ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 8 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Paccayavāro
   [1650] Micchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo ...
Hetupaccayā  tīṇi  .pe.  sammattaniyataṃ  dhammaṃ paccayā sammattaniyato
dhammo ... Hetupaccayā tīṇi.
   [1651] Aniyataṃ dhammaṃ paccayā aniyato dhammo ... Hetupaccayā
aniyataṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paccayā  vatthu vatthuṃ paccayā
khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  vatthuṃ paccayā aniyatā khandhā .
Aniyataṃ  dhammaṃ  paccayā micchattaniyato dhammo ... hetupaccayā vatthuṃ
paccayā  micchattaniyatā khandhā . aniyataṃ dhammaṃ paccayā sammattaniyato
dhammo  ...  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā sammattaniyatā khandhā .
Aniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato ca aniyato ca dhammā ... Hetupaccayā
vatthuṃ   paccayā   micchattaniyatā   khandhā  mahābhūte  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  aniyataṃ  dhammaṃ  paccayā  sammattaniyato  ca
aniyato  ca  dhammā  ... hetupaccayā vatthuṃ paccayā sammattaniyatā
khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1652]  Micchattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā micchattaniyato
dhammo  ...  hetupaccayā  micchattaniyataṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ... . micchattaniyatañca aniyatañca
dhammaṃ paccayā aniyato dhammo ... hetupaccayā micchattaniyate khandhe ca
mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . micchattaniyatañca aniyatañca
dhammaṃ paccayā micchattaniyato ca aniyato ca dhammā ... hetupaccayā
micchattaniyataṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo khandhā dve
khandhe ... micchattaniyate khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [1653]  Sammattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā sammattaniyato
dhammo ... Hetupaccayā tīṇi pañhā micchattasadisaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [1654] Micchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo ...
Ārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  kusalattike  paccayavārasadisaṃ
vibhajitabbaṃ. Avigatapaccayā.
   [1655]  Hetuyā sattarasa ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa  aññamaññe
satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte  satta
āsevane  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1656] Aniyataṃ dhammaṃ paccayā aniyato dhammo ... Nahetupaccayā
ahetukaṃ  aniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe paccayā vatthu
vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ ... Cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā  ahetukā  aniyatā  khandhā  vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1657]  Micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paccayā  aniyato dhammo ...
Naārammaṇapaccayā  micchattaniyate  khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ. Kusalattikasadisaṃ pañca kātabbā.
   [1658] Micchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo ...
Naadhipatipaccayā micchattaniyate khandhe paccayā micchattaniyatā adhipati.
   [1659] Sammattaniyataṃ dhammaṃ paccayā sammattaniyato dhammo ...
Naadhipatipaccayā sammattaniyate khandhe paccayā sammattaniyatā adhipati.
   [1660] Aniyataṃ dhammaṃ paccayā aniyato dhammo ... Naadhipatipaccayā
aniyataṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe ... . saṅkhittaṃ . asaññasattānaṃ ...
Cakkhāyatanaṃ paccayā ... kāyāyatanaṃ paccayā ... Vatthuṃ paccayā aniyatā
khandhā . aniyataṃ dhammaṃ paccayā micchattaniyato dhammo ... Naadhipatipaccayā
vatthuṃ  paccayā  micchattaniyatā  adhipati  .  aniyataṃ  dhammaṃ  paccayā
sammattaniyato dhammo ... naadhipatipaccayā vatthuṃ paccayā sammattaniyatā
adhipati.
   [1661]  Micchattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā micchattaniyato
dhammo ... naadhipatipaccayā micchattaniyate khandhe ca vatthuñca paccayā
micchattaniyatā adhipati.
   [1662]  Sammattaniyatañca aniyatañca dhammaṃ paccayā sammattaniyato
dhammo  ...  naadhipatipaccayā  sammattaniyate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā sammattaniyatā adhipati.
   [1663]  Micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paccayā  aniyato dhammo ...
Naanantarapaccayā. Saṅkhittaṃ. Nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [1664]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
satta   naanantare   pañca   nasamanantare  pañca  naaññamaññe
Pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  cha  napacchājāte  sattarasa
naāsevane  pañca  nakamme  satta  navipāke  sattarasa  naāhāre
ekaṃ naindriye najhāne namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte
dve nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1665] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā satta
naanantare  pañca  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye  pañca
napurejāte  cha napacchājāte sattarasa naāsevane pañca navippayutte
satta  navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte  dve
nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1666] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ.
Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 480-484. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=1650&items=17              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=1650&items=17&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=41&item=1650&items=17              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=41&item=1650&items=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1650              Contents of The Tipitaka Volume 41 http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :