ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
           Naupanissayamūlakaṃ
   [705]  Naupanissayapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe
terasa  naadhipatiyā  paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare
paṇṇarasa  nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye
ekādasa  napurejāte  terasa  napacchājāte  paṇṇarasa  naāsevane
paṇṇarasa  nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa  naāhāre paṇṇarasa
naindriye  paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa
novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [706]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
Naadhipatiyā terasa ... naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
satta  naaññamaññe  satta  nanissaye  pañca  napurejāte  nava
napacchājāte  terasa  naāsevane  terasa nakamme terasa navipāke
terasa  naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  pañca  noatthiyā  dve
nonatthiyā terasa novigate terasa noavigate dve.
   [707]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññe  satta  ...  nanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
satta  naāhāre  satta  naindriye  satta  najhāne satta namagge
satta  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā satta novigate satta noavigate dve.
   [708]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissaye  pañca  ...  napurejāte  pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
satta  naāhāre  satta  naindriye  satta  najhāne satta namagge
satta  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā satta novigate satta noavigate dve.
   [709]  Naupanissayapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā    nanissayapaccayā    napurejāte    pañca
...  napacchājāte  tīṇi naāsevane pañca nakamme pañca navipāke
pañca  naāhāre  pañca  naindriye  pañca  najhāne pañca namagge
pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve
nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve. Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 237-239. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=705&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=705&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=705&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=705&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=705              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :