ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Atthimūlakaṃ
   [664] Atthipaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
aṭṭha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye terasa upanissaye
ekaṃ  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ
āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte
tīṇi vippayutte pañca avigate terasa.
   [665]  Atthiavigatanti terasa . atthinissayaavigatanti terasa .
Atthiadhipatiavigatanti  aṭṭha  .  atthiadhipatinissayaavigatanti  aṭṭha .
Atthiāhāraavigatanti  satta  .  atthiindriyaavigatanti  satta .
Atthinissayaindriyaavigatanti  satta  .  atthivippayuttaavigatanti  pañca .
Atthinissayavippayuttaavigatanti  pañca  . atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti
cattāri. Atthiadhipatinissayaindriyavippayuttaavigatanti tīṇi.
   {665.1} Atthipacchājātavippayuttaavigatanti tīṇi . atthipurejāta-
avigatanti  tīṇi  .  atthinissayapurejātavippayuttaavigatanti  tīṇi .
Atthiārammaṇapurejātaavigatanti  tīṇi  .  atthiārammaṇanissayapurejāta-
vippayuttaavigatanti   tīṇi  .  atthiārammaṇaadhipatiupanissayapurejāta-
avigatanti   ekaṃ   .  atthiārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejāta-
vippayuttaavigatanti   ekaṃ  .  atthinissayapurejātaindriyavippayutta-
avigatanti ekaṃ.
          Pakiṇṇakaṃ nāma imaṃ.
   [666]  Atthisahajātanissayaavigatanti  nava  .  atthisahajāta-
aññamaññanissayaavigatanti   tīṇi   .   atthisahajātaaññamaññanissaya-
sampayuttaavigatanti   tīṇi   .   atthisahajātanissayavippayuttaavigatanti
tīṇi. Atthisahajātaaññamaññanissayavippayuttaavigatanti ekaṃ.
   {666.1} Atthisahajātanissayavipākaavigatanti ekaṃ . atthisahajāta-
aññamaññanissayavipākaavigatanti   ekaṃ   .   atthisahajātaaññamañña-
nissayavipākasampayuttaavigatanti   ekaṃ  .  atthisahajātanissayavipāka-
vippayuttaavigatanti   ekaṃ   .   atthisahajātaaññamaññanissayavipāka-
vippayuttaavigatanti ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 223-224. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=664&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=664&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=664&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=664&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=664              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :