ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 8 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Saṃsaṭṭhavāro
   [1224] Sekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā
Sekkhaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo khandhā dve khandhe ... .
Asekkhaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho asekkho dhammo ... hetupaccayā asekkhaṃ
ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe .... Nevasekkhānāsekkhaṃ
dhammaṃ  saṃsaṭṭho  nevasekkhānāsekkho  dhammo  ...  hetupaccayā
nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1225]  Sekkhaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  sekkho  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  purejātapaccayā
āsevanapaccayā dve kātabbā .pe. Avigatapaccayā.
   [1226]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  samanantare  sahajāte  aññamaññe  nissaye  upanissaye
purejāte tīṇi āsevane dve kamme tīṇi. Saṅkhittaṃ. Avigate tīṇi.
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1227] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevasekkhānāsekkho
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ
khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vicikicchāsahagate  addhaccasahagate  khandhe  saṃsaṭṭho  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   [1228]  Sekkhaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  sekkho  dhammo uppajjati
Naadhipatipaccayā sekkhe khandhe saṃsaṭṭho sekkho adhipati. Asekkhaṃ dhammaṃ
saṃsaṭṭho  asekkho  dhammo ... asekkhe khandhe saṃsaṭṭho asekkho
adhipati  .  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho nevasekkhānāsekkho
dhammo ... Naadhipatipaccayā paripuṇṇaṃ ekaṃ.
   [1229]  Sekkhaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  sekkho  dhammo uppajjati
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
dve  kātabbā  . navipākapaccayā dve kātabbā . najhānapaccayā
namaggapaccayā navippayuttapaccayā.
   [1230]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  tīṇi napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi nakamme dve navipāke dve
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1231]  Hetupaccayā  naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  naāsevane  tīṇi  nakamme  dve  navipāke  dve
navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1232] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare samanantare
sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme
vipāke  āhāre  indriye  jhāne  magge sampayutte vippayutte
Atthiyā natthiyā vigate avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
           Saṃsaṭṭhavāro.
        Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 379-382. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=1224&items=9              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=1224&items=9&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=41&item=1224&items=9              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=41&item=1224&items=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1224              Contents of The Tipitaka Volume 41 http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :