rammaṇīyamhi      na rajjassa sarissasi
    ime kumāre passanto    mañjuke piyabhāṇine
    kīḷante assame ramme    na rajjassa sarissasi
    ime kumāre passanto    māladhārī alaṅkate
    assame ramaṇīyamhi      na rajjassa sarissasi
    ime kumāre passanto    māladhārī alaṅkate
    kīḷante assame ramme    na rajjassa sarissasi
    yadā dakkhasi naccante     kumāre māladhārine
    assame ramaṇīyamhi      na rajjassa sarissasi
    yadā dakkhasi naccante     kumāre māladhārine
    kīḷante assame ramme    na rajjassa sarissasi
    yadā dakkhasi mātaṅgaṃ     kuñjaraṃ saṭṭhihāyanaṃ
    ekaṃ araññe vicarantaṃ     na rajjassa sarissasi
    yadā dakkhasi mātaṅgaṃ     kuñjaraṃ saṭṭhihāyanaṃ
    sāyaṃ pāto vicarantaṃ     na rajjassa sarissasi
    yadā kareṇusaṃghassa      yūthassa purato vajaṃ
    Koñcaṃ kāhati mātaṅgo    kuñjaro saṭṭhihāyano
    tassa taṃ nadato sutvā     na rajjassa sarissasi
    ubhato vanavikāse      yadā dakkhasi kāmadaṃ
    vane bāḷamigākiṇṇe     na rajjassa sarissasi
    migaṃ disvāna sāyaṇhaṃ     pañcamālinimāgataṃ
    kiṃpurise ca naccante     na rajjassa sarissasi
    yadā sossasi nigghosaṃ     sandamānāya sindhuyā
    gītaṃ kiṃpurisānañca       na rajjassa sarissasi
    yadā sossasi nigghosaṃ     girigabbharacārino
    vasamānassulūkassa       na rajjassa sarissasi
    yadā sīhassa byagghassa     khaggassa gavayassa ca
    vane sossasi bāḷānaṃ     na rajjassa sarissasi
    yadā morīhi parikiṇṇaṃ     varahinaṃ matthakāsinaṃ
    moraṃ dakkhasi naccantaṃ     na rajjassa sarissasi
    yadā morīhi parikiṇṇaṃ     aṇḍajaṃ citrapekkhunaṃ
    moraṃ dakkhasi naccantaṃ     na rajjassa sarissasi
    yadā morīhi parikiṇṇaṃ     nīlagīvaṃ sikhiṇḍinaṃ
    moraṃ dakkhasi naccantaṃ     na rajjassa sarissasi
    yadā dakkhasi hemante     pupphite dharaṇīruhe
    surabhisampavāyante      na rajjassa sarissasi
    yadā hemantake māse    haritaṃ dakkhasi medaniṃ
    Indagopakasañchannaṃ      na rajssa sarissasi
    yadā dakkhasi hemante     pupphite dharaṇīruhe
    kuṭajaṃ bimbajālañca      pupphitaṃ loddapadamakaṃ
    surabhisampavāyante      na rajjassa sarissasi
    yadā hemantake māse    vanaṃ dakkhasi pupphitaṃ
    opupphāni padumāni      na rajjassa sarissasīti.
    Tattha mañjuketi madhurasare madhurakathe. Kareṇusaṃghassāti
hatthinīghaṭāya. Yūthassāti hatthiyūthassa purato gacchanto. Ubhatoti
ubhato maggassa. Vanavikāseti vanaghaṭāyo. Kāmadanti mayhaṃ
sabbakāmadadaṃ. Sindhuyāti nadiyā. Vasamānassulūkassāti
ulūkasakuṇassa vasato. Bāḷānanti bāḷamigānaṃ. Tesaṃ hi
sāyaṇhasamaye so saddo pañcāṅgikaturiyasaddo viya bhavissati tasmā tesaṃ
saddaṃ sutvā na rajjassa sarissasīti vadati. Varahinanti kalāpasañchannaṃ.
Matthakāsinanti niccaṃ pabbatamatthake nisinnaṃ. Mattakāsinantipi
pāṭho. Kāmamadamattaṃ hutvā kāsinanti attho. Bimbajālanti
rattaṅkurapattaṃ. Opupphānīti olambakapupphāni patitapupphāni.
   Evaṃ maddī himavantavāsinī viya ettakāhi gāthāhi himavantaṃ
vaṇṇesi.
         Himavantavaṇṇanā niṭṭhitā.
   Phussatīpi kho devī puttassa me kaṭukasāsanaṃ āgataṃ kinnu kho
karoti ahaṃ gantvā jānissāmīti paṭicchannayogena āgantvā
Sirisayanagabbhadvāre ṭhitā tesaṃ taṃ sallāpaṃ sutvā kalūnaṃ paridevaṃ paridevi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tesaṃ lālapitaṃ sutvā     puttassa suṇisāya ca
    kalūnaṃ paridevesi       rājaputtī yasassinī
    seyyo visaṃ me khāyitaṃ    papātā papateyyahaṃ
           rajjuyā bajjhamiyāhaṃ
    kasmā vessantaraṃ puttaṃ    pabbājenti adūsakaṃ
    ajjhāyikaṃ dānapatiṃ      yācayogaṃ amacchariṃ
    pūjitaṃ paṭirājūhi       kittimantaṃ yasassinaṃ
    kasmā vessantaraṃ puttaṃ    pabbājenti adūsakaṃ
    mātā petibharaṃ jantuṃ     kule jeṭṭhāpacāyinaṃ
    kasmā vessantaraṃ puttaṃ    pabbājenti adūsakaṃ
    rañño hitaṃ devahitaṃ      ñātīnaṃ sakhinaṃ hitaṃ
          hitaṃ sabbassa raṭṭhassa
    kasmā vessantaraṃ puttaṃ    pabbājenti adūsakanti.
   Tattha rājaputtīti phussatī maddarājadhītā. Papateyyahanti papateyyaṃ
ahaṃ. Rajjuyā bajjhamiyāhanti rajjuyā gīvaṃ bandhitvā mareyyaṃ ahaṃ.
Kasmāti evaṃ amatāyameva mayi kena kāraṇena mama puttaṃ adūsakaṃ
siviyo pabbājenti. Ajjhāyikanti tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragataṃ
nānāsippesu nipphattiṃ pattaṃ.
   Iti sā kalūnaṃ paridevitvā puttañca suṇisañca assāsetvā
Rañño santikaṃ gantvā āha
    madhūneva paḷitāni       ambāva patitā chamā
    evaṃ hessati te raṭṭhaṃ    pabbājenti adūsakaṃ
    haṃso nikkhīṇapattova      pallalasmiṃ anūdake
    apaviṭṭho amaccehi      eko rājā vihaññasi
    taṃ taṃ brūmi mahārāja     attho te mā upajjhagā
    mānaṃ sivīnaṃ vacanā      pabbājesi adūsakanti.
   Tattha paḷitānīti palātamakkhikāni madhūni viya. Patitā chamāti
bhūmiyaṃ patitāni ambapakkāni viya ca. Evaṃ mama putte pabbājite
deva tava raṭṭhaṃ sabbasādhāraṇaṃ bhavissatīti dassesi. Nikkhīṇapattoti
paggharitapatto. Apaviṭṭho amaccehīti mama puttena sahajātehi
saṭṭhīsahassehi amaccehi chaḍḍito hutvā. Vihaññasīti kilamissasi.
Sivīnaṃ vacanāti sivīnaṃ vacanena mā naṃ adūsakaṃ mama puttaṃ pabbājesīti.
   Taṃ sutvā rājā āha
    dhammassāpacitiṃ kummiṃ      sivīnaṃ vinayaṃ dhajaṃ
    pabbājemi sakaṃ puttaṃ     pāṇā piyataro hi meti.
   Tassattho bhadde ahaṃ sivīnaṃ dhajaṃ vessantarakumāraṃ vinayaṃ vinayanto
pabbājento siviraṭṭhe porāṇakarājūnaṃ paveṇīdhammassa apacitiṃ kummiṃ
karomi tasmā sacepi me pāṇā piyataropi so tathāpi naṃ pabbājemīti.
   Sā taṃ sutvā paridevamānā āha
    yassa pubbe dhajaggāni     kaṇikārāva pupphitā
    Yāyantamanuyāyanti      svājjekova gamissati
    yassa pubbe dhajaggāni     kaṇikārā vanāniva
    yāyantamanuyāyanti      svājjekova gamissati
    yassa pubbe anīkāni     kaṇikārāva pupphitā
    yāyantamanuyāyanti      svājjekova gamissati
    yassa pubbe anīkāni     kaṇikārā vanāniva
    yāyantamanuyāyanti      svājjekova gamissati
    indagopakavaṇṇābhā      gandhārā paṇḍukambalā
    yāyantamanuyāyanti      svājjekova gamissati
    yo pubbe hatthinā yāti    sivikāya rathena ca
    svājja vessantaro rājā   kathaṃ gacchati pattiko
    kathaṃ candanalittaṅgo      naccagītappabodhano
    kharājinaṃ parāsuñca      khārikājañca hāriti
    kasmā nābhiharīyanti      kāsāvā ajināni ca
    pavisantaṃ brahāraññaṃ      kasmā cīraṃ na bajjhare
    kathaṃ nu cīraṃ dhārenti     rājapabbajitā janā
    kathaṃ kusamayaṃ cīraṃ       maddī paridahessati
    kāsiyāni padhāretvā     khomakodumbarāni ca
    kusacīrāni dhārentī      kathaṃ maddī karissati
    vayhāhi pariyāyitvā     sivikāya rathena ca
    sā kathajja anuccaṅgī     kathaṃ gacchati pattikā
    Yassā mudutalā hatthā     calanāva sukhe ṭhitā
    sā kathajja anuccaṅgī     pathaṃ gacchati pattikā
    yassā mudutalā pādā     calanāva sukhe ṭhitā
    pādukāhi suvaṇṇāhi      pīḷamānāva gacchati
    sā kathajja anuccaṅgī     pathaṃ gacchati pattikā
    yassu itthīsahassassa      purato gacchati mālinī
    sā kathajja anuccaṅgī     vanaṃ gacchati ekikā
    yā sā sivāya sutvāna    mahuṃ utrasate pure
    sā kathajja anuccaṅgī     vanaṃ gacchati bhīrukā
    yā sā indasagottassa    ulūkassa pavassato
    sutvāna nadato bhītā     vāriṇīva pavedhati
    sā kathajja anuccaṅgī     vanaṃ gacchati bhīrukā
    sakuṇī hataputtāva       suññaṃ disvā kulāvakaṃ
    ciraṃ dukkhena jhāyissaṃ     suññaṃ āgammimaṃ puraṃ
    sakuṇī hataputtāva       suññaṃ disvā kulāvakaṃ
    kīsā paṇḍu bhavissāmi     piye putte apassatī
    sakuṇī hataputtāva       suññaṃ disvā kulāvakaṃ
    tena tena padhāvissaṃ     piye putte apassatī
    kururīva hatacchāpā      suññaṃ disvā kulāvakaṃ
    ciraṃ dukkhena jhāyissaṃ     suññaṃ āgammimaṃ puraṃ
    kururīva hatacchāpā      suññaṃ disvā kulāvakaṃ
    Kīsā paṇḍu bhavissāmi     piye putte apassatī
    kururīva hatacchāpā      suññaṃ disvā kulāvakaṃ
    tena tena padhāvissaṃ     piye putte apassatī
    sā nūna cākavākīva      pallalasmiṃ anūdake
    ciraṃ dukkhena jhāyissaṃ     suññaṃ āgammimaṃ puraṃ
    sā nūna cākavākīva      pallalasmiṃ anūdake
    kīsā paṇḍu bhavissāmi     piye pute apassatī
    sā nūna cākavākīva      pallalasmiṃ anūdake
    tena tena padhāvissaṃ     piye putte apassatī
    evañca me vilapantiyā    rājaputtaṃ adūsakaṃ
    pabbājesi ca naṃ raṭṭhā    maññe hessāmi jīvitanti.
   Tattha kaṇikārāvāti suvaṇṇābharaṇālaṅkārasuvaṇṇavatthapaṭimaṇḍitatāya
supupphitakaṇikārā viya. Yāyantamanuyāyantīti uyyānavanakīḷādīnaṃ
atthāya gacchantaṃ vessantaraṃ anugacchanti. Svājjeko
vāti so ajja ekova gamissati. Anīkānīti hatthānīkādīni.
Gandhārā paṇḍukambalāti gandhāraraṭṭhe uppannā satasahassagghanikā
senāya pārutā rattakambalā. Hāritīti khandhe katvā harissati.
Pavisanatanti pavisantassa vessantarassa. Kasmā cīraṃ na bajjhareti
kasmā bandhituṃ jānantā vākacīraṃ na bandhanti . rājapabbajitāti
rājāno hutvā pabbajitā. Khomakodumbarānīti khomaraṭṭhe kodumbararaṭṭhe
uppannāni sāṭakāni. Sā kathajjāti sā kathaṃ ajja.
Anuccaṅgīti aninditaagarahitaṅgī. Pīḷamānāvāti kampitvā kilantā viya
gacchati. Yassu itthīsahassāti ādīsu padesu assūti nipāto yāti
attho. Yāsātipi pāṭho. Sivāyāti siṅgāliyā. Pureti pubbe
nagare vasantī. Indasagottassāti kosiyagottassa. Vāriṇīvāti
devatāpaviṭṭhā yakkhadāsī viya. Dukkhenāti puttaviyogasokadukkhena.
Āgammimaṃ puranti imaṃ putte gate puttassa nivesanaṃ āgantvā. Piye
putteti vessantarañca maddiñca sandhāyāha. Hatacchāpāti hataputtā
hatapotakā. Pabbājesi ca naṃ raṭṭhāti yadi naṃ vessantaraṃ raṭṭhā
pabbājesi.
   Deviyā paridevasaddaṃ sutvā sabbā sañjayassa sivikaññāyo
samāgatā pakkandiṃsu. Tāsaṃ pakkanditasaddaṃ sutvā mahāsattassa
nivesane tatheva pakkandiṃsu. Iti dvīsu rājakulesu koci sakabhāvena
saṇṭhāretuṃ asakkonto vātavegena pamadditā sālā viya patitvā
paridevamāno paridevi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tassā lālapitaṃ sutvā     sabbā antepure ahu
    bāhā paggayha pakkanduṃ    sivikaññā samāgatā
    sālāva sampamathitā      mālutena pamadditā
    senti puttā ca dārā ca   vessantaranivesane
    orodhā ca kumārā ca    vesiyānā ca brāhmaṇā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    vessantaranivesane
    Hatthārohā anīkaṭṭhā     rathikā pattikārakā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    vessantaranivesane
    tato ratyā vivasane     suriyassuggamanaṃ pati
    atha vessantaro rājā    dānaṃ dātuṃ upāgami
    vatthāni vatthakāmānaṃ     soṇḍānaṃ detha vāruṇiṃ
    bhojanaṃ bhojanatthīnaṃ      sammādeva pavecchatha
    mā ca kiñci vanibbake     heṭṭhayittha idhāgate
    tappetha annapānena     gacchanti paṭipūjitā
    tesu mattā kilantāva     sampatanti vanibbakā
    nikkhamante mahārāje     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
    acchecchuṃ vata bho rukkhaṃ    nānāphaladadaṃ dumaṃ
    yathā vessantaraṃ raṭṭhā    pabbājenti adūsakaṃ
    acchecchuṃ vata bho rukkhaṃ    nānāphaladharaṃ dumaṃ
    yathā vessantaraṃ raṭṭhā    pabbājenti adūsakaṃ
    acchecchuṃ vata bho rukkhaṃ    sabbakāmadadaṃ dumaṃ
    yathā vessantaraṃ raṭṭhā    pabbājenti adūsakaṃ
    acchecchuṃ vata bho rukkhaṃ    sabbakāmarasāharaṃ
    yathā vessantaraṃ raṭṭhā    pabbājenti adūsakaṃ
    ye vuḍḍhā ye ca daharā    ye ca majjhimaporisā
          bāhā paggayha pakkanduṃ
    nikkhamante mahārāje     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
    Atiyakkhā vessavarā     itthāgārā ca rājino
          bāhā paggayha pakkanduṃ
    nikkhamante mahārāje     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
    thiyopi tattha pakkanduṃ     yātamhi nagare ahuṃ
    nikkhamante mahārāje     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
    ye brāhmaṇā ye ca samaṇā  aññe vāpi vanibbakā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    adhammo kira bho iti
    yathā vessantaro rājā    yajamāno sake pure
    sivīnaṃ vacanatthena       samhā raṭṭhā nirajjati
    sattahatthisate datvā     sabbālaṅkārabhūsite
    suvaṇṇakacche mātaṅge     hemakappanivāsase
    āruḷhe gāmaṇīyebhi     tomaraṅkusapāṇibhi
    esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati
    sattaassasate datvā     sabbālaṅkārabhūsite
    ājānīye ca jātiyā     sindhave sīghabāhane
    āruḷhe gāmaṇīyebhi     indiyācāpadhāribhi
    esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati
    sattarathasate datvā      sannaddhe ussitaddhaje
    dīpe athopi veyyagghe    sabbālaṅkārabhūsite
    ārūḷhe gāmaṇīyebhi     cāpahatthehi cammibhi
    esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati
    Sattaitthīsate datvā     ekāmekā rathe ṭhitā
    sannaddhā nikkharajjūhi     suvaṇṇena alaṅkatā
    pītālaṅkārā pītavasanā    pītābharaṇabhūsitā
    āḷārappamukhā hasulā     susaññā tanumajjhimā
    esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati
    sattadhenusate datvā     sabbā kaṃsupadhārino
    esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati
    sattadāsīsate datvā     sattadāsasatāni ca
    esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati
    hatthī asse rathe datvā    nāriyo ca alaṅkatā
    esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati
    tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ       tadāsi lomahaṃsanaṃ
    mahādāne padinnamhi     medanī samakampatha
    tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ       tadāsi lomahaṃsanaṃ
    yaṃ pañjalīkato rājā     samhā raṭṭhā nirajjatīti.
   Tattha sivikaññāti bhikkhave phussatiyā paridevitasaddaṃ sutvā
sabbāpi sañjayassa sivirañño itthiyo samāgatā hutvā pakkanduṃ
rodiṃsu. Vessantaranivesaneti tattha itthīnaṃ pakkanditaṃ saddaṃ sutvā
vessantarassāpi nivesane tatheva pakkanditvā dvīsupi rājakulesu keci
sakabhāvena saṇṭhāretuṃ asakkontā vātavegena sampamathitā sālā
viya patitvā parivattantā parideviṃsu. Tato ratyā vivasaneti bhikkhave
Tato tassā rattiyā accayena suriye uggate dānaveyyāvaṭikā dānaṃ
paṭiyāditanti rañño ārocesuṃ. Na atha vessantaro rājā pātova
nahāyitvā sabbālaṅkārapaṭimaṇḍito sādhurasabhojanaṃ bhuñjitvā
mahājanaparivuto sattasatakamahādānaṃ dātuṃ dānaggaṃ upāgami. Dethāti
tattha gantvā saṭṭhīsahasse amacce āṇāpento evamāha.
Vāruṇinti majjadānaṃ nāma nipphalanti jānāti evaṃ santepi
surāsoṇḍā dānaggaṃ patvā vessantarassa dānagge suraṃ pivituṃ na
labhimhāti vattuṃ mā labhantūti dāpesi. Vanibbaketi vanibbakajanesu
yācakesu kiñci ekaṃpi mā viheṭhayittha. Paṭipūjitāti mayā pūjitā
hutvā yathā maṃ thomayamānā gacchanti tathā karothāti vadati. Iti
so suvaṇṇālaṅkārānaṃ suvaṇṇadhajānaṃ hemajālapaṭicchannānaṃ hatthīnaṃ
sattasatāni ca tathārūpānañceva assānaṃ sattasatāni ca sīhacammādīhi
parikkhittānaṃ nānāratanavicitrānaṃ sovaṇṇadhajānaṃ rathānaṃ sattasatāni ca
sabbālaṅkārapaṭimaṇḍitānaṃ uttamarūpadharānaṃ khadtiyakaññādīnaṃ itthīnaṃ
sattasatāni ca varausabhajeṭṭhakānaṃ kuṇḍopadohinīnaṃ dhenūnaṃ sattasatāni ca
suvinītānaṃ susikkhitānaṃ dāsīnaṃ sattasatāni ca tathārūpānañca dāsānaṃ
sattasatāni ca aparimāṇapānabhojananti sattasatakamahādānaṃ adāsi.
   Tasmiṃ evaṃ dānaṃ dadamāne jetuttaranagaravāsino khattiyabrāhmaṇa-
vessasuddādayo sāmi vessantara siviraṭṭhavāsino taṃ dānaṃ dentaṃ
pabbājenti tvaṃ puna dānameva desīti parideviṃsu
   tena vuttaṃ
    Athettha vattati saddo     tumulo bheravo mahā
    dānena taṃ nīharanti      puna dānaṃ dadāti soti.
   Dānapaṭiggāhakā pana dānaṃ gahetvā idāni kira vessantaro
rājā amhe anāthe katvā araññaṃ pavisissati ito paṭṭhāya
kassa santikaṃ gamissāmāti chinnapādā viya patantā āvaṭṭantā
parivattantā mahāsaddena parideviṃsu.
  Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
   te su mattā kilantāva   sampatanti vanibbakā
   nikkhamante mahārāje    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhaneti (ādi vuttaṃ).
  Tattha te su mattāthi ettha sukāro nipātamatto te
vanibbakāti attho. Mattā kilantāvāti mattā viya ca kilantā viya
hutvā. Sampatantīti parivattitvā bhūmiyaṃ patanti. Acchecchuṃ
vatāti chindiṃsu vata. Yathāti yena kāraṇena. Atiyakkhāti
bhūtavejjāpi ikkhaṇikāpi. Vessavarāti uddatadījā orodhapālakā.
Vacanatthenāti vacanakāraṇena. Samhā raṭṭhā nirajjatīti attano raṭṭhā
nigacchati. Gāmaṇīyebhīti hatthācariyehi. Jātiyeti jātisampanne.
Gāmaṇīyebhīti assācariyehi. Indiyācāpadhāribhīti indiye ca ācāpe
ca dhārentehi. Dīpe athopi veyyaggheti dīpicammabyagghacammehi
parikkhitte. Ekamekā rathe ṭhitāti so kira ekekaṃ itthīratanaṃ rathe
ṭhapetvā aṭṭhahi vaṇṇadāsīhi parivutaṃ adāsi. Nikkharajjūhīti
suvaṇṇanikkhasuttamayehi pāmaṅgehi. Āḷārappamukhāti
Visālakkhigaṇḍā. Hasulāti hasitapubbaṅgamakathā. Susaññāti sussoṇiyo.
Tanumajjhimāti tanumajjhimaṅgā. Kaṃsupādhārinoti idha kaṃsanti rajatassa
nāmaṃ. Rajatamayena khīrapaṭicchannabhājanena saddhiṃyeva adāsīti attho.
Padinnamhīti dīyamāne. Samakampathāti dānānubhāvena kampittha.
Yaṃ pañjalīkatoti yaṃ so vessantaro rājā mahādānaṃ datvā añjaliṃ
paggayha attano dānaṃ namassamāno sabbaññutañāṇasseva me idaṃ
paccayo hotūti pañjalikato ahosi taṃpi bhiṃsanakameva ahosi. Tasmiṃ
khaṇe paṭhavī kampitthāti attho. Nirajjatīti evaṃ datvāpi nigacchatiyeva
na naṃ koci nivāretīti attho
   tadā pana devatā jambūdīpatale rājūnaṃ vessantaro rājā
khattiyakaññādikaṃ mahādānaṃ detīti ārocayiṃsu. Tasmā khattiyā
devatānubhāvena āgantvā tā khattiyakaññāyo gaṇhitvā pakkamiṃsu.
   Evaṃ khattiyabrāhmaṇavessasuddādayo tassa dānaṃ gahetvā
pakkamiṃsu. Api ca tassa dānaṃ dadantasseva sāyaṃ ahosi. So attano
nivesnameva gantvā mātāpitaro vanditvā sve gamissāmīti cintetvā
alaṅkatarathena mātāpitūnaṃ vasanaṭṭhānaṃ gato maddī devīpi ahaṃpi sāminā
saddhiṃ gantvā sassusassure anujānāpessāmīti tena saddhiṃ gatā.
Mahāsatto pitaraṃ vanditvā attano gamanabhāvaṃ kathesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    āmantayittha rājānaṃ     sañjayaṃ dhammikaṃ varaṃ
    avaruddhasi maṃ deva      vaṅkaṃ gacchāmi pabbataṃ
    Ye hi keci mahārāja     bhūtā ye ca bhavissare
    atittāyeva kāmehi     gacchanti yamasādhanaṃ
    sohaṃ sake abhisasiṃ      yajamāno sake pure
    sivīnaṃ vacanatthena       samhā raṭṭhā nirajjahaṃ
    aghantaṃ paṭisevissaṃ      vane bāḷamigākiṇṇe
           khaggadīpinisevite
    ahaṃ puññāni karomi      tumeeha paṅkamhi sīdathāti.
   Tattha dhammikaṃ varanti dhammikarājūnaṃ antare uttamaṃ. Avaruddhasīti
raṭṭhā nīharasi. Bhūtāti atītā. Bhavissareti ye ca anāgate
bhavissanti paccuppanne ca nibbattā. Sohaṃ sake abhisasinti so
ahaṃ attano nagaravāsinoyeva pīḷesiṃ kiṃ karonto. Yajamānoti
dānaṃ dadamāno. Sake pureti sakapāsāde. Pāliyaṃ pana sohaṃ
dānaṃ dadamānoti likhitaṃ. Nirajjahanti nikkhamanto ahaṃ. Aghantanti
yaṃ araññe vasantena paṭisevitabbaṃ dukkhaṃ taṃ paṭisevissāmi.
Paṅkamhīti tumhe pana kāmapaṅke sīdathāti vadati.
   Iti mahāsatto imāhi catūhi gāthāhi pitarā saddhiṃ kathetvā
mātu santikaṃ gantvā vanditvā pabbajjaṃ anujānāpento āha
    anujānāhi maṃ amma      pabbajjā mama ruccati
    sohaṃ sake abhisasiṃ      yajamāno sake pure
    sivīnaṃ vacanatthena       samhā raṭṭhā nirajjahaṃ
    aghantaṃ paṭisevissaṃ      vane bāḷamigākiṇṇe
           Khaggadīpinisevite
    ahaṃ puññāni karomi      vaṅkaṃ gacchāmi pabbatanti.
   Taṃ sutvā phussatī āha
    anujānāmi taṃ putta      pabbajjā te samijjhatu
    ayañca maddī kalyāṇī     susaññā tanumajjhimā
    acchataṃ saha puttehi      kiṃ araññe karissatīti.
   Tattha samijjhatūti jhānena samiddhā hotu. Acchatanti acchatu
idheva hotūti vadati.
   Vessantaro āha
    nāhaṃ akāmā dāsīpi     araññaṃ netumussahe
    sace maṃ icchati anvetuṃ    sace necchati acchatūti.
   Tattha akāmāti amma kiṃ nāmetaṃ kathetha ahaṃ anicchāya
dāsiṃpi netu na ussahāmi.
   Tato rājā puttassa kathaṃ sutvā suṇhaṃ yācituṃ paṭipajji.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato suṇhaṃ mahārājā     yācituṃ paṭipajjatha
    mā candanasamācāre     rajojallaṃ adhārayi
    kāsiyāni padhāretvā     kusacīramadhārayi
    dukkho vāso araññasmiṃ    mā hi tvaṃ lakkhaṇe gamīti.
   Tattha paṭipajjathāti bhikkhave puttassa kathaṃ sutvā rājā suṇhaṃ
yācituṃ paṭipajji. Mā candanasamācāreti lohitacandanena
Parikiṇṇasarīre. Mā hi tvaṃ lakkhaṇe gamīti subhalakkhaṇena samannāgate
mā hi tvaṃ araññaṃ gamīti.
    Tamabravī rājaputtī      maddī sabbaṅgasobhaṇā
    nāhantaṃ sukhamiccheyyaṃ     yaṃ me vessantaraṃ vināti.
   Tattha tamabravīti taṃ sassuraṃ abravi avoca.
    Tamabravī mahārājā      sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano
    iṅgha maddi nisāmehi     vane ye honti dussahā
    bahū kīṭā paṭaṅgā ca     makasā madhumakkhikā
    tepi taṃ tattha hiṃseyyuṃ     tante dukkhataraṃ siyā
    apare passa santāse     nadīnūpanisevite
    sappā ajagarā nāma     avisā te mahabbale
    te manussaṃ migaṃ vāpi     apicāsannamāgataṃ
    parikkhipitvā bhogehi     vasamānenti attano
    aññepi kaṇhājaṭino     acchā nāma aghammigā
    na tehi puriso diṭṭho     rukkhamāruyha muñcati
    saṃghaṭṭayantā siṅghāni     tikkhaggāni pahārino
    mahisā vicarantettha      nadiṃ sotumbaraṃ pati
    disvā migānaṃ yūthānaṃ     gavaṃ vicarantaṃ vane
    dhenuva vacchagiddhāva      kathaṃ maddi karissasi
    disvā sampatite ghore    dummaggesu palvaṅgame
    akhetataññāya te maddi    bhavitante mahabbhayaṃ
    Yā tvaṃ sivāya sutvāna    mahuṃ uttasate pure
    sā tvaṃ vaṅkaṃ anuppattā    kathaṃ maddi karissasi
    ṭhite majjhantike kāle    sannisinnesu pakkhisu
    suṇateva brahāraññaṃ      tattha kiṃ gantumicchasīti.
   Tattha tamabravīti taṃ suṇhaṃ abravi. Apare passa santāseti
aññepi santāse bhayajanake passa passāhi. Nadīnūpaniseviteti
nadīnaṃ upanisevite āsannaṭṭhānena nadīkūle vasanteti attho. Avisāti
nibbisā. Apicāsannanti āsannaṃ attano sarīraphassaṃ āgatanti
attho. Aghammigāti aghakarā migā. Dukkhāvahā migātiattho.
Nadiṃ sotumbaraṃ patīti sotumbarāya nāma nadiyā tīre. Yūthānanti
yūthāni. Ayameva pāṭho. Dhenuva vacchagiddhāvāti tava dārake
apassantī vacchagiddhā dhenu viya kathaṃ karissasi. Vakāro panettha
nipātamattova. Sampatiteti sampatante. Ghoreti bhiṃsanake virūpe.
Palvaṅgameti makkaṭe. Akhettaññāyāti araññe bhūmiyaṃ
akusalāya. Bhavitanteti bhavissati te. Yā tvaṃ sivāya sutvānāti
siṅgāliyā saddaṃ sutvā. Mahunti nagare vasantīpi punappunaṃ
uttasasi. Suṇatevāti nadati saddaṃ karoti viya.
    Tamabravī rājaputtī      maddī sabbaṅgasobhaṇā
    yāni etāni akkhāsi     vane paṭibhāyāni me
    sabbāni abhisambhossaṃ     gacchaññeva rathesabha
    kāsaṃ kusaṃ potakilaṃ      usiraṃ muñjapabbajaṃ
    Urasā panūdahessāmi    nāssa hessāmi dunnayā
    bahūhi vattacariyāhi     kumārī vindate patiṃ
    udarassuparodhena      gohanuveṭṭhanena ca
    aggissa pāricariyāya    udakummajjanena ca
    vedhabyaṃ kaṭukaṃ lokaṃ     gacchaññeva rathesabha
    apissā hoti appatto   ucchiṭṭhaṃ paribhuñjituṃ
    yo naṃ hatthe gahetvāna   akāmaṃ parikaḍḍhati
    vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke    gacchaññeva rathesabha
    kesaggahaṇamukkhepā     bhūmyāca parisumbhanā
    datvā ca no pakkamati    bahuṃ dukkhaṃ anappakaṃ
    vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke    gacchaññeva rathesabha
    sukkacchavī vedhaverā    datvā subhaggamānino
    akāmaṃ parikaḍḍhanti     ulūkaññeva vāyasā
    vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke    gacchaññeva rathesabha
    api ñāti kule phite    kaṃsappajjotane vasaṃ
    nevātivākyaṃ na labhe    bhātūhi sakhikehi ca
    vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke    gacchaññeva rathesabha
    naggā nadī anūdakā     naggaṃ raṭṭhaṃ arājikaṃ
    itthīpi vidhavā naggā    yassāpi dasa bhātaro
    vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke    gacchaññeva rathesabha
    dhajo rathassa paññāṇaṃ    dhūmo paññāṇamaggino
    Rājā raṭṭhassa paññāṇaṃ   bhattā paññāṇamitthiyā
    vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke    gacchaññeva rathesabha
    yā daliddī daliddassa    aḍḍhā aḍḍhassa kittimā
    taṃ ve devā pasaṃsanti    dukkaraṃ hi karoti sā
    sāmikaṃ anubandhissaṃ     sadā kāsāya vāsinī
    paṭhabyāpi abhijjantyā    vedhabyaṃ kaṭukitthiyā
    api sāgarapariyantaṃ     bahuvittadharaṃ mahiṃ
    nānāratanaparipūraṃ      nicche vessantaraṃ vinā
    kathannu tāsaṃ hadayaṃ     sukharā vata itthiyo
    yā sāmike dukkhitamhi    sukhamicchanti attano
    nikkhamante mahārāje    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
    tamahaṃ anubandhissaṃ      sabbakāmadado hi meti.
   Tattha tamabravīti bhikkhave maddī rañño vacanaṃ sutvā taṃ rājānaṃ
abravi. Abhisambhossanti sahissāmi abhivāsessāmi. Potakilanti
potakilatiṇaṃ. Panūdahessāmīti dvedhā katvā vessantarassa purato
gamissāmi. Udarassuparodhenāti upavāsena khudādhivāsena.
Gohanuveṭṭhanenāti visālakaṭiyo onatapassā ca sāmikaṃ labhantīti ñatvā
gohanunā kaṭiphalakaṃ koṭāpetvā veṭṭhanena passāni onāmetvā
kumārikā patiṃ labhanti. Kaṭukanti asātaṃ. Gacchaññevāti
gamissāmiyeva. Appattoti assā vidhavāya ucchiṭṭhakaṃ paribhuñjituṃ
ananucchavikoyeva. Yo nanti yo nīcajacco taṃ vidhavaṃ anicchamānaññeva
Hatthe gahetvā kaḍḍhati. Kesaggahaṇamukkhepā bhūmyā ca
parisumbhanāti assāmikaṃ itthiṃ hatthapādehi kesaggahaṇaṃ ukkhepā bhūmiyaṃ
pātenti etā avamaññā nātikkamanti. Datvā cāti
assāmikāya itthiyā evarūpaṃ bahuṃ anappakaṃ dukkhaṃ paro puriso datvā
ca. No pakkamatīti taṃ nirāsaṃko olokentova tiṭṭhati.
Sukkacchavīti nahāniyacuṇṇehi ubbhattitachavivaṇṇā. Vedhaverāti
vidhavatthikā. Datvāti kiñcideva appamattakaṃ dhanaṃ datvā. Subhaggamāninoti
mayaṃ subhaggāti maññamānā. Akāmanti taṃ vidhavaṃ assāmikaṃ akāmaṃ.
Ulūkaññeva vāyasāti kākā viya ulūkaṃ parikaḍḍhanti. Kaṃsappajjotaneti
suvaṇṇabhājanehi pajjotante. Vasanti evarūpepi ñātikule
vasamānā. Nevātivākyaṃ na labheti ayaṃ itthī nissāmikā yāvajīvaṃ
amhākaññeva bhārā jātāti ādīni vacanāni vadantehi bhātūhipi
sakhikehipi ativākyaṃ garahavacanaṃ etaṃ vacanaṃ neva na labhe labhatiyeva.
Paññāṇanti pākaṭabhāvakaraṇaṃ. Yā daliddī daliddassāti deva
kittisampannā yā itthī attano sāmikassa daliddassa dukkhappattassa
kāle sayaṃpi daliddī samānā dukkhā ca hoti. Tassa sāmikassa aḍḍhassa
sukhappattassa kāle teneva saddhiṃ aḍḍhā sukhappattā hoti. Taṃ
ve devā pasaṃsantīti devāpi taṃ evarūpaṃ itthiṃ pasaṃsanti.
Abhijjantyāti abhejjantiyā sacepi hi itthiyā sakalapaṭhavī na bhijjati
sakalāya paṭhaviyā sā ca issarā hoti tathāpi vedhabyaṃ kaṭukamevāti
attho. Sukharā vata itthiyoti suṭṭhu kharā vata itthiyoti.
    Tamabravī mahārājā     maddiṃ sabbaṅgasobhanaṃ
    ime te daharā puttā   jālī kaṇhājinā cubho
    nikkhipa lakkhaṇe gaccha    mayante posayāmaseti.
   Tattha jālī kaṇhājinā cubhoti jālī ca kaṇhājinā cāti
ubho. Nikkhipāti ime nikkhipitvā ṭhapetvā gacchāhīti.
    Tamabravī rājaputtī     maddī sabbaṅgasobha nā
    piyā me puttakā deva   jālī kaṇhājinā cubho
    tyamhaṃ tattha ramissanti    araññe jīvisokinanti.
   Tattha tyamhanti te dārakā amhākaṃ tattha araññe.
Jīvisokinanti avigatasokānaṃ hadayaṃ ramissantīti attho.
    Tamabravī mahārājā     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano
    sālīnamodanaṃ bhutvā     sucimaṃsūpasecanaṃ
    rukkhaphalāni bhuñjantā    kathaṃ kāhanti dārakā
    bhutvā satapale kaṃse    sovaṇṇe satarājike
    rukkhapattesu bhuñjantā    kathaṃ kāhanti dārakā
    kāsiyāni padhāretvā    khomakodumbarāni ca
    kusacīrāni dhārentā    kathaṃ kāhanti dārakā
    vayhāhi pariyāyitvā    sivikāya rathena ca
    pattikā paridhāvantā    kathaṃ kāhanti dārakā
    kūṭāgāre sayitvāna    nivāte phussitaggaḷe
    sayantā rukkhamūlasmiṃ     kathaṃ kāhanti dārakā
    Pallaṅkesu sayitvāna    gonake citrasanthite
    sayantā tiṇasanthare     kathaṃ kāhanti dārakā
    gandhikena vilimpetvā    aggalucandanena ca
    rajojalāni dhārentā    kathaṃ kāhanti dārakā
    cāmaramorahatthehi     vijitaṅgā sukhe ṭhitā
    phuṭṭhā ḍaṃsehi makasehi    kathaṃ kāhanti dārakāti.
   Tattha satapale kaṃseti palasatena katāya kāñcanapātiyā.
Gonake citrasanthateti mahāpīṭhiyaṃ kāḷakojavehi ceva citra santharehi ca
santhate. Cāmaramorahatthehīti cāmarehiceva morahatthehi ca vijitaṅgā.
   Evaṃ tesaṃ sallapantānaññeva ratti vibhāyi suriyo uggacchi.
Mahāsattassa catusindhavayuttaṃ alaṅkatarathaṃ ānetvā rājadvāre ṭhapayiṃsu.
Maddī devī sassusassure vanditvā sesitthiyo apaloketvā dve
putte ādāya vessantarato paṭhamataraṃ gantvā rathe aṭṭhāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tamabravī rājaputtī     maddī sabbaṅgasobhanā
    mā deva paridevesi    mā ca tvaṃ vimano ahu
    yathā mayaṃ bhavissāma     tathā hessanti dārakā
    idaṃ vatvāna pakkāmi    maddī sabbaṅgasobhanā
    sivimaggena anvesi     putte ādāya lakkhaṇāti.
   Tattha sivimaggenāti siviraññā gantabbamaggeneva. Anvesīti
taṃ agamāsi pāsādā otaritvā rathaṃ abhiruhīti attho.
    Tato vessantaro rājā   dānaṃ datvāna khattiyo
    pitu mātu ca vanditvā    katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ
    catuvāhiṃ rathaṃ yuttaṃ     sīghamāruyha sindhavaṃ
    ādāya puttadārañca    vaṅkaṃ pāyāsi pabbatanti.
   Tattha tatoti bhikkhave tassā maddiyā rathaṃ abhiruhitvā ṭhitakāle.
Datvānāti hiyyo dānaṃ datvā. Katvā ca naṃ padakkhiṇanti
padakkhiṇañca katvā. Nanti nipātamattaṃ.
    Tato vessantaro rājā   yenāsi bahuko jano
    āmanta kho taṃ gacchāma   arogā hotha ñātayoti.
   Tassattho bhikkhave tato vessantaro rājā yamhi ṭhāne
vessantaraṃ rājānaṃ passissāmāti bahuko jano ṭhito āsi tattha rathaṃ
pesetvā mahājanaṃ āpucchanto āmanta kho taṃ gacchāma arogā
hotha ñātayoti āha. Tattha tanti nipātamattaṃ. Bhikkhave
vessantaro rājā ñātake āha ñātakā tumhe āmantetvā mayaṃ
gacchāma tumhe sukhitā hotha niddukkhāti.
   Evaṃ mahāsatte mahājanaṃ āmantetvā appamattā hotha
dānādīni puññāni karothāti tesaṃ ovādaṃ datvā gacchante
bodhisattassa mātāputto dānacittako dānaṃ detūti ābharaṇehi saddhiṃ
sattaratanapūrāni sakaṭāni ubhosu passesu pesesi. Sopi attano
kāyāruḷhameva ābharaṇabhaṇḍaṃ omuñcitvā sampattayācakānaṃ aṭṭhārasa
vāre datvā avasesaṃ sabbaṃ adāsi. So nagarā nikkhamitvā
Nivattitvā nagaraṃ oloketukāmo ahosi. Athassa manaṃ paṭicca
rathappamāṇe ṭhāne paṭhavī bhijjitvā kulālacakkaṃ viya parivattitvā rathaṃ
nagarābhimukhaṃ akāsi. So mātāpitūnaṃ vasanaṭṭhānaṃ olokesi.
Tena kāruññena paṭhavīkampādayo ahesuṃ.
   Tena vuttaṃ.
    Nikkhamitvāna nagarā     nivattitvā vilokite
    tadāpi paṭhavī kampi     sineruvanavaṭaṃsakāti.
   Sayaṃ pana oloketvā maddiṃpi olopetuṃ gāthamāha
    iṅgha maddi nisāmehi    rammarūpaṃva dissati
    āvāso siviseṭṭhassa    pettikaṃ bhavanaṃ mamanti.
   Tattha nisāmehīti olokehi.
   Atha mahāsatto sahajāte saṭṭhīsahasse amacce ca sesajanañca
nivattāpetvā rathaṃ pājento maddiṃ āha bhadde sace pacchato
yācakā āgacchanti upadhāreyyāsīti. Sāpi olokentī nisīdi.
Athassa sattasatakamahādānaṃ sampāpuṇituṃ asakkontā cattāro
brāhmaṇā nagaraṃ gantvā kuhiṃ rājāti pucchitvā dānaṃ datvā gatoti
vutte kiṃ gahetvā gatoti pucchitvā rathena gatoti sutvā asse
naṃ yācissāmāti anubandhiṃsu. Atha maddī te āgacchante disvā
yācakā āgacchanti devāti ārocesi. Mahāsatto rathaṃ ṭhapesi.
Te āgantvā asse yāciṃsu. Mahāsatto caturo asse tesaṃ
adāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    taṃ brāhmaṇā anvagamuṃ    te taṃ asse ayācisuṃ
    yācito paṭiyādesi     catunnaṃ caturo hayeti.
   Assesu pana dinnesu rathadhuraṃ ākāseyeva aṭṭhāsi. Atha
brāhmaṇesu gatamattesuyeva cattāro devaputtā rohitamigavaṇṇenā
gantvā rathadhuraṃ sampaṭicchitvā agamaṃsu. Mahāsatto tesaṃ devaputtabhāvaṃ
ñatvā imaṃ gāthamāha
    iṅgha maddi nisāmehi    cittarūpaṃva dissati
    migā rohitavaṇṇena     dakkhiṇassā vahantimanti.
   Tattha dakkhiṇassā vahanti manati susikkhitā assā viya maṃ
vahanti.
   Atha naṃ evaṃ gacchantaṃ aparo brāhmaṇo āgantvā rathaṃ
yāci. Mahāsatto puttadāraṃ otāretvā rathaṃ tassa adāsi.
Rathe pana dinne devaputtā antaradhāyiṃsu. Rathassa pana dinnabhāvaṃ
pakāsento satthā āha
    athettha pañcamo āgā   yo naṃ rathamayācatha
    tassa taṃ paṭiyādesi     na cassa pahato mano
    tato vessantaro rājā   oropetvā sakaṃ janaṃ
    assāsayi assarathaṃ     brāhmaṇassa dhanesinoti.
   Tattha ethatthāti athetasmiṃ vane. Na cassa pahato manoti na
cassa mano olino. Assāsayīti paritosento niyyādesi.
   Tato paṭṭhāya pana te sabbepi pattikāva ahesuṃ.
   Atha mahāsatto maddiṃ avoca
         tvaṃ maddi kaṇhājinaṃ gaṇhāhi
         lahukā esā kaniṭṭhakā
         ahaṃ jāliṃ gaṇhissāmi
         garuko bhātiko hi soti.
   Evañca pana vatvā ubhopi dve dārake aṅkenādāya pakkamiṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    rājā kumāraṃ ādāya    rājaputtī ca dārikaṃ
    sammodamānā pakkāmuṃ    aññamaññaṃ piyaṃ vadāti.
           Dānakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ
   te paṭipathe āgacchante manusse disvā kuhiṃ vaṅkapabbatoti
pucchanti. Manussā dūreti vadanti.
   Tena vuttaṃ
    yadi keci manujā enti   anumagge paṭīpathe
    maggante paṭipucchāma    kuhiṃ vaṅkatapabbato
    te tattha amhe passitvā  kalūnaṃ paridevayuṃ
    dukakhante paṭivedenti    dūre vaṅkatapabbatoti.
   Maggassa ubhosu passesu vividhaphaladhārino rukkhe disvā dārakā
rodanti. Mahāsattassānubhāvena phaladhārino rukkhā onamitvā
hatthasamphassaṃ āgacchanti. Tato supakkaphalāphalāni uccinitvā tesaṃ
deti. Taṃ disvā maddī acchariyaṃ pavedeti.
   Tena vuttaṃ
    yadi passanti pavane     dārakā phalite dume
    tesaṃ phalānaṃ hetumhi    uparodanti dārakā
    rodante dārake disvā   ubbiggā vipulā dumā
    sayamevonamitvāna     upagacchanti dārake
    idaṃ accherakaṃ disvā    abbhūtaṃ lomahaṃsanaṃ
    sādhukāraṃ pavattesi     maddī sabbaṅgasobhaṇā
    accheraṃ vata lokasmiṃ    abbhūtaṃ lomahaṃsanaṃ
    vessantarassa tejena    sayamevonatā dumāti.
   Jetuttaranagarato suvaṇṇagiritālo nāma pabbato pañcayojanāni
tato kontimārā nāma nadī pañcayojanāni tato añjanāgiri 1-
nāma pabbato pañcayojanāni tato tuṇṇavithanālidaṇḍabrāhmaṇagāmo 2-
pañcayojanāni tato mātulanagaraṃ dasayojanāni
iti taṃ raṭṭhaṃ jetuttaranagarato tiṃsayojanaṃ hoti. Devatā taṃ maggaṃ
saṃkhipiṃsu. Te ekadivaseneva mātulanagaraṃ pāpuṇiṃsu.
   Tena vuttaṃ
    saṃkhipiṃsu pathaṃ yakkhā     anukampāya dārake
    nikkhantadivaseneva     cetaraṭṭhamupāgamunti.
   Upagacchantā ca pana jetuttaranagarato pātarāsasamaye nikkhamitvā
sāyaṇhasamaye cetaraṭṭhe mātulanagaraṃ sampattā.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
@Footnote: 1 ca-rañjaragirītipi pāṭho 2 dunniviṭṭhātipi pāṭho
    Te gantvā dīghamaddhānaṃ   cetaraṭṭhamupāgamuṃ
    iddhaṃ phitaṃ janapadaṃ      bahumaṃsasurodananti.
   Tadā mātulanagare saṭṭhīkhattiyasahassāni vasanti. Mahāsatto
antonagaraṃ apavisitvā nagaradvāre sālāyaṃ nisīdi. Athassa maddī
mahāsattassa pādesu rajaṃ puñjitvā pāde sambāhitvā vessantarassa
āgatabhāvaṃ jānāpessāmīti sālāto nikkhamitvā tassa cakkhupathe
sāladvāre aṭṭhāsi. Tena nagaraṃ pavisantiyo ca nikkhamantiyo ca
itthiyo taṃ disvā parivāresuṃ.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    cetiyo parikariṃsu      disvā lakkhaṇamāgataṃ
    sukhumālī ayaṃ ayyā     pattikā paridhāvati
    vayhāhi pariyāyitvā    sivikāya rathena ca
    sājja maddī araññasmiṃ    pattikā paridhāvatīti.
   Tattha lakkhaṇamāgatanti sabbalakkhaṇasamapannaṃ maddiṃ āgataṃ.
Paridhāvatīti evaṃ sukhumālī vata hutvā pattikāva vicarati. Pariyāyitvāti
pubbe jetuttaranagare vicaritvā. Sivikāyāti suvaṇṇasivikāya.
   Mahājano maddiñca vesantarañca dve putte cassa anāthāgamanena
āgate disvā gantvā rājūnaṃ ārocesi. Te saṭṭhīsahassā
rājāno rodantā paridevantā tassa santikaṃ āgamiṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    taṃ disvā cetapāmokkhā   rodamānā upāgamuṃ
    Kacci nu deva kusalaṃ     kacci deva anāmayaṃ
    kacci pitā arogo te   sivīnañca anāmayaṃ
    ko te balaṃ mahārāja    ko nu te rathamaṇḍalaṃ
    anassako arathako     dīghamaddhānamāgato
    kaccāmittehi pakato    anuppattosimaṃ disanti.
   Tattha disvāti dūratova passitvā. Cetapāmokkhāti cetarājāno.
Upāgamunti upasaṅkamiṃsu. Kusalanti ārogyaṃ. Anāmayanti
niddukkhabhāvaṃ. Ko te balanti kuhiṃ nu tava balanikāyo.
Rathamaṇḍalanti yenāsi alaṅkatarathena āgato so kuhinti pucchanti.
Anassakoti anassakoyeva. Arathakoti ayānako. Dīghamaddhānamāgatoti
dīghamaggaṃ āgatosi. Pakatoti abhibhūto upadduto.
   Atha nesaṃ saṭṭhīsahassānaṃ rājūnaṃ mahāsatto attano
āgatakāraṇaṃ kathento āha
    kusalañceva me sammā    atho sammā anāmayaṃ
    atho pitā arogo me   sivīnañca anāmayaṃ
    ahaṃ hi kuñjaraṃ dajjaṃ     īsādantaṃ uruḷhavaṃ
    khettaññuṃ sabbayuddhānaṃ    sabbasetaṃ gajuttamaṃ
    paṇḍukambalasañchannaṃ     pabhinnaṃ sattumaddanaṃ
    dantiṃ savālavījaniṃ      setaṃ kelāsasādisaṃ
    sasetacchantaṃ supattheyyaṃ   sāthabbanaṃ sahatthipaṃ
    aggayānaṃ rājavāhiṃ     brāhmaṇānaṃ adā dhanaṃ 1-
@Footnote: 1 adāsa-hantipi pāṭho
    Tasmiṃ me siviyo kuddhā   pitā cupahatomano
    avaruddhasi maṃ rājā     vaṅkaṃ gacchāmi pabbataṃ
    okāsaṃ sammā janātha    vane yattha vasemhaseti.
   Tattha tasmiṃ meti tasmiṃ kāraṇe mayhaṃ siviyo kuddhā.
Upahatomanoti upahatacitto kuddhova hutvā maṃ raṭṭhā pabbājesi.
Yatthāti yasmiṃ vane mayaṃ vaseyyāma tattha no vasanokāsaṃ jānāthāti
āha.
   Tato rājāno āhaṃsu
    svāgatante mahārāja    atho te adurāgataṃ
    issarosi anuppatto    yaṃ idhatthi pavedaya
    sākaṃ bhiṃsaṃ madhumaṃsaṃ      suddhasālinamodanaṃ
    paribhuñja mahārāja     pāhuno nosi āgatoti.
   Tattha paveyāti kathehi sabbaṃ paṭiyādetvā dassāma. Bhiṃsanti
bhiṃsamūlaṃ yaṃkiñci kandajātaṃ.
   Tato vessantaro āha
    paṭiggahitaṃ yaṃ dinnaṃ     sabbassa agghiyaṃ kataṃ
    avaruddhasi maṃ rājā     vaṅkaṃ gacchāmi pabbataṃ
    okāsaṃ sammā jānātha   vane yattha vasemhaseti.
   Tattha paṭiggahitanti sabbametaṃ tumhehi dinnaṃ mayā ca paṭiggahitameva
hotu. Sabbassa agghiyaṃ katanti sabbassa tumhehi mayhaṃ
agghiyaṃ nivedayaṃ kataṃ. Avaruddhasi maṃ rājāti rājā pana maṃ avaruddhasi
Raṭṭhā pabbājesi tasmā vaṅkatameva gamissāmi tasmiṃ me araññe
vasanaṭṭhānaṃ jānāthāti.
   Te rājāno āhaṃsu
    idheva tāva acchassu    cetaraṭṭhe rathesabha
    yāva cetā gamissanti    rañño santikayācituṃ
    nijjhāpetuṃ mahārājaṃ    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhanaṃ
    taṃ taṃ cetā purakkhitvā   pītitā laddhapaccayā
    parivāretvāna gacchanti   evaṃ jānāhi khattiyāti.
   Tattha rañño santikayācitunti rañño santikaṃ yācanatthāya
gamissanti. Nijjhāpetunti tumhākaṃ niddosabhāvaṃ jānāpetuṃ.
Laddhapaccayāti laddhapatiṭṭhā. Gacchantīti gamissanti.
   Mahāsatto āha
    mā vo rucittha gamanaṃ    rañño santikayācituṃ
    nijjhāpetuṃ mahārājaṃ    rājā tattha na issaro
    accuggatā hi siviyo    balaggā negamā ca ye
    te padhaṃsetumicchanti     rājānaṃ mama kāraṇāti.
   Tattha tatthāti tasmiṃ mama niddosabhāvaṃ nijjhāpane rājāpi
anissaro. Accuggatāti atikuddhā. Balaggāti balakāyā
balanāyakā. Padhaṃsetunti rajjato nīharituṃ. Rājānanti rājānaṃpi.
   Te rājāno āhaṃsu
    sace esā pavattettha   raṭṭhasmiṃ raṭṭhavaḍḍhana
    Idheva rajjaṃ kārehi    cetehi parivārito
    iddhaṃ phitañcidaṃ raṭṭhaṃ     iddho janapado mahā
    matiṃ karohi tvaṃ deva    rajjassamanusāsitunti.
   Tattha sace esā pavattetthāti sace etasmiṃ raṭṭhe esā
pavatti. Rajjassamanusāsitunti rajjaṃ anusāsituṃ. Ayameva vā pāṭho.
   Tato vessantaro āha
    na me chando mati atthi   rajjassamanusāsituṃ
    pabbājitassa raṭṭhasmā    cetaputtā suṇātha me
    atuṭṭhā siviyo assu    balaggā negamā ca ye
    pabbājitassa raṭṭhasmā    cetā rajjebhisecayuṃ
    asammodiyaṃpi vo assa    accantaṃ mama kāraṇā
    sivīhi bhaṇḍanañcāpi     viggaho me na ruccati
    athassa bhaṇḍanaṃ ghoraṃ     sampahāro anappako
    ekassa kāraṇā mayhaṃ    hiṃseyya bahuko jano
    paṭiggahitaṃ yaṃ dinnaṃ     sabbassa agghiyaṃ kataṃ
    avaruddhasi maṃ rājā     vaṅkaṃ gacchāmi pabbataṃ
    okāsaṃ sammā jānātha   vane yattha vasemhaseti.
   Tattha cetā rajkhebhisecayunti cetaraṭṭhavāsino kira vessantaraṃ
rajje abhisecayunti tumhākaṃpi te atuṭṭhā assu. Asammodiyanti
asāmaggiyaṃ. Assāti bhaveyya bhavissatītyattho. Athassāti atha
mayhaṃ ekassa kāraṇā tumhākaṃ bhaṇḍanaṃ bhavissatīti.
   Evañca pana vatvā mahāsatto anekapariyāyena yācitopi
rajjaṃ na icchi. Athassa te cetarājāno mahantaṃ sakkāraṃ kariṃsu.
So antonagaraṃ pavisituṃ na icchati. Atha naṃ sālameva alaṅkaritvā
sāṇiyā parikkhepaṃ katvā mahāsayanaṃ paññāpetvā sabbe rājāno
ārakkhaṃ katvā parivārayiṃsu. So ekarattaṃ vasitvā tehi saṃgahitārakkho
sālāyaṃ sayitvā puna divase pātova nahātvā nānaggarasabhojanaṃ
bhuñjitvā tehi rājūhi parivuto sālāto nikkhami. Te
saṭṭhīsahassā khattiyā tena saddhiṃ paṇṇarasayojanamaggaṃ gantvā
vanadvāre ṭhatvā purato paṇṇarasayojanamaggaṃ ācikkhantā āhaṃsu
    taggha te mayamakkhāma    yathāpi kusalā tathā
    rājisī yattha sammanti    āhutaggī samāhitā
    esa selo mahārāja    pabbato gandhamādano
    yattha tvaṃ saha puttehi    saha bhariyāya cacchasi
    taṃ cetā anusāsiṃsu     assunettā rudammukhā
    ito gaccha mahārāja    ujuṃ yenuttarā mukho
    atha dakkhasi bhaddante    vipulaṃ nāma pabbataṃ
    nānādumagaṇākiṇṇaṃ     sītacchāyaṃ manoramaṃ
    tamatikkama bhaddante     atha dakkhasi āpakaṃ
    nadiṃ ketumatiṃ nāma     gambhīraṃ girigabbharaṃ
    puthulomamacchākiṇṇaṃ     supatitthaṃ mahodakaṃ
    tattha nahātvā pivitvā ca  assāsetvā saputtake
    Atha dakkhasi bhaddante    nigrodhaṃ madhuvipphalaṃ
    rammake sikhare jātaṃ    sītacchāyaṃ manoramaṃ
    atha dakkhasi bhaddante    nālikaṃ nāma pabbataṃ
    nānādijagaṇākiṇṇaṃ     selaṃ kiṃpurisāyutaṃ
    tassa uttarapubbena     mucalindo nāmaso saro
    puṇḍarīkehi sañchanno    setasogandhiyehi ca
    so vanaṃ meghasaṅkāsaṃ    dhuvaṃ haritasaddalaṃ
    sīhovāmisapekkhīva     vanasaṇḍaṃ vigāhiya
    puppharukkhehi sañchannaṃ    phalarukkhehi cūbhayaṃ
    tattha bindussarā vaggū    nānāvaṇṇā bahū dijā
    kūjantamupakūjanti      utusampupphite dume
    gantvā girividuggāni    nadīnaṃ pabhavāni ca
    so addasa pokkharaṇiṃ    karañjakakudhāyutaṃ
    puthulomamacchākiṇṇaṃ     supatitthaṃ mahodakaṃ
    samañca caturassañca     sādhuṃ appaṭigandhiyaṃ
    tassā uttarapubbena    paṇṇasālaṃ amāpaya
    paṇṇasālaṃ amāpetvā    uñchācariyāya īhathāti.
   Tattha rājisīti rājāno hutvā pabbajitā. Samāhitāti
ekaggacittā hutvā. Esāti dakkhiṇahatthaṃ ukhipitvā iminā pabbatapādena
gacchathāti ācikkhantā vadanti. Acchasīti vasissasi. Āpakanti āpagaṃ
udakavāhakaṃ nadiṃ. Girigabbharanti girīnaṃ kucchito pavattaṃ.
Madhuvipphalanti madhuraphalaṃ. Rammaketi rammaṇīye. Kiṃpurisāyutanti kiṃpurisehi
āyuttaṃ parikiṇṇaṃ. Setasogandhiyehi cāti nānappakārehi setuppalehi
ceva sogandhiyehi ca samannāgato. Sīhovāmisapekkhīvāti
āmisaṃ patthento sīho viya. Bindussarāti sampiṇḍitasarā.
Vaggūti madhurasarā. Kūjantamupakūjantīti paṭhamaṃ kūjamānaṃ pakkhiṃ
pacchā puna upakūjanti. Utusampupphite dumeti utusamaye pupphite
dume nilīyitvā kūjantaṃ upakūjanti. So addasāti so tvaṃ
passissasīti attho. Karañjakakudhāyutanti karañjarukkhehi ceva
kukudharukkhehi ca samparikiṇṇaṃ. Appaṭigandhiyanti paṭikūlagandhavirahitaṃ.
Madhurodakassa sampuṇṇaṃ nānappakārehi padumuppalādīhi sañchannaṃ.
Paṇṇasālaṃ amāpayāti paṇṇasālaṃ māpeyyāsi. Amāpetvāti
māpetvā. Uñchācariyāya īhathāti atha tumhe deva
uñchācariyāya yāpentā appamattā īhatha āraddhaviriyā hutvā
vihareyyāthāti attho.
   Evaṃ cetarājāno tassa paṇṇarasayojanamaggaṃ ācikkhitvā
taṃ uyyojetvā vessantarassa antarāyabhayassa vinodanatthaṃ mā koci
deva paccāmito okāsaṃ labheyyāti cintetvā ekaṃ byattaṃ susikkhitaṃ
cetaputtaṃ pakkosākepatvā tvaṃ gacchante ca āgacchante ca
parigaṇhāhīti vatvā vanadvāre ārakkhaṇatthāya ṭhapetvā sakanagaraṃ
paccāgamiṃsu. Vessantaropi saputtadāro gandhamādanaṃ patvā taṃ
divasaṃ tattha vasitvā tato uttarābhimukho vipulapabbatapādena gantvā
Ketumatīnadītīre nisīditvā vanacarakena dinnaṃ madhuramaṃsaṃ khāditvā tassa
suvaṇṇasūciṃ datvā tattha nahātvā paṭippassaddhadaratho nadiṃ uttaritvā
sānupabbatasikhare ṭhitassa nigrodhassa mūle thokaṃ nisīditvā
nigrodhaphalāni khāditvā uṭṭhāya gacchanto nālikaṃ nāma pabbataṃ patvā
taṃ pariharanto mucalinadasaraṃ gantvā saratīrena pubbuttarakaṇṇaṃ
patvā ekapadikamaggena vanaghaṭaṃ pavisitvā taṃ atikkamma giriduggānaṃ
nadīpabhavānaṃ purato caturassapokkharaṇiṃ sampāpuṇi.
   Tasmiṃ khaṇe sakkassa bhavanaṃ uṇhākāraṃ dassesi. Sakko
āvajjento taṃ kāraṇaṃ ñatvā mahāsatto himavantaṃ paviṭṭho tassa
vasanaṭṭhānaṃ laddhuṃ vaṭṭatīti cintetvā vissukammaṃ āmantetvā gaccha
tāta tvaṃ vaṅkatapabbatakucchimhi rammaṇīye ṭhāne assamapadaṃ māpetvā
ehīti vissukammaṃ pesesi. So sādhūti sampaṭicchitvā devalokato
otaritvā tattha gantvā dve paṇṇasālāyo dvicaṅkame
rattiṭṭhānadivāṭṭhānāni ca māpetvā caṅkamakoṭiyaṃ tesu tesu ṭhānesu
nānāpupphavicitte pupphagacche ca kadalīvanāni ca dassetvā sabbe
pabbajitaparikkhāre paṭiyādetvā ye keci pabbajitukāmā te ime
gaṇhantūti akkharāni likhitvā amanusse ca bheravasadde migapakkhino
ca paṭikkamāpetvā sakaṭṭhānameva gato. Mahāsattopi ekapadikamaggaṃ
disvā pabbajitānaṃ vasanaṭṭhānaṃ bhavissatīti sallakkhetvā maddiñca
putte ca assamapadadvāre ṭhapetvā sayaṃ assamapadaṃ pavisitvā
akkharāni oloketvā sakkena diṭṭhosmīti sakkadattiyabhāvaṃ
Ñatvā paṇṇasāladvāraṃ vivaritvā pavisitvā khaggañca dhanuñca apanetvā
sāṭake omuñcitvā rattavākacīraṃ nivāsetvā ajinacammaṃ
aṅse katvā jaṭāmaṇḍalaṃ bandhitvā isivesaṃ gahetvā kattaradaṇḍaṃ
ādāya paṇṇasālāto nikkhamitvā pabbajitasiriṃ samuṭṭhahanto aho
sukhaṃ paramaṃ sukhaṃ pabbajjā me adhigatāti udānaṃ udānetvā caṅkamaṃ
āruyha aparāparaṃ caṅkamitvā paccekabuddhasadisena upasamena puttadārānaṃ
santikaṃ agamāsi. Maddī devīpi olokentī sañjānitvā
mahāsattassa pādesu nipatitvā vanditvā roditvā teneva saddhiṃ
assamapadaṃ pavisitvā attano paṇṇasālaṃ gantvā rattavākacīraṃ
nivāsetvā ajinacammaṃ aṃse katvā jaṭāmaṇḍalaṃ bandhitvā isinīvesaṃ
gaṇhi. Te pacchā puttepi tāpasakumāre kariṃsu. Cattāropi
khattiyā vaṅkatapabbatakucchiyaṃ vasiṃsu. Atha maddī mahāsattaṃ varaṃ yāci
deva tumhe phalāphalatthāya araññaṃ agantvā putte gahetvā idheva
hotha ahaṃ phalāphalaṃ āharissāmīti. Tato paṭṭhāya sā araññato
phalāphalāni āharitvā tayo jane paṭijaggati. Bodhisattopi taṃ
varaṃ yāci bhadde maddi mayaṃ ito paṭṭhāya akāle mama santikaṃ
mā āgacchāhīti. Sā sādhūti sampaṭicchi. Mahāsattassa
mettānubhāvena samantā tiyojane ṭhāne sabbe tiracchānāpi
aññamaññaṃ mettacittaṃ paṭilabhiṃsu. Maddī devī pāto vuṭṭhāya pānīyaṃ
paribhojanīyaṃ upaṭṭhapetvā mukhodakaṃ āharitvā dantakaṭṭhaṃ datvā assamapadaṃ
Sammajjitvā dve putte pitu santike ṭhapetvā
pacchikhanittīaṅkusahatthā araññaṃ pavisitvā vanamūlaphalāphalāni ādāya pacchiṃ
pūretvā sāyaṇhasamaye araññato āgantvā paṇṇasālāyaṃ phalāphalāni
ṭhapetvā nahātvā putte nahāpesi. Atha cattāropi khattiyā
paṇṇasāladvāre nisīditvā phalāphalaṃ paribhuñjanti. Tato maddī
dve putte gahetvā attano paṇṇasālaṃ gacchati. Imināva niyāmena
te cattāro khattiyā vaṅkatapabbatakucchimhi sattamāse vasiṃsūti.
          Vanappavesakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ
   tadā kāliṅgaraṭṭhe dunnaviṭṭhabrāhmaṇagāmavāsī jūjako nāma
brāhmaṇo bhikkhācariyāya kahāpaṇasataṃ labhitvā ekasmiṃ brāhmaṇakule
ṭhapetvā puna dhanaṃ pariyesanatthāya gato. Tasmiṃ cirāyante
brāhmaṇakulaṃ kahāpaṇe valañjetvā pacchā itarena āgantvā
codiyamānaṃ kahāpaṇe dātuṃ asakkontaṃ amittatāpanaṃ nāma dhītaraṃ tassa
adāsi. So taṃ ādāya kāliṅgaraṭṭhe dunnaviṭṭhabrāhmaṇagāmaṃ
gantvā vasi. Amittatāpanā sammā brāhmaṇaṃ paṭijaggi. Atha
aññe taruṇabrāhmaṇā tassā ācārasampattiṃ disvā ayaṃ
amittatāpanā mahallakabrāhmaṇaṃ sammā paṭijaggi tumhe amhesu kiṃ
pamajjathāti attano bhariyāyo tajjenti. Tā imaṃ amittatāpanaṃ
imamhā gāmā palāpessāmāti nadītitthādīsu sannipatitvā taṃ
paribhāsiṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    Ahu vāsī kaliṅgesu     jūjako nāma brāhmaṇo
    tassāpi daharā bhariyā    nāmenāmittatāpanā
    tā naṃ tattha gatāvocuṃ    nadīudakahāriyā
    thiyo naṃ paribhāsiṃsu     samāgantvā kutūhalā
    amittā nūna te mātā   amittā nūna te pitā
    ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu    evaṃ dahariyaṃ satiṃ
    ahitaṃ vata te ñātī     manatyiṃsu rahogatā
    ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu    evaṃ dahariyaṃ satiṃ
    dukkaṭaṃ vata te ñātī    mantayiṃsu rahogatā
    ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu    evaṃ hadariyaṃ satiṃ
    pāpakaṃ vata te ñātī    mantayiṃsu rahogatā
    ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu    evaṃ hadariyaṃ satiṃ
    amanāpaṃ vata te ñātī    mantayiṃsu rahogatā
    ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu    evaṃ hadariyaṃ satiṃ
    amanāpavāsaṃ vasi      jiṇṇena patinā saha
    yā tvaṃ vasasi jiṇṇassa    matante jīvitā varaṃ
    na hi nūna tuyhaṃ kalyāṇī   pitā mātā ca sobhane
          aññaṃ bhattāraṃ vindiṃsu
    ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu    evaṃ dahariyaṃ satiṃ
    duyiṭṭhante navamiyaṃ     akataṃ aggihuttakaṃ
    ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu    evaṃ dahariyaṃ satiṃ
    Samaṇe brāhmaṇe nūna    brāhmacariyaparāyane
    sā tvaṃ loke abhissasi   sīlavante bahussute
    yā tvaṃ vasasi jiṇṇassa    evaṃ dahariyaṃ satiṃ
    na dukkhaṃ ahinā daḍḍhaṃ    na dukkhaṃ sattiyā hataṃ
    tañca dukkhañca tippañca    yaṃ passe jiṇṇakaṃ patiṃ
    natthi khiḍḍā natthi rati    jiṇṇena patinā saha
    natthi allāpasallāpo    jaghitampi na sobhati
    yadā daharo daharā ca    mantayiṃsu rahogatā
    sabbe sokā vinassanti   yekeci hadayanissatā
    daharā tvaṃ rūpavatī     purisānaṃbhipatthitā
    gaccha ñātikule accha    kiṃ jiṇṇo ramayissatīti.
   Tattha ahūti ahosi. Vāsī kaliṅgesūti kāliṅgaraṭṭhe
dunnaviṭṭhabrāhṇagāmavāsī. Tā naṃ tattha gatāvocunti tā tattha gāme
itthiyo nadītitthe udakahārikā hutvā gatā naṃ avocuṃ. Thiyo naṃ
paribhāsiṃsūti tā itthiyo na aññaṃ kiñci avocuṃ atha kho naṃ
paribhāsiṃsu. Kutūhalāti kotuhalā jātā viya hutvā. Samāgantvāti
samantato parikkhipitvā. Dahariyanti dahariṃ taruṇiṃ sobhaggappattaṃ
samānaṃ. Jiṇṇassāti jarājiṇṇassa gehe. Duyiṭṭhante
navamiyanti tayā navamiyaṃ yāgaṃ duyiṭṭhaṃ bhavissati so te yāgapiṇḍo paṭhamaṃ
mahallakakākena gahito bhavissati duyiṭṭhā te navamiyātipi pāṭho.
Navamiyā tayā duyiṭṭhā bhavissatīti attho. Akataṃ aggihuttakanti
Aggijūhanaṃpi tayā akataṃ bhavissati. Abhissasīti samaṇabrāhmaṇe
samitapāpe vā bāhitapāpe vā akkosi. Tassa te pāpassa
idaṃ phalanti adhippāyenevamāhaṃsu. Jagghitaṃpi na sobhatīti khaṇḍadante
vivaritvā hasantassa mahallakassa hasitaṃpi na sobhati. Sabbe sokā
vinassantīti sabbe etesaṃ sokā vinassanti. Kiṃ jiṇaṇoti ayaṃ
jiṇaṇo taṃ pañcahi kāmaguṇehi kathaṃ ramayissatīti.
   Sā tāsaṃ santikā paribhāsaṃ labhitvā udakaghaṭaṃ ādāya rodamānā
gharaṃ gantvā kiṃ bhoti rodasīti brāhmaṇena puṭṭhā tassa ārocentī
imaṃ gāthamāha
    na te brāhmaṇa gacchāmi   nadiṃ udakahāriyā
    thiyo maṃ paribhāsiṃsu     tayā jiṇṇena brāhmaṇāti.
   Tassattho brāhmaṇa tayā jiṇṇena maṃ itthiyo paribhāsanti
tasmā ito paṭṭhāya tava udakahārikā hutvā nadiṃ na gamissāmīti.
   Jūjako āha
    mā me tvaṃ akarā kammaṃ   mā me udakamāhari
    ahaṃ udakamāhissaṃ      mā bhotī kuppitā ahūti.
   Tattha udakamāhissanti ahaṃ udakaṃ āharissāmīti.
   Brāhmaṇī āha
    nāhaṃ tamhi kule jātā   yaṃ tvaṃ udakamāhare
    evaṃ brāhmaṇa jānāhi   na te vacchāmihaṃ ghare
    sace me dāsaṃ dāsiṃ vā   nānayissasi brāhmaṇa
    Evaṃ brāhmaṇa jānāhi   na te vacchāmi santiketi.
   Tattha nāhaṃ tamhīti yamhi kule sāmike kammaṃ kārenti nāhaṃ
tattha jātā. Yaṃ tvanti tasmā yaṃ udakaṃ tvaṃ āharissasi na mayhaṃ
tena atthoti.
   Jūjako āha
    natthi me sippaṭṭhānaṃ vā   dhanadhaññaṃ vā brāhmaṇi
    kutohaṃ dāsaṃ dāsiṃ vā    ānayissāmi bhotiyā
    ahaṃ bhotiṃ upaṭṭhissaṃ     mā bhotī kuppitā ahūti.
   Sā devatāya viggahitā hutvā brāhmaṇaṃ āha
    ehi te ahamakkhissaṃ    yathā me vacanaṃ sutaṃ
    esa vessantaro rājā   vaṅke vasati pabbate
    taṃ tvaṃ gantvāna yācassu   dāsaṃ dāsiñca brāhmaṇa
    so te dassati yācito   dāsaṃ dāsiñca khattiyoti.
   Tattha ehi te ahamakkhissanti ahaṃ te ācikkhissāmi. Idaṃ
sā devatāviggahitā hutvā āha.
   Jūjako āha
    jiṇṇohamasmi dubbalo    dīgho caddhā suduggamo
    mā bhoti paridevasi     mā bhotī vimanā ahu
    ahaṃ bhotiṃ upaṭṭhissaṃ     mā bhotī kuppitā ahūti.
   Tattha jiṇṇohamasmīti bhadde ahaṃ jiṇṇo asmi kathaṃ
gamissāmīti.
   Brāhmaṇī āha
    yathā agantvā saṃgāmaṃ    ayuddhevassa parājito
    evameva tuvaṃ brahme    agantvāva parājito
    sace me dāsaṃ dāsiṃ vā   nānayissasi brāhmaṇa
    evaṃ brāhmaṇa jānāhi   na te vacchāmihaṃ ghare
    amanāpante karissāmi    tante dukkhaṃ bhavissati
    nakkhatte utupubbesu    yadā maṃ dakkhasilaṅkataṃ
    aññehi saddhiṃ rammamānaṃ   tante dukkhaṃ bhavissati
    adassanena mayhante    jiṇṇassa paridevato
    bhiyyo vaṅkā palitā ca   bahū hessanti brāhmaṇāti.
   Tattha amanāpanteti vessantarassa santikaṃ gantvā dāsaṃ vā
dāsiṃ vā anāharantassa tava aruccanakaṃ kammaṃ karissāmi. Nakkhatte
utupubbesūti nakkhattayogavasena vā channaṃ utūnaṃ tassa utussa
pubbavasena vā pavattesu chaṇesu.
   Taṃ sutvā brāhmaṇo bhīto ahosi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato so brāhmaṇo bhīto  brāhmaṇiyā vasānugo
    addito kāmarāgena    brāhmaṇiṃ etadabravi
    pātheyyaṃ me karohi tvaṃ   saṃkulo saṅguḷāni ca
    madhupiṇḍikā sukatāyo    sattubhattañca brāhmaṇi
    ānayissaṃ methunake     ubho dāsakumārake
    Te taṃ paricarissanti     rattindivamatanditāti.
   Tattha additoti upadduto pīḷito. Saṃkuloti tilapūve.
Saṅguḷāni cāti saṅguḷapūve ca. Sattubhattanti baddhasattu
abaddhasattuñceva pūṭabhattañca. Methunaketi jātigottakulappadesehi sadise.
Dāsakumāraketi tava dāsatthāya kumārake.
   Sā khippaṃ pātheyyaṃ paṭiyādetvā brāhmaṇassa ārocesi.
So gehe dubbalaṭṭhānaṃ thiraṃ katvā dvāraṃ paṭisaṃkharitvā araññā
dārūni āharitvā ghaṭena udakaṃ āharitvā gehe sabbabhājanāni pūretvā
tattheva tāpasavesaṃ samādayitvā bhadde ito paṭṭhāya vikāle mā
nikkhami yāva mamāgamanā appamattā hohīti taṃ ovaditvā upāhanaṃ
āruyha pātheyyapasibbakaṃ aṃse laggetvā amittatāpanaṃ padakkhiṇaṃ
katvā assupuṇaṇehi nettehi roditvā pakkāmi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    idaṃ katvā brahmabandhu    paṭimuñci upāhanaṃ
    tato so mantayitvāna    bhariyaṃ katvā padakkhiṇaṃ
    pakkāmi so ruṇṇamukho    brāhmaṇo sahitabbato
    sivīnaṃ nagaraṃ phitaṃ      dāsapariyesanañcaranti.
   Tattha ruṇṇamukhoti rudamukho. Sahitabbatoti samādinnavato.
Gahitatāpasavesoti attho. Caranti dāsadāsīpariyesanaṃ caranto sivīnaṃ
nagaraṃ ārabbha pakkāmi.
   So taṃ nagaraṃ gantvā sannipatitaṃ janaṃ disvā vessantaro
Rājā kuhinti pucchi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    so tattha gantvā avaca   ye tatthāsuṃ samāgatā
    kuhiṃ vessantaro rājā   kattha passemu khattiyaṃ
    so jano taṃ avacāsi    ye tatthāsuṃ samāgagā
    tumhehi brahme pakato   atidānena khattiyo
    pabbājito sakā raṭṭhā   vaṅke vasati pabbate
    tumhehi brahme pakato   atidānena khattiyo
    ādāya puttadārañca    vaṅke vasati pabbateti.
   Tattha pakatoti upadduto piḷito attano nagare vasituṃ alabhitvā
idāni vaṅkatapabbate vasatīti.
   Evaṃ tumhe amhākaṃ rājānaṃ nāsetvā punapi āgatā idha
tiṭṭhathāti te leḍḍudaṇḍādihatthā brāhmaṇaṃ anubandhiṃsu. So
devatāviggahito hutvā vaṅkatapabbatamaggameva gaṇhi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    so codito brāhmaṇiyā   brāhmaṇo kāmagiddhimā
    aghantaṃ paṭisevittha     vane bāḷamigākiṇṇe
           khaggadīpinisevite.
    Ādāya veluvaṃ daṇḍaṃ    aggihuttaṃ kamaṇḍaluṃ
    so pāvisi brahāraññaṃ    yattha assosi kāmadaṃ
    taṃ paviṭṭhaṃ brahāraññaṃ    kokā naṃ parivārayuṃ
    Vikandi so vippanaṭṭho    dūre panthā apakkami
    tato so brāhmaṇo gantvā bhogaluddho asaññato
    vaṅkassoharaṇenattho    sunakhehi parivārito
    rukkhasmiñca nisinno va    imā gāthā abhāsathāti.
   Tattha aghantanti taṃ mahājanena anubandhanadukkhañceva
vanapariyogāhaṇadukkhañca. Aggihuttanti aggijūhanakkaṭacchuṃ. Kokā naṃ
parivārayunti so hi araññaṃ pavisitvā vaṅkatapabbatagāmimaggaṃ ajānanto
maggamuḷho hutvā vicari. Atha naṃ ārakkhaṇatthāya nisinnassa
cetaputtassa sunakhā parivārayiṃsūti attho. Vikandi soti so ekaṃ
rukkhaṃ āruyha mahantena ravena kandi. Vippanaṭṭhoti vippanaṭṭhamaggo.
Dūre panthāti vaṅkatapabbatagāmipathato dūre apakkami
bhogaludadhoti bhogalābhe luddho. Asaññatoti dussīlo.
Vaṅkassoharaṇenatthoti vaṅkatapabbatassa gamanamagge vippanaṭṭho.
   So sunakhehi parivārito rukkhe nisinnova imā gā abhāsatha
    ko rājaputtaṃ nisabhaṃ     jayantamaparājitaṃ
    bhaye khemassa dātāraṃ    ko me vessantaraṃ vidū
    yo yācataṃ patiṭṭhāsi    bhūtānaṃ dharaṇīriva
    dharaṇūpamaṃ mahārājaṃ     ko me vessantaraṃ vidū
    yo yācataṃ gati āsi    vasantīnaṃ va sāgaro
    udadhūpamaṃ mahārājaṃ     ko me vessantaraṃ vidū
    kalyāṇatitthaṃ supivaṃ     sītūdakaṃ manoramaṃ
    Puṇḍarīkehi sañchannaṃ     yuttaṃ kiñjakkhareṇunā
    rahadūpamaṃ mahārājaṃ     ko me vessantaraṃ vidū
    assatthaṃva pathe jātaṃ    sītacchāyaṃ manoramaṃ
    santānaṃ visametānaṃ     kilantānaṃ paṭiggahaṃ
    tathūpamaṃ mahārājaṃ      ko me vessantaraṃ vidū
    nigrodhaṃva pathe jātaṃ    sītacchāyaṃ manoramaṃ
    santānaṃ visametānaṃ     kilantānaṃ paṭiggahaṃ
    tathūpamaṃ mahārājaṃ      ko me vessantaraṃ vidū
    ambaṃ viya pathe jātaṃ    sītacchāyaṃ manoramaṃ
    santānaṃ visametānaṃ     kilantānaṃ paṭiggahaṃ
    tathūpamaṃ mahārājaṃ      ko me vessantaraṃ vidū
    sālaṃ viya pathe jātaṃ    sītacchāyaṃ manoramaṃ
    santānaṃ visametānaṃ     kilantānaṃ paṭiggahaṃ
    tathūpamaṃ mahārājaṃ      ko me vessantaraṃ vidū
    dumaṃ viya pathe jātaṃ     sītacchāyaṃ manoramaṃ
    santānaṃ visametānaṃ     kilantānaṃ paṭiggahaṃ
    tathūpamaṃ mahārājaṃ      ko me vessantaraṃ vidū
    evañca me vilapato    paviṭṭhassa brahāvane
    ahaṃ jānanti yo vajjā   nandiṃ so janaye mamaṃ
    evañca me vilapato    paviṭṭhassa brahāvane
    ahaṃ jānanti yo vajjā   vessantaranivāsanaṃ
    Tāya so ekavācāya    pasave puññaṃ anappakanti.
   Tattha jayantanti maccheravijitaṃ. Ko me vessantaraṃ vidūti
ko mayhaṃ vessantaraṃ ācikkheyyāti vadati. Patiṭṭhāsīti patiṭṭhā
āsi. Santānanti pariyantānaṃ. Kilantānanti maggakilantānaṃ.
Paṭiggahanti paṭiggāhakaṃ patiṭṭhābhūtaṃ. Ahaṃ jānanti yo vajjāti
ahaṃ vessantarassa vasanaṭṭhānaṃ jānāmīti yo evaṃ vadeyyāti attho.
   Tassa taṃ paridevanasaddaṃ ārakkhaṇatthāya ṭhapito cetaputto
migaludadako hutvā araññe vicaranto sutvā ayaṃ brāhmaṇo
vessantarassatthāya paridevati na kho panesa dhammatāya āgato
maddiṃ vā dārake vā yācissati idheva naṃ māressāmīti tassaṃ santikaṃ
gantvā brāhmaṇa na te jīvitaṃ dassāmīti dhanuṃ āropetvā
ākaḍḍhitvā tajjesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tassa ceto paṭissosi    araññe luddako caro
    tumhehi brahma pakato    atidāne khattiyo
    pabbājito sakā raṭṭhā   vaṅke vasati pabbate
    tumhahi brahme pakato    atidānena khattiyo
    ādāya puttadārañca    vaṅke vasati pabbate
    akiccakārī dummedho    raṭṭhā vivanamāgato
    rājaputtaṃ gavesanto    bako macchamivodake
    tassa tyāhaṃ na dassāmi   jīvitaṃ idha brāhmaṇa
    Ayaṃ hi te mayā nunno   saro pāssati lohitaṃ
    siro te vajjhayitvāna    hadayaṃ chetvā sabandhanaṃ
    panthasakuṇaṃ yajissāmi     tuyhaṃ maṃsena brāhmaṇa
    tuyhaṃ maṃsena medena    matthaluṅgena brāhmaṇa
    āhutiṃ paggahessāmi    chetvāna hadayaṃ tava
    taṃ me suyiṭṭhaṃ suhutaṃ     tuyhaṃ maṅsena brāhmaṇa
    na ca tvaṃ rājaputtassa    bhariyaṃ putte ca nessasīti.
   Tattha akiccakārīti tvaṃ akiccakārako. Dummedhoti
nippañño. Raṭṭhā vivanamāgatoti raṭṭhato mahāaraññaṃ āgato.
Saro pāssatīti ayaṃ saro tava lohitaṃ pivissati. Vajjhayitvānāti
taṃ māretvā rukkhā patitassa te sīsaṃ tālaphalaṃ viya luñcitvā
sabandhanaṃ hadayamaṃsaṃ chinditvā panthadevatāya panthasakuṇaṃ nāma
yajissāmi. Na ca tavanti evaṃ sante tvaṃ rājaputtassa bhariyaṃ vā
putte vā na nessasīti.
   So tassa vacanaṃ sutvā maraṇabhayatajjito musāvādaṃ kathento āha
    avajjho brāhmaṇo dūto   cetaputta suṇohi me
    tasmā dūtaṃ na hananti    esa dhammo sanantano
    nijjhattā siviyo sabbe   pitā naṃ daṭṭhumicchati
    mātā ca dubbalā tassa   acirā cakkhūni jīyare
    tesāhaṃ pahito dūto    cetaputta suṇohi me
    rājaputtaṃ nayissāmi     yadi jānāsi saṃsa meti.
   Tattha nijjhattāti saññattā. Acirā cakkhūni khīyareti niccaṃ
rodanena nacirasseva cakkhūni jīyissanti.
   Tadā cetaputto idāni vessantaraṃ kira ānetuṃ āgacchatīti
somanassappatto hutvā sunakhe bandhitvā ekamante ṭhapetvā
brāhmaṇaṃ otāretvā sākhāsanthare nisīdāpetvā bhojanaṃ datvā
paṭisanthāraṃ karonto imaṃ gāthamāha
    piyassa me piyo dūto    puṇṇapattaṃ dadāmi te
    idañca madhuno tumbaṃ     migasatthiñca brāhmaṇa
    tañca te desamakkhissaṃ    yattha sammati kāmadoti.
   Tattha piyassa meti mama piyassa vessantarassa tvaṃ piyo dūto
tava ajjhāsayapūraṇatthaṃ puṇṇapattaṃ demīti.
          Jūjakapabbaṃ niṭṭhitaṃ
   evaṃ cetaputto brāhmaṇaṃ bhojetvā pātheyyassatthāya tassa
madhuno tumbañceva pakkamigasatthiñca datvā magge ṭhapetvā dakkhiṇahatthaṃ
ukkhipitvā mahāsattassa vasanokāsaṃ ācikkhanto āha
    esaselo mahābrahme   pabbato gandhamādano
    yattha vessantaro rājā   sahaputtehi sammati
    dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ   āsadañca masañjaṭaṃ
    cammavāsī chamā seti    jātavedaṃ namassati
    ete nīlā padissanti    nānāphaladharā dumā
    uggatā abbhakūṭāva     nīlā añjanapabbatā
    Dhavassakaṇṇā khadirā     sālā phandanamāluvā
    sampavedhenti vātena    sakiṃ pītāva māṇavā
    upari dumapariyāyesu     saṅgītiyova suyyare
    najjuhā kokilā saṃghā    sampatanti dumā dumaṃ
    avhayanteva gacchantaṃ    sākhāpattasamīritā
    ramayanteva āgantuṃ     modayanti nivāsanaṃ
    yattha vessantaro rājā   saha puttehi sammati
    dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ   āsadañca masañjaṭaṃ
    cammavāsī chamā seti    jātavedaṃ namassatīti.
   Tattha gandhamādanoti esa gandhamādanapabbato etassa pādena
uttarābhimukho gacchanto yattha sakkadattiye assame vessantaro
rājā saha puttadārehi vasati taṃ passissasīti attho. Brāhmaṇavaṇṇanti
seṭṭhapabbajitavesaṃ. Āsadañca masañjaṭanti ākaḍḍhitvā
phalāphalaṃ gahaṇatthaṃ aṅkusañca aggijuhanañca masañca jaṭañca dhārento.
Cammavāsīti ajinacammadharo. Chamā setīti paṭhaviyaṃ paṇṇasanthare
sayati. Dhavassakaṇṇā khadirāti dhavā ca assakaṇṇā ca
khadirā ca. Sakiṃ pītāva māṇavāti ekavārameva pītā
majjapānasoṇḍā viyaṃ. Upari dumapariyāyesūti rukkhasākhāsu. Saṅgītiyova
suyyreti nānāsakuṇānaṃ vasantānaṃ saddā dibbasaṅgīti viya suyyanti.
Najjuhāti najjuhasakuṇā. Sampatantīti vikūjantā vicaranti.
Sākhā pattasamīritāti sākhānaṃ pattehi saṃghaṭṭitā hutvā vikūjantā
Sakuṇā vātena samīritapattā sākhā yeva vā. Āgantunti
apagantukajanaṃ. Yatthāti yasmiṃ assamapade vessantaro vasati tvaṃ
tattha gantvā imaṃ assamapadasampattiṃ passissasīti.
   Tato uttariṃpi assamapadaṃ vaṇṇento āha
    ambā kapitthā panasā    sālā jambū vibhedakā
    harītakī āmalakā      assatthā badarāni ca
    cārutimbarukkhā cettha    nigrodhā ca kapitthanā
    madhumadhukā thevanti     nīce pakkā cudumbarā
    pārevatā bhaveyyā ca   muddikā ca madhutthikā
    madhuṃ anelakaṃ tattha     sakamādāya bhuñjare
    aññettha pupphitā ambā   aññe tiṭṭhanti dovilā
    aññe āmā ca pakkā ca  bheṅgavaṇṇā tadūbhayaṃ
    athettha heṭṭhā puriso   ambapakkāni gaṇhati
    āmāni ceva pakkāni    vaṇṇagandharasuttamā
    ateva me acchariyaṃ     hiṅkāro paṭibhāti maṃ
    devānamiva āvāso    sobhati nandanūpamo
    vibhedikā nāḷikerā    khajjurīnaṃ brahāvane
    mālāva ganthitā ṭhanti    dhajaggāneva dissare
    nānāvaṇṇehi pupphehi    nabhaṃ tārā citāmiva
    kuṭajī kuṭṭhatagarā      pāṭaliyo ca pupphitā
    punnāgā giripunnāgā    koviḷārā ca pupphitā
    Uddhālakā somarukkhā    agarubhalliyā bahū
    puttajīvā ca kukkuṭā    asanā cettha pupphitā
    kuṭajā salaḷā nīpā     kosambalabujā dhavā
    sālā ca pupphitā tattha   palālakhalasannibhā
    tassāvidūre pokkharaṇī    bhūmibhāge sanorame
    padumuppalasañchannā     devānamiva nandane
    athettha puppharasamattā    kokilā mañjubhāṇikā
    abhippanādenti taṃ vanaṃ    utusampupphite dume
    bhassanti makarandehi     pokkhare pokkharemadhū
    athettha vātā vāyanti   dakkhiṇā atha pacchimā
    padumakiñjakkhareṇūhi     okiṇṇo hoti assamo
    thūlā siṃghāṭakā cettha    sasādiyā pasādiyā
    macchakacchapabyāvidhā     bahū cettha mūpayānakā
    madhuṃ bhiṃsehi savati      khīraṃ sappi muḷālibhi
    surabhi taṃ vanaṃ vāyati     nānāgandhasamīritaṃ
    sammoditeva gandhehi    pupphasākhāhi taṃ vanaṃ
    bhamarā pupphagandhena     samantāmabhināditā
    athettha sakuṇā santi    nānāvaṇṇā bahū dijā
    modanti saha bhariyāhi    aññamaññaṃ pakūjino
    nandikā jīvaputtā ca    jīvaputtā piyā cano
    piyā puttā piyā nandā   dijā pokkharaṇīgharā
    Mālāva ganthitā ṭhanti    dhajaggāneva dissare
    nānāvaṇṇehi pupphehi    kusaleheva gandhikā
    yattha vessantaro rājā   saha puttehi sammati
    dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ   āsadañca masañjaṭaṃ
    cammavāsī chamā seti    jātavedaṃ namassatīti.
   Tattha cārutimbarukkhāti suvaṇṇatimbarukkhā. Madhumadhukāti madhurasā
madhukā. Thevantīti virocanti. Madhutthikāti madhu viya
paggharantiyo madhuratāya vā madhusadisā. Pārevatāti cārudantā
rukkhā. Bhaveyyāti dīghaphalā kadaliyo. Sakamādāyāti taṃ sayameva
gahetvā bhuñjanti. Dovilāti patitapupphadalapattā sañjāyamānaphalā.
Bheṅgavaṇṇā tadūyanti te ubhopi ambā āmā ca pakkā ca
maṇḍūkapiṭaṭhivaṇṇāyeva. Athettha heṭṭhā purisoti athettha assame
tesaṃ ambānaṃ heṭṭhā ṭhitako va puriso ambaphalāni gaṇhati
ārohanakiccaṃ natthi. Vaṇṇagandharasuttamāti etehi vaṇṇādīhi uttamāni.
Ateva me acchariyanti ativiya me acchariyaṃ. Hiṅkāroti hiṃhinti
karaṇaṃ. Vibhedikāti tālā. Mālāva ganthitāti supupphitarukkhānaṃ
upari ganthitā mālā viya pupphāni tiṭṭhanti. Dhajaggāneva dissareti
tāni rukkhāni alaṅkatadhajaggāni viya dissanti. Kuṭajī kuṭṭhatagarāti
kuṭajīnāmekā rukkhajāti kuṭṭhagacchā ca tagaragacchā ca. Giripunnā
gāti mahāpunnāgā. Koviḷārāti koviḷārarukkhā. Uddhālakāti
pītapupphavaṇṇā rājarukkhā nāma. Bhalliyāti bhallirukkhā nāma.
Labujāti labujā rukkhā nāma. Puttajīvāti mahānigrodharukkhā.
Palālakhalasannibhāti tesaṃ heṭṭhā paggharitapupphapuñjā palālakhalasadisāti
vadati. Pokkharaṇīti caturassapokkharaṇī. Nandaneti nandanavane
nandanapokkharaṇī viya. Puppharasamattāti puppharasena mattā
luḷitā. Makarandehīti kiñjakkharehi. Pokkhare pokkhareti
paduminipaṇṇe tesaṃ hi kiñjakkharato reṇu bhassitvā pokkharamadhu nāma
hoti. Dakkhiṇā atha pacchimāti ettāvatā sabbā disā vidisā
vātā dassitā honti. Thūlā siṃghāṭakāti mahantā siṃghāṭakā.
Sasādiyāti ṭhitā sayañjātasālī khuddakasālī sukkasālītipi vuccanti.
Pasādiyāti teyeva bhūmiyaṃ patitā. Byāvidhāti pasanne udake
saṇḍasaṇḍacārino byāvidhā paṭipāṭiyā gacchantā dissanti.
Mūpayānakāti kakkaṭakā. Madhuṃ bhiṃsehīti bhiṃsakoṭiyā bhinnāya paggharaṇaraso
madhusadiso hoti. Khīraṃ sappi mūḷālibhīti mūḷālehi paggharaṇaraso
khīramissakanavanītasappi viya hoti. Sammoditevāti sampattajanaṃ modayati
viya. Samantāmabhināditāti samantā abhinādentā vicaranti.
Nandikāti ādīni tesaṃ nāmāni. Tesu hi paṭhamā sāmi vessantara
imasmiṃ vane vasanto nandāti vadanti. Dutiyā tvañca sukhena jīva
puttā ca teti vadanti. Tatiyā tvañca jīva piyā puttā ca
teti vadanti. Catutthā tvañca nanda piyā puttā ca teti
vadanti. Tena tesaṃ etāneva nāmāni ahesuṃ. Pokkharaṇīgharāti
pokkharaṇiyaṃ nivāsino.
   Evaṃ cetaputtena vessantarassa vasanaṭṭhāne akkhāte jūjakopi
tusitvā paṭisanthāraṃ karonto imaṃ gāthamāha
    idañca me sattubhattaṃ    madhunā paṭisaṃyutaṃ
    madhupiṇḍikā ca sukatāyo   sattubhattaṃ dadāmi teti.
   Tattha sattubhattanti pakkamadhusannibhaṃ sattusaṃkhātaṃ bhattaṃ. Idaṃ
vuttaṃ hoti idaṃ mama atthi taṃ te dammi gaṇhāhi nanti.
   Taṃ sutvā cetaputto āha
    tuyheva sambalaṃ hotu    nāhaṃ icchāmi sambalaṃ
    itopi brahme gaṇhāhi   gaccha brahme yathāsukhaṃ
    ayaṃ ekapadī eti     ujuṃ gacchati assamaṃ
    isipi uccuto tattha     paṅkadanto rajassiro
    dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ   āsadañca masañjaṭaṃ
    cammavāsī chamā seti    jātavedaṃ namassati
    taṃ tvaṃ gantvāna pucchassu   so te maggaṃ pavakkhatīti.
   Tattha sambalanti pātheyyaṃ. Etīti yo ekapadikamaggo
amhākaṃ abhimukho eti esa assamapadaṃ ujuṃ gacchati. Accutoti
evaṃ nāmako eko isi tattha vasati.
    Idaṃ sutvā brahmabandhu    cetaṃ katvā padakkhiṇaṃ
    udaggacitto pakkāmi    yenāsi accuto isīti.
   Tattha yenāsīti yasmiṃ ṭhāne accuto isi ahosi tattha
gatoti.
          Culavanavaṇṇanā niṭṭhitā
    Gacchanto so bhāradvājo  addasa accutaṃ isiṃ
    disvāna taṃ bhāradvājo   sammodi isinā saha
    kacci nu bhoto kusalaṃ    kacci bhoto anāmayaṃ
    kacci uñchena yāpetha    kacci mūlaphalā bāhū
    kacci ḍaṃsā ca makasā    appameva siriṃsapā
    vane bāḷamigākiṇṇe    kacci hiṃsā na vijjatīti.
   Tattha bhāradvājoti jūjako. Appamevāti appāyeva. Hiṃsāti
tesaṃ vasena tumhākaṃ vihiṃsā.
   Tāpaso āha
    kusalañceva me brahme   atho brahme anāmayaṃ
    atho uñchena yāpemi    atho mūlaphalā bāhū
    atho ḍaṃsā ca makasā    appameva siriṃsapā
    vane bāḷamigākiṇṇe    hiṃsā mayhaṃ na vijjati
    bahūni vassapūgāni      assame sammato mama
    nābhijānāmi uppannaṃ    ābādhaṃ amanoramaṃ
    svāgatante mahābrahme   atho te adurāgataṃ
    anto pavisa bhaddante    pāde pakkhālayassu te
    tiṇḍukāni piyālāni     madhuke kāsamāriyo
    phalāni khuddakappāni     bhuñja brahme varaṃ varaṃ
    idaṃpi pānīyaṃ sītaṃ      ābhataṃ girigabbharā
    tato piva mahābrahme    sace tvaṃ abhikaṅkhasīti.
   Jūjako āha
    paṭiggahitaṃ yaṃ dinnaṃ     sabbassa agghiyaṃ kataṃ
    sañjayassa sakaṃ puttaṃ     sivīhi vippavāsitaṃ
    tamahaṃ dassanamāgato     yadi jānāsi saṃsa meti.
   Tattha tamahaṃ dassanamāgatoti taṃ ahaṃ dassanāya āgato.
   Tāpaso āha
    na bhavaṃ eti puññatthaṃ    sivirājassa dassanaṃ
    maññe bhavaṃ patthayati     rañño bhariyaṃ patibbataṃ
    maññe kaṇhājinaṃ dāsiṃ    jāliṃ dāsañca icchasi
    atha vā tayo mātāputte  araññā netumāgato
    na tassa bhogā vijjanti   dhanadhaññañca brāhmaṇāti.
   Tattha na tassa bhogā vijjantīti bho brāhmaṇa tassa vessantarassa
araññe viharantassa neva bhogā vijjanti dhanadhaññañca na
vijjati duggato hutvā vasati tassa santikaṃ gantvā kiṃ karissasīti.
   Taṃ sutvā jūjako āha
    akuddharūpāhaṃ bhoto     nāhaṃ yācitumāgato
    sāhu dassanamariyānaṃ     sannivāso sadā sukho
    adiṭṭhapubbo sivirājā    sivīhi vippavāsito
    tamahaṃ dassanamāgato     yadi jānāsi saṃsa meti.
   Tattha jānāsi saṃsa meti idaṃ vuttaṃ hoti ahaṃ bhoto akuddharūpo
asmi ettāvatā ahaṃ pana na kiñci vassantaraṃ yācituṃ āgato
Apica ariyānaṃ dassanaṃ sādhu sannivāso ca tehi saddhiṃ sukho. Ahaṃ
tassa ācariyabrāhmaṇo mayā ca kho yato sivīhi vippavāsito
tato paṭṭhāya adiṭṭhapubbo tenāhaṃ taṃ dassanāya āgato yadi tassa
vasanaṭṭhānaṃ janāsi saṃsa meti.
   So tassa vacanaṃ sutvā saddahitvā hotu sve taṃ dassissāmi
te ajja tāva idheva vasāhīti taṃ phalāphalehi santappetvā puna
divase maggaṃ dassento dakkhiṇahatthaṃ pasāretvā āha
    esa selo mahābrahme   pabbato gandhamādano
    yattha vessantaro rājā   saha puttehi sammati
    dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ   āsadañca masañjataṃ
    cammavāsī chamā seti    jātavedaṃ na massati
    ete nīlā padissanti    nānāphaladharā dumā
    uggatā abbhakūṭāva     nīlā añjanapabbatā
    dhavassakaṇṇā khadirā     sālā phandanamāluvā
    sampavedhenti vātena    sakiṃ pītāva māṇavā
    upari dumapariyāyesu     saṅgītiyova suyyare
    najjūhā kokilā saṃghā    sampatanti dumādumaṃ
    avhayanteva gacchantaṃ    sākhā pattasamīritā
    ramayanteva āgantuṃ     modayanti nivāsanaṃ
    yattha vessantaro rājā   saha puttehi sammati
    dhārento brāhmavaṇṇaṃ   āsadañca masañjaṭaṃ
    Cammavāsī chamā seti    jātavedaṃ namassati
    kirerimālā vigatā     bhūmibhāge manorame
    saddalā haritā bhūmi     na tatthuddhaṃsate rajo
    mayuragīvasaṃkāsā      tūlaphassasamūpamā
    tiṇāni nātivattanti     samantā caturaṅgulā
    ambā jambū kapiṭṭhā ca   nīce pakkā cudumbarā
    paribhogehi rukkhehi     vanantaṃ rativaḍḍhanaṃ
    veḷuriyavaṇṇasannibhaṃ     macchagumbanisevitaṃ
    suci sugandhaṃ salilaṃ      āpo tatthapi sandati
    tassāvidūre pokkharaṇī    bhūmibhāge manorame
    padumuppalasañchannā     devānamiva nandane
    tīṇi uppalajātāni     tasmiṃ sarasi brāhmaṇa
    vicitranīlānekāni     setāni lohitakāni cāti.
   Tassattho heṭṭhā vuttasadisova. Karerimālā vigatāti kareripupphehi
vigatā. Saddalā haritāti dhuvasaddalena haritā bhūmi.
Na tatthuddhaṃ sate rajoti tasmiṃ ṭhāne appamattopi rajo na
uddhaṃsati. Tūlaphassasamūpamāti mudusamphassatāya tūlaphassasadisā. Tiṇāni
nātivattantīti tāni tassā bhūmiyā mayuragīvavaṇṇāni tiṇāni
samantato caturaṅgulappamāṇāneva pavattanti tato pana uttariṃ na
vaḍḍhanti. Ambā jambū kapiṭṭhā cāti ambā ca jambū ca kapiṭṭhā
ca. Paribhogehīti nānāvidhehi pupphupagaphalupagehi paribhokharukkhehi.
Sandatīti tasmiṃ vanasaṇḍe pabbatato otarantaṃ udakaṃ sandati
pavattatīti attho. Vicitranīlākāni setāni lohitakāni cāti
ekāni nīlāni ekāni setāni ekāni holitakāni cāti imehi
tīhi uppalajātehi taṃ saraṃ vicittasusajjitaṃ pupphacaṅkoṭakaṃ viya
sobhatīti dasseti.
   Evaṃ caturassapokkharaṇiṃ vaṇṇetvā puna mucalindasaraṃ vaṇṇento āha
    khomāva tattha padumā    setasogandhiyehi ca
    kalambakehi sañchanno    mucalindo nāma so saro
    athettha padumā phullā    apariyantāva dissare
    gimhā hemantakā phullā   jaṇṇutagghā upattharā
    surabhī sampavāyanti     vicitrā pupphasaṇṭhitā
    bhamarā pupphagandhena     samantāmabhināditāti.
   Tattha khomāvāti khomamayā viya paṇḍarā. Setasogandhiyehi
cāti setuppalehi ca sogandhiyehi ca kalambakehi ca so saro
sañchanno. Apariyantāva dissareti aparimāṇā viya dissanti.
Gimhā hemantakāti gimhe ca hemante ca supupaphitā padumā.
Jaṇṇutagghā upattharāti jaṇṇuppamāṇe udake upattharā phullā
honti saṇṭhitā viya khāyanti. Vicitrā pupphasanṭhitānīti vicitrā
hutvā pupphehi saṇṭhitā sadā surabhī sampavāyanti.
    Athettha udakantasmiṃ     rukkhā tiṭṭhanti brāhmaṇa
    Kadambā pāṭalī phullā    koviḷārā ca pupphitā
    aṅkorā kaccikārā ca   pārijaññā ca pupphitā
    vāraṇā vuyhanā rukkhā   mucalindamubhato saraṃ
    sirīsā setapārisā     sādhu vāyanti padmakā
    niggaṇḍī saraniggaṇḍī     asanā cettha pupphitā
    paṅkurā bahulā selā    sobhañjanā ca pupphitā
    ketakā kaṇikārā ca    karavirā ca pupphitā
    ajjunā ajjukaṇṇā ca    mahānāmā ca pupphitā
    sampupphitaggā tiṭṭhanti    pajjalanteva kiṃsukā
    setapaṇṇi sattapaṇṇā    kadaliyo kusumbharā
    dhanutakkārīpupphahi      sīsapāvāraṇāhi ca
    acchipā sibalīrukkhā     sallakiyo ca pupphitā
    setagerūtagarikā      maṃsikoṭṭhakulāvarā
    daharā rukkhā vuḍḍhā ca   akuṭilā cettha pupphitā
    assamaṃ ubhato ṭhanti     agyāgāraṃ samantatoti.
   Tattha tiṭṭhantīti saraṃ parikkhipitvā tiṭṭhanti. Kadambāti
kadambarukkhā ceva. Kaccikārā cāti evaṃ nāmakā hutvā rukkhā.
Pārijaññāti rattakamālā. Vāraṇāvuyhanāti nāgarukkhā.
Mucalindamubhatoti muccalindassa ubhayapassesu. Setapārisāti
setagaccharukkhā. Te kira setakkhandhā mahāpaṇṇā kaṇikārasadisapupphā
honti. Niggaṇḍī saraniggaṇḍīti pakatiniggaṇḍī ceva
Kāḷaniggaṇḍī ca. Paṅkurāti paṇḍararukkhā. Kusumbharāti ekā gacchā.
Dhanutakkārīpupphehīti dhanūnañca takkārīnañca pupphehi upasobhitā.
Sīsapāvāraṇāhi cāti sīsapehi ca vāraṇehi ca upasobhitā.
Acchipāti ādayopi rukkhāyeva. Setagerūtagarikāti setagerū ca tagarā
ca. Maṃsikoṭṭhakulāvarāti maṃsigacchā ca koṭṭhagacchā ca kulāvarā
ca. Akuṭilāti ujukā. Agyāgāraṃ samantatoti agyāgāraṃ
parikkhipitvā ṭhitāti attho
    athettha udakantasmiṃ     bahū jātā phaṇijjakā
    muggatiyo karatiyo     sevālaṃ sīsakaṃ bahu
    uddhāpavattaṃ ullulitaṃ    makkhikā hiṅgujālikā
    dāsimakañcako cettha    bahū nīce kalambakā
    elambarukkhāhi sañchannā   rukkhā tiṭṭhanti brāhmaṇa
    sattāhaṃ dhāriyamānānaṃ    gandho tesaṃ na chijjati
    ubhato sarañca mucalindaṃ    vappā tiṭṭhanti bhāgaso
    indavarehi sañsannaṃ     vanantamupasobhitaṃ
    aḍḍhamāsaṃ dhāriyamānānaṃ   gandho tesaṃ na chijjati
    nīlapupphisetavārī      pupphitā girikaṇṇikā
    kalerukkhehi sañchannaṃ    vanantaṃ tulasīhi ca
    sammoditeva gandhena    pupphasākhāhi taṃ vanaṃ
    bhamarā pupphagandhena     samantāmabhināditā
    tīṇi kakkārujātāni     tasmiṃ sarasi brāhmaṇa
    Kumbhamattānicekāni     muramattāni vā ubhoti.
   Tattha phaṇijjakāti bhūtatiṇakā. Muggatiyoti ekā
muggajāti. Karatiyoti rājamāso. Sevālaṃ sīsakanti imepi
gacchāyeva. Api ca sīsakāti rattacandanaṃ vuttaṃ. Uddhāpavattaṃ
ullulitanti taṃ udakaṃ tīramariyādabandhaṃ vātāhataṃ ullulitaṃ hutvā
tiṭṭhati. Makkhikā hiṅgujālikāti hiṅgujālasaṅkhāte vikasitapupphagacche
pañca vaṇṇā madhumakkhikā madhussarena viravantiyo tattha vicarantīti
attho dāsimakañcako cetthāti imāpi dve rukkhajātiyo ettha.
Nīce kalambakāti nīce kalambakā. Elambakarukkhasañchannāti evaṃ
nāmikāya valliyā sañchannā. Tesanti tesaṃ tassā valliyā
pupphānaṃ sabbesaṃpi etesaṃ dāsimakādīnaṃ pupphānaṃ sattāhaṃ gandho
na chijjati. Evaṃ sugandhasampannāni pupphāni rajatapattasadisā
vālukapuṇṇā bhūmibhāgā. Gandho tesanti tesaṃ indavarapupphādīnaṃ
gandho aḍḍhamāsaṃ na chijjati. Nīlapupphīti ādikā pupphavalliyo.
Tulasīhi cāti tulasīgacchehi ca kakkārujātānīti tīṇi valliphalāni.
Tattha ekissā valliyā phalāni mahāghaṭamattāni dvinnaṃ mudiṅgamattāni.
Tena vuttaṃ. Mūramattāni vā ubhoti
    athettha sāsapo bahuko   nādiyo haritāyuto
    asītālāva tiṭṭhanti     chejjā indavarā bahū
    apphoṭā suriyavallī ca    kāḷiyā madhugandhiyā
    asokā mudayantī ca     vallibho khuddapupphiyo
    Koraṇḍakā anojā ca    pupphitā nāgamallikā
    rukkhamāruyha tiṭṭhanti    phullā kiṃsukavalliyo
    kateruhā pavāsenti    yodhikā madhugandhiyā
    niliyā sumanā bhaṇḍī     sobhati padumuttaro
    pāṭalisamuddakappāsī     kaṇikārā ca pupphitā
    hemajalāva dissanti     rucirā aggisikhūpamā
    yāni tāni ca pupphāni    thalajānūdakāni ca
    sabbāni tattha dissanti    evaṃ rammo mahodadhīti.
   Tattha sāsapoti siddhatthako. Bahukoti bahu. Nādiyo
haritāyutoti haritena āyutto nādiyo imā dvepi lasunajātiyo
sopi lasuno tattha bahukoti attho. Asītālāva tiṭṭhantīti asīti
evaṃ nāmakā rukkhā siniddhāya bhūmiyā upaṭṭhitā tālā viya
tiṭṭhanti. Chejjā indavarā bahūti udakapariyante bahū suvaṇṇaindavarā
muṭṭhinā chinditabbā hutvā ṭhitāti attho. Apphoṭāti
apphoṭavallī. Vallibho khuddapupphiyoti vallibho ca khuddapupphiyo
ca. Nāgamallikāti nāgā ca mallikā ca. Kiṃsukavalliyoti
sugandhamattā vallījāti. Kateruhā pavāsentīti ime ca dve
pupphagacchā. Madhugandhiyāti madhusamānagandhā. Niliyā sumanā bhaṇḍīti
vallīsumanā ca pakatisumanā ca bhaṇḍī ca. Padumuttaroti eko rukkho.
Kaṇikārā cāti vallikaṇikārāpi rukkhakaṇikārāpi. Hemajālāvāti
pasāritahemajālā viya dissanti. Mahodadhīti mahato udakassa
Ādhārabhato mucalindasaroti.
    Athassā pokkharaṇiyā    bahukā vārigocarā
    rohitā nalapesiṅgū     kumbhilā makarā susū
    madhu ca madhulaṭṭhi ca     tāliyā ca piyaṅgukā
    kuddajā bhaddamuṭṭhā ca    sattapupphā ca lolupā
    surabhimarutagarā       bahukā tuṅgavalliyo
    padmakā nāradā koṭaṭhā   jhāmakā ca hareṇukā
    haliddakā gandhaselā    hariverā ca guggulā
    vibhedakā corakoṭṭhā    kappurā ca kaliṅgukāti.
   Tattha athassā pokkharaṇiyāti idha pokkharaṇīsadisatāya sarameva
pokkharaṇīti vadati. Rohitāti ādīni tesaṃ vārigocarānaṃ nāmāni.
Madhu cāti nimmakkhikamadhu ca. Madhulaṭṭhi cāti laṭṭhimadhukañca.
Tāliyāti ādikā sabbā gandhajātiyo
    athettha sīhā byagghā ca   purisālū ca hatthiyo
    eṇeyyā pasadā ceva   rohitā sarabhā migā
    koṭṭhasuṇā suṇopi ca    tuliyā naḷasannibhā
    cāmarī calanī laṅghī     jhāpitā makkaṭā picu
    kakkaṭā katamāyā ca    ikkā goṇasirā bahū
    khaggā varāhā nakulā    kāḷakettha bahutaso
    mahisā soṇā siṅgālā   cappakā ca samantato
    ākuccā pacalākā ca    citrakā cāpi dīpiyo
    Pelakā ca vighāsādā    sīhā kokanisātakā
    aṭṭhapādā ca morā ca   bhassarā ca kukkuṭṭhakā
    caṅkorā kukkuṭā nāgā   aññamaññaṃ pakūjino
    bakā balākā najjūhā    dindibhā koncavādikā
    byagghinasā lohapiṭṭhā    cappakā jīvajīvakā
    kapiñjarā tittirāyo    kulāvā paṭikuṭṭhakā
    maṇḍālakā celakeḷu    bhaṇḍutittiranāmakā
    celāvakā piṅgulāyo    kodhakā aṅgahetukā
    karavikā ca saggā ca    uhuṅkārā ca kukkuhā
    nānājigaṇākiṇṇaṃ      nānāsaranikūjitanti.
   Tattha purisālūti valavāmukhayakkhiniyo. Rohitā sarabhā migāti
rohitā ceva sarabhā migā ca. Koṭṭhasuṇāti siṅgālasunakhā.
Koṭṭhasoṇātipi pāṭho. Suṇāpi cāti ekā celakā khuddakamigajāti.
Tuliyāti pakkhiviḷārā. Naḷasannibhāti naḷapupphavaṇṇā rukkhasunakhā.
Cāmarī calanī laṅghīti cāmarīmigā ca calanīmigā ca vātamigā
ca. Jhāpitā makkaṭāti dvepi mahāmakkaṭajātiyova. Picūti
sarapariyante gocaragāhī ekā makkaṭī. Kakkaṭā katamāyā cāti dve
mahāmigā. Ikkāti acchā. Goṇasirāti araññagoṇā. Kāḷakettha
bahutasoti kāḷamigā nāmettha bahutaso. Soṇā siṅgālāti kokasunakhā
ca rukkhasunakhā ca siṅgālā ca. Cappakāti 1- assamapadaṃ parikkhipitvā
@Footnote: 1 pampakātipi pāṭho
Ṭhitā mahāveḷucappakā 1-. Ākuccāti godhā. Pacalākāti gajakumbhamigā.
Citrakā cāpi dīpiyoti vicitramigā ca dīpimigā ca. Pelakā
cāti sasā. Vighāsādāti ete gijjhā sakuṇā. Sīhāti kesarasīhā.
Kokanisātakāti koke gahetvā khādanasīlā duṭṭhamigā. Aṭṭhapādāti
sarabhā migā. Bhassarāti setahaṃsā ca. Kakuṭṭhakāti kakuṭṭhasakuṇā.
Caṅkorāti caṅkorasakuṇā. Kukkuṭāti vanakukkuṭā. Dindibhā
koñcavādikāti ime tayopi sakuṇāyeva. Byagghinasāti senā.
Lohapiṭṭhāti lohitavaṇṇasakuṇā. Cappakāti cappakaṭakā. Kapiñjarā
tittirāyoti kapiñjarā ca tittirā ca. Kulāvā paṭikuṭṭhakāti
imepi dve sakuṇā. Maṇḍālakā pelakeḷūti maṇḍālakā ca
pelakeḷū ca. Bhaṇḍutittiranāmakāti bhaṇḍū ca tittirā ca nāmakā
ca. Celavakā piṅgulāyoti dve sakuṇajātiyo ca. Tathā godhakā
aṅgahetukā. Saggāti vātasakuṇā uhuṅkārāti ulūkasakuṇā
    athettha sakuṇā santi    nīlakā mañjubhāṇikā
    modanti saha bhariyāhi    aññamaññaṃ pakūjino
    athettha sakuṇā santi    dikhā mañjussarāsitā
    setakkhikūṭā bhadrakkhā    aṇḍajā citrapekkhaṇā
    athettha sakuṇā santi    dijā mañjussarāsitā
    sikhiṇḍīnīlagīvāhi      aññamaññaṃ pakūjino
    kukkuṭṭhakā kuḷīrakā     koṭṭhā pokkharasātakā
@Footnote: 1 mahāveṇupampaṭikātipi pāṭho
    Kāḷaveyyā balīyakkhā    kadambā suvasālikā
    haliddā lohitā setā   athettha naḷakā bahū
    vāraṇā bheṅgarājā ca   kadambā suvakokilā
    kukkusā kururā haṃsā    āṭā parivadentikā
    cākahaṃsā atibalā     najjuhā jīvajīvakā
    pārevatā ravihaṃsā     cākavākā nadīcarā
    vāraṇābhirudā rammā    ubho kālupakūjino
    athettha sakuṇā santi    nānāvaṇṇā bahū dijā
    modanti saha bhariyāhi    aññamaññaṃ pakūjino
    athettha sakuṇā santi    nānāvaṇṇā bahū dijā
    sabbe mañjū nikūjanti    mucalindamubhato saraṃ
    athettha sakuṇā santi    karavīkā nāma te dijā
    modanti saha bhariyāhi    aññamaññaṃ pakūjino
    athettha sakuṇā santi    karavīkā nāma te dijā
    sabbe mañjū nikūjanti    mucalindamubhato saraṃ
    eṇeyyā pasatākiṇṇaṃ    nāgasaṃghanisevitaṃ
    nānālatāhi sañchannaṃ    kadalīmiganisevitaṃ
    athettha sāmā bahukā    nivāro varako bahu
    sālī akaṭṭhapāko ca    ucchu tattha anappako
    ayaṃ ekapadī eti     ujuṃ gacchati assamaṃ
    khudaṃ pipāsaṃ aratiṃ      tattha patto na vindati
    Yattha vessantaro rājā   saha putehi sammati
    dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ   āsadañca masañjaṭaṃ
    cammavāsī chamā seti    jātavedaṃ namassatīti.
   Tattha nīlakāti citrarājipattā. Mañjussarāsitāti nibaddhamadhussarā.
Setakkhikūṭā bhadrakkhāti ubhayapassesu setehi akkhikūṭehi
samannāgatā sundarakkhā. Citrapekkhaṇāti citrapattā. Kuḷīrakāti
kakkaṭakā. Koṭṭhāti ādayo sakuṇā. Vāraṇāti hatthiliṅgasakuṇā.
Kadambāti mahākadambā gahitā. Suvakokilāti kokilehi
saddhiṃ vicaraṇā suvakā ceva kokilā ca. Kukkusāti kāḷakururā.
Kururāti setakururā. Haṃsāti setasakuṇahaṃsā. Āṭāti
dabbīsaṇṭhānamukhasakuṇā. Parivadentikāti ekā sakuṇajāti.
Vāraṇābhirudārammāti rammābhirudā vāraṇā. Ubho kālupakūjinoti sāyaṃ pātaṃ
pabbatapādaṃ ekaninnādaṃ karontā nikūjanti. Eṇeyyā
pasatākiṇṇanti eṇeyyamigehi ca pasatamigehi ca citramigehi ca ākiṇṇaṃ.
Tattha patto na vindatīti brāhmaṇa vessantarassa assamaṃ patto
puriso tattha assame chātaṃ vā pānīyaṃ pipāsaṃ vā ukkaṇṭhitaṃ
vā na paṭilabhatīti.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    idaṃ sutvā brahmabandhu    isiṃ katvā padakkhiṇaṃ
    udaggacitto pakkāmi    yattha vessantaro ahūti.
   Tattha vessantaro ahūti yasmiṃ ṭhāne vessantaro ahosi taṃ
Ṭhānaṃ gatoti.
         Mahāvanavaṇṇanā niṭṭhitā.
   Jūjakopi accutatāpasena kathitamaggena yāva caturassapokkharaṇītīraṃ
patvā cintesi ajjatikasāyaṇhe idāni maddī araññato āgamissati
mātugāmo hi nāma dānassa antarāyakaro hoti sve tassā
araññagatakāle assamapadaṃ gantvā vessantaraṃ upasaṃkamitvā dārake
yācitvā tāya anāgatāya evante gahetvā pakkamissāmīti.
Athassāvidūre ekaṃ sānupabbataṃ āruyha phāsukaṭṭhāne nipajji.
   Taṃ pana rattiṃ paccusakāle maddī supinaṃ addasa evarūpo
supino diṭṭho ahosi eko puriso kaṇho dve kāsāyāni
paridahitvā dvīsu kaṇṇesu rattamālaṃ pilanditvā āvudhahattho
tajjento āgantvā paṇṇasālaṃ pavisitvā maddiṃ jaṭāsu gahetvā
ākaḍḍhitvā bhūmiyaṃ uttānaṃ pātetvā viravantiyā tassā deviyā dve
akkhīni uppāṭetvā dve bāhāni chinditvā uraṃ bhinditvā
paggharantalohitabinduṃ hadayamaṃsaṃ ādāya pakkāmīti. Sā maddī pabujjhitvā
bhītatasitā pāpako me supino diṭṭhoti supinapāṭhako pana vessantarena
sadiso nāma natthi pucchāmi nanti cintetvā gantvā mahāsattassa
paṇṇasāladvāraṃ ākoṭesi.
   Atha mahāsatto taṃ saddaṃ sutvā ko esoti āha. Ahaṃ
deva maddīti. Bhadde amhākaṃ katikavattaṃ bhinditvā kasmā akāle
āgatāsīti. Deva ahaṃ na kilesavasena āgacchāmi apica kho pana
Me pāpako supino diṭṭhoti āha. Tenāhi kathehi maddīti. Sā
attanā diṭṭhaniyāmeneva kathesi. Mahāsatto taṃ supinaṃ pariggaṇhitvā
mayhaṃ dānapāramiyo pūressanti sve maṃ yācako āgantvā
putte yācissati maddiṃ assāsetvā uyyojessāmīti cintetvā maddi
tava dussayanadubbhojanehi cittaṃ ālulitaṃ bhavissati mā bhāyīti
pamohetvā assāsetvā uyyojesi. Sā vibhātāya rattiyā sabbaṃ
kattabbakammaṃ katvā dve putte āliṅgitvā sīse cumditvā ajja
me dussupino diṭṭho ammatātā appamattā bhaveyyāthāti ovaditvā
mahāsattassa santikaṃ gantvā deva dārakesu appamattā hothāti
mahāsattaṃ putte paṭicchāpetvā pacchikhaṇittiādīni ādāya assūni
muñcantī mūlaphalāphalatthāya vanaṃ pāvisi.
   Jūjakopi idāni maddī araññaṃ gatā bhavissatīti sānupabbatā
oruyha ekapadikamaggena assamābhimukho pāyāsi. Atha mahāsatto
paṇṇasālato nikkhamitvā pāsāṇaphalake suvaṇṇapatimā viya nisīditvā
cintesi idāni yācako āgamissatīti pipāsito viya surāsoṇḍo
tassāgamanamaggaṃ olokento nisīdi. Puttāpissa pādamūle kīḷanti.
So maggaṃ olokento brāhmaṇaṃ āgacchantaṃ disvā sattamāse
nikkhittaṃ dānadhuraṃ ukkhipento viya ehi vata bho brāhmaṇāti
somanassappatto jālikumāraṃ āmantento imaṃ gāthamāha
    uṭṭhehi jāli patiṭṭha    porāṇaṃ viya dissati
    brāhmaṇaṃ viya passāmi    nandiyo mābhikīrareti.
   Tattha porāṇaṃ viya dissatīti pubbe jetuttaranagare nānādisāhi
yācakānaṃ āgamanaṃ viya ajja yācakānaṃ āgamanaṃ dissati. Nandiyo
mābhikīrareti etassa brāhṇassa diṭṭhakālato paṭṭhāya maṃ somanassāni
abhikīranti ghammābhitattassa sīse sītūdakaghaṭasahassābhisecanakālo
viya jāto.
   Taṃ sutvā kumāro araha
    ahaṃpi tāta passāmi     yo so brahmāva dissati
    atthiko viya āyāti    atithī no bhavissatīti.
   Vatvā ca pana jālikumāro mahāsattassa apacitiṃ karonto
uṭṭhāya brāhmaṇaṃ paccuggantvā parikkhāragahaṇaṃ āpucchi. Brāhmaṇo
taṃ oloketvā ayaṃ vessantarassa putto jālikumāro nāma bhavissati
ādito paṭṭhāyevassa pharusavacanaṃ kathessāmīti cintetvā apehi
apehīti accharaṃ pahari. Kumāro apagantvā ayaṃ brāhmaṇo
atipharuso kinnukhoti tassa sarīraṃ olokento aṭṭhārasa purisadose passi.
Brāhmaṇopi bodhisattaṃ upasaṅkamitvā paṭisanthāraṃ karonto āha
    kicci nu bhoto kusalaṃ    kacci bhoto anāmayaṃ
    kacci uñchena yāpetha    kacci mūlaphalā bahū
    kacci ḍaṃsā ca makasā    appameva siriṃsapā
    vane bāḷamigākiṇṇe    kacci hiṃsā na vijjatīti.
   Bodhisattopi tena saddhiṃ paṭisanthāraṃ karonto āha
    kusarañceva no brahme   atho brahme anāmayaṃ
    Atho uñchena yāpema    atho mūlaphalā bahū
    atho ḍaṃsā ca makasā    appameva sariṃsapā
    vane bāḷamigākiṇṇe    hiṃsā mayhaṃ na vijjati
    sattano māse vasataṃ    araññe jīvisokinaṃ
    idaṃpi paṭhamaṃ passāmi     brāhmaṇaṃ devavaṇṇinaṃ
    ādāya veḷuvaṃ daṇḍaṃ    aggihuttaṃ kamaṇḍaluṃ
    svāgatante mahābrahme   atho te adurāgataṃ
    anto pavissa bhaddante   pāde pakkhālayassu te
    tiṇḍukāni piyālāni     madhuke kāsamāriyo
    phalāni khuddakappāni     bhuñja brahme varaṃ varaṃ
    idaṃpi pānīyaṃ sītaṃ      ābhataṃ girigabbharā
    tato piva mahābrahme    sace tvaṃ abhikaṅgasīti.
   Vatvā ca pana mahāsatto ayaṃ brāhmaṇo na akāraṇena
imaṃ brahāraññaṃ āgamissati āgamanakāraṇaṃ papañcaṃ akatvā
pucchisasāmi nanti cintetvā imaṃ gāthamāha
    atha tvaṃ kena vaṇṇena    kena vā pana hetunā
    anuppattosi brahāraññaṃ   taṃ me akkhāhi pucchitoti.
   Tattha vaṇṇenāti kāraṇena. Hetunāti paccayena.
Jūjako āha
    yathā vārivaho pūro    sabbakālaṃ na khīyati
    evantaṃ yācitā gañchiṃ    putte me dehi yācitoti.
   Tattha vārivahoti pañcasu mahānadīsu udakavāho. Na khīyatīti
pipāsitehi nadiṃ āgantvā hatthehi bhājanehipi ussiñcitvā pivamāno
na khīyati. Evantaṃ yācitā gañchinti tvaṃ saddhāya pūritattā
evarūpoyevāti maññamāno ahantaṃ yācituṃ āgañchiṃ. Putte me
dehi yācitoti mayā yācito tava putte mayhaṃ dāsatthāya dehīti.
   Taṃ sutvā mahāsatto somanassappatto hutvā pāsāritahatthe
sahassatthavikaṃ ṭhapento viya pabbatapādaṃ unnādento āha
    dadāmi na vikampāmi     issaro naya brāhmaṇa
    pāto gatā rājaputtī    sāyaṃ uñchāto ehiti
    akarattiṃ vasitvāna     pāto gacchasi brāhmaṇa
    tassā nahāte upasiṃghāṭe  atha ne māladhārine
    ekarattiṃ vasitvāna     pāto gacchasi brāhmaṇa
    nānāpupphehi sañchanne   nānāgandhehi bhūsite
    nānāmūlaphalākiṇṇe     gacchissādāya brāhmaṇāti.
   Tattha issaroti tvaṃ mama puttānaṃ issaro sāmiko hutvā
ete naya apica kho panetaṃ kāraṇaṃ atthi etesaṃ mātā rājaputtī
phalāphalatthāya pātova gatā sāyaṃ araññato āgamissati tāya
ānītāni madhuraphalāphalāni paribhuñjitvā idheva vane ajjekarattiṃ
vasitvā pātova dārake gahetvā gamissasīti. Tassā nahāteti
tāya nahāpite. Upasiṃghāṭeti sīse upasiṃghāṭe. Atha ne
māladhārineti atha vicitrāya mālāya alaṅkate taṃ mālaṃ vahamāne.
Pālipotthakesu pana atha neti likhitaṃ. Tassattho na vicārito.
Mūlaphalākiṇṇeti magge pātheyyassatthāya dinnehi nānāmūlaphalāphalehi
ākiṇṇe.
   Jūjako āha
    na vāsamabhirocāmi     gamanaṃ mayhaṃpi ruccati
    antarāyopi me assa    gacchaññeva rathesabha
    na hetā yācayogī naṃ    antarāyassa kāriyā
    itthiyo mantaṃ jānanti    sabbaṃ gaṇhanti vāmato
    saddhāya dānaṃ dadato    mā samadakkhi mātaraṃ
    antarāyaṃpi sā kayirā    gacchaññeva rathesabha
    āmantayassu te putte   mā te mātaramaddasuṃ
    saddhāya dānaṃ dadato    evaṃ puññaṃ pavaḍḍhati
    āmantayassu te putte   mā te mātaramaddasuṃ
    mādisassa dhanaṃ datvā    rāja saggaṃ gamissasīti.
   Tattha na hetā yācayogī nanti ettha nanti nipātamattaṃ.
Idaṃ vuttaṃ hoti mahārāja etā itthiyo nāma na hi yācayogī
yācanāya anucchavikā na honti kevalaṃ. Antarāyassa kāriyāti
dāyakānaṃ puññantarāyaṃ yācakānaṃ lābhantarāyaṃ karonti. Mantanti
itthī māyaṃ nāma jānanti. Vāmatoti sabbaṃ vāmato gaṇhanti na
dakkhiṇato. Saddāya dānaṃ dadatoti kammañca phalañca saddahitvā
dānaṃ dadato. Māsanti mā etesaṃ mātaraṃ adakkhi. Kayirāti
Kareyya. Āmantayassūti jānāpehi mayā saddhiṃ pesehīti vadati.
Dadatoti dadantassa.
   Vessantaro āha
    sace tvaṃ nicchase daṭṭhuṃ   mama bhariyaṃ patibbataṃ
    ayyakassapime dehi     jālī kaṇhājinā cubho
    ime kumāre disvāna    mañjuke piyabhāṇine
    pītito sumano citto    bahuṃ dassati te dhananti.
   Tattha ayyakassāti mayhaṃ pituno sañjayamahārājassa. Dassati
teti so rājā tuyhaṃ bahuṃ dhanaṃ dassati.
   Jūjako āha
    acchedanassa bhāyāmi    rājaputta suṇohi me
    rājadaṇḍāya maṃ dajjā    vikkiṇeyya haneyya vā
    chinno dhanañca dāse ca   gāreyhassa brahmabandhuyāti.
   Tattha acchedanassāti acchinditvā gahaṇassa. Rājadaṇḍāya
maṃ dajjāti ayaṃ brāhmaṇo dārakacoro daṇḍamassa upanethāti evaṃ
daṇḍatthāya maṃ amaccānaṃ dadeyya. Gāreyhassa brahmabandhuyāti
brāhmaṇiyā ca garahitabbo bhavismāmīti.
   Vessantaro āha
    ime kumāre disvāna    mañjuke piyabhāṇine
    dhamme ṭhito mahārājā   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano
    laddhā pītisomanassaṃ     bahuṃ dassati te dhananti.
   Jūjako āha
    nāhantaṃpi karissāmi     yaṃ maṃ tvaṃ anusāsasi
    dārakeva ahaṃ nessaṃ    brāhmaṇiyā paricāriketi.
   Tattha dārakevāti alaṃ mayhaṃ aññena dhanena ahaṃ ime dārakeva
attano brāhmaṇiyā paricārike nessāmīti.
   Tantassa pharusavacanaṃ sutvā dārakā bhītā piṭṭhipaṇṇasālaṃ
gantvā tatopi palāyitvā gumbagahane nilīyitvā tatrāpi jūjakenāgantvā
gahitaṃ viya attānaṃ sampassamānā kampamānā katthaci
saṇṭhāretuṃ asamatthā ito cito ca padhāvitvā yāva caturassapokkharaṇītīraṃ
gantvā daḷhaṃ vākacīraṃ nivāsetvā bhītā udakaṃ oruyha
pokkharaṇapattaṃ sīse ṭhapetvā udakena paṭicchannā hutvā aṭṭhaṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato kumārā byatthitā   sutvā luddassa bhāsitaṃ
    tena tena padhāviṃsu     jālī kaṇhājinā cubhoti.
   Jūjakopi kumāre adisvā bodhisattaṃ apasādesi bho vessantara
tvaṃ idāneva mayhaṃ dārake datvā mayā nāhaṃ jetuttaranagaraṃ
gamissāmi dārake mama brāhmaṇiyā paricārike nessāmīti vutte
iṅghitasaṇñaṃ datvā putte palāpetvā ajānanto viya nisinno
natthi maññe lokasmiṃ tayā sadiso musāvādīti.
   Taṃ sutvā mahāsattopi kampito hutvā dārakā palātā
bhavissantīti cintetvā brāhmaṇa mā cintayi ānessāmi te
Kumāreti vatvā uṭṭhāya piṭṭhipaṇṇasālaṃ gantvā tesaṃ vanagahanaṃ
paviṭṭhabhāvaṃ ñatvā padavalañjānusārena pokkharaṇītīraṃ gantvā udake
otiṇṇapade disvā udake oruyha ṭhitā bhavissantīti ñatvā tāta
jālīti pakkositvā gāthamāha
    ehi tāta piyaputta     pūretha mama pāramiṃ
    hadayaṃ mebhisiñcetha     karotha vacanaṃ mama
    yānanāvāva me hotha    acalā bhavasāgarā
    jātipāraṃ tarissāmi     santāressaṃ sadevakanti.
   Kumāro pitu kathaṃ sutvā evaṃ cintesi ayaṃ brāhmaṇo maṃ yathāruciṃ
karotu pitarā saddhiṃ dve kathā na kathessāmīti sīsaṃ nīharitvā
pokkharapattāni viyūhitvā udakā uttaritvā mahāsattassa dakkhiṇapāde
nipatitvā goppakasandhiṃ daḷhaṃ gahetvā parodi. Atha naṃ mahāsatto
āha tāta bhaginī te kuhinti. Tāta ime sattānāma bhaye uppanne
attānameva rakkhantīti. Atha mahāsatto puttehi me katikā
katā bhavissatīti ñatvā ehi amma kaṇheti pakkositvā gāthamāha
    ehi amma piyā dhītā    piyā me dānapāramī
    hadayaṃ mebhisiñcetha     karotha vacanaṃ mama
    yānanāvāva me hotha    acalā bhavasāgarā
    jātipāraṃ tarissāmi     uddharissaṃ sadevakanti.
   Sā pitu vacanaṃ sutvā pitarā saddhiṃ dve kathā na kathessāmīti
tatheva udakā uttaritvā mahāsattassa vāmapāde nipatitvā
Goppakasandhiṃ daḷhaṃ gahetvā parodi. Tesaṃ assūni mahāsattassa
phullapadumavaṇṇe pādapiṭṭhe patanti tassa assūni tesaṃ suvaṇṇaphalakasadisāya
piṭṭhiyā patanti.
   Atha mahāsatto vilīnamānahadayo viya vipphandamāpanno
muduhatthena kumārānaṃ piṭṭhiṃ parāmasanto kumāre uṭṭhāpetvā
assāsetvā tāta jāli kiṃ tvaṃ mama dānavitakkabhāvaṃ na jānāsi
ajjhāsayaṃ me tāta matthakaṃ pāpehīti vatvā goṇe agghāpento viya
tattheva ṭhito kumāre agghāpesi. So kira puttaṃ āmantetvā
āha tāta jāli sace tvaṃ bhujisso hotukāmo brāhmaṇassa
nikkhasahassaṃ datvā bhujisso bhaveyyāsi bhaginī kho pana te
utatamarūpadharā koci nīcajātiko brāhmaṇassa kiñcideva dhanaṃ datvā tava
bhaginiṃ bhujissaṃ katvā jātisambhedaṃ kareyya aññatra raññā
sabbasatadāyako nāma natthi tasmā tava bhaginī bhujissā hotukāmā
brāhmaṇassa dāsīsataṃ dāsasataṃ hatthisataṃ assasataṃ gavasataṃ nikkhasatanti
evaṃ sabbasataṃ datvā bhujissā hotūti. Evaṃ kumāre agghāpetvā
samassāsetvā assamapadaṃ gantvā kamaṇḍalunā udakaṃ gahetvā ehi
vata bho brāhmaṇāti āmantetvā sabbaññutañāṇassa nibandhanaṃ
katvā tassa hatthe udakaṃ pātetvā ambho brāhmaṇa piyaputtehi
sataguṇena sahassaguṇena satasahassaguṇena sabbaññutañāṇameva piyataranti
paṭhaviṃ unnādento brāhmaṇassa piyaputte dānamadāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    Tato kumāre ādāya    jālī kaṇhājinā cubho
    brāhmaṇassa adā dānaṃ   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano
    tato kumāre ādāya    jālī kaṇhājinā cubho
    brāhmaṇassa adā citto 1- puttake dānamuttamaṃ
    tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ      tadāsi lomahaṃsanaṃ
    yaṃ kumāre padinnamhi    medanī samakampatha
    tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ      tadāsi lomahaṃsanaṃ
    yaṃ pañjalikato rājā    kumāre sukhavacchite
    brāhmaṇassa adā dānaṃ   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhanoti.
   Tattha cittoti pītisommanassajāto hutvā. Tadāsi yaṃ
bhiṃsanakanti tadā dānatejena unnadantī mahāpathavī catunahutādhikadvi-
yojanasatasahassabahalā mattavāraṇo viya tajjamānā kampi. Tadā sāgaro
ubbatti. Sinerupabbatarājā suseditavettaṅkuro viya onamitvā
vaṅkatapabbatābhimukho aṭṭhāsi. Sakko devarājā apphoṭesi.
Mahābrahmā sādhukāramadāsi. Sabbe devā sādhukāramadaṃsu. Yāva
brahmalokā ekakolāhalaṃ ahosi. Pathavīsaddena devo tajjento
khaṇikavassaṃ vassi. Akālavijjulatā nicchariṃsu. Himavantavāsino
sīhādayo catuppādā sakalahimavantaṃ ekaninnādaṃ kariṃsu. Evarūpaṃ
bhiṃsanakaṃ ahosi. Pāliyaṃ pana medanī samakampathāti ettakameva
vuttaṃ. Yanti yadā. Kumāre sukhavaḍchiteti sukhavaḍḍhite sukhavasite
@Footnote: 1 vittotipi pāṭho
Sukhaparicāge adāsi. Adā dānanti ambho brāhmaṇa puttehi me
sataguṇena sahassaguṇena satasahassaguṇena sabbaññutañāṇameva piyataranti
tassatthāya adāsi.
   Mahāsatto dānaṃ datvā aho sudinnaṃ vata me dānanti pītiṃ
uppādetvā kumāre olokento aṭṭhāsi.
   Jūjakopi vanagumbagahanaṃ pavisitvā valliṃ dantehi chinditvā
ādāya kumārassa dakkhiṇahatthaṃ kumārikāya vāmahatthena saddhiṃ ekato
bandhitvā tameva vallīkoṭiṃ gahetvā pothayamāno gahetvā pāyāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato so brāhmaṇo luddo lataṃ dandehi chindiya
    latāya hatthe bandhitvā   latāya anumajjatha
    tato rajjumādāya     daṇḍamādāya brāhmaṇo
    ākoṭayanto te neti   sivirājassa pekkhatoti.
   Tattha tattha tesaṃ pahatapahataṭṭhāne chavi chijji. Lohitāni
paggharanti. Paharaṇakāle aññamaññassa piṭṭhiṃ dadanti. Athekasmiṃ
visamaṭṭhāne brāhmaṇo pakkhalitvā pati. Kumārānaṃ muduhatthehi
thaddhavallī galitā. Te rodamānā palāyitvā mahāsattassa santikaṃ
agamaṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato kumārā pakkāmuṃ   brāhmaṇassa pamuñciya
    assupuṇṇehi nettehi   pitaraṃ so udikkhasi
    Vedhamassaṭṭhapattaṃva     pitupādabhivandati
    pitu pādāni vanditvā   idaṃ vacanamabravi
    ammā ca tāta nikkhantā  tavañca no tāta dassasi
    yāva ammaṃpi passemu    atha no tāta dassasi
    ammā ca tāta nikkhantā  tvañca no tāta dassasi
    mā no tvaṃ tāta adadā  yāva ammāpi eti no
    tadāyaṃ brāhmaṇo kāmaṃ   vikkīṇātu hanātu vā
    balaṅkapādo addhanakho   atho obaddhapiṇḍiko
    dīghottaroṭṭho capalo   kaḷāro bhagganāsako
    kumbhodaro bhaggapiṭṭhi    atho visamacakkhuko
    lohamassu haritakeso    valīnaṃ tilakāhato
    piṅgalo ca vinato ca    vikaṭo ca brahā kharo
    ajinānipi sannaddho    amanusso bhayānako
    manusso udāhu yakkho   maṃsalohitabhojano
    gāmā araññaṃ āgamma   dhanaṃ taṃ tāta yācati
    nīyamānā pisācena    kinnu tāta udakkhasi
    asmā nūna te hadayaṃ    ayasā daḷhabandhanaṃ
    yo no bandhe na jānāsi  brāhmaṇena dhanesinā
    accāyikena luddena    yo no gāvova sumbhati
    idheva acchataṃ kaṇhā    na sā jānāti kismiñci
    migīva khīrasamattā     yūthā hīnāva kandatīti.
   Tattha udakkhasīti mahāsattassa santikaṃ gantvā kampamāno
olokesi. Vedhanti vedhamāno. Tvañca no tāta dassasīti tāta
tavañca amhe tāya anāgatāya eva brāhmaṇassa adāsi. Evaṃ mā
kari adhivāsehi tāva tāta yāva ammaṃpi passemu atha no tāta tāya
diṭṭhakāle tvaṃpi dassasi. Vikkīṇātu hanātu vāti tāta ammāya
āgatakāle esa amhe vikkīṇātu vā hanātu vā yaṃ vā icchiti taṃ karotu.
Apica kho panesa kakkhalo pharuso aṭṭhārasahi purisadosehi samannāgatoti
aṭṭhārasa purisadose kathesi. Tattha balaṅkapādoti patthaṭapādo.
Addhanakhoti pūtinakho. Obaddhapiṇḍikotiheṭṭhā gaḷitapiṇḍikamaṃso.
Dīghottaroṭṭhoti mukhaṃ pidahitvā ṭhitena dīghena uttaroṭṭhena
samannāgato. Capaloti paggharitalālo. Kaḷāroti sūkaradāṭhāhi viya
nikkhantadantehi samannāgato. Bhagganāsakoti bhaggāya visamāya
nāsāya samannāgato. Lohamassūti tambalohavaṇṇamassu. Haritakesoti
suvaṇṇavaṇṇaḷakeso viruḷhakeso. Valīnanti sarīracammassa valī
na gahito. Tilakāhakoti kāḷatilakaparikiṇṇo. Piṅgaloti
nibbiṭṭhapiṅgalo viḷārakkhisadisehi akkhīhi samannāgato. Vinatoti kaṭiyaṃ piṭṭhiyaṃ
kaṇṭheti tīsu ṭhānesu vaṅko. Vikaṭoti vikaṭapādo ravaṭṭhisandhītipi
vuttaṃ kaṭakaṭāti viravantehi aṭṭhisandhīhi samannāgato. Brahāti
dīgho. Amanussoti na manusso manussavesena vane vicaranto yakkhopi kho
tāta esa. Bhayānakoti ativiyā bhiṃsanako. Manusso udāhu yakkhoti
tāta sace koci etaṃ brāhmaṇaṃ disvā puccheyya atha maṃsalohitabhojanoti
Vattuṃ yuttaṃ. Dhanaṃ taṃ tāta yācatīti tāta esa amhākaṃ maṃsaṃ khāditukāmo
tumhe puttadhanaṃ yācati. Udikkhasīti ajjhupekkhasi. Asmā nūna te
hadayanti tāta mātāpitūnaṃ hadayaṃ nāma puttesu mudukaṃ hoti puttānaṃ dukkhaṃ
na sahati tava pana pāsāṇova maññe hadayaṃ. Athavā. Ayasā daḷhabandhanaṃ
tena amhākaṃ evarūpe dukkhe uppanne na rujati. Najānāsīti
ajānanto viya acchasi. Accāyikena luddenāti ativiya luddena
pamāṇātikkantena. Yo noti brāhmaṇena no amhe kaniṭṭhabhātike baddhe
bandhite yo tvaṃ na jānāsi. Sumbhatīti potheti. Idheva acchatanti tāta
ayaṃ kaṇhājinā na kiñci dukkhaṃ jānāti yathā nāma khīrasamattā
migapotikā yūthā parihīnā mātaraṃ apassantī khīratthāya kandati evaṃ
ammaṃ apassantī kanditvā sussitvā marissati. Tasmā maññeva
brāhmaṇassa dehi ahaṃ gamissāmi ayaṃ kaṇhā idheva hotūti.
   Evaṃ vuttepi mahāsatto na kiñci kathesi. Tato kumāro
mātāpitaro ārabbha paridevanto āha
    na me idaṃ tathā dukkhaṃ   labbā hi pumunā idaṃ
    yañca ammaṃ na passāmi   taṃ me dukkhataraṃ ito
    na me idaṃ tathā dukkhaṃ   labbā hi pumunā idaṃ
    yañca tātaṃ na passāmi   taṃ me dukkhataraṃ ito
    sā nūna kapaṇā ammā   ciraṃ rattāya rucchiti
    kaṇhājinaṃ apassantī    kumāriṃ cārudassaniṃ
    so nūna kapaṇo tāto   ciraṃ rattāya rucchiti
    Kaṇhājinaṃ apassanto   kumāriṃ cārudasniṃ
    sā nūna kapaṇā ammā   ciraṃ rucchiti assame
    kaṇhājinaṃ apassantī    kumāriṃ cārudasniṃ
    so nūna kapaṇo tāto   ciraṃ rucchiti assame
    kaṇhājinaṃ apassanto   kumāriṃ cārudassaniṃ
    sā nūna kapaṇā ammā   ciraṃ rattāya rucchiti
    aḍaḍhratteva ratte vā  nadīva avasussati
    so nūna kapaṇo tāto   ciraṃ rattāya rucchiti
    aḍḍharatteva ratte vā  nadīva avasussati
    ime te jambukā rukkhā  vedisā sindhuvāritā
    vividhāni rukkhajātāni   tāni ajja jahāmhase
    assatthā panasā ceme  nigrodhā ca kapitthanā
    vividhāni phalajātāni    tāni ajja jahāmhase
    ime tiṭṭhanti ārāmā  ayaṃ sītūdakā nadī
    yatthassu pubbe kīḷāma   tāni ajja jahāmhase
    vividhāni pupphajātāni   asmiṃ upari pabbate
    yānassu pubbe dhārema  tāni ajja jahāmhase
    vividhāni phalajātāni    asmiṃ upari pabbate
    yānassu pubbe bhuñjāma  tāni ajja jahāmhase
    ime no hatthikā assā  balibaddā ca no ime
    yehissu pubbe kīḷāma   tāni ajja jahāmhaseti.
   Tattha pumunāti idaṃ bhave vicarantena purisena labhitabbaṃ. Taṃ
me dukkhataraṃ itoti taṃ me ammaṃ passituṃ alabhantassa dukkhaṃ ito
pothanadukkhato sataguṇena sahassaguṇena satasahassaguṇena dukkhataraṃ.
Ruccatīti rodissati. Aḍḍharatteva ratte vāti aḍḍharatte vā
sakalaratte vā amhe saritvā ciraṃ rodissati. Avasussatīti appodakā
kunnadī viya avasussati yathā sā khippameva avasussati evaṃ aruṇe
gacchanteyeva sussitvā marissatīti adhippāyenevamāha. Vedisāti
olambanasākhā. Tānīti yesaṃ no mūlapupphaphalāni gaṇhantehi
ciraṃ kīḷitāni tāni ajja ubhopi mayaṃ jahāma. Hatthikāti tātena
amhākaṃ kīḷanatthāya katahatthikā.
   Tassa evaṃ paridevamānasseva saddhiṃ bhaganiyā jūjako āgantvā
kumāre pothento gahetvā pakkāmi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    nīyamānā kumārā te   pitaraṃ etamabravuṃ
    ammaṃ ārogyaṃ vajjāsi   tvañca tāta sukhī bhava
    ime no hatthikā assā  balibaddā ca no ime
    tāni ammāya dajjāsi   sokantehi vinessati
    ime no hatthikā assā  balibaddā ca no ime
    tāni ammā udikkhantī   sokaṃ paṭivinessatīti.
   Tadā mahāsattassa putte ārabbha balavasoko uppajji.
Hadayamaṃsaṃ uṇhaṃ ahosi. So sokena kesarasīhena
Gahitamattavāravāraṇo viya rāhumukhe paviṭṭhacando viya ca kampamāno sakabhāvena
sandhāretuṃ asakkonto assupuṇṇehi nettehi paṇṇasālaṃ pavisitvā
kalūnaṃ paridevi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato vessantaro rājā   dānaṃ datvāna khattiyo
    paṇṇasālaṃ pavisitvā     kalūnaṃ paridevayīti.
   Tato paraṃ mahāsattassa vilāpagāthā honti
    kanvajjacchātā tasitā    uparucchenti dārakā
    sāyaṃ saṃvesanākāle    ko ne dassati bhojanaṃ
    kanvajjacchātā tasitā    uparucchenti dārakā
    sāyaṃ saṃvesanākāle    ammacchātamhā detha no
    kathannu pathaṃ gacchanti     pattikā anupāhanā
    santā suṇehi pādehi    ko ne hatthe gahessati
    kathannu so na lajjeyya   sammukhā paharaṃ mama
    adūsakānaṃ puttānaṃ     alajjī vata brāhmaṇo
    yopime dāsīdāsassa    añño vā pana pesiyo
    tassāpi suvihīnassa     ko lajjī paharissati
    vārijasseva me sato    bandhassa kumino mukhe
    akkosati paharati      piye putte apassatoti.
   Tattha kanvajjāti kaṃ nu ajja. Uparucchentīti saṭṭhīyojanamaggaṃ
upagantvā rodissanti. Saṃvesanākāleti mahājanassa parivesanakāle.
Ko ne dassatīti ko nesaṃ bhojanaṃ dassati. Kathannu pathaṃ gacchantīti kathaṃ
nu saṭṭhīyojanamaggaṃ gamissanti. Pattikāti hatthiyānādīhi virahitā.
Upāhanāti upāhanamattenāpi virahitā sukhumālapādā. Gahessatīti
kilamathavinodanatthāya ko gaṇhissati. Dāsīdāsassāti dāsī
dāso assa. Añño vā pana pesiyoti tassāpi dāso tassāpi
dāsoti evaṃ dāsapatidāsaparamparāya yo mayhaṃ catuttho pesiyo
pesanakārako assa. Tassa evaṃ suvihīnassāpi ayaṃ vessantarassa
dāsapatidāsoti ñatvā. Ko lajjīti ko lajjāsampanno pahareyya
na yuttaṃ nukho tassa nillajjassa mama putte paharitunti. Vārijassevāti
kummino mukhe bandhassa macchasseva sato mama. Apassatoti
akāro nipātamattaṃ. Passantasseva piye putte akkosati ceva
paharati ca aho esa atidāruṇoti. Athassa kumāresu sinehena
evaṃ parivitakko udapādi ayaṃ brāhmaṇo mama putte ativiya
viheṭhetīti sokaṃ saṇṭhāretuṃ asakkonto brāhmaṇaṃ anubandhitvā
jīvitakkhayaṃ pāpetvā ānessāmi te kumāreti. Tato aṭṭhānametaṃ
kumārānaṃ pīḷanaṃ me ativiya dukkhaṃ dānaṃ datvā pacchā anutappanaṃ
nāma sataṃ dhammo na hotīti cintesi. Tadatthajotanā imā dve
parivitakkagāthā nāma honti
    ādū cāpaṃ gahetvāna   khaggaṃ bandhitvā vāmato
    āneyyāmi sake putte  puttānaṃ hi vadho dukkho
    aṭṭhānametaṃ dukkharūpaṃ    yaṃ kumārā vihaññare
    Satañca dhammamaññāya    ko datvā anutappatīti.
   Tattha satanti pubbe bodhisattānaṃ paveṇīdhammaṃ. So kira tasmiṃ
khaṇe bodhisattānaṃ paveṇiṃ anussari. Tato sabbe bodhisattā
dhanapariccāgaṃ aṅgapariccāgaṃ jīvitapariccāgaṃ puttapariccāgaṃ bhariyapariccāganti
ime pañcamahāpariccāge apariccajitvā buddhabhūtapubbā nāma natthi
ahaṃpi tesaṃ abbhantare anupaviṭṭho ahosiṃ. Mayāpi puttadhītaro
adatvā na sakkā buddhena bhavitunti cintetvā kiṃ pana tvaṃ vessantara
paresaṃ dāsatthāya dinnaputtānaṃ dukkhabhāvaṃ na jānāsi yena
brāhmaṇaṃ anubandhitvā jīvitakkhayaṃ pāpessāmīti saññaṃ uppādesi.
Dānaṃ datvā pacchānutāpo nāma tava nānurūpo hotīti evaṃ attānaṃ
paribhāsitvā sacepi eso kumāre māressati dinnakālato paṭṭhāya
mama kiñci na hotīti daḷhaṃ sīlasamādānaṃ adhiṭṭhāya paṇṇasālato
nikkhamitvā paṇṇasāladvāre pāsāṇaphalake kāñcanapatimā viya nisīdi.
   Jūjakopi bodhisattassa sammukhe kumāre pothetvā neti.
   Tato kumāro vilapanto āha
    saccaṃ kirevamāhaṃsu     narā ekacciyā idha
    yassa natthi sakā mātā   yathā natthi tatheva so
    ehi kaṇhe marissāma   natthattho jīvitena no
    dinnamhāpi janindena    brāhmaṇassa dhanesino
    accāyikassa luddassa    yo no gāvova sumbhati
    ime te jambukā rukkhā  vedisā sindhuvāritā
    Vividhāni rukkhajātāni    tāni kaṇhe jahāmhase
    assatthā panasā ce me  nigrodhā ca kapitthanā
    vividhāni phalajātāni    tāni kaṇhe jahāmhase
    ime tiṭṭhanti ārāmā   ayaṃ sītūdakā nadī
    yatthassu pubbe kīḷāma   tāni kaṇhe jahāmhase
    vividhāni pupphajātāni    asmiṃ upari pabbate
    yānassu pubbe dhārema   tāni kaṇhe jahāmhase
    vividhāni phalajātāni    asmiṃ upari pabbate
    yānassu pubbe bhuñjāma   tāni kaṇhe jahāmhase
    ime no hatthikā assā  balibaddā ca no ime
    yehissu pubbe kīḷāma   tāni kaṇhe jahāmhaseti.
   Tattha yassāti yassa santike sakā mātā natthi. Puna
brāhmaṇo ekasmiṃ visamaṭṭhāne pakkhalitvā patati. Tesaṃ hatthato
bandhanaṃ muñcitvā galitaṃ. Te pahatakukkuṭā viya kampamānā palāyitvā
ekavegeneva pitu santikaṃ āgamiṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    nīyamānā kumārā te   brāhmaṇassa pamuñciya
    tena tena padhāviṃsu    jālī kaṇhājinā cubhoti.
   Tattha tena tenāti tena muttakkhaṇena yena tesaṃ pitā tena
padhāviṃsu. Padhāvitvā pitu santikaṃyeva āgamiṃsūti attho.
   Jūjakopi vegenuṭṭhāya vallīdaṇḍahattho kappuṭṭhānaggi viya
Avattharanto āgantvā ativiya palāyituṃ chekā tumheti hatthe
bandhitvā puna te neti.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato so rajjumādāya   daṇḍamādāya brāhmaṇo
    ākoṭayanto te neti   sivīrājassa pekkhatoti.
   Evaṃ nīyamānesu kaṇhājinā nivattitvā olokentī pitarā
saddhiṃ sallapi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    taṃ taṃ kaṇhājināvoca    ayaṃ maṃ tāta brāhmaṇo
    laṭṭhiyā paṭikoṭeti     ghare jātaṃva dāsiyaṃ
    na cāyaṃ brāhmaṇo tāta   dhammikā honti brāhmaṇā
    yakkho brāhmaṇavaṇṇena   khādituṃ tāta neti no
    nīyamānā pisācena     kinnu tāta udikkhasīti.
   Tattha tanti taṃ passamānaṃ nisinnaṃ pitaraṃ sivīrājaṃ. Dāsiyanti
dāsikaṃ. Khāditunti khādanatthāya. Ayaṃ hi tāta no giridvāresu
asampatteyeva ubhohi cakkhūhi rattalohitapaggharantehi khādituṃ neti
sabbe khādissāmīti neti tvañca khādituṃ vā pacituṃ vā nīyamāne
amhe udikkhasi sabbadā sukhito hohīti paridevi. Daharakumārikāya
vilapantiyā kampamānāya gacchantiyā mahāsattassa balavasoko
uppajji. Hadayavatthu uṇhaṃ ahosi. Nāsikāya appahontiyā mukhena
uṇhe assāsapassāse visajjesi. Assūni lohitavindūni hutvānettehi
Nikkhamiṃsu. So idaṃ evarūpaṃ dukkhaṃ sinehadosena jātaṃ na aññena kāra
ṇena mayā tasmā sinehaṃ akatvā majjhatteneva bhavitabbanti tathārūpaṃ
sokaṃ attano ñāṇabalena vinodetvā pakatinisinnākāreneva nisīdi.
   Giridvāraṃ asampattā kumārikā vilapantī agamāsi.
    Ime no pādukā dukkhā   dīgho caddhā suduggamo
    nīce volambake suriye    brāhmaṇova tareti no
    okandāmhase bhūtāni    pabbatāni vanāni ca
    sarassa sirasā vandāma    supatitthe ca āpake
    tiṇā latā ca osathyo    pabbatāni vanāni ca
    ammaṃ ārogyaṃ vajjātha    ayaṃ no neti brāhmaṇo
    vajjantu bhonto ammañca   maddiṃ asmākamātaraṃ
    sace anuppatitukāmā     khippaṃ anuppateyya no
    ayaṃ ekapadī eti      ujuṃ gacchati assamaṃ
    tameva anuppatteyyāsi    api passesi no lahuṃ
    aho vata re jaṭinī     vanamūlaphalāhāriyā
    suññaṃ disvāna assamaṃ     tante dukkhaṃ bhavissati
    ativelaṃ nūna ammāya     uñchāladdhaṃ anappakaṃ
    yā no bandhe na jānāti   brāhmaṇena dhanesinā
    accāyikena luddena     yo no gāvova sumbhati
    apajja ammaṃ passemu     sāyaṃ uñchāto āgataṃ
    dajjā ammā brāhmaṇassa   phalaṃ khuddena missakaṃ
    Tadāyaṃ āsito chāto    na bāḷhaṃ tarayeyya no
    suṇā ca vata no pādā    bāḷhaṃ tarati brāhmaṇo
    iti tattha vilapiṃsu      kumārā mātugiddhinoti.
   Tattha pādukāti khuddakapādā. Okandāmhaseti avakkandāma.
Apacitiṃ nīcavuttiṃ dassentā jānāpema. Sarassāti imassa
padumasarassa pariggahitā devatā nāgakulāni sirasā vandāma.
Supatitthe ca āpaketi supatitthāya nadiyā adhivatthā devatāpi
vandāma. Tiṇā latāti tiṇāni ca olambanalatāyo ca. Osathyoti
osadhiyo. Sabbattha adhivatthā devatāyo sandhāya evamāha.
Anupatitukāmāti sacepi sā amhākaṃ padānupadaṃ āgacchatukāmā
ammā. Api passesi no lahunti api nāma etāya ekapadiyā
anuppattamānā puttake tava lahuṃ passeyyāsīti evaṃ vadeyyātha.
Jaṭinīti mātaraṃ parammukhālapanena ālapantī āha. Ativelanti
pamāṇātikkantaṃ katvā. Uñchāti uñchācariyāya laddhaṃ
vanamūlaphalaṃ. Khuddena missakanti khuddakamadhunā missakaṃ. Āsitoti
āsitāsino paribhuttapphalo. Chātoti suhito. Na bāḷhaṃ
tarayeyyāti na thaddhavegena nayeyya. Mātugiddhinoti mātari giddhena
samannāgatā balavasinehā evaṃ vilapiṃsūti.
          Kumārapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   Yaṃ pana raññā mahāpaṭhaviṃ unnādetvā brāhmaṇassa
piyaputtesu dinnesu yāva brahmalokā ekakolāhalaṃ jātaṃ tenāpi
Bhijjitahadayā viya himavantavāsino devatāyo tesaṃ brāhmaṇena
nīyamānānaṃ taṃ vilāpaṃ sutvā mantayiṃsu sace maddī sakālasseva
assamaṃ āgamissati sā tattha putte adisvā vessantaraṃ pucchitvā
brāhṇassa dinnabhāvaṃ sutvā balavasinehena padānupadaṃ dhāvitvā
mahantaṃ dukkhaṃ anubhaveyyāti.
   Atha te tayo devaputte tumhe sīhabayagghadīpivesena deviyā
āgamanamaggaṃ rumhitvā tāya yāciyamānāpi yāva suriyatthaṅgamā maggaṃ
adatvā yathā candālokena assamaṃ pavisati evamassāpi sīhādīhi
aviheṭhanatthāya ārakkhaṃ susaṃvidahitaṃ kareyyāthāti āṇāpesuṃ.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tesaṃ lālapitaṃ sutvā    tayo bāḷā vane migā
    sīho bayaggho ca dīpī ca   idaṃ vacanamabravuṃ
    mā heva no rājaputtī   sāyaṃ uñchāto āgatā
    mā hevamhākaṃ nibbhoge  heṭhayittha vane migā
    sīho cenaṃ viheṭheyya   bayaggho dīpī ca lakkhaṇaṃ
    neva jālikumārassa    kuto kaṇhājinā siyā
    ubhayeneva jiyyetha    patiputte ca lakkhaṇāti.
   Tattha idaṃ vacanamabaravunti tumhe tayo janā sīho ca bayaggho
ca dīpī cāti evaṃ tayo bāḷā vane migā hothāti idaṃ tā devatā
tayo devaputte vacanaṃ abravuṃ. Mā heva noti maddī rājaputtī
uñchāto sāyaṃ mā āgami candālokena sāyameva āgacchatūti
Vadanti. Mā hevamhākaṃ nibbhogeti amhākaṃ nibbhoge vijite
amhākaṃ vanaghaṭāya mā taṃ koci vane bāḷamigo viheṭhayittha.
Yathā na viheṭhenti evamassāpi arakkhaṃ gaṇhathāti vadanti. Sīho
ce nanti sace hi naṃ anārakkhaṃ sīhādīsu koci viheṭheyya athassā
jīvitakkhayaṃ pattāya neva jālikumāro vassa kuto kaṇhājinā siyā
evaṃ sā lakkhaṇasampannā ubhayeneva jiyyetha. Patiputte cāti
davīhi koṭṭhāsehi jiyyetha tasmā susaṃvidahitaṃ ārakkhaṃ karothāti.
   Atha te tayo devaputtā sādhūti tāsaṃ devatānaṃ vacanaṃ
paṭisuṇitvā sīhabayagghadīpino hutvā āgantvā tassā āgamanamagge
paṭipāṭiyā nipajjiṃsu.
   Maddī pi kho ajja mayā dussunopi diṭṭho sakālasaseva
vanamūlaphalāphalāni gahetvā assamapadaṃ gamissāmīti kampamānā
mūlaphalāphalāni upadhāresi. Athassā hatthato khaṇittikaṃ patati. Tathā
aṃsato pacchi patati. Dakkhiṇakkhi ca phandati phalino rukkhā aphalā
viya aphalāva phalino viya khāyiṃsu. Sabbā disā na paññāyiṃsu.
Sā kinnu kho idaṃ pubbe abbhūtapubbaṃ ajja me hoti kiṃ bhavissati
mayhaṃ vā me puttānaṃ vā udāhu vessantarassa cāti cintetvā āha
    khaṇittikaṃ me patitaṃ     dakkhiṇakkhi ca phandati
    aphalā phalino rukkhā    sabbā muyhanti me disā
    tassā sāyaṇhakālamhi    assamāgamanaṃ pati
    atthaṅgatamhi suriye     bāḷā panthe upaṭṭhahuṃ
    Nīce volambake suriye   dūre ca vata assamo
    yañca nesaṃ ito hāsaṃ    tante bhuñjeyyuṃ bhojanaṃ
    so nūna khattiyo eko   paṇṇasālāya acchati
    tosento dārake chāte  mamaṃ disvā anāyatiṃ
    te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
    sāyaṃ saṃvesanākāle    khīraṃ pītāva acchare
    te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
    sāyaṃ saṃvesanākāle    vāriṃ pītāva acchare
    te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
    paccuggatā maṃ tiṭṭhanti    vacchā bālāva mātaraṃ
    te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
    paccuggatā maṃ tiṭṭhanti    haṃsāvūparipallale
    te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
    paccuggatā maṃ tiṭṭhanti    assamassāvidūrato
    ekāyano ekapatho    sarā sobbhā ca passato
    aññaṃ maggaṃ na passāmi    yena gaccheyya assamaṃ
    migā namatthu rājāno    kānanasmiṃ mahabbalā
    dhammena bhātaro hotha    maggaṃ me detha yācitā
    avaruddhassāhaṃ bhariyā    rājaputtassa sirīmato
    tañcāhaṃ nātimaññāmi    rāmaṃ sītāvanubbatā
    tumhe ca putte passetha   sāyaṃ saṃvesanaṃ patiṃ
    Ahañca putte passeyyaṃ   jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho
    bahuñcidaṃ mūlaphalaṃ      bhakkho cāyaṃ anappako
    tato upaḍḍhaṃ dassāmi    maggaṃ me detha yācitā
    rājaputtī ca no mātā   rājaputto ca no pitā
    dhammena bhātaro hotha    maggaṃ me detha yācitāti.
   Tattha tassāti tassā mama. Assamāgamanaṃ patīti assamaṃ
paṭicca sandhāya āgacchantiyā. Upaṭṭhahunti upaṭṭhāya ṭhitā.
Te kira paṭhamaṃ paṭipāṭiyā nipajjitvā tāya āgamanakāle uṭṭhāya
vijimhitvā maggaṃ rumbhantā paṭipāṭiyā tiriyaṃ aṭṭhaṃsu. Yañca
nesanti ahañca yaṃ ito mūlaphalāphalaṃ tesaṃ harissaṃ taṃ vessantaro
ca ubho puttakā passāti te tayopi janā bhuñjeyyuṃ aññaṃ nesaṃ
bhojanaṃ natthi. Anāyatinti anāgacchantiṃ maṃ ñatvā ekakova nūna
dārake tosento nisinno. Saṃvesanākāleti aññesu divasesu
attano khādāpanapipāyanakāle. Khīraṃ pītāvāti yathā khīrapītā
migapotakā khīrassatthāya kanditvā taṃ alabhitvā kandantāva niddaṃ
okkamanti evaṃ te phalāphalatthāya kanditvā taṃ alabhitvā
kandantāva niddaṃ upagatā bhavissantīti vadati. Vāriṃ pītāvāti
assamapade yathā migapotakā pipāsikā pānīyatthāya kanditvā taṃ alabhitvā
kandantāva niddaṃ okkamantīti iminā nayena attho daṭṭhabbo.
Acchareti acchanti. Paccuggatā maṃ tiṭṭhantīti maṃ paccuggatā
hutvā tiṭṭhanti. Paccuggatuntipi pāṭho. Paccuggantvāti attho.
Ekāyanoti ekasseva āyano ekapadikamaggo. Ekapathoti so
ca ekova dutiyo natthi okkamitvāpi gantuṃ na sakkā. Kasmā.
Yasmā sarā sobbhā ca passato. Namatthūti sā aññaṃ maggaṃ
adisvā ete yācitvā paṭikkamāpessāmīti phalapacchiṃ aṃsato
otāretvā añjaliṃ paggayha namasmānā evamāha. Bhātaroti mayaṃ
hi manussarājaputtā tumhepi migarājaputtā iti me dhammena bhātaro
hotha. Avaruddhassāti raṭṭhato pabbājitassa. Rāmaṃ sītāvanubbatāti
yathā dasarathamahārājaputtaṃ rāmaṃ tassa kaniṭṭhā sītā devī tasseva
aggamahesī hutvā taṃ anubbatā patidevatā hutvā appamattā
upaṭṭhāti tathā ahaṃpi vessantaraṃ appamattā upaṭṭhāsinti vadati. Tumhe
cāti tumhe ca mayhaṃ maggaṃ datvā sāyaṃ gocaraggahaṇakāle putte
passatha ahañca attano putte passeyyaṃ detha magganti yācati.
   Atha te devaputtā velaṃ olokentā idāni tassā maggaṃ
dātuṃ velāti ñatvā uṭṭhāya apagacchiṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tassā lālappamānāya   bahukāruññasaññitaṃ
    sutvā nelapatiṃ vācaṃ    bāḷā panthā apakkamunti.
   Tattha nelapatinti na elapatiṃ elapātarahitaṃ visadaṃ madhuravācaṃ.
   Sā bāḷesu apagatesu assamaṃ agamāsi. Tadā ca puṇṇamīuposatho
ahosi. Sā caṅkamanakoṭiṃ patvā yesu yesu ṭhānesu
pubbe putte passati tesu tesu ṭhānesu apassantī āha
    Imamhi naṃ padesamhi    puttakā paṃsukuṇṭhitā
    paccuggatā maṃ tiṭṭhanti   vacchā bālāva mātaraṃ
    imamhi naṃ padesamhi    puttakā paṃsukuṇṭhitā
    paccuggatā maṃ tiṭṭhanti   haṃsāvūparipallale
    imamhi naṃ padesamhi    puttakā paṃsukuṇṭhitā
    paccuggātā maṃ tiṭṭhanti   assamassāvidūrato
    te migā viya ukkaṇṇā   samantāmabhidhāvino
    ānandino pamuditā    vattamānāva kampare
    tyajja putte na passāmi  jālī kaṇhājinā cubho
    chagilīva migī chāpaṃ     pakkhī puttāva pañjarā
    ohāya putte nikkhamma   sihīvāmisagiddhinī
    tyajja putte na passāmi  jālī kaṇhājinā cubho
    idaṃ nesaṃ parakkantaṃ    nāgānamiva pabbate
    citakā parikiṇṇāyo    assamassāvidūrato
    tyajja putte na passāmi  jālī kaṇhājinā cubho
    vālukāyapi okiṇṇā    puttakā paṃsukuṇṭhitā
    samantāmabhidhāvanti     te na passāmi dārake
    ye maṃ pure paccudenti   araññā dūramāyatiṃ
    tyajja putte na passāmi  jālī kaṇhājinā cubho
    chagilīva migī chāpā     paccugantvāna mātaraṃ
    dūre maṃ paṭivilokenti   te na passāmi dārake
    Idañca nesaṃ kīḷanaṃ     patitaṃ paṇḍuveluvaṃ
    tyajja putte na passāmi  jālī kaṇhājinā cubho
    thanā ca mayhaṃ me pūrā   uro ca sampadālibhi
    tyajja putte na passāmi  jālī kaṇhājinā cubho
    uccaṅke me kovicinati   thanā mekāva lambati
    tyajja putte na passāmi  jālī kaṇhājinā cubho
    yassā sāyaṇhasamayaṃ    puttakā paṃsukuṇṭhitā
    uccaṅke me vivattanti   te na passāmi dārakā
    ayaṃ so assamo pubbe   sammajjo paṭibhāti maṃ
    tyajja putte na passantyā bhamate viya assamo
    kimidaṃ appasaddova     assamo paṭibhāti maṃ
    kākolāpi na vassanti   matā me nūna dārakā
    kimidaṃ appasaddova     assamo paṭibhāti maṃ
    sakuṇāpi na vassanti    matā me nūna dārakāti.
   Tattha nanti nipātamattaṃ. Paṃsukuṇṭhitāti paṃsumakkhitā.
Paccuggatā manti maṃ paccuggatā hutvā paccuggantuntipi pāṭho.
Paccuggantvā icceva attho. Ukkaṇṇāti yathā migapotakā
mātaraṃ disvā kaṇṇe ukkhipitvā gīvaṃ pasāretvā mātaraṃ upagantvā
haṭṭhatuṭṭhā samantā abhidhāvino honti. Vattamānāva kampareti
vattamānā mātu hadayamaṃsaṃ kampenti viya evaṃ pubbe mama puttā
honti. Tyajjāti te ajja na passāmi. Chagilīva migī chāpanti
Yathā chagilī ca migī ca pañjarasakhātā kulāvakā muttā pakkhī ca
āmisagiddhinī sīhī ca attano chāpaṃ ohāya gocarāya pakkamanti
tathāhaṃ ohāya putte nikkhamantīti vadati. Idaṃ nesaṃ parakkantanti
vassāratte sānupabbate nāgānaṃ padavalañjaṃ viya idaṃ nesaṃ kīḷanaṭṭhāne
ādhāvanaparidhāvanaparikkantaṃ paññāyati. Citakāti saññitanicitā
vālukapuñjā. Parikiṇṇāyoti vippakiṇṇāyo. Samantāmabhidhāvantīti
aññesu divasesu samantā abhidhāvanti. Paccudentīti
puccuggacchanti. Dūramāyatinti dūrato āgacchantiṃ. Chagilīva migī
chāpāti attano mātaraṃ disvā chagiliṃ viya migiṃ chāpāti. Idañca
nesaṃ kīḷananti hatthīrūpakādīhi kīḷantānaṃ idañca nesaṃ suvaṇṇavaṇṇaṃ
kīḷanaṃ veluvaṃ pariggalitvā patitaṃ. Mayhimeti mayhaṃ ime thanā ca
khīrassa pūrā. Uro ca sampadālibhīti hadayañca phalati viya.
Uccaṅke me vivattantīti mama uccaṅke āvaṭaṭnti parivattanti.
Sammajjo paṭibhāti manti sammajjaṭṭhānaṃ viya mama upaṭṭhāsi. Tyajjāti
te ajja. Apassantyāti apassantiyā mama. Bhamate viyāti
kulālacakkaṃ viya bhamati. Kākolāti vanakākā. Matā nūnāti
addhā matā kenaci nītā bhavissanti. Sakuṇāpīti avasesasakuṇā.
Matā nūnāti addhā matā bhavissanti.
   Iti sā vilapantī mahāsattassa santikaṃ gantvā phalapacchiṃ
otāretvā mahāsattaṃ tuṇhimāsinaṃ disvā dārakepassa santike
appassantī āha
    Kimidaṃ tuṇhībhūtosi    api ratteva me mano
    kākolāpi na vassanti  matā me nūna dārakā
    kimidaṃ tuṇhībhūtosi    api ratteva me mano
    sakuṇāpi na vassanti   matā me nūna dārakā
    kacci nu me ayyaputta  migā khādiṃsu dārake
    araññe īrine vivane  kena nītā me dārakā
    ādū te pahitā dūtā  ādū suttā piyaṃvadā
    ādū bahino nikkhantā  khiddāsu pasutā nute
    nevāsaṃ kesā dissanti hatthapādā ca jālino
    sakuṇānañca opāto  kena nītā me dārakāti.
   Tattha api ratteva me manoti apica balavapaccūse supinaṃ
passantiyā viya me mano. Migāti sīhādayo bāḷamigā. Īrineti
niroje. Vivaneti vivite. Ādū teti ādū jetuttaranagare
sivirañño santikaṃ tayā dūtā katvā pesitā. Ādū suttāti
anto paṇṇasālaṃ pavisitvā sayitā. Ādū bahi noti ādū no
te dārakā khiddāpasutā hutvā bahi nikkhantāti pucchati. Nevāsaṃ
kesā dissantīti sāmi vessantara neva tesaṃ kāḷañjanavaṇṇā kesā
dissanti jālavicittā hatthapādā dissanti. Sakuṇānañca opātoti
himavantappadese hatthiliṅgasakuṇā nāma atthi tepi upatitvā
ādāya ākāseneva gacchanti tena taṃ pucchāmi kintehi sakuṇehi
nītā ito aññesaṃpi kesañci tesaṃ sakuṇānaṃ viya opāto jāto
Akkhāhi kena nītā me dārakāti.
   Evaṃ vuttepi mahāsatto na kiñci kathesi. Atha naṃ sā
deva kasmā mayā saddhiṃ na kathesi ko mama dosoti vatvā āha
    idaṃ tato dukkhataraṃ     sallaviddho yathā vaṇo
    tyajja putte na passāmi  jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho
    idaṃpi dutiyaṃ sallaṃ     kampeti hadayaṃ mama
    yañca putte na passāmi   tvañca maṃ nābhibhāsasi
    ajja ce me imaṃ rattiṃ   rājaputte na saṃsasi
    maññe okkantasantamaṃ   pāto dakkhasi no matanti.
   Tattha idaṃ tato dukkhataranti sāmi vessantara yaṃ mama raṭṭhā
pabbajitāya araññe vasantiyā putte ca apassantiyā dukkhaṃ idaṃ
tava mayā saddhiṃ akathanaṃ mayhaṃ tato dukkhataraṃ tvaṃ hi maṃ aggidaḍḍhaṃ
paṭidahanto viya tālā patitaṃ daṇḍena pothento viya sallena vaṇe
paṭivijjhanto viya tuṇhībhāvena kilamesi. Idaṃ hi me hadayaṃ
sallaviddho yathā vaṇo tatheva kampati ceva rujati ca. Saṃviddhotipi
pāṭho. Sampaṭividdhoti attho. Okkantasantamanti apagatajīvitaṃ
maṃ. Dakkhasi noti ettha nokāro nipātamatto. Kālasseva
mataṃ maṃ passasīti attho.
   Atha mahāsatto kakkhalakathāya naṃ puttasokaṃ jahāpessāmīti
cintetvā imaṃ gāthamāha
    nanu maddī varārohā   rājaputtī yasassinī
    Pāto gatāsi uñchāya   kimidaṃ sāyamāgatāti.
   Tattha kimidaṃ sāyamāgatāti maddi tvaṃ abhirūpā pāsādikā
himavante ca nāma bahū vanacarakā tāpasavijjādharādayo ca vicaranti
ko jānāti kiñci tayā kataṃ tvaṃ pātova gantvā kimidaṃ
sāyamāgacchasi daharakumāre ohāya araññagatitthiyo nāma sassāmikitthiyo
vā assāmikitthiyo evarūpā na honti kā nu kho me dārakānaṃ
pavutti kiṃ vā me sāmiko cintessatīti ettakaṃpi te nāhosi tvaṃ
pātova gantvā candālokena āgacchasi mama duggatabhāvassevesa
dosoti tajjetvā nibbajetvā kathesi.
   Sā tassa kathaṃ sutvā āha
    nanu tvaṃ saddamassosi    ye saraṃ pātumāgatā
    sīhassa vinadantassa     byagghassa ca nikūjitaṃ
    ahu pubbanimittaṃ me    vicarantyā brahāvane
    khaṇitto me hatthā patito  uggīvañcāpi aṃsato
    tadāhaṃ byatthitā bhītā   puthuṃ katvāna añjaliṃ
    sabbā disā namassissaṃ   api sotthi ito siyā
    mā heva no rājaputto  hato sīhena dīpinā
    dārakā vā parāmaṭṭhā   acchakokataracchibhi
    sīho byaggho ca dīpī ca   tayo bāḷā vane migā
    te maṃ pariyāvaruṃ maggaṃ   tena sāyamhi āgatāti.
   Tattha ye saraṃ pātunti ye pānīyaṃ pātuṃ imaṃ saraṃ āgatā.
Byagghassa cāti byagghassa ca aññesañca hatthiādīnaṃ catuppadānañceva
sakuṇasaṃghassa ca nikūjitaṃ ekaninnādaṃ saddaṃ kiṃ tvaṃ vassosīti
pucchati. So pana mahāsattena puttānaṃ dinnavelāya saddo
ahosi. Ahu pubbanimittanti deva imassa me dukkhassa
anubhavanatthāya pubbanimittaṃ ahosi. Uggīvanti aṃsakūṭe pacchilagganakaṃ.
Puthunti visuṃ visuṃ sabbā dasadisā namassissaṃ. Mā heva noti amhākaṃ
rājaputto sīhādīhi hato mā hotu dārakā acchādīhi parāmaṭṭhā
mā hontūti patthayantī namassissaṃ. Te maṃ pariyāvaruṃ magganti sāmi
ahaṃ imāni ca bhiṃsanakāni mahantāni dussupino ca me diṭṭho ajja
sakālasseva āgamissāmīti phalitarukkhe aphale viya aphale ca phalite
viya passāmi kicchena phalāphalāni gahetvā giridvāraṃ sampāpuṇituṃ
asakkontī atha te sīhādayo maṃ disvā maggaṃ paṭipāṭiyāva rumhitvā
aṭṭhaṃsu tena sāyaṃ āgatamhi khamāhi me sāmīti vadati.
    Mahāsatto tāya saddhiṃ ettakameva kathaṃ vatvā yāva
aruṇuggamanā na kiñci kathesi. Ito paṭṭhāya maddī nānappakāraṃ
vilapantī āha
    ahaṃ patiñca putte ca   ācariyamiva māṇavo
    anuṭṭhitā divārattiṃ   jaṭinī brahmacārinī
    ajināni paridahitvā   vanamūlaphalahāriyā
    vicarāmi divārattiṃ    tumhaṃ kāmā hi puttakā
    idaṃ suvaṇṇahāliddaṃ    ābhataṃ paṇḍuveluvaṃ
    Rukkhapakkāni cāhāsiṃ   ime vo puttakīḷanā
    idaṃ muḷālivattakaṃ    sālukaṃ jiñjarodakaṃ
    bhuñja khuddena saṃyuttaṃ   saha puttehi khattiya
    padumaṃ jālino dehi   kumudaṃ pana kumāriyā
    māline passa naccante  siviputtāni avhaya
    tato kaṇhājinā yāti  nisāmehi rathesabha
    mañjussarāya vagguyā   assamaṃ upagacchantiyā
    samānasukhadukkhamhā    raṭṭhā pabbājitā ubho
    api siviputte passesi  jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho
    samaṇe brāhmaṇe nūna  brahmacariyaparāyane
    ahaṃ loke abhisasiṃ    sīlavante bahussute
    tyajja putte na passāmi jāliṃ kaṇhājinaṃ cubhoti.
   Tattha ācariyamiva māṇavoti vattasampanno antevāsiko
ācariyaṃ viya paṭijaggati. Anuṭṭhitāti pāricariyāya uṭṭhānena
anuṭṭhitā appamattā hutvā paṭijaggāmi. Tumhaṃ kāmāti tumhākaṃ
kāmena tumhe patthayanti. Puttakāti kumāre ālapantī paridevati.
Suvaṇṇahāliddanti puttakā ahaṃ tumhākaṃ nahāpanatthāya
suvaṇṇavaṇṇaṃ hāliddaṃ nissadāyaṃ ghaṃsitvā ādāya āgatā.
Paṇḍuveluvanti kīḷanatthāya ca vo idaṃ suvaṇṇavaṇṇaṃ veluvapakkaṃpaṃ mayā
ābhataṃ. Rukkhapakkānīti tumhākaṃ kīḷanatthāya aññānipi manāpāni
kukhaphalāni āhāsiṃ. Ime voti puttakā ime vo kīḷanāti
Vadati. Mūḷālivattakanti mūḷālikaṇḍalikaṃ. Sālukanti idaṃ
uppalādisālukampi me bahu ābhataṃ. Jiñjarodakanti siṃghāṭakaṃ.
Bhuñjāti idaṃ sabbaṃ khuddakamadhunā saṃyuttaṃ puttehi saddhiṃ bhuñjāti
paridevati. Siviputtāni avhayāti sāmi sivirāja paṇṇasālāya
sayāpitaṭṭhānato siṃghaṃ putte pakkosi. Api siviputte pasaṃsesīti
sāmi sivirāja api putte passasi sace passasi me dassehi mā maṃ
ativiya kilamehi. Abhisasinti tumhākaṃ puttadhītaro mā passathāti
evaṃ nūna akkosiṃ.
   Evaṃ vilapamānāyapi tāya saddhiṃ mahāsatto na kiñci kathesi.
Sā tasmiṃ akathente kampamānā candālokena attano putte
vicinantī yesu yesu jambukā rukkhādīsu ṭhānesu te pubbe kīḷiṃsu
tāni tāni sabbāni ṭhānāni patvā paridevantī āha
    ime te jambukā rukkhā  vedisā sindhuvāritā
    vividhāni rukkhajātāni    te kumārā na dissare
    assatthā panasā ceme   nigrodhā ca kapitthanā
    vividhāni phalajātāni    te kumārā na dissare
    ime tiṭṭhanti ārāmā   ayaṃ sītūdakā nadī
    yatthassu pubbe kīḷiṃsu    te kumārā na dissare
    vividhāni pupphajātāni    asmiṃ uparipabbate
    yānassu pubbe dhāriṃsu   te kumārā na dissare
    vividhāni phalajātāni    asmiṃ uparipabbate
    Yānassu pubbe bhuñjiṃsu   te kumārā na dissare
    ime no hatthikā assā  balibaddā ca no ime
    yehissu pubbe kīḷiṃsu    te kumārā na dissareti.
   Tattha ime no hatthikā assāti sā pabbatupari dārake
gavesantī adisvā paridevamānā tato oruyha puna assamapadaṃ
āgantvā tattha te upadhārentī tesaṃ kīḷanabhaṇḍakāni disvā evamāha.
Athassā paridevanasaddena ceva padasaddena ca migapakkhino caliṃsu.
   Sā te disvā āha
    ime sāmā sasolūkā   bahukā kadalīmigā
    yehissu pubbe kīḷiṃsu    te kumārā na dissare
    ime haṃsā ca koñcā ca  mayūrā citrapekhunā
    yehissu pubbe kīḷiṃsu    te kumārā na dissareti.
   Tattha sāmāti khuddakā sāmavaṇṇamigā. Sasolūkāti sasā
ca vanaulūkā ca.
   Sā assamapade piyaputte adisvā tato nikkhamitvā
pupphavanaghaṭaṃ pavisitvā taṃ taṃ ṭhānaṃ oloketvā āha
    imā tā vanagumbāyo    pupphitā sabbakālikā
    yatthassu pubbe kīḷiṃsu    te kumārā na dissare
    imā tā pokkharaṇī rammā  cakkavākūpakūjitā
    maṇḍālakehi sañsannā    padumuppalakehi ca
    yatthassu pubbe kīḷiṃsu    te kumārā na dissareti.
   Tattha vanagumbāyoti vanamālāgumbāva. Sā kacthaci putte
adisvā puna mahāsattassa santikaṃ āgantvā taṃ dummukhaṃ nisinnaṃ
disvā āha
    na te kaṭṭhāni bhinnāni    na te udakamābhataṃ
    aggipi te na hāsito    kinnu mandova jhāyasi
    piyo piyena saṅgamma     samohaṃ byapahaññati
    tyajja putte na passāmi   jāliṃ kaṇhājinaṃ cubhoti.
   Tattha na hāsitoti na jalito. Idaṃ vuttaṃ hoti sāmi tvaṃ
pubbe kaṭṭhāni bhindasi udakaṃ āharitvā ṭhapesi aṅgārakapalle
aggiṃ karosi ajja etesu ekaṃpi akatvā kinnu mandova jhāyasi
tava kiriyā mayhaṃ na ruccati. Piyo piyenāti vessantaro mayhaṃ
piyo ito me piyataro natthi iminā me piyena saṅgamma
sammāgantvā pubbe samohaṃ byapahaññati dukkhaṃ vigacchati ajja pana me
imaṃ passantiyāpi soko na vigacchati kinnu kho kāraṇanti.
Tyajjāti hotu diṭṭhaṃ me kāraṇaṃ te ajja putte na passāmi tena
me imaṃ passantiyāpi soko na vigacchatīti.
   Tāya evaṃ vuttepi mahāsatto tuṇhībhūtova nisīdi. Sā
tasmiṃ akathente sokasallasamappitā pahatakukkuṭī viya kampamānā puna
paṭhamaṃ vicaraṇaṭṭhānāni vicaritvā mahāsattassa santikaṃ paccāgantvā
āha
    na kho no deva passāmi yena te nīhaṭā matā
    Kākolāpi na vassanti   matā me nūna dārakā
    na kho no deva passāmi  yena te nīhaṭā matā
    sakuṇāpi na vassanti    matā me nūna dārakāti.
   Tattha na kho noti deva na kho amhākaṃ putte passāmi.
Yena te nīhaṭā matāti kenaci tesaṃ nīhaṭabhāvaṃpi na jānāmīti
adhippāyeneva āha.
   Tāya evaṃ vuttepi mahāsatto na kiñci kathesi. Sā
puttasokena phuṭṭhā putte upadhārentī tatiyavāraṃ tāni tāni ṭhānāni
vātavegena vicari. Tāya kira ekarattiṃ vicaritaṭṭhānaṃ uparigayhamānaṃ
paṇṇarasayojanamaggaṃ ahosi. Atha ratti vibhāyi. Aruṇodayo
jāto. Sā punāgantvā mahāsattassa santike ṭhitā paridevi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    sā tattha paridevitvā   pabbatāni vanāni ca
    punadevassamaṃ gantvā   sāmikassanti rodati
    na kho no deva passāmi  yena te nīhaṭā matā
    kākolāpi na vassanti   matā me nūna dārakā
    na kho no deva passāmi  yena te nīhaṭā matā
    sakuṇāpi na vassanti    matā me nūna dārakā
    na kho no deva passāmi  yena te nīhaṭā matā
    vicarantī rukkhamūlesu    pabbatesu guhāsu ca
    iti maddī varārohā   rājaputtī yasassinī
    Bāhā paggayha kanditvā  tattheva patitā chamāti.
   Tattha sāmikassanti rodatīti bhikkhave sā maddī tattha
vaṅkatapabbatakucchiyaṃ sānupabbatāni ca vanagahanāni ca vicarantī paridevitvā
punāgantvā sāmikaṃ nissāya tassa santike ṭhitā puttānaṃ atthāya
rodanti na kho noti ādīni vadantī paridevatīti attho. Iti
maddī varārohāti bhikkhave evaṃ sā uttanamarūpadharā varārohā maddī
rukkhamūlādīsu vicarantī dārake adisvā nissaṃsayaṃ matā bhavissantīti
bāhā paggayha kanditvā tattheva vessantarassa pādamūle
chinnasuvaṇṇakadalī viya chamāyaṃ patati.
   Atha mahāsatto matā maddīti saññāya kampamāno aṭṭhāne
videse matā maddī sace hissā jetuttaranagare kālakiriyā bhavissati
mahanto parihāro abhavissa dve raṭṭhāni caleyyuṃ. Ahaṃ pana
araññe ekakova kinnukho karissāmīti uppannabalavasokopi satiṃ
paccupaṭṭhapetvā jānissāmi tāvāti uṭṭhāya hadaye dakkhiṇahatthaṃ
ṭhapetvā santāpapavuttiṃ ñatvā kamaṇḍalunā udakaṃ āharitvā sattamāse
kāyasaṃsaggaṃ anāpannapubbopi balavasokena attano pabbajitabhāvaṃ
sallakkhetuṃ asakkonto assupuṇṇehi nettehi tassā sīsaṃ
ukkhipitvā ūrūsu ṭhapetvā udakena paripphositvā mukhañca hadayañca
parimajjanto nisīdi. Maddīpi kho thokaṃ vītināmetvā satiṃ
paṭilabhitvā hirottappaṃ paccupaṭṭhapetvā vuṭṭhāya mahāsattaṃ vanditvā
sāmi vessantara dārakā te kuhiṃ gatāti pucchi. So āha devi
Ekassa brāhmaṇassa dāsatthāya mayā dinnāti.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tmajja pattaṃ rājaputtiṃ   udakenābhisiñcitha
    assaṭṭhaṃ naṃ viditvāna   atha naṃ etamabravīti.
   Tattha tmajja pattanti attayo santikaṃ pattaṃ. Pādamūle
patitvā visaññībhūtanti attho. Etamabravīti etaṃ ekassa me
brāhmaṇassa dāsatthāya dinnāti vacanaṃ abravīti.
   Tato tāya deva putte brāhmaṇassa datvā mama sabbarattiṃ
paridevitvā vicarantiyā kinnācikkhasīti vutte mahāsatto āha
    ādiyeneva te maddi   dukkhaṃ nakkhātumicchissaṃ
    daliddo yācako vuḍḍho  brāhmaṇo gharamāgato
    tassa dinnā mayā puttā  maddi mā bhāyi assasa
    maṃ passa maddi mā putte  mā bāḷhaṃ paridevayi
    lacchāma putte jīvantā  arogā ca bhavāmhase
    putte pasuñca dhaññañca   yañca aññaghare dhanaṃ
    dajjā sappuriso dānaṃ   disvā yācakamāgate
    anumodāhi me maddi   puttake dānamuttamanti.
   Tattha ādiyenevāti ādikena. Idaṃ vuttaṃ hoti sace te ahaṃ
ādito paṭṭhāya etamatthaṃ ācikkhissaṃ. Taṃ sutvā tava sokaṃ
saṇṭhāretuṃ asakkontiyā hadayaṃ phaleyya. Tasmā ādiyeneva te
maddi dukkhaṃ na akkhātumicchissaṃ. Gharamāgatoti idaṃ amhākaṃ
Vasanaṭṭhānaṃ āgato. Arogā ca bhavāmhaseti yathā tathā mayaṃ
arogā homa jīvamānā avassaṃ putte brāhmaṇena nītepi
passissāmāti vadati. Yañca aññaghare dhananti yaṃ aññaghare
saviññāṇakāviññāṇakadhanaṃ. Dajjā sappuriso dānanti sappuriso uttamatthaṃ
patthento uraṃ bhinditvā hadayamaṃsaṃpi gahetvā dānaṃ dadeyyāti.
   Maddī āha
    anumodāmi te deva   puttake dānamuttamaṃ
    datvā cittaṃ pasādehi   bhiyyo dānaṃ dado bhava
    yo tvaṃ maccherabhūtesu   manussesu janādhipa
    brāhmaṇassa adā dānaṃ  sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhanoti.
   Tattha anumodāmi teti dasamāse kucchiyā dhāretvā vijāyitvā
divasassa dvitikkhattuṃ nahāpetvā pāyetvā bhojetvā ure
nipajjāpetvā paṭijaggi te puttakesu bodhisattena dinnesu sayaṃ pattiṃ
anumodanti evamāha. Iminā kāraṇena jānitabbaṃ pitāva dārakānaṃ
sāmikoti. Bhiyyo dānaṃ dado bhavāti mahārāja uttariṃpi punappunaṃ
dānaṃ dāyakova hohīti sudinnante dānaṃ cittaṃ pasādehi yo tvaṃ
maccherabhūtesu sattesu piyaputte adāsīti.
   Evaṃ vuttepi mahāsatto maddi kinnāmetaṃ kathesi sace hi
mayā putte datvā cittaṃ pasādetuṃ nābhavissa imāni me acchariyāni
nappavatteyyunti sabbāni paṭhavininnāditādīni kathesi. Tato maddī
tāneva acchariyāni pakittetvā dānaṃ anumodantī āha
    Ninnāditā te paṭhavī   saddo te tidivaṅgato
    samantā vijjutā āgū   girīnaṃva paṭissutāti.
   Tattha vijjutā āgūti akālavijjulatā himavantappadese samantā
nicchariṃsu. Girīnaṃva paṭissutāti girīnaṃ paṭissutasaddā viya viravā
upaṭṭhahiṃsu
   tassa te anumodanti     ubho nāradapabbatā
   indo ca brahmā ca pajāpati ca somo yamo vessavaṇṇo ca rājā
   sabbe devā anumodandi   tāvatiṃsā saindakā
   iti maddī varārohā     rājaputtī yasassinī
   vessantarassa anumodi    puttake dānamuttamanti.
    Tattha nāradapabbatāti imepi te dve devanikāyā attano
vimānadvāre ṭhitāva sudinnaṃ vata te dānanti anumodanti. Tāvatisā
saindakāti indajeṭṭhakā tāvatiṃsāpi devā te dānaṃ anumodanti.
Evaṃ mahāsattena attano dāne vaṇṇite tameva vatthaṃ parivattitvā
mahārāja vessantara sudinnaṃ te dānanti. Maddīpi kho tatheva dānaṃ
vaṇṇetvā anumodamānā nisīdi. Tena satthā iti maddī varārohāti
gāthamāha
           maddīpabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   Evantesu aññamaññaṃ sammodanīyaṃ kathaṃ kathentesu sakko
devarājā cintesi ayaṃ vessantaramahārājā hiyyo jūjakassa paṭhaviṃ
unnādetvā dārake adāsi idāni naṃ koci hīnapuriso upasaṅkamitvā
Sabbalakkhaṇasampannaṃ sīlavatiṃ maddiṃ yācitvā rājānaṃ ekakaṃ katvā
maddiṃ gahetvā gaccheyya tato esa anātho nippaccayo bhaveyya
yannūnāhaṃ brāhmaṇavaṇṇena naṃ upasaṅkamitvā maddiṃ yācitvā pāramikūṭaṃ
gāhāpetvā kassaci avisajjanīyaṃ katvā puna taṃ tasseva datvā
āgamissāmīti. So suriyuggamanavelāyaṃ tassa santikaṃ agamāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato ratyā vivasane   suriyassuggamanaṃ pati
    sakko brāhmaṇavaṇṇena  pāto nesaṃ adissathāti.
   Tattha pāto nesaṃ adissathāti pātova nesaṃ dvinnaṃ janānaṃ
paññāyamānarūpo purato aṭṭhāsi. Ṭhatvā ca pana paṭisanthāraṃ
karonto āha
    kacci nu bhoto kusalaṃ   kacci bhoto anāmayaṃ
    kacci uñchena yāpetha   kacci mūlaphalā bahū
    kacci ḍaṃsā ca makasā   appameva siriṃsapā
    vane bāḷamigākiṇṇe   kacci hiṃsā na vijjatīti.
   Evaṃ vuttepi mahāsatto tena saddhiṃ paṭisanthāraṃ karonto
āha
    kusalañceva no brahme  atho brahme anāmayaṃ
    atho uñchena yāpema   atho mūlaphalā bahū
    atho ḍaṃsā ca makasā   appameva siriṃsapā
    vane bāḷamigākiṇṇe   hiṃsā mayhaṃ na vijjati
    Satta no māse vasataṃ   araññe jīvisokinaṃ
    idaṃpi dutiyaṃ passāma    brāhmaṇaṃ devavaṇṇinaṃ
    ādāya veluvaṃ daṇḍaṃ   dhārentaṃ ajinakkhipaṃ
    svāgatante mahābrahme  atho te adurāgataṃ
    anto pavisa bhaddante   pāde pakkhālayassu te
    tiṇḍukāni piyālāni    madhuke kāsamāriyo
    phalāni khuddakappāni    bhuñja brahme varaṃ varaṃ
    idaṃpi pānīyaṃ sītaṃ     ābhataṃ girigabbharā
    tato piva mahābrahme   sace tvaṃ abhikaṅkhasīti.
   Evaṃ tena saddhiṃ paṭisanthāraṃ katvā mahāsatto āha
    atha tvaṃ kena vaṇṇena   kena vā pana hetunā
    anuppattosi brahāraññaṃ  taṃ me akkhāhi pucchitoti.
   Iti so tassa āgamanakāraṇaṃ pucchi. Atha naṃ sakko mahārāja
ahaṃ mahallako idhāgacchanto tava bhariyaṃ maddiṃ yācituṃ āgatomhi
taṃ me dehīti vatvā gāthamāha
    yathā vārīvaho pūro   sabbakālaṃ na khīyati
    evantaṃ yācitāgacchiṃ   bhariyaṃ me dehi yācitoti.
   Avaṃ vuttepi mahāsatto hiyyo me brahmaṇassa dārakā dinnā
ahaṃ araññe ekakova hutvā kathante maddiṃ dassāmīti avatvā
pasāritahatthe sahassatthavikaṃ ṭhapento viya asajjitvā avajjitvā
anolīnamānaso hutvā giriṃ unnādento viya imaṃ gāthamāha
    Dadāmi na vikampāmi    yaṃ maṃ yācasi brāhmaṇa
    santaṃ nappaṭiguyhāmi    dāne me ramate manoti.
   Tattha sanataṃ nappaṭiguyahāmīti saṃvijjamānaṃ na niguyhāmi.
   Evañca pana vatvā mahāsatto sīghameva kamaṇḍalunā udakaṃ
āharitvā udakaṃ brāhmaṇassa hatathe pātetvā piyabhariyaṃ
brāhmaṇassa adāsi. Taṃkhaṇaññeva heṭṭhāvuttappakārāni sabbāni
acchariyāni pāturahesuṃ.
   Tamatthaṃ pakāsento satathā āha
    maddiṃ hatthe gahetvāna   udakassa kamaṇḍaluṃ
    brāhmaṇassa adā dānaṃ   sivīnaṃ vaṭṭhavaḍḍhano
    tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ     tadāsi lomahaṃsanaṃ
    maddiṃ pariccajantassa    medanī samakampatha
    nevassa maddī bhakuṭī    na sandhīyati na rodati
    pekkhatevassa tuṇhiyā   esa jānāti yaṃ varanti.
   Tattha vadā dānanti ambho brāhmaṇa madditopi me sataguṇena
sahassahaguṇena satasahassaguṇena sabbaññutañāṇameva piyataraṃ idaṃ
me dānaṃ sabbaññutañāṇapaṭivedhassa paccayo hotūti vatvā dānaṃ
adāsi.
   Vuttampi cetaṃ
    jāliṃ kaṇhājinaṃ dhītaṃ    maddiṃ deviṃ patibbataṃ
    cajjamāno na cintesiṃ   bodhiyāyeva kāraṇā
    Na me dessā ubho puttā maddī devī naappiyā
    sabbaññutaṃ piyaṃ mayhaṃ    tasmā piye adāsahanti.
   Tattha samakampathāti paṭhavī udakapariyantaṃ katvā kampittha.
Nevassa maddī bhakuṭīti bhikkhave tasmiṃ khaṇe maddiyā mahallakabrāhmaṇassa
maṃ rājā detīti kodhavasena mukhe bhakuṭīpi nāhosi.
Na sandhīyati na rodatīti sāmikimaṃ olokesīti neva maṅku ahosi na
akkhīni pūretvā rodati. Atha jo tuṇhiyā hutvā mādisaṃ
itthīratanaṃ dadamāno na nikkāraṇā dassati. Esova yaṃ varaṃ
jānātīti phullapadumavaṇṇaṃ assa mukhaṃ pekkhateva olokiyamānā
ṭhitāti attho.
   Atha mahāsatto kīdisā maddīti tassā mukhaṃ olokesi.
Sā kiṃ maṃ deva mukhaṃ olokesīti vatvā sīhanādaṃ nadantī imaṃ
gāthamāha
    komārī yassāhaṃ bhariyā  sāmiko mama issaro
    yassicche tassa maṃ dajjā  vikkīṇeyya haneyya vāti.
   Tattha yassāti yassa tavāhaṃ komāriyā bhariyā so tvañceva
mama sāmiko issaro ca nāma āsi yassicchati tassa vā dadeyya
dhanena vā atthe sati maṃ vikkīṇeyya maṃsena vā atthe sati
haneyya tasmā yaṃ vo ruccati taṃ karotha nāhaṃ kujjhāmīti.
   Atha sakko tesaṃ paṇītajjhāsayaṃ viditvā tassa thutiṃ akāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    Tesaṃ saṅkappamaññāya    devindo etadabravi
    sabbe jitā te paccuhā  ye dibbā ye ca mānusā
    ninnāditā te paṭhavī    saddo te tidivaṅgato
    samantā vijutā āgū    girīnaṃ patissutā
    tassa te anumodanti    ubho nāradapabbatā
        indo ca brahmā ca pajāpati ca
        somo yamo vessavaṇṇo ca rājā
    sabbe devā anumodanti  dukkaraṃ hi karoti so
    duddadaṃ dadamānānaṃ     dukkaraṃ kammakubbataṃ
    asanto nānukubbanti    sataṃ dhammo duranvayo
    tasmā satañcā satañca   nānā hoti ito gati
    asanto nirayaṃ yanti    santo saggaparāyanā
    yametaṃ kumāre adadā   bhariyaṃ adadā vane vasaṃ
    brahmayānamanokkamma    sagge te taṃ vipaccatūti.
   Tattha paccuhāti paccathikā. Dibbāti dibbasampattipaṭibāhakā.
Mānusāti manussasampattipaṭibāhakā. Ke pana teti
macchariyadhammā te sabbe puttadāraṃ dentena mahāsattena jitā.
Tenāha sabbe jitā te paccuhāti. Dukkaraṃ hi karoti soti so
vessantaro rājā ekakova araññe vasanto bhariyaṃ brāhmaṇassa
dento dukkaraṃ karotīti evaṃ te sabbe devā anumodantīti vadati.
Yametanti gāthaṃ anumodanaṃ karonto āha. Vane vasanti vane
Vasanto. Brahmayānanti seṭṭhayānaṃ tividho hi sucaritadhammo evarūpo
ca dānadhammo ariyamaggassa paccayo hotīti brahmayānanti vuccati.
Tasmā yantaṃ idaṃ ajja dānaṃ dadato nipphannaṃ brāhmayānaṃ apāyabhūmiṃ
anokkamitvā. Sagge te taṃ vipaccatūti vipākapariyosāneva
sabbaññutañaṇassa dāyakaṃ hotūti.
   Evamassa sakko anumodanaṃ katvā idāni mayā idheva papañcaṃ
akatvā imaṃ imasseva datvā gantuṃ vaṭṭatīti cintetvā āha
    dadāmi bhoto bhariyaṃ   maddiṃ sabbaṅgasobhaṇaṃ
    tavañceva maddiyā channo maddī ca patinā saha
    yathā payo ca saṅkho ca  ubho samānavaṇṇino
    evaṃ tuvañca maddī ca   samānamanacetasā
    avaruddhettha araññasmiṃ  ubho sammatha assame
    khattiyā gottasampannā  sujātā mātupetito
    yathā puññāni kayirātha  dadantā aparāparanti.
   Tattha channoti anurūpo. Ubho samānavaṇṇinoti samānavaṇṇā
ubhopi parisuddhāyeva. Samānamanacetasāti ācārādīhi
samānena manasaṃkhātena cetasā samannāgatā. Avaruddhetthāti raṭṭhato
pabbājitā hutvā ettha araññe vasatha. Yathā puññānīti yathā
jetuttaranagare vo bahūni puññāni katāni hiyyo puttānaṃ ajja
bhariyāya dānavasenapi katānīti ettakeneva paritosaṃ akatvā tato
uttariṃpi aparāparaṃ dadantā yathānurūpāni puññāni kareyyātha yevāti.
   Atha sakko mahāsattassa maddiṃ paṭicchādetvā varaṃ dātuṃ
attānaṃ ācikkhanto āha
    sakkohamassami devindo  āgatosmi tavantike
    varaṃ varassu rājisi    vare aṭṭha dadāmi teti.
   Kathento kathentoyeva dibbattabhāvena jalanto taruṇasuriyo
viya ākāse aṭṭhāsi.
   Tato bodhisatto varaṃ gaṇhanto āha
    varañce me ado sakka  sabbabhūtānamissara
    pitā maṃ anumodeyya   ito pattaṃ sakaṃ gharaṃ
    āsanena nimanteyya   paṭhametaṃ varaṃ vare
    purisassa vadhaṃ na roceyyaṃ  api kibbisakārakaṃ
    vajjaṃ vadhamhā moceyyaṃ  dutiyetaṃ varaṃ vare
    ye vuḍḍhā ye ca daharā  ye ca majjhimaporisā
    mameva upajīveyyuṃ    tatiyetaṃ varaṃ vare
    paradāraṃ na gaccheyyaṃ   sadārapasuto siyaṃ
    thīnaṃ vasaṃ na gaccheyyaṃ   catutthetaṃ varaṃ vare
    putto me sakka jāyetha  so ca dīghāyuko siyaṃ
    dhammena jine paṭhaviṃ    pañcametaṃ varaṃ vare
    tato ratyā vivasane   suriyassuggamanaṃ pati
    dibyā bhakkhā pātubhaveyyuṃ chaṭṭhametaṃ varaṃ vare
    dadato me na khīyetha   datvā nānutappeyyahaṃ
    Dadaṃ cittaṃ pasādeyyaṃ   sattametaṃ varaṃ vare
    ito vimuccamānāhaṃ    saggagāmī visesagū
    anibbattī tato assaṃ   aṭṭhametaṃ varaṃ vareti.
   Tattha anumodeyyāti sampaṭiccheyya na kujjheyya. Ito
pattanti imamhā araññā sakaṃ gharaṃ anuppattaṃ. Āsanenāti
rājāsanena rajjaṃ me detūti vadati. Api kibbisakārakanti rājā
hutvā rājāparādhikaṃpi vajjhaṃ vadhamhā moceyyaṃ evarūpassapi me vadho
nāma mā ruccatu. Mameva upajīveyyunti sabbe te mamaññeva
upajīveyyuṃ. Dhammena jineti dhammena jinetu samena rajjaṃ kāretūti
attho. Visesagūti visesagamano hutvā tusitapure nibbattī homīti
vadati. Anibbattī tato assanti tato tusitabhavanato cavitvā
manussattaṃ āgatova punabbhaveva anibbattī assaṃ sabbaññutaṃ
pāpuṇeyyanti vadati.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tassa taṃ vacanaṃ sutvā    devindo etadabravi
    aciraṃ vata te tāto    pitā taṃ daṭṭhumessatīti.
   Tattha daṭṭhumessatīti mahārāja tava pītā acireneva taṃ
passitukāmo hutvā idhāgamissati āgantvā ca pana te setacchattaṃ
datvā jetuttaranagarameva nessati sabbe te manorathā
matthakampāpunisasanti mā cintayi appamatto hohi mahārājāti.
   Evaṃ mahāsattassa ovādaṃ datvā sakko sakaṭṭhānameva gato.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    idaṃ vatvāna maghavā    devarājā sujampati
    vessantare varaṃ datvā   saggakāyaṃ apakkamīti.
   Tattha vessantareti vessantarassa. Apakkamīti gato
anuppattoyevāti.
           Sakkapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   Tadā bodhisatto ca maddī ca sammodamānā sakkadattiye
assame vasiṃsu. Atha jūjakopi kumāre gahetvā saṭṭhīyojanamaggaṃ
paṭipajji. Devatā kumārānaṃ ārakkhamakariṃsu. Jūjakopi suriye
atthaṅgamite kumāre gacche bandhitvā bhūmiyaṃ nipajjāpetvā sayaṃpi
caṇḍavāḷamigabhayena rukkhaṃ āruyha sākhāviṭapassabbhantare sayati.
   Tasmiṃ khaṇe eko devaputto vessantaravaṇṇenāgantvā atha
ekādevadhītā maddīvaṇṇenāgantvā dve kumāre mocetvā tesaṃ
hatthapāde sambāhitvā nahātvā maṇḍetvā dibbabhojanaṃ
bhuñjāpetvā sabbālaṅkārena alaṅkaritvā dibbasayane sayāpetvā yāva
aruṇuggamanakāle puna bandhākāreneva nipajjāpetvā antaradhāyanti.
Evaṃ te devatāsaṅgahena arogā hutvā gacchanti. Etāya rattiyā
vibhātāya rukkhā oruyha mukhodakaṃ dantakaṭṭhaṃ khāditvā so phalāphalaṃ
paribhuñjitvā tadā jūjako dve dārake gahetvā ekamaggaṃ gantvā
kāliṅgaraṭṭhaṃ gacchāmīti cintetvā gantvā dve magge disvā ekaṃ
maggaṃ kāliṅgaraṭṭhaṃ ekaṃ maggaṃ jetuttaranagaraṇcāti devatāvigahito hutvā
Kāliṅgaraṭṭhamaggaṃ pahāya ekamaggaṃ jetuttaranagaraṃ disvā ayaṃ kāliṅgaraṭṭhaṃ
gamanamaggoti saññāya dve dārake ānesi. Kāliṅgaraṭṭhaṃ
gacchāmīti giriduggānaṃ pabbatapādaṃ atikkamma aḍḍhamāsena
jetuttaranagaraṃ sampatto.
   Taṃ divasaṃ paccūsakāle sañjayo sivimahārājā supinaṃ passi.
Evarūpopi supino ahosi rañño mahāvinicchaye nisinnassa eko
puriso kaṇho dve padumāni āharitvā rañño hatthe ṭhapesi.
Rājā tāni gahetvā dvīsu kaṇṇesu pilandhati tesaṃ reṇū bhassitvā
rañño ure patanti. So pabujjhitvā pātova supinapāṭhake
brāhmaṇe pakkosāpetvā rājā pucchi. Te brāhmaṇā
cirappavuṭṭhā te deva bandhavā āgamissantīti byākariṃsu taṃ sutvā rājā
tuṭṭho te uyyojetvā pātova sīsaṃ nhātvā nānaggarasabhojanaṃ
bhuñjitvā sabbābharaṇālaṅkārehi attānaṃ aliṅkaritvā mahāvinicchaye
nisīdi. Devatā brāhmaṇaṃ dvīhi kumārehi saddhiṃ ānetvā
rājaṅgaṇe ṭhapayiṃsu. Tasmiṃ khaṇe rājā maggaṃ olokento dve kumāre
disvā āha
    kassetaṃ mukhamābhāti   hemaṃvuttattamagginā
    nikkhaṃva jātarūpassa   ukkāmukhapahaṃsitaṃ
    ubho sadisapaccaṅgā   ubho sadisalakkhaṇā
    jālissa sadiso eko  ekā kaṇhājinā yatha
    sīhā vilāva nikkhantā  ubho sampattirūpakā
    Jātarūpamayāyeva    ime dissanti dārakāti.
   Tattha vuttattamaggināti uttattaṃ agginā. Sīhā vilāva
nikkhantāti suvaṇṇaguhātova nikkhantasīho viya.
   Evaṃ rājā tīhi gāthāhi kumāre vaṇṇetvā ekaṃ amaccaṃ
byattaṃ susikkhitaṃ āṇāpesi gaccha tvaṃ brāhmaṇaṃ dvīhi dārakehi
saddhiṃ ānehīti. So taṃ sutvā uṭṭhāya vegena gantvā brāhmathaṃ
davīhi dārakehi saddhiṃ ānetvā rañño dassesi. Atha rājā
brāhmaṇaṃ pucchanto āha
    kuto nu tvaṃ bhāradvāja  ime ānesi dārake
    ajja raṭṭhamanuppa    kuto āgacchasi brāhmaṇāti.
   Jūjako āha
    mayhante dārakā deva  dinnā cittena sañjaya
    ajja paṇṇarasā rattī   yato laddhā me dārakāti.
   Taṃ sutvā rājā sañjayo āha
    kena vācāya peyyena  sammā ñāyena saddahe
    ko te taṃ dānamadadā  puttake dānamuttamanti.
   Tattha dinnā cittenāti tuṭṭhena pasannena. Ajja paṇṇarasā
rattīti mayā imesaṃ laddhadivasato paṭṭhāyayeva ajja paṇṇarasā
rattīti vadati. Tattha kena vācāya peyyenāti brāhmaṇa kena
piyavacanena te tayā laddhā. Sammā ñāyena saddaheti musāvādaṃ akatvā
sammādeva ñāyena kāraṇena amhe saddahāpeyyāsi. Puttaketi
Attano piyaputtake uttamaṃ dānaṃ katvā ko te etaṃ adadā.
   Jūjako āha
    yo yācataṃ patiṭṭhāsi    bhūtānaṃ dharaṇīriva
    so me vessantaro rājā  puttedāsi vane vasaṃ
    yo yācataṃ gati āsi    savantīnaṃva sāgaro
    so me vessantaro rājā  puttedāsi vane vasanti.
   Tattha patiṭṭhāsīti patiṭṭhā āsi
   taṃ sutvā amaccā vessantaraṃ garahamānā āhaṃsu
    dukkaṭaṃ vata bho raññā    saddhena gharamesinā
    kathaṃ nu puttake dajjā    araññe avaruddhako
    imaṃ bhonto nisāmetha    yāvantettha samāgatā
    kathaṃ vessantaro      rājā puttedāsi vane vasaṃ
    dāsaṃ dāsiñca so     dajjā assaṃ vāssatarīrathaṃ
    hatthiñca kuñjaraṃ dajjā    kathaṃ nu puttake dajjā
    suvaṇṇaṃ rajataṃ silaṃ      muttā veḷuriyāmaṇi
    pabāḷaratanaṃ dajjā     kathaṃ so dajjā dāraketi.
   Tattha saddhenāti bho saddhenāpi saddhāya sampannenapi satā.
Gharamesināti gharāvāsaṃ vasantena raññā idaṃ dukkaṭaṃ vata ayuttaṃ vata
kataṃ. Avaruddhakoti raṭṭhā pabbājito vessantaro araññe
vasanto. Imaṃ kontoti bhonto nagaravāsino yāvanto ettha samāgatā
sabbe imaṃ nisāmetha upadhāretha kathaṃ nāmeso attano puttake
Dāse katvā ādāsi kena nāmena evarūpaṃ katapubbanti
adhippāyenevamāhaṃsu. Dajjāti dāsādīsu yaṃkiñci dhanaṃ detu. Kathaṃ so
dajjā dāraketi ime pana dārake kena kāraṇena adāsīti āhaṃsu.
   Taṃ sutvā kumāro pitu garahaṃ asahanto vātābhihatassa
sineruno attano bāhunā upatthambhento viya imaṃ gāthamāha
    yassa nāssa ghare dāso   asso vāssatarīratho
    hatthī ca kuñjaro nāgo   kiṃ so dajjā pitāmahā
    yassa nāssassame silaṃ    suvaṇṇarajataṃ maṇi
    pabāḷaharatanaṃ ceva     kiṃ so dajjā pitāmahāti.
   Taṃ sutvā sañjayo āha
    dānamassa pasaṃsāma     nāvanindāma potaka
    kathaṃ nu hadayaṃ āsi     tumhe datvā vanibbaketi.
   Tattha dānamassa pasaṃsāmāti potaka mayaṃ tava pituno dānaṃ
pasaṃsāma na nindāmāti.
   Taṃ sutvā kumāro āha
    pitā mayhaṃ mahārāja    amhe datvā vanibbake
    sutvāna kalūnaṃ vācaṃ     acchakaṇhāya bhāsitaṃ
    dukkhassa hadayaṃ āsi     atho uṇhaṃpi assasi
    rohiṇīheva tāmbakkhī    pitā assūni vattayīti.
   Tattha dukkhassāti pitāmahā mama bhaginiyā kaṇhājināya vuttaṃ
etaṃ vacanaṃ sutvā tassa hadayaṃ dukkhaṃ āsi. Rohiṇīheva tāmbakkhīti
Tāmbavaṇṇā rohiṇī viya tāmbakkhīhi mama pitā tasmiṃ khaṇe
lohitaassūni pavattayīti idāni taṃ kaṇhājināya vacanaṃ dassento āha
    yantaṃ kaṇhājināvoca    ayaṃ maṃ tāta brāhmaṇo
    laṭṭhiyā paṭikoṭeti     ghare jātaṃva dāsiyaṃ
    na cāyaṃ brāhmaṇo tāta   dhammikā honti brāhmaṇā
    yakkho brāhmaṇavaṇṇena   khādituṃ tāta neti no
    nīyamānā pisācena     kinnu tāta udikkhasīti.
   Atha so te brāhmaṇassa hatthato amuñcanteyeva disvā
rājā gāthamāha
    rājaputtī ca vo mātā   rājaputto ca vo pitā
    pubbe me aṅkamāruyha   kinnu tiṭṭhatha ārakāti.
   Tattha pubbe meti tumhe ito pubbe maṃ disvā vegenāgantvā
mama aṅkamāruyha idāni kinnu kho kāraṇaṃ ārakā
tiṭṭhathāti.
   Jālikumāro āha
    rājaputtī ca no mātā   rājaputto ca no pitā
    dāsā mayaṃ brāhmaṇassa   tasmā tiṭṭhāma ārakāti.
   Tattha dāsā mayanti pubbe mayaṃ deva rājaputtāti jānāma
idāni pana mayaṃ brāhmaṇassa dāsā na tumhākaṃ nattāroti.
   Rājā sañjayo āha
    mā sammevaṃ avacuttha    dayhate hadayaṃ mama
    Citakāyaṃva me kāyo    āsane na sukhaṃ labhe
    mā sammevaṃ avacuttha    bhiyyo sokaṃ janetha maṃ
    nikkīṇissāmi dabbena    na vo dāsā bhavissatha
    kimagghiyaṃ hi vo tāta    brāhmaṇassa pitā adā
    yathābhūtaṃ me akkhātha    paṭipādentu brāhmaṇanti
   tattha sammāti piyavacanaṃ. Citakāyaṃva me kāyoti idāni
mama kāyo aṅgāracitakāyaṃ āropito viya. Janetha manti janetha
me ayameva pāṭho. Nikkīṇissāmi dabbenāti dhanaṃ datvā
mocessāmi. Kimagghiyanti kiṃ agghaṃ katvā. Paṭipādentūti dhanaṃ
paṭicchādentu.
   Taṃ sutvā kumāro āha
    sahassagghaṃ hi maṃ tāta    brāhmaṇassa pitā adā
    acchaṃ kaṇhājinaṃ kaññaṃ    hatthiādisatena vāti.
   Tattha sahassagghamhi manti deva maṃ tāto nikkhasahassa
agghāpetvā tassa adāsi. Acchanti kaniṭṭhaṃ pana me kaṇhājinaṃ kaññaṃ.
Hatthiādisatenāti hatthinā assena ca rathena cāti sabbesaṃ etesaṃ
satānaṃ satena antamasopi mañcapīṭhake upādāya sabbasatena agghāpesīti
āha.
   Taṃ sutvā rājā kumārānaṃ nikkayaṃ dāpento āha
    uṭṭhehi katte taramāno   brāhmaṇassa avākara
    dāsīsataṃ dāsasataṃ      gavaṃ hatthūsabhaṃ sataṃ
    Jātarūpasahassañca      potānaṃ dehi nikkayanti.
   Tattha avākarāti dehi. Nikkayanti agghassa mūlaṃ dehi.
   Taṃ sutvā kattā tathā katvā kumārānaṃ agghassa mūlaṃ
brāhmaṇassa khippaṃ dāpesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato kattā taramāno    brāhmaṇassa avākari
    dāsīsataṃ dāsasataṃ      gvaṃ hatthusabhaṃ sataṃ
    jātarūpasahassañca      potānaṃdāsi nikkayanti.
   Tattha avākarīti adāsi. Nikkayanti agghassa mūlaṃ dehi.
   Evaṃ brāhmaṇassa sabbasatañca nikkhasahassañca kumārānaṃ
nikkayaṃ adāsi. Sattabhūmikañca pāsādaṃ tassa adāsi. Tato
paṭṭhāya brāhmaṇassa mahāparivāro ahosi. So dhanaṃ paṭisāmetvā
pāsādaṃ abhiruyha mahāpallaṅke nisīditvā sādhurasabhojanaṃ
bhuñjitvā mahāsayane nipajji.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    dāsīsataṃ dāsasataṃ     gvaṃ hatthusabhaṃ sataṃ
    assatarīrathañceva     sabbabhoge sataṃ sataṃ
    jātarūpasahassañca     brāhmaṇassa dhanesino
    accāyikassa luddassa    potānaṃdāsi nikkayanti.
   Atha sañjayo mahārājā kumārepi sīsaṃ nahāpetvā bhojanaṃ
bhuñjāpetvā dve kumāre alaṅkaritvā sīsaṃ cumbitvā ekaṃ
Ayyako ekaṃ ayyikāti dve khattiyā uccaṅke upaveseyyuṃ.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    nikkīṇitvā nahāpetvāna  bhojayitvāna dārake
    samalaṅkaritvā bhaṇḍehi   uccaṅke upavesayuṃ
    sīsaṃ nahāte sucivatthe   sabbābharaṇabhūsite
    rājā aṅke karitvāna   ayyako paripucchatha
    kuṇḍale ghusite māle   sabbālaṅkārabhūsite
    rājā aṅke karitvāna   idaṃ vacanamabravi
    kacci ubho arogā te   jāli mātāpitā tava
    kacci uñchena yāpenti   kacci mūlaphalā bahū
    kacci ḍaṃsā ca makasā    appameva siriṃsapā
    vane bāḷamigākiṇṇe    kacci hiṃsā na vijjatīti.
   Tattha kuṇḍaleti kuṇḍalāni pilandhāpetvā. Ghusiteti ugghosite
manorammaravaṃ ravante kuṇḍale. Māleti ubho tāni pupphāni
pilandhāpetvā. Aṅke karitvānāti jālikumāraṃ aṅke nisīdāpetvā.
   Taṃ sutvā jālikumāro āha
    atho ubho arogā te   deva mātāpitā mama
    atho uñchena yāpenti   atho mūlaphalā bahū
    atho ḍaṃsā ca makasā    appameva siriṃsapā
    vane bāḷamigākiṇṇe    hiṃsā nesaṃ na vijjati
    khanantālukalambāni     viḷānitakkalāni ca
    Kolambalā takkaṃ veḷuṃ    sā no āhacca posati
    yañceva sā āharati    vanamūlaphalahāriyā
    taṃ no sabbe samāgantvā  rattiṃ bhuñjāma no divā
    ammā ca no kīsā paṇḍu  āharantī dumapphalaṃ
    vātātapena sukhumālī    padumaṃ hatthagatamiva
    ammāya patanūkesā    vicarantyā brahāvane
    vane bāḷamigākiṇṇe    khaggadīpinisevite
    kesesu jaṭaṃ bandhitvā   kacche jallamadhārayi
    dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ  āsadañca masañjaṭaṃ
    cammavāsī chamā seti    jātavedaṃ namassatīti.
   Tattha khanantālukalambānīti ālūni ca kalambāni ca khananti
iminā mātāpitūnaṃ kicchena jīvitaṃ vaṇṇeti. Tannoti ettha noti
nipātamattaṃ. Padumaṃ hatthagatamivāti hatthena parimadditaṃ padumaṃ viya
jātā. Patanūkesāti deva ammāya me brahāvane vicarantiyā te
bhamarapattavaṇṇā kāḷakesā rukkhasākhādīhi viluttā patanūkesā jātā.
Jallamadhārayīti ubhohi kacchehi jallikaṃ dhāreti kiliṭṭhavesena vicaratīti.
   So evaṃ mātu dukkhitabhāvaṃ kathetvā puna ayyakaṃ codento
imaṃ gāthamāha
    puttā piyā manussānaṃ   lokasmiṃ udapajjiṃsu
    na hi nūnamhākaṃ ayyakassa  putte sineho ajāyathāti.
   Tattha udapajjiṃsūti uppajjanti.
   Tato rājā attano dosaṃ āvikaronto āha
    dukkaṭañca hi no pota   bhūnahaccaṃ kataṃ mayā
    yohaṃ sivīnaṃ vacanā     pabbājesiṃ adūsakaṃ
    yaṃ me kiñci idha atthi   dhanadhaññañca vijjati
    etu vessantaro rājā  siviraṭṭhe pasāsatūti.
   Tattha potāti pota jālikumāra etaṃ amhākaṃ dukkaṭaṃ.
Bhūnahaccanti vuḍḍhighātakammaṃ. Yaṃ me kiñcīti yaṃ me kiñci idha
atthi sabbametaṃ te pituno demi. Siviraṭṭhe pasāsatūti imasmiṃ
nagare so rājā hutvā pasāsatu.
   Jālikumāro āha
    na deva mayhaṃ vacanā    ehiti sivisuttamo
    sayameva devo gantvāna  siñca bhogehi atrajanti.
   Tattha sivisuttamoti siviseṭṭho. Siñcāti mahāmegho viya
vuṭṭhiyā bhogehi abhisiñca.
   So tassa vacanaṃ sutvā senāguttaṃ pakkosāpetvā
mahābheriñcārāpetvā āṇāpesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato senāpatiṃ rājā   sañjayo ajjhabhāsatha
    hatthi assā rathā patti   senā sannāhayantu naṃ
    negamā ca maṃ anventu   brāhmaṇā ca purohitā
    tato saṭṭhīsahassāni    yodhino cārudassanā
    Khippamāyantu sannaddhā   nānāvatthehi alaṅkatā
    nīlavatthādharāneke    pītāneke nivāsitā
    aññe lohitauṇhīsā    suddhāneke nivāsitā
    khippamāyantu sannaddhā   nānāvatthehi alaṅkatā
    himavā yathā gandharo    pabbato gandhamādano
    nānārukkhehi sañchanno   mahābhūtagaṇālayo
    osathehi ca dibbehi    disā bhāti pavāti ca
    khippamāyantu sannaddhā   disā bhantu pavantu ca
    tato nāgasahassāni    yojayantu catuddasa
    suvaṇṇakacche mātaṅge   hemakappanivāsase
    āruḷhe gāmaṇīyebhi    tomaraṃ kusapāṇibhi
    khippamāyantu sannaddhā   hatthikhandhehi dassitā
    tato assasahassāni    yojayantu catuddasa
    ājāniye ca jātiye   sindhave sīghavāhane
    ārūḷhe gāmaṇīyebhi    illiyācāpadhāribhi
    khippamāyantu sannaddhā   assapiṭṭhe alaṅkatā
    tato rathasahassāni     yojayantu catuddasa
    ayosukatanemiyo     suvaṇṇacitrapokkhare
    āropentu dhaje tattha   cammāni kavacāni ca
    vipphālentu ca cāpāni   daḷhadhammā pahārino
    khippamāyantu sannaddhā   rathesu rathajīvinoti.
   Tattha sannāhayantūti āvudhāni sannayhantu. Saṭṭhīsahassānīti
mama puttena sahajātā saṭṭhīsahassā amaccā. Nīlavatthādharāneketi
eke nīlavatthādharā nīlavatthāni nivāsitā hutvā āyantu.
Mahābhūtagaṇālayoti yakkhagaṇānaṃ ālayo. Disā bhantu pavantu cāti
vuttappakārā himavā viya ābharaṇavilepanādīhi obhāsayantu ceva
pavāyantu ca. Hatthikkhandhehīti te hatthigāmino hatthikkhandhehi
khippamāyantu. Dassitāti dassitavibhūsanā. Ayosukatanemiyoti
ayena suṭṭhu parikkhitanemiyo. Suvaṇṇacitrapokkhareti suvaṇṇena
khacitapokkhare evarūpe catuddasasahassarathe yojayantūti vadati.
Vipphālentūti āropentu.
   Evaṃ rājā senāṅgaṃ taṃ vicāretvā puttassa me jetuttaranagarato
yāva vaṅkatapabbatā aṭṭhausabhavitthārato āgamanamaggaṃ samatalaṃ
alaṅkaritvā maggālaṅkāratthāya idañcidañca karothāti āṇāpento
āha
    lājā olokiyā pupphā   mālāgandhavilepanā
    aggiyāni patiṭṭhantu     yena maggena ehiti
    gāme gāme sataṃ kumbhā   merayassa surāya ca
    maggamhi patitā ṭhantu    yena maggena ehiti
    maṃsā pūvā ca saṃkulyā    kummāsā macchasaṃyutā
    maggamhi patitā ṭhantu    yena maggena ehiti
    sappi telaṃ dadhi khīraṃ     kaṅgupiṭṭhā bahū surā
    Maggamhi patitā ṭhantu    yena maggena ehiti
    āḷārikā ca sūdā ca    naṭṭanāṭakagāyikā
    pāṇissarā kumbhathūniyo    muddikā sokajjhāyikā
    āhayantu sabbavīṇāyo    bheriyo dindimāni ca
    kharamukhāni dhamantu      nadantu ekapokkharā
    mudiṅgā paṇḍavā saṃkhā    godhā parivadentikā
    dindimāni ca haññantu    kuṭumbā dindimāni cāti.
   Tattha lājā olokiyā pupphāti lājehi saddhiṃ lājapañcamākāni
pupphāni okīraṇapupphāni paṭiyādethāti āṇāpesi. Mālāgandhavilepanā
maggamhi vitānesu olambakamālāni ceva gandhavilepanāni
ca. Agghiyāni cāti pupphagghiyāni ca ratanagghiyāni ca yena
maggena mama putto ehiti tattha magge tiṭṭhantu. Gāme gāmeti
gāmadvāre gāmadvāre patiṭṭhite. Patitā ṭhantūti pipāsitānaṃ
pivanatthāya patiyāditā hutvā surāmerayakumbhādīni tiṭṭhantu.
Macchasaṃyutāti macchehi saṃyuttā. Kaṅgupiṭṭhāti kaṅgupiṭṭhamayā.
Muddikāti maṇḍakagāyikā. Sokajjhāyikāti māyākārā aññepi
vā yekeci upannasokaharaṇasamatthā sokajjhāyikāti vuccanti.
Kharamukhānīti sāmuddikā mahāsaṃkhā dakkhiṇāvaṭṭā. Saṃkhāti muṭṭhisaṃkhā
nāḷikasaṃkhāti dve saṃkhā. Godhā parivadentikā dindimāni kuṭumbāni
cāti imāni cattāri turiyāneva.
   Evaṃ rājā maggālaṅkāraṃ vicāresi. Tadā jūjakopi pamāṇātikkantaṃ
Bhuñjitvā jirāpetuṃ asakkonto tattheva kālamakāsi.
Atha rājā tassa sarīrakiccaṃ kārāpetvā nagare mahābheriñcārāpetvā
yekeci tassa ñātakā imāni te gaṇhantūti kiñci tassa ñātakaṃ
apassitvā sabbaṃ dhanaṃ puna attanoyeva koṭṭhāgāre saṃharāpesi.
Atha rājā sattameva divase sabbā dvādasaakkhobhiṇī senāyo
sannipatiṃsu. Rājā mahantena parivārena jālikumāraṃ magganāyakaṃ
katvā senaṃ ādāya nagarā nikkhami.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    sā senā mahatī āsi    uyyuttā sivibāhiṇī
    jālinā magganāyena    vaṅkaṃ pāyāsi pabbataṃ
    koñcaṃ nadati mātaṅgo    kuñjaro saṭṭhihāyano
    kacchāya bajjhamānāya    koñcaṃ nadati vāraṇo
    ājāniyā hasissanti    nemighoso ajāyatha
    nabhaṃ rajo acchādehi    uyyuttā sivibāhiṇī
    sā senā mahatī āsi    uyyuttā hārihārinī
    jālinā magganāyena    vaṅkaṃ pāyāsi pabbataṃ
    te pāviṃsu brahāraññaṃ    bahusākhaṃ mahodakaṃ
    puppharukkhehi sañchannaṃ    phalarukkhehi cūbhayaṃ
    tattha vindussarā vaggū    nānāvaṇṇā bahū dijā
    kūjantamupakūjanti      utusaṃpupphite dume
    te gantvā dīghamaddhānaṃ   ahorattānamaccayena
    Padesantaṃ upagañchuṃ     yattha vessantaro ahūti.
   Tattha mahatīti dvādasaakkhobhiṇīsaṃkhātā senā. Uyyuttāti
payātā. Koñcaṃ nadatīti tadā kāliṅgaraṭṭhavāsino brāhmaṇā
attano raṭṭhe deve vuṭṭhe taṃ mahānāgaṃ āharitvā sañjayassa
adaṃsu. So sāmikaṃ vata passituṃ labhissāmīti tuṭṭho koñcanādaṃ
akāsi. Taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. Tattha kacchāyāti suvaṇṇakacchāya
bajjhamānāyapi tusitvā koñcaṃ nadati. Hasissantīti mahāsaddaṃ
akaṃsu. Hārihārinīti haritabbaharaṇasamatthā. Pāviṃsūti pavisiṃsu.
Bahusākhanti bahurukkhasākhaṃ. Dīghamaddhānanti saṭṭhīyojanamaggaṃ.
Upāgañchunti yattha vessantaro ahosi taṃ padesaṃ upāgatāti
attho.
          Mahārājapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   Jālikumāropi mucalindasaratīre khandhāvāraṃ nivāsāpetvā
catuddasatharasahassāni āgatamaggābhimukhāneva ṭhapāpetvā tasmiṃ tasmiṃ padese
sīhabyagghadīpikhaggādīsu ārakkhaṃ saṃvidahi. Hatthiādīnaṃ saddo mahā
ahosi. Atha mahāsatto taṃ saddaṃ sutvā kinnu kho me paccāmittā
mama pitaraṃ ghātetvā mamatthāya āgatāti maraṇabhayabhīto maddiṃ
ādāya pabbataṃ āruyha senaṃ olokesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tesaṃ sutvāna nigghosaṃ   bhīto vessantaro ahu
    pabbataṃ abhiruhitvā     bhīto senaṃ udikkhati
    Iṅgha maddi nisāmehi    nigghoso yādiso vane
    ājānīyā hasissanti    dhajaggāneva dissare
    ime nūna araññamhi    migasaṃghāni luddakā
    vāgurāhi parikkhitvā    sobbhe pātetvā tāvade
    vikkosamānā tippāhi   hanti nesaṃ varaṃ varaṃ
    tathā mayaṃ adūsakā     araññe avaruddhakā
    amittahatthaṭṭhagatā     passa dubbalaghātakanti.
   Tattha iṅghāti codanatthe nipāto. Nisāmehīti sakasenā vā
parasenā vāti olokehi upadārehi. Ime nūna araññamhīti
ādīnaṃ aḍḍhateyyagāthānaṃ evaṃ atthasambandho veditabbo. Maddi
yathā araññamhi migasaṃghāni luddakā vāgurāhi parikkhipitvā atha
vā sobbhe pātetvā tāvadeva hanatha are duṭṭhamigeti vikkosamānā
tippāhi migamāraṇasattīhi nesaṃ migānaṃ varaṃ varaṃ hanti hananti.
Ime nūna tatheva amhe asabbhāhi vācāhi vikkosamānā tippāhi
sattīhi hanissanti mayañca adūsakā araññe avaruddhakā raṭṭhā
pabbājitā vasāma evaṃ santepi. Amittahatthaṭṭhagatāti amittānaṃ
hatthaṭṭhagatā. Passa dubbalaghātakanti evaṃ maraṇabhayena paridevi.
   Sā tassa vacanaṃ sutvā senaṃ oloketvā sakasenāya bhavitabbanti
mahāsattaṃ assāsentī imaṃ gāthamāha
    amittā nappasaheyyuṃ    aggiva udakaṇṇave
    tadeva tvaṃ vicintehi    api sotthi ito siyāti.
   Tattha aggiva udakaṇṇaveti yathā tiṇukkādivasena uppanīto
aggi aṇṇavasaṃkhātāni puthulagambhīrāni udakāni nappasahati tāpetuṃ na
sakkoti tathā paccāmittā nappasaheyyuṃ nābhibhavissanti. Tadevāti yaṃ
pana sakkena tuyhaṃ varaṃ datvā mahārāja nacirasseva te pitā ehitīti
vuttaṃ tadeva tvaṃ vicintehi apica nāma ito balanikāyato amhākaṃ
sotthi siyāti mahāsattaṃ assāsesi.
   Atha mahāsatto sokaṃ tanuṃ panuditvā tāya saddhiṃ pabbatā oruyha
paṇṇasāladvāre nisīdi itarāpi attano paṇṇasāladvāre nisīdi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato vessantaro rājā   orohitvāna pabbatā
    nisīdi paṇṇasālāyaṃ     daḷhaṃ katvāna mānasanti.
   Tattha daḷhaṃ katvāna mānasanti mayaṃ pabbajitā nāma amhākaṃ
koci kiṃ karissatīti thiraṃ hadayaṃ katvā nisīdi.
   Tasmiṃ khaṇe sañjayo deviṃ āmantetvā bhadde phussati amhesu
sabbesu ekato gatesu soko mahā bhavissati paṭhamantāva ahaṃ gacchāmi
tato idāni sokaṃ vinodetvā nisinnā bhavissantīti sallakkhetvā
tvaṃ mahantena parivārena gaccheyyāsi atha thokaṃ kālaṃ vītināmetvā
jālī ca kaṇhājinā ca pacchato āgacchantūti vatvā rathaṃ vivattāpetvā
āgatamaggābhimukhaṃ katvā tattha tattha ārakkhaṃ saṃvidahitvā
alaṅkatahatthikkhandhavaragato oruyha pustassa santikaṃ agamāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    Nivattayitvāna rathaṃ     vuṭṭhāpetvāna seniyo
    ekaṃ araññe viharantaṃ   pitā puttaṃ upāgami
    hatthikkhandhato oruyha   ekaṃso pañjalīkato
    parikiṇṇo amaccehi    puttaṃ siñcitumāgami
    tatthaddasa kumāraṃ so    rammarūpaṃ samāhitaṃ
    nisinnaṃ paṇṇasālāyaṃ    jhāyantaṃ akutobhayanti.
   Tattha vuṭṭhāpetvāna seniyoti ārakkhaṇatthāya balanikāye
vuṭṭhāpetvā. Ekaṃsoti ekaṃsaṃ katautarāsaṅgo. Siñcitumāgamīti rajje
abhisiñcituṃ upāgami. Rammarūpanti anañjitamaṇḍitaṃ
    tañca disvāna āyantaṃ   pitaraṃ puttagidadhinaṃ
    vessantaro ca maddī ca   paccugagantvā avandisuṃ
    maddī ca sirasā pāde   sasurassābhivādayi
    maddī ahañca te deva   pāde vandāmi te husā
    tesu tattha palisajja    pāṇinā parimajjathāti.
   Tattha pāde vandāmi te husāti deva ahaṃ te suṇisā pāde
vandāmīti evaṃ vatavā vandi. Tesu tatthāti te ubhopi jane
tasmiṃ sakkadattiye assame. Palisajjāti hadaye nipajjāpetvā sīse
paricumbitvā mudukena pāṇinā parimajjatha piṭṭhiyo nesaṃ parimajji.
   Tato rājā roditvā paridevitvā soke parinibbute tehi
saddhiṃ paṭisanthāraṃ karonto āha
    kacci vo kusalaṃ putta    kacci putta anāmayaṃ
    Kacci uñchena yāpetha   kacci mūlaphalā bahū
    kacci ḍaṃsā ca makasā    appameva siriṃsapā
    vane bāḷamigākiṇṇe    kacci hiṃsā na vijjatīti.
   Pitu vacanaṃ sutvā mahāsatto āha
    atthi no jīvikā deva   sā ca yādisi kīdisā
    kasirā jīvikā homa    uñchācariyāya jīvitaṃ
    aniddhinaṃ mahārāja     dametyassaṃva sārathi
    tyamhā aniddhikā dantā  asamiddhi dameti no
    api no kīsāni maṃsāni   pitu mātu adassanā
    avaruddhānaṃ mahārāja    araññe jīvisokinanti.
   Tattha yādisi kīdisāti yā vā sā vā lāmakāti attho.
Kasirā jīvikā homāti tāta amhākaṃ uñchācariyāya jīvitannāma
kīdisaṃ dukkhā no jīvikā ahosi. Aniddhinanti mahārāja aniddhi
asamiddhinaṃ daliddaṃ purisaṃ nāma dameti sā ca aniddhi cheko sārathi
assaṃ viya dameti nibbisevanaṃ karoti te mayaṃ idha vasantā aniddhikā
dantā nibbisevanā katā asamiddhiyeva no dametīti. Dametha notipi
pāṭho damayittha noti attho. Jīvisokinanti avigatasokānaṃ araññe
vasantānaṃ kinnāma amhākaṃ sukhanti vadati.
   Evañca pana vatvā puna puttānaṃ pavuttiṃ pacchanto āha
    yepi te siviseṭṭhassa   dāyādappattamānasā
    jālī kaṇhājinā cubho   brāhmaṇassa vasānugā
    Accāyikassa luddassa    yo ne gāvova sumbhati
    te rājaputtiyā putte   yadi jānātha saṃsatha
    pariyāpuṇātha no khippaṃ   sappadaṭṭhaṃva māṇavanti.
   Tattha dāyādappattamānasāti mahārāja ye te tava siviseṭṭhassa
dāyādāva appattamānasā asampuṇṇamanorathā hutvā brāhmaṇassa
vasānugā jātā te dve kumārā yo so brāhmaṇo gāvo viyapi
sumbhati te rājaputtiyā putte yadi diṭṭhavasena vā sutavasena
vā jānātha saṃsatha. Sappadaṭṭhaṃva māṇavanti visanimmadanatthāya
sappadaṭṭhaṃ māṇavaṃ tikicchanto viya khippaṃ no pariyāpuṇātha kathethāti
vadati.
   Rājā āha
    ete kumārā nikkītā   jālī kaṇhājinā cubho
    brāhmaṇassa dhanaṃ datvā   putta mā bhāyi assasīti.
   Tattha nikkītāti nikkayaṃ datvā gahitā.
   Taṃ sutvā mahāsatto paṭiladdhassāso pitarā saddhiṃ paṭisanthāraṃ
karonto āha
    kacci nu tāta kusalaṃ    kacci tāta anāmayaṃ
    kacci nu tāta me mātu   cakkhu na parihāyatīti.
   Tattha cakkhūti puttasokena rodantiyā cakkhu na parihāyatīti
pucchi.
   Rājā āha
    Kusalañceva me putta    atho putta anāmayaṃ
    atho ca putta te mātu   cakkhu na parihāyatīti.
   Mahāsatto āha
    kacci arogaṃ yoggante   kacci vahati vāhanaṃ
    kacci phīto khanapado     kacci vuṭṭhi na chijjatīti.
   Tattha vuṭṭhīti devo.
   Rājā āha
    atho arogaṃ yoggamme   atho vahati vāhanaṃ
    atho phīto janapado    atho vuṭṭhi na chijjatīti.
   Evaṃ tesaṃ sallapantānañceva phussatīpi kho devī idāni
te tayo sokaṃ tanukaṃ katvā nisinnā bhavissantīti sallakkhetvā
mahantena parivārena saddhiṃ puttassa santikaṃ agamāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    icceva mantayantānaṃ    mātā nesaṃ adissatha
    rājaputtī giridvāre    pattikā anupāhanā
    tañca disvāna āyantiṃ   mātaraṃ puttagiddhiniṃ
    vessantaro ca maddī ca   paccuggantvā avandisuṃ
    maddī ca sirasā pāde   sassuyā abhivādayi
    maddī ahañhi te ayye   pāde vandāmi husāti.
   Tesaṃ hi phussatiṃ deviṃ vanditvā ṭhitakāle dve puttā
kumārakumārikāhi parivutā āgamiṃsu. Maddī ca tesaṃ āgamanamaggaṃ
Olokentīyeva aṭṭhāsi. Sā putte sotthinā āgacchante disvā
sakabhāvena sanṭhāretuṃ asakkontī taruṇavacchā viya gāvī paridevamānā
tato pāyāsi. Tepi taṃ disvā paridevantā tadabhimukhāva dhāviṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    maddiñca puttakā disvā  dūrato sotthimāgatā
    kandantā abhidhāviṃsu    vacchā bālāva mātaraṃ
    maddī ca puttake disvā   dūrato sotthimāgate
    vāruṇīva pavedhenti    thanadhārābhisiñcathāti.
   Tattha kandantā abhidhāviṃsūti kandantā abhidhāviṃsu. Vāruṇīva
pavedhentīti yakkhapaviṭṭhā ikkhaṇikā viya pavedhamānā. Thanadhārābhisiñcathāti
khīradhārā dvīhi thanehi abhisiñcatha.
   Sā kira mahantena saddena paridevitvā kampamānā visaññī
hutvā dīghato paṭhaviyaṃ patati. Kumārāpi vegenāgantvā mātaraṃ
patvā visaññino hutvā mātu upariyeva patitā. Tasmiṃ khaṇe
tassā dvīhi thanehi dve khīradhārā nikkhamitvā tesaṃ mukheyeva
pavisiṃsu. Sace kira ettako assāso nābhavissa dve kumārā
sukkhahadayā hutvā anassiṃsu. Vessantaropi piyaputte disvā
sokaṃ saṇṭhāretuṃ asakkonto visaññī hutvā tattheva patati.
Mātāpitaropissa visaññino hutvā tattheva patiṃsu. Tathā
mahāsattassa sahajātā saṭṭhīsahassā amaccā te disvā visaññino
hutvā tattheva patiṃsu. Taṃ kāruññaṃ passantesu tesu ekopi
Sakabhāvena saṇṭhāretuṃ nāsakkhi. Sakalaṃ assamapadaṃ yugantavātamadditaṃ
viya sālavanaṃ ahosi. Tasmiṃ khaṇe pabbatā nadiṃsu mahāpaṭhavī
kampi mahāsamuddo saṃkhubhi sinerupabbatarājā onami chakāmāvacaradevalokā
ekakolāhalā ahesuṃ.
   Atha sakko devarājā cha khattiyā saparisā visaññino jātā
tesu ekopi uṭṭhāya kassaci sarīre udkaṃ siñcituṃ samattho nāma natthi
handadāni nesaṃ pokkharavassaṃ vassāpessāmīti cintetvā chakkhattiyasamāgame
pokkharavassaṃ vassāpesi. Tattha ye temitukāmā te
tementi atemitukāmānaṃ upari ekavindumattampi na saṇṭhāti
padumapattato udakaṃ viya vinivattitvā gacchati. Iti pokkharapatte
patitavassaṃ viya taṃ pokkharavassaṃ ahosi. Tadā cha khattiyā assāsaṃ
paṭilabhiṃsu. Mahājano mahāsattassa ñātisamāgame pokkharavassaṃ vassi
mahāpaṭhavī kampīti acchiriyaṃ pavedesi.
  Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
   samāgatānaṃ ñātīnaṃ     mahāghoso ajāyatha
   pabbatā samanādiṃsu     mahī ākampitā ahu
   vuṭṭhidhāraṃ pavattento   devo pāvassi tāvade
   atha vessantaro rājā   ñātīhi samagacchatha
   nattāro suṇisā putto   rājā devī ca ekato
   yadā samāgatā āsuṃ    tadāsi lomahaṃsanaṃ
   pañjalikā tassa yācanti   rodantā bherave vane
   Vessantarañca maddiñca   sabbe raṭṭhā samāgatā
   tvaṃ nosi issaro rājā  rajjaṃ kāretha no ubhoti.
  Tattha ghosoti kāruññaghoso. Pañjalikāti sabbe nāgarā
ceva negamā ca jānapadā ca paggahitañjalī hutvā. Tassa yācantīti
tassa pādesu patitvā roditvā kanditvā deva tvaṃ no sāmiko
issaro pitā te idheva abhiñcitvā nagaraṃ netukāmo hutvā kulasantakaṃ
setacchattaṃ paṭicchathāti yācantīti.
          Chakkhattiyapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
  Taṃ sutvā mahāsatto pitarā saddhiṃ sallapanto imaṃ gāthamāha
   dhammena rajjaṃ kārentaṃ   raṭṭhā pabbājayittha maṃ
   tavañca jānapadā ceva   negamā ca samāgatāti.
  Tato rājā attano dosaṃ puttaṃ khamāpento āha
   dukkaṭañca hi no putta   bhūnahaccaṃ kataṃ mayā
   yohaṃ sivīnaṃ vacanā     pabbājesiṃ adūsakanti.
   Imaṃ gāthaṃ vatvā attano dukkhaharaṇatthaṃ puttaṃ yācanto
itaraṃ gāthamāha
   yena kenaci vaṇṇena    pitu dukkhaṃ udabbahe
   mātuyā bhaginiyāpi     api pāṇehi attanoti.
  Tattha udabbaheti hareyya. Api pāṇehi attanoti tāta
puttena nāma jīvitaṃ pariccajitvāpi mātāpitūnaṃ sokadukkhaṃ haritabbaṃ
tasmā mama dosaṃ hadaye akatvā mama vacanaṃ karohi imaṃ isiliṅgaṃ
Nīharitvā rājavesaṃ gaṇha tātāti iminā kira taṃ adhippāyenevamāha
   bodhisatto rajjaṃ kāretukāmopi ettake pana vacane akathite
garukannāma na hoti tasmā raññā saddhiṃ kathesi. Rājā mahāsattaṃ
ārādhesi. Mahāsatto sādhūti sampaṭicchi. Athassa adhivāsanaṃ
viditvā sahajātā saṭṭhīsahassā amaccā nahānakālo mahārāja
rajojallaṃ pavāhayāti vadiṃsu. Athane mahāsatto thokaṃ adhivāsethāti
vatvā paṇṇasālaṃ pavisitvā isibhaṇḍaṃ omuñcitvā paṭisāmetvā
saṅkhavaṇṇaṃ sāṭakaṃ nivāsetvā paṇṇasālato nikkhamitvā idaṃ mayā
navamāse aḍḍhamāsañca samaṇadhammassa kataṭṭhānaṃ pāramīkūṭaṃ
gaṇhanatena dānaṃ datvā paṭhaviyā kampitaṭṭhānanti paṇṇasālaṃ tikkhattuṃ
padakkhiṇaṃ katvā pañcāṅgapatiṭṭhitena vanditvā aṭṭhāsi. Athassa
kappakādayo kesamassukammādīni kariṃsu. Tattheva naṃ sabbābharaṇabhūsitaṃ
devarājamiva virājamānaṃ rajje abhisiñciṃsu.
   Tena vuttaṃ
    tato vessantaro rājā  rajojallaṃ pavāhayi
    sabbaṃ vattaṃ cajetvāna   rājavesamadhārayīti.
   Tattha pavāhayīti hāresi hāretvā ca pana rājavesaṃ gaṇhīti
attho.
   Athassa yaso mahā ahosi. Tena olokitolokitaṭṭhānaṃ
kampi. Mukhamaṅgalikā maṅgalāni ghosayiṃsu. Sabbaturiyāni paggaṇhiṃsu.
Mahāsamuddakucchiyaṃ meghatajjitanigghoso viya turiyanigghoso
Mahā ahosi. Hatthiratanaṃ alaṅkaritvā amaccā upanayiṃsu. So
khaggaratanaṃ bandhitvā hatthiratanaṃ abhiruhi. Tāvadeva naṃ sabbe sahajātā
saṭṭhīsahassā amaccā sabpālaṅkārapaṭimaṇḍitā parivārayiṃsu. Sabbā
kaññāyo maddiṃpi deviṃ nahāpetvā alaṅkaritvā abhisiñcitvā sīse
ca panassā abhisekodakaṃ abhisiñciyamānā vessantaro abhipāletūti
ādīni maṅgalāni vadiṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     sīsanahāto sucivattho    sabbālaṅkārabhūsito
     paccayaṃ nāgamāruyha    khaggaṃ bandhi parantapaṃ
     tato saṭṭhīsahassāni    yodhino cārudassanā
     sahajātā parikariṃsu     nandayantā rathesabhaṃ
     tato maddiṃ nahāpesuṃ    sivikaññā samāgatā
     vessantarotaṃ pāletu   jālī kaṇhājinā cubho
     athopi taṃ mahārāja    sañjayo abhirakkhatūti.
   Tattha paccayaṃ nāgamāruyhāti taṃ attano jātadivase upannaṃ
hatthināgaṃ. Parantapanti amittatāpanaṃ. Pakariṃsūti parivārayiṃsu.
Nandayantāti tosentā. Sivikaññāti sivirañño pajāpatiyo
sannipatitvā gandhodakena nahāpesuṃ. Jālī kaṇhājinā cubhoti
ime te puttāpi mātaraṃ rakkhantūti.
     Idañca paccayaṃ laddhā    pubbe kilesamattano
     ānandiyaṃ paricariṃsu     rammaṇīye giribbaje
     Idañca paccayaṃ laddhā    pubbe kilesamattano
     ānandacittā sumanā    putte saṅgamma lakkhaṇā
     idañca paccayaṃ laddhā    pubbe kilesamattano
     ānandacittā pītitā    saha puttehi lakkhaṇāti.
   Tattha idañca paccayaṃ laddhāti bhikkhave vessantaro ca maddī
ca idaṃ paccayaṃ idaṃ patiṭṭhaṃ labhitvā rajje patiṭṭhahitvāti attho.
Pubbeti ito pubbe attano vanavāsaṃ kilesaṃ anussaritvā ānandiyaṃ
bheriṃ ācariṃsu. Rammaṇīye giribbajeti rammaṇīye vaṅkatagirikucchimhi
vessantarassa rañño āṇāti kañcanalatāvinaddhaṃ ānandabheriñcārāpetvā
ānandachaṇaṃ kariṃsu. Ānandacittā sumanāti lakkhaṇasampannā.
Maddī putte saṅgamma pāpuṇitvā cittā sumanā hutvā
ativiya nanditvāti attho. Pītitāti pavattapītisomanassā hutvā.
Evaṃ pītitā hutvā ca pana putte āha
     ekabhattā pure āsiṃ    niccaṃ thaṇḍilasāyinī
     iti metaṃ vataṃ āsi     tumhaṃ kāmā hi puttakā
     tameva taṃ samiddhajja     tumhe saṅgamma puttakā
     mātujaṃpi taṃ pāletu     pitujaṃpi ca puttakā
     athopi taṃ mahārājā    sañjayo abhirakkhatu
     yaṃkiñcitthi kataṃ puññaṃ     mayhañceva pitu ca te
     sabbena tena kusalena    ajaro tvaṃ amaro bhavāti.
   Tattha tumhaṃ kāmā hi puttakāti puttakā ahaṃ tumhe
Patthayamānā pure tumhesu brāhmaṇena nītesu ekabhattaṃ bhuñjitvā bhūmiyaṃ
sayiṃ iti me tumhākaṃ kāmā etaṃ vataṃ āsīti vadati. Samiddhajjāti
tameva vataṃ ajja samiddhaṃ. Mātujaṃpi taṃ pāletu pitujaṃpi
ca puttakāti puttakā mātujātaṃ somanassaṃ pitujātaṃ somanassaṃpi
pāletu mātāpitūnaṃ santakaṃ puññaṃ taṃ pāletūti attho. Tenevāha
yaṃkiñcitthi kataṃ puññanti.
   Phussatīpi kho devī ito paṭṭhāya mama suṇhā imāneva
vatthāni nivāsetu imāni ca ābharaṇāni dhāretūti suvaṇṇasamugge
pūretvā pahiṇi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     kappāsikañca koseyyaṃ   khomakodumbarāni ca
     sassū suṇhāya pāhesi   yehi maddī asobhatha
     tato khomañca kāyūraṃ    aṅgadaṃ maṇimekhalaṃ
     sassū suṇhāya pāhesi   yehi maddī asobhatha
     tato khomañca kāyūraṃ    gīveyyaṃ ratanāmayaṃ
     sassū suṇhāya pāhesi   yehi maddī asobhatha
     uṇṇataṃ mukhaphullañca     nānāratte ca māṇiye
     sassū suṇhāya pāhesi   yehi maddī asobhatha
     uggatthanaṃ giṅgamakaṃ     mekhalaṃ paṭipādukaṃ
     sassū suṇhāya pāhesi   yehi maddī asobhatha
     sutatañca suttavajjañca    upanijjhāya seyyasi
     Asobhatha rājaputtī     devakaññāva nandane
     sīsanahātā sucivatthā    sabbābharaṇabhūsitā
     asobhatha rājaputtī     tāvatiṃsāva accharā
     kadalī vātacchupitā     jātā cittalatāvane
     dantāvaraṇasampannā    rājaputtī asobhatha
     sakuṇī mānusinīva      jātā cittappattā pati
     nigrodhapakkabimboṭṭhī    rājaputtī asobhathāti.
   Tattha khomañca kāyūranti suvaṇṇamayaṃ khajjūrīphalasaṇṭhānaṃ
gīvāpasādhanameva. Ratanāmayanti aparaṃpi ratanamayaṃ gīveyyaṃ. Aṅgadaṃ
maṇimekhalanti aṅgadābharaṇañca maṇimayamekhalañca. Uṇṇatanti ekaṃ
pasādhanaṃ. Mukhaphullanti nalātante tilakamālābharaṇaṃ. Nānāratteti
nānāvaṇṇe. Māṇiyeti maṇimaye. Uggatthanaṃ giṅgamakanti etānipi
dve ābharaṇāni. Mekhalanti suvaṇṇarajatamayaṃ mekhalaṃ. Paṭipādukanti
pādapasādhanaṃ. Suttañca suttavajjañcāti suttāruḷhañca
asuttāruḷhañca pasādhanaṃ. Pāliyaṃ pana suppañca suppavajjañcātipi
likhitaṃ. Upanijjhāya seyyasīti etaṃ suttāruḷhañca asuttāruḷhaṃ
ābharaṇaṃ taṃ taṃ onaṭṭhānaṃ oloketvā alaṅkaritvā ṭhitā seyyasi
uttamarūpadharā maddī devī devakaññāva nandavane asobhatha. Vātacchupitāti
cittalatāvane jātā vātasaṃphuṭṭhāsuvaṇṇakadalī viya taṃ divasaṃ
sā vijimhamānā asobhatha. Dantāvaraṇasampannāti bimbaphalasadisehi
rattadantāvaraṇehi samannāgatā. Sakuṇī mānusinīva jātā
Cittapattā patīti yathā manussasarīrena jātā mānusinī nāma sakuṇīpi
cittappattā ākāse pattamānā pakkhe pasāretvā gacchantī sobhati
evaṃ sā rattaoṭṭhatāya nigrodhabimbapakkasadisaoṭṭhā asobhatha
     tassā ca nāgamānesuṃ   nātivuḍḍhaṃva kuñjaraṃ
     sattikkhamaṃ sarakkhamaṃ     īsādantaṃ uruḷhavaṃ
     sā maddī nāgamāruhi    nātivuḍḍhaṃva kuñjaraṃ
     sattikkhamaṃ sarakkhamaṃ     īsādantaṃ uruḷhavanti.
   Tattha tassā cāti bhikkhave tassā ca maddiyā sabbālaṅkāra
paṭimaṇḍitaṃ katvā nātivuḍḍhaṃ taruṇaṃ majjhimavayaṃ sattisarapahārakkhamaṃ
ekaṃ taruṇahatthiṃ upanesuṃ. Nāgamāruhīti hatthipiṭṭhiṃ abhiruhi.
   Iti te ubhopi mahantena yasena khandhāvāraṃ agamaṃsu.
Sañjayarājāpi dvādasahi akkhobhiṇīhi saddhiṃ māsamattaṃ pabbatakīḷañca vanakīḷañca
kīḷi. Mahāsattassa tejena tāva mahante araññe koci bāḷamigo
vā pakkhī vā na kiñci sattaṃ viheṭheti.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     sabbamhi taṃ araññamhi    yāvantettha migā ahu
     vessantarassa tejena    nāññamaññaṃ viheṭhayuṃ.
     Sabbamhi taṃ araññamhi    yāvantettha dijā ahu
     vessantarassa tejena    nāññamaññaṃ viheṭhayuṃ
     sabbamhi taṃ araññamhi    yāvantettha migā ahu
           ekajjhaṃ sannipatiṃsu
     Vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
     sabbamhi taṃ araññamhi    yāvantettha dijā ahu
           ekajjhaṃ sannipatiṃsu
     vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
     sabbamhi taṃ aññamhi     yāvantettha migāahu
           nāssa mañjūni kūjiṃsu
     vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
     sabbamhi taṃ araññamhi    yāvantettha dijā ahu
           nāssa mañjūni kūjiṃsu
     vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhaneti.
   Tattha yāvantetthāti yāvanto ettha. Ekajjhaṃ sananipatiṃsūti
ekasmiṃ ṭhāne sannipatiṃsu. Sannipatitvā ca pana ito paṭṭhāya
idāni amhākaṃ aññamaññaṃ lajjā vā saṃvaro vā na bhavissatīti
domanassappattā ahesuṃ. Nāssa mañjūni kūjiṃsūti mahāsattassa
viyogadukkhitā madhuraravaṃ na raviṃsu.
   Sañjayanarindo dvadasahi akkhobhiṇīhi saddhiṃ māsamattaṃ pabbatakīḷanca
vanakīḷañca kīḷitvā senāguttaṃ pakkosāpetvā tātā ciraṃ
no araññe vuṭṭhāmhā kinate mama puttassa gamanamaggo alaṅkatoti
pucchitvā āma deva kālo vo gamanāyāti vutte vessantarassa
ārocetvā bheriñcārāpetvā senaṃ ādāya nikkhami.
Vaṅkatagirikucchito yāva jetuttaranagarā saṭṭhīyojanaṃ alaṅkatamaggaṃ mahāsatto
Mahantena parivārena paṭipajji.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
      paṭiyatto rājamaggo   vicitto pupphasaṇṭhato
      vasi vessantaro rājā  yattha yāva jetuttarā
      tato saṭṭhīsahassāni   yodhino cārudassanā
           samantā parikariṃsu
     vessantare payātamhi   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
     orodhā ca kumārā ca   vesiyānā ca brāhmaṇā
           samantā parikariṃsu
     vessantare payātamhi   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
     hatthārohā anīkaṭṭhā   rathikā pattikārakā
           samantā parikariṃsu
     vessantare payātamhi   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
     karoṭiyā cammadharā    lillihatthā suvammikā
           purato paṭipajjiṃsu
     vessantare payātamhi   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
     samāgatā jānapadā    negamā ca samāgatā
          samantā parikariṃsu
     vessantare payātamhi   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhaneti.
   Tattha paṭiyattoti visākhapuṇṇamīpūjākāle viya alaṅkato.
Vicittoti kadalīpuṇṇaghaṭadhajapaṭākādīhi vicitto. Pupphasaṇṭhatoti
Lājapañcamakehi pupphehi saṇṭhato. Yatthāti yasmiṃ vaṅkatapabbate
vessantaro vasi tato paṭṭhāya yāva jetuttaranagarā nirantaraṃ
alaṅkatapaṭiyatto ahosi. Karoṭiyāti sīsakaroṭikoti laddhanāmā
sīse paṭimukkakaroṭikā yodhā. Cammadharāti kaṇṭhavāraṇacammadharā.
Suvammikāti vicitrāhi jālikāhi suṭṭhuvammikā. Purato paṭipajjiṃsūti
evarūpā mattahatthīsupi āgacchantesu anivattino surayodhā rañño
vessantarassa pūrato paṭipajjiṃsu.
   Rājā saṭṭhīyojanamaggaṃ dvīhi māsehi atikamma jetuttaranagaraṃ
patto alaṅkatapaṭiyattanagaraṃ pavisitvā pāsādaṃ abhiruhi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     te pāviṃsu puraṃ rammaṃ    bahupākāratoraṇaṃ
     upetaṃ annapānehi    naccagītehi cūbhayaṃ
     cittā jānapadā āsuṃ   negamā ca samāgatā
     anuppatte kumāramhi    sivīnaṃ raṭvaḍḍhane
     celukkhepo pavattettha   āgate dhanadāyake
     nandippavesi nagare    bandhamokkho aghosathāti.
   Tattha bahupākāratoṇanti bahukehi uccehi pākārehi ca
aṭṭālakehi toraṇehi ca samannāgataṃ. Naccagītehi cūbhayanti naccehi
ca gītehi ca ubhayehi samangataṃ. Cittāti tuṭṭhā somanassappattā.
Āgate dhanadāyaketi mahājanassa dhanadāyake mahāsatte
āgate. Nandippavesīti vessantarassa mahārājassa āṇāti nagare
Nandibheriñcari. Bandhamokkho aghosathāti sabbasattānaṃ bandhanā
mokkho ugghosito antamaso viḷāraṃ upādāya vessantaramahārājā
sabbasatte bandhanā visajjāpesi.
   So nagaraṃ paviṭṭhadivaseyeva paccūsakāle cintesi sve
vibhātāya rattiyā samāgatabhāvaṃ sutvā yācakā āgamissanti tesāhaṃ
kiṃ dassāmīti. Tasmiṃ khaṇe sakkassa bhavanaṃ uṇhākāraṃ dassesi.
So āvajjento taṃ kāraṇaṃ ñatvā tāvadeva rājanivesanassa
purimavatthuñca pacchimavatthuñca kaṭippamāṇaṃ pūrento ghanamegho viya
sattaratanavassaṃ vassāpesi. Sakalanagare jāṇuppamāṇaṃ vassāpesi.
Punadivase mahāsatto tesaṃ tesaṃ kulānaṃ purimapacchimavatthūsu vuṭṭadhanaṃ
tesaññeva hotūti dāpetvā avasesaṃ āharāpetvā attano gehavatthusmiṃ
dhanena saddhiṃ koṭṭhāgāresu okīrāpetvā dānamukhe paṭṭhapesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
      jātarūpamayaṃ vassaṃ    devo pāvassi tāvade
      vessantare paviṭṭhamhi  sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
      tato vessantaro rājā dānaṃ datvāna khattiyo
      kāyassa bhedā sapañño  saggaṃ so uppajjathāti.
   Tattha saggaṃ so upapajjathāti tato cuto dutiyacittena tusitapure
upapajji.
   Satthā imaṃ gāthāsahassapaṭimaṇḍitaṃ mahāvessantaradhammadesanaṃ
āharitvā evaṃ bhikkhave pubbepi mama ñātisamāgame mahāmegho
Pokkharavassaṃ vassiyevāti vatvā jātakaṃ samodhānesi. Tadā jūjako
devadatto ahosi amittatāpanā ciñcamāṇavikā cetaputto channo
accutatāpaso sāriputto sakko anuruddho sañjayanarindo
suddhodanamahārājā phussatī devī mahāmāyā maddī devī rāhulamātā
jālikumāro rāhulo kaṇhājinā upalavaṇṇā sesaparisā buddhaparisā
vessantaro rājā pana ahameva sammāsambuddhoti.
           Nagarakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
        Vessantarajātakavaṇṇanā samattā.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 44 page 315-502. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=6531              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=6531              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=1045              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=28&A=6511              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=7624              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=7624              Contents of The Tipitaka Volume 28 http://84000.org/tipitaka/read/?index_28

first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]