ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 9 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ
          Saññojanasampayuttadukaṃ
             paṭiccavāro
   [445]  Saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojanasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  saññojanasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā dve khandhe ... . saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca   saññojanavippayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
saññojanasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saññojanasampayuttaṃ
dhammaṃ   paṭicca   saññojanasampayutto   ca   saññojanavippayutto
Ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:   saññojanasampayuttaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {445.1}  Saññojanavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca saññojanavippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: saññojanavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... uddhaccasahagataṃ
mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhi  .  saññojanavippayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  saññojanasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā . saññojanavippayuttaṃ
dhammaṃ   paṭicca   saññojanasampayutto   ca   saññojanavippayutto
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca
sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {445.2}    Saññojanasampayuttañca    saññojanavippayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  saññojanasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe.
Saññojanasampayuttañca    saññojanavippayuttañca    dhammaṃ   paṭicca
saññojanavippayutto  dhammo  uppajjati hetupaccayā: saññojanasampayutte
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ uddhaccasahagate
khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {445.3}  Saññojanasampayuttañca  saññojanavippayuttañca  dhammaṃ
paṭicca saññojanasampayutto ca saññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti
Hetupaccayā:  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [446]  Saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojanasampayutto
dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā:  saññojanasampayuttaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  ...  dve  khandhe ... . saññojanasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca
saññojanavippayutto  dhammo  uppajjati ārammaṇapaccayā: uddhaccasahagate
khandhe  paṭicca   uddhaccasahagato  moho  .  saññojanasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca
dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā:  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā moho ca dve khandhe ....
   {446.1}  Saññojanavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca saññojanavippayutto
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  saññojanavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā.
Saññojanavippayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   saññojanasampayutto  dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:   uddhaccasahagataṃ   mohaṃ   paṭicca
sampayuttakā khandhā.
   {446.2}    Saññojanasampayuttañca    saññojanavippayuttañca
dhammaṃ    paṭicca   saññojanasampayutto   dhammo   uppajjati
ārammaṇapaccayā:  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ....
   [447]  Saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojanasampayutto
Dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā:  tīṇi  .  saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca  saññojanavippayutto  dhammo uppajjati adhipatipaccayā: ekaṃ .
Saññojanasampayuttañca    saññojanavippayuttañca    dhammaṃ   paṭicca
saññojanavippayutto  dhammo uppajjati adhipatipaccayā: saññojanasampayutte
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
   [448]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cha  adhipatiyā  pañca
anantare  cha  samanantare  cha  sahajāte  nava  aññamaññe  cha
nissaye  nava  upanissaye  cha  purejāte  cha  āsevane  cha
kamme  nava  vipāke  ekaṃ  āhāre  nava indriye nava jhāne
nava  magge  nava  sampayutte  cha  vippayutte  nava  atthiyā
nava natthiyā cha vigate cha avigate nava.
   [449]  Saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojanasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato  moho  .  saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
saññojanavippayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  uddhaccasahagate
khandhe  paṭicca  uddhaccasahagato  moho  .  saññojanavippayuttaṃ
dhammaṃ    paṭicca   saññojanavippayutto   dhammo   uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  saññojanavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ ... yāva
asaññasattā.
   [450]  Nahetuyā  tīṇi  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye   tīṇi   napurejāte   satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [451]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  cha  napacchājāte  nava naāsevane
nava  nakamme  cattāri  navipāke nava nasampayutte tīṇi navippayutte
cattāri nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [452] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Vipāke ekaṃ āhāre
tīṇi magge dve avigate tīṇi.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 256-260. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=42&item=445&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=42&item=445&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=42&item=445&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=42&item=445&items=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=445              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :