ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 9 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ
              Parāmāsadukaṃ
              paṭiccavāro
   [662]  Parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati
hetupaccayā:  parāmāsaṃ  paṭicca  sampayuttā  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  .  noparāmāsaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noparāmāso  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  noparāmāsaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhi yāva
asaññasattā  mahābhūtā  .  noparāmāsaṃ  dhammaṃ  paṭicca  parāmāso
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noparāmāse  khandhe  paṭicca
parāmāso  . noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāso ca noparāmāso
Ca    dhammā    uppajjanti   hetupaccayā:   noparāmāsaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  parāmāso ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve khandhe ... . parāmāsañca noparāmāsañca dhammaṃ paṭicca
noparāmāso  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noparāmāsaṃ  ekaṃ
khandhañca  parāmāsañca  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve khandhe ....
   [663]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  pañca  sabbattha  pañca
vipāke ekaṃ avigate pañca.
   [664] Noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  noparāmāsaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhi
yāva  asaññasattā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [665]  Parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca noparāmāso dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā: parāmāsaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . noparāmāsaṃ
dhammaṃ  paṭicca  noparāmāso  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:
noparāmāse   khandhe   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  yāva
asaññasattā . parāmāsañca noparāmāsañca dhammaṃ paṭicca noparāmāso
dhammo    uppajjati    naārammaṇapaccayā:    parāmāsañca
sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [666]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā pañca
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye   tīṇi   napurejāte  pañca  napacchājāte  pañca
naāsevane  pañca  nakamme  tīṇi  navipāke  pañca  naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
tīṇi   navippayutte   pañca   nonatthiyā   tīṇi   novigate
tīṇi.
   [667]  Hetupaccayā  naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā pañca
navipāke  pañca  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  pañca  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [668]  Nahetupaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
sabbattha ekaṃ avigate ekaṃ.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 391-393. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=42&item=662&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=42&item=662&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=42&item=662&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=42&item=662&items=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=662              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :