ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Kusalattikalokiyadukaṃ
   [606]  Kusalaṃ  lokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo lokiyo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  lokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
lokiyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  lokiyaṃ  dhammaṃ
paṭicca  kusalo lokiyo ca abyākato lokiyo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  akusalaṃ  lokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo lokiyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākataṃ  lokiyaṃ dhammaṃ
paṭicca  abyākato  lokiyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Kusalaṃ  lokiyañca  abyākataṃ  lokiyañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
lokiyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  lokiyañca
abyākataṃ  lokiyañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  lokiyo  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [607] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [608]  Akusalaṃ  lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo lokiyo dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  .  abyākataṃ  lokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato lokiyo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [609]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
nava novigate pañca.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [610]  Kusalo  lokiyo  dhammo  kusalassa lokiyassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  . akusalo lokiyo dhammo akusalassa
lokiyassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  abyākato
lokiyo  dhammo  abyākatassa  lokiyassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [611]  Kusalo  lokiyo  dhammo  kusalassa lokiyassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  akusalo  lokiyo  dhammo
akusalassa  lokiyassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi .
Abyākato  lokiyo  dhammo  abyākatassa  lokiyassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [612]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [613]  Kusalaṃ  lokuttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  lokuttaro
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  lokuttaraṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [614]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  dve
avigate dve.
   [615] Naadhipatiyā dve.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [616]  Kusalo  lokuttaro  dhammo  kusalassa  lokuttarassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  abyākato lokuttaro dhammo
abyākatassa lokuttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [617]  Abyākato lokuttaro dhammo abyākatassa lokuttarassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  abyākato  lokuttaro dhammo
kusalassa lokuttarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [618] Kusalo lokuttaro dhammo kusalassa lokuttarassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  .  abyākato  lokuttaro  dhammo
abyākatassa  lokuttarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: abyākato
lokuttaro  dhammo  kusalassa  lokuttarassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:.
   [619]  Kusalo  lokuttaro  dhammo  abyākatassa lokuttarassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo: . abyākato lokuttaro dhammo
abyākatassa lokuttarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [620]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe
dve nissaye dve upanissaye cattāri avigate dve.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikalokiyadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 456-459. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2517&items=15              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2517&items=15&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=2517&items=15              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=2517&items=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2517              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :