ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ
                 Ekapaññāso kaṇikāravaggo
            paṭhamaṃ tīṇikaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ (501)
   [91] |91.1| Sumedho nāma sambuddho dvattiṃsavaralakkhaṇo
             vivekakāmo sambuddho    himavantaṃ upāgami.
        |91.2| Ajjhogahetvā himavantaṃ aggo kāruṇiko muni
             pallaṅkaṃ ābhujitvāna    nisīdi purisuttamo.
        |91.3| Vijjādharo tadā āsiṃ    antalikkhacaro ahaṃ
             tisulaṃ sukataṃ gayha       gacchāmi ambare tadā.
        |91.4| Pabbatagge yathā aggi   puṇṇamāyeva candimā
             vane obhāsate buddho   sālarājāva phullito.
        |91.5| Vanato 1- nikkhamitvāna  buddharaṃsābhidhāvare
             naḷaggivaṇṇasaṅkāsā   disvā cittaṃ pasādayiṃ.
        |91.6| Vicinaṃ addasaṃ pupphaṃ     kaṇikāraṃ devagandhikaṃ
             tīṇi pupphāni ādāya   buddhaseṭṭhaṃ apūjayiṃ.
        |91.7| Buddhassa ānubhāvena    tīṇi pupphāni me tadā
             uddhaṃvaṇṭā adhopattā  chāyaṃ kubbanti satthuno.
        |91.8| Tena kammena sukatena    cetanāpaṇidhīhi ca
             jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsaṃ agacchahaṃ.
@Footnote: 1 Yu. vanaggā.
       |91.9| Tattha me sukataṃ byamhaṃ    kaṇikārīti ñāyati
             saṭṭhiyojanamubbiddhaṃ     tiṃsayojanavitthataṃ.
      |91.10| Sahassakaṇḍaṃ 1- sattageṇḍu 2- dhajālu haritāmayo
             satasahassaniyyūhā      byamhe pātubhaviṃsu me.
      |91.11| Soṇṇamayā maṇimayā    lohitaṅkamayāpica
             phalikāpica pallaṅkā     yenicchakā yathicchakaṃ.
      |91.12| Mahārahañca sayanaṃ      tulikaṃ 3- vikatissakaṃ
             uddhalomikaekantaṃ      bibbohanasamāyutaṃ.
      |91.13| Bhavanā nikkhamitvāna     caranto devacārikaṃ
             yadā icchāmi gamanaṃ     devasaṅghapurakkhato.
      |91.14| Pupphassa heṭṭhā tiṭṭhāmi upari chadanaṃ mama
             samantā yojanasataṃ      kaṇikārehi chāditaṃ.
      |91.15| Saṭṭhī turiyasahassāni     sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhahuṃ
             parivārenti maṃ niccaṃ      rattindivamatanditā.
      |91.16| Tattha naccehi gītehi     tāḷehi vāditehi ca
             ramāmi khiḍḍāratiyā     modāmi kāmakāmihaṃ.
      |91.17| Tattha bhutvā pivitvā ca   modāmi tidase tadā
             nārīgaṇehi sahito      modāmi byamhamuttame.
      |91.18| Satānaṃ pañcakkhattuñca   devarajjamakārayiṃ
             satānaṃ tīṇikkhattuñca    cakkavatti ahosahaṃ.
@Footnote: 1 Yu. sahassakaṇḍo. 2 Ma. satabheṇḍu. 3 Ma. Yu. tūlikā vikatīyutaṃ.
      |91.19| Padesarajjaṃ vipulaṃ        gaṇanāto saṅkhayaṃ
             bhavābhave saṃsaranto      mahābhogaṃ 1- labhāmahaṃ.
      |91.20| Bhoge me ūnatā natthi    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ
             duve bhave saṃsarāmi       devatte atha mānuse.
      |91.21| Aññaṃ gatiṃ na jānāmi    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ
             duve kule pajāyāmi      khattiye cāpi brāhmaṇe.
      |91.22| Nīce kule na jāyāmi 2-   buddhapūjāyidaṃ phalaṃ
             hatthiyānaṃ assayānaṃ     sivikaṃ sandamānikaṃ.
      |91.23| Labhāmi sabbamevetaṃ     buddhapūjāyidaṃ phalaṃ
             dāsīgaṇaṃ dāsagaṇaṃ      nāriyo samalaṅkatā.
      |91.24| Labhāmi sabbamevetaṃ      buddhapūjāyidaṃ phalaṃ
             koseyyakambaliyāni     khomakappāsikāni ca.
      |91.25| Labhāmi sabbamevetaṃ      buddhapūjāyidaṃ phalaṃ
             navavatthaṃ navaphalaṃ         navaggarasabhojanaṃ.
      |91.26| Labhāmi sabbamevetaṃ      buddhapūjāyidaṃ phalaṃ
             ime 3- khāda ime 3- bhuñja imamhi sayane saya.
      |91.27| Labhāmi sabbamevetaṃ      buddhapūjāyidaṃ phalaṃ
             sabbattha pūjito homi    yaso accuggato 4- mama.
      |91.28| Mahesakkho 5- sadā homi  abhejjapariso sadā
             ñātīnaṃ uttamo homi    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
@Footnote: 1 Yu. mahābhoge. 2 Yu. jānāmi. 3 Ma. imaṃ. 4 Ma. abbhuggato.
@5 Ma. Yu. mahāpakkho.
      |91.29| Sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi    pariḷāho na vijjati
             atho cetasikaṃ dukkhaṃ      hadaye me na vijjati.
      |91.30| Suvaṇṇavaṇṇo hutvāna  saṃsarāmi bhavābhave
             vevaṇṇiyaṃ 1- na jānāmi  buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |91.31| Devalokā cavitvāna     sukkamūlena codito
             sāvatthiyaṃ pure jāto     mahāsāle suaddhake.
      |91.32| Pañcakāmaguṇe hitvā   pabbajiṃ anagāriyaṃ
             jātiyā sattavassohaṃ     arahattaṃ apāpuṇiṃ.
      |91.33| Upasampādayi buddho     guṇamaññāya cakkhumā
             taruṇo pūjanīyohaṃ       buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |91.34| Dibbacakkhuṃ visuddhaṃ me    samādhikusalo ahaṃ
             abhiññāpāramippatto  buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |91.35| Paṭisambhidā anuppatto  iddhipādesu kovido
             saddhamme 2- pāramippatto buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |91.36| Tiṃsakappasahassamhi      yaṃ buddhamabhipūjayiṃ
             duggatiṃ nābhijānāmi     buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |91.37| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |91.38| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
@Footnote: 1 Yu. duvaṇṇikaṃ. 2 Ma. dhammesu.
      |91.39| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
     Itthaṃ sudaṃ āyasmā tīṇikaṇikārapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
              Tīṇikaṇikārapupphiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
               Dutiyaṃ ekapattadāyakattherāpadānaṃ (502)
   [92] |92.40| Nagare haṃsavatiyā      kumbhakāro ahosahaṃ
             addasaṃ virajaṃ buddhaṃ       oghatiṇṇamanāsavaṃ.
      |92.41| Sukataṃ mattikāpattaṃ      buddhaseṭṭhassadāsahaṃ
             pattaṃ datvā bhagavato     ujubhūtassa tādino.
      |92.42| Bhave nibbattamānohaṃ    soṇṇathāle labhāmahaṃ
             rūpimaye ca sovaṇṇe     taṭṭike 1- ca maṇīmaye.
      |92.43| Pāṭiyā 2- paribhuñjāmi  puññakammassidaṃ phalaṃ
             yasasāva 3- janānañca   aggabhūto 4- ca homahaṃ.
      |92.44| Yathāpi bhaddake khette    vījaṃ appampi ropitaṃ
             sammā dhāraṃ pavassante 5- phalaṃ toseti kassakaṃ.
      |92.45| Tathevidaṃ pattadānaṃ      buddhakhettamhi ropitaṃ
             pītidhāre pavassante     phalaṃ me 6- tosayissati.
      |92.46| Yāvatā khettā vijjanti   saṅghāpica gaṇāpica
             buddhakhettasamo natthi    sukhado 7- sabbapāṇinaṃ.
@Footnote: 1 Po. Yu. taṭṭake. 2 Ma. Yu. pātiyo. 3 Ma. Yu. yasānañaca dhanānañca.
@4 Yu. pattabhūto. 5 Ma. Yu. pavacchante. Yu. sammā dhāre pavecchante. 6 Ma. maṃ.
@7 Po. sukhado tattha pāṇinaṃ. Yu. sukhadānatthapāṇinaṃ.
      |92.47| Namo te purisājañña     namo te purisuttama
             ekapattaṃ daditvāna     pattomhi acalaṃ padaṃ.
      |92.48| Ekanavute ito kappe    yaṃ pattamadadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi     pattadānassidaṃ phalaṃ.
      |92.49| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |92.50| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santake
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |92.51| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekapattadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
          Ekapattadāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
         Tatiyaṃ kāsumārikaphaladāyakattherāpadānaṃ (503)
   [93] |93.52| Kaṇikāraṃva jotantaṃ    nisinnaṃ pabbatantare
             addasaṃ virajaṃ buddhaṃ       lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ
      |93.53| pasannacitto sumano     sire katvāna añjaliṃ
             kāsumārikamādāya      buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.
      |93.54| Ekattiṃse ito kappe    yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |93.55| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |93.56| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |93.57| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
Itthaṃ sudaṃ āyasmā kāsumārikaphaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
          Kāsumārikaphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
            Catutthaṃ avaṭaphaliyattherāpadānaṃ (504)
   [94] |94.58| Sahassaraṃsī bhagavā     sayambhū aparājito
             vivekā vuṭṭhahitvāna     gocarāyābhinikkhami.
      |94.59| Phalahattho ahaṃ disvā    upagañchiṃ narāsabhaṃ
             pasannacitto sumano     avaṭaṃ adadiṃ phalaṃ.
      |94.60| Catunavute ito kappe     yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |94.61| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |94.62| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |94.63| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
     Itthaṃ sudaṃ āyasmā avaṭaphaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
             Avaṭaphaliyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
             Pañcamaṃ cāraphaliyattherāpadānaṃ 1- (505)
   [95] |95.64| Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ  āhutīnaṃ paṭiggahaṃ
             rathiyaṃ paṭipajjantaṃ       cāraphalamadāsahaṃ.
      |95.65| Ekanavute ito kappe    yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |95.66| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |95.67| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |95.68| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
          Itthaṃ sudaṃ āyasmā cāraphaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
                Cāraphaliyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. pādaphaliyatthera.... Yu. pāraphaliyatthera....
            Chaṭṭhaṃ mātuluṅgaphaladāyakattherāpadānaṃ (506)
   [96] |96.69| Kaṇikāraṃva jalitaṃ     puṇṇamāyeva candimaṃ
             jalantaṃ dīparukkhaṃva      addasaṃ lokanāyakaṃ.
      |96.70| Mātuluṅgaphalaṃ gayha     adāsiṃ satthuno ahaṃ
             dakkhiṇeyyassa vīrassa   pasanno sehi pāṇibhi.
      |96.71| Ekattiṃse ito kappe   yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |96.72| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |96.73| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |96.74| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā mātuluṅgaphaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
              Mātuluṅgaphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Sattamaṃ ajjelaphaladāyakattherāpadānaṃ (507)
   [97] |97.75| Ajino 1- nāma sambuddho   himavante vasi tadā
             caraṇena ca sampanno    samādhikusalo muni.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajjuno.
      |97.76| Kumbhamattaṃ gahetvāna   añjaliṃ 1- jīvajīvakaṃ
             chattapaṇṇaṃ gahetvāna  adāsiṃ satthuno ahaṃ.
      |97.77| Catunavute ito kappe    yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |97.78| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
      |97.79| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |97.80| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
Itthaṃ sudaṃ āyasmā ajjelaphaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
           Ajjelaphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
           Aṭṭhamaṃ amoraphaliyattherāpadānaṃ 2- (508)
   [98] |98.81| Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ  āhutīnaṃ paṭiggahaṃ
             rathiyaṃ paṭipajjantaṃ      amoraṃ 3- adadiṃ phalaṃ.
      |98.82| Ekanavute ito kappe   yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |98.83| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajelaṃ. 2 Ma. amoda.... 3 Ma. amodamadadiṃ.
      |98.84| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |98.85| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
     Itthaṃ sudaṃ āyasmā amoraphaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
              Amoraphaliyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Navamaṃ tālaphaliyattherāpadānaṃ (509)
   [99] |99.86| Sataraṃsī nāma bhagavā   sayambhū aparājito
             vivekā vuṭṭhahitvāna    gocarāyābhinikkhami.
      |99.87| Phalahattho ahaṃ disvā    upagañchiṃ narāsabhaṃ
             pasannacitto sumano    tālaphalamadāsahaṃ.
      |99.88| Catunavute ito kappe    yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |99.89| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |99.90| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |99.91| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā tālaphaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
             Tālaphaliyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
          Dasamaṃ nālikeraphaladāyakattherāpadānaṃ (510)
   [100] |100.92| Nagare bandhumatiyā  ārāmiko ahaṃ tadā
              addasaṃ virajaṃ buddhaṃ     gacchantaṃ anilañjase.
      |100.93| Nālikeraphalaṃ gayha    buddhaseṭṭhassadāsahaṃ
              ākāse ṭhitako santo  paṭiggaṇhi mahāyaso.
      |100.94| Pītisañjanano 1- mayhaṃ diṭṭhadhammasukhāvaho
              phalaṃ buddhassa datvāna  vippasannena cetasā.
      |100.95| Adhigañchiṃ tadā pītiṃ    vipulañca sukhuttamaṃ
              uppajjateva ratanaṃ    nibbattassa tahiṃ 2- tahiṃ.
      |100.96| Ekanavute ito kappe  yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
              duggatiṃ nābhijānāmi   phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |100.97| Dibbacakkhuṃ visuddhaṃ me  samādhikusalo ahaṃ
              abhiññāpāramippatto phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |100.98| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.
      |100.99| Svāgataṃ vata me āsi   mama buddhassa santike
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vittasañjanano. 2 Yu. yahiṃ.
              Tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |100.100| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
Itthaṃ sudaṃ āyasmā nālikeraphaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
             Nālikeraphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
                    Uddānaṃ
        kaṇikārañca patto ca     kāsumāri tathāvaṭo
        cāraphali mātuluṅgo       ajjelāmorameva ca.
        Tālaṃ tathā nālikeraṃ      gāthāyo gaṇitāpiha
        ekaṃ gāthāsataṃ hoti      ūnādhikavivajjitaṃ.
             Kaṇikāravaggo ekapaññāso.
                 ---------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 139-151. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=33&item=91&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=33&item=91&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=33&item=91&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=33&item=91&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=91              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :