ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 9 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ
              Rūpidukaṃ
             paṭiccavāro
   [255]  Rūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:
ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte ... mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . rūpiṃ dhammaṃ paṭicca
arūpī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ paṭicca
arūpino  khandhā  .  rūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca rūpī ca arūpī ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca arūpino khandhā
mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  .  arūpiṃ dhammaṃ paṭicca arūpī dhammo
uppajjati  hetupaccayā: arūpiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe ... Paṭisandhi.
   {255.1} Arūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:
arūpino  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi . arūpiṃ dhammaṃ
paṭicca  rūpī  ca  arūpī  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: arūpiṃ
ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve  khandhe ... paṭisandhi . rūpiṃ ca arūpiṃ ca dhammaṃ paṭicca rūpī
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  arūpino  khandhe  ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ... . rūpiṃ ca arūpiṃ ca dhammaṃ
paṭicca  arūpī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe arūpiṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Rūpiṃ ca
arūpiṃ ca dhammaṃ paṭicca rūpī ca arūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
paṭisandhikkhaṇe  arūpiṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... Arūpino khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
   [256]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  pañca
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe
cha  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  ekaṃ  āsevane
ekaṃ  kamme  nava  vipāke  nava  āhāre  nava  indriye nava
jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava
atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [257] Rūpiṃ dhammaṃ paṭicca rūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā:
tīṇi  .  arūpiṃ  dhammaṃ paṭicca arūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  arūpiṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho . nahetupaccayā nava pañhā
Ahetukanti niyāmetabbaṃ.
   [258]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  dve  namagge  nava  nasampayutte tīṇi navippayutte
dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [259]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme
ekaṃ  navipāke  pañca  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  ekaṃ
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [260] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare
tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  cha  nissaye nava upanissaye tīṇi
purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme nava vipāke nava āhāre
nava  indriye  nava  jhāne  nava  magge  ekaṃ  sampayutte tīṇi
vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 141-144. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=42&item=255&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=42&item=255&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=42&item=255&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=42&item=255&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=255              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :