ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 8 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
           Saṃsaṭṭhavāro
   [1667]  Micchattaniyataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  micchattaniyato  dhammo
uppajjati  hetupaccayā  micchattaniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo
khandhā dve khandhe ....
   [1668] Sammattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sammattaniyato dhammo ...
Hetupaccayā  sammattaniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve
khandhe ....
   [1669] Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo ... Hetupaccayā
aniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  dve khandhe .pe.
Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1670] Micchattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho micchattaniyato dhammo ...
Ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ. Avigatapaccayā.
   [1671]  Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi . saṅkhittaṃ . kamme
tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1672] Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo ... Nahetupaccayā
ahetukaṃ aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe ....
   [1673]  Micchattaniyataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  micchattaniyato  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  micchattaniyate khandhe saṃsaṭṭho micchattaniyatā
adhipati.
   [1674] Sammattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sammattaniyato dhammo ...
Naadhipatipaccayā   sammattaniyate   khandhe  saṃsaṭṭho  sammattaniyatā
adhipati.
   [1675] Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo ... Naadhipatipaccayā
aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
....
   [1676] Sammattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sammattaniyato dhammo ...
Napurejātapaccayā  arūpe  sammattaniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo
khandhā dve khandhe ....
   [1677] Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo ... Napurejātapaccayā
arūpe  aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1678] Micchattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho micchattaniyato dhammo ...
Napacchājātapaccayā paripuṇṇaṃ.
   [1679] Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo ... Naāsevanapaccayā
aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā ... Dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1680] Micchattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho micchattaniyato dhammo ...
Nakammapaccayā navipākapaccayā.
   [1681] Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo ... Najhānapaccayā
pañcaviññāṇaṃ. Namaggapaccayā ahetukaṃ aniyataṃ ....
   [1682] Sammattaniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sammattaniyato dhammo ...
Navippayuttapaccayā  arūpe  sammattaniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo
khandhā dve khandhe ....
   [1683] Aniyataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyato dhammo ... Navippayuttapaccayā
arūpe aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ ... Dve khandhe ....
   [1684]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā tīṇi napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  ekaṃ  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte  dve . evaṃ
gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1685]  Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  ekaṃ  nakamme tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1686] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ.
Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
        Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 484-487. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=1667&items=20              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=1667&items=20&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=41&item=1667&items=20              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=41&item=1667&items=20              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1667              Contents of The Tipitaka Volume 41 http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :