ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [589]   Pañcaṅgiko  maggo  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi . tattha katamo pañcaṅgiko maggo
idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye  pañcaṅgiko  maggo  hoti  sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  tattha katamā sammādiṭṭhi
yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi
dhammavicayasambojjhaṅgo maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati sammādiṭṭhi.
Tattha  katamo  sammāsaṅkappo  yo takko vitakko saṅkappo .pe.
Maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati  sammāsaṅkappo  .  tattha
Katamo sammāvāyāmo yo cetasiko viriyārambho .pe. Sammāvāyāmo
viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ   vuccati
sammāvāyāmo  .  tattha katamā sammāsati yā sati anussati .pe.
Sammāsati  satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati
sammāsati  .  tattha  katamo  sammāsamādhi yā cittassa ṭhiti .pe.
Sammāsamādhi  samādhisambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ
vuccati  sammāsamādhi  .  ayaṃ  vuccati  pañcaṅgiko maggo avasesā
dhammā pañcaṅgikena maggena sampayuttā.
   [590]   Pañcaṅgiko  maggo  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  tattha katamā sammādiṭṭhi
idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
yā  tasmiṃ  samaye  paññā  pajānanā  .pe.  amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ
vuccati  sammādiṭṭhi  avasesā  dhammā  sammādiṭṭhiyā  sampayuttā
.pe.  avasesā dhammā sammāsaṅkappena sampayuttā .pe. avasesā
dhammā  sammāvāyāmena  sampayuttā  .pe.  avasesā  dhammā
sammāsatiyā sampayuttā . tattha katamo sammāsamādhi idha bhikkhu yasmiṃ
samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
Pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  yā  tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  .pe.  sammāsamādhi  samādhisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ   ayaṃ  vuccati  sammāsamādhi  avasesā
dhammā sammāsamādhinā sampayuttā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 321-323. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=35&item=589&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=35&item=589&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=589&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=589&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=589              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :