ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Sappītikadukakusalattikaṃ
   [1703]  Sappītikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappītiko  kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sappītikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
appītiko  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sappītikaṃ  kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  sappītiko  kusalo  ca  appītiko  kusalo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  appītikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca appītiko
kusalo   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   appītikaṃ  kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  sappītiko  kusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Sappītikaṃ  kusalañca  appītikaṃ  kusalañca  dhammaṃ  paṭicca  sappītiko
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1704] Hetuyā cha sabbattha cha avigate cha.
   [1705]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  cha  nakamme  cattāri
navippayutte cha.
     Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [1706]  Sappītiko  kusalo dhammo sappītikassa kusalassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tīṇi . appītiko kusalo dhammo appītikassa
kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1707]  Sappītiko  kusalo dhammo sappītikassa kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1708]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  adhipatiyā nava:
cattāri  sahajātādhipati  anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte
cha   upanissaye   nava   āsevane  nava  kamme  cattāri
āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cha magge cattāri
sampayutte cha atthiyā cha natthiyā nava vigate nava avigate cha.
   [1709] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1710] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri.
   [1711] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
       Yathā kusalattike evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [1712]  Sappītikaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappītiko  akusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  appītikaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  appītiko  akusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā: dve .
Sappītikaṃ  akusalañca  appītikaṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  sappītiko
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1713] Hetuyā cha ārammaṇe cha avigate cha.
            Kusalasadisaṃ.
     Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
   [1714]  Sappītikaṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  appītikaṃ abyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  appītiko  abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Sappītikaṃ  abyākatañca  appītikaṃ  abyākatañca  dhammaṃ paṭicca sappītiko
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1715]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  purejāte  cha
āsevane cha avigate nava.
   [1716]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  .pe.  nakamme  cattāri  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  nava  nasampayutte
tīṇi navippayutte cha.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
   [1717]  Sappītiko  abyākato  dhammo sappītikassa abyākatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1718]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  .pe.  sabbattha  nava  upanissaye  nava purejāte
tīṇi  pacchājāte  tīṇi  āsevane  nava  kamme  cattāri vipāke
Nava  āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne  nava  magge
cattāri sampayutte cha vippayutte pañca atthiyā nava.
         Sappītikadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 302-305. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1703&items=16              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1703&items=16&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1703&items=16              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1703&items=16              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1703              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :