ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
     Nakusalattikasattagocchakaduke kusalattikasattagocchakadukaṃ
   [620]  Nakusalaṃ  nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo saññojano
dhammo  uppajjati hetupaccayā: nakusalaṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
gantho  dhammo  uppajjati hetupaccayā: nakusalaṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca
akusalo  ogho dhammo uppajjati hetupaccayā: nakusalaṃ noyogaṃ dhammaṃ
paṭicca  akusalo  yogo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ
nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:
nakusalaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo parāmāso dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
             .pe.
     Nakusalattikanakāmāvacaraduke kusalattikakāmāvacaradukaṃ
   [621] Nakusalaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato kāmāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [622] Hetuyā pañca.
   [623]  Nakusalaṃ  nanakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [624] Hetuyā tīṇi.
      Nakusalattikanarūpāvacaraduke kusalattikarūpāvacaradukaṃ
   [625]  Nakusalaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato rūpāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [626] Hetuyā tīṇi.
   [627] Nakusalaṃ nanarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca abyākato narūpāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [628] Hetuyā pañca.
   [629]  Nakusalaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kusalo arūpāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [630] Hetuyā tīṇi.
     Nakusalattikanaarūpāvacaraduke kusalattikaarūpāvacaradukaṃ
   [631]  Nakusalaṃ  nanaarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [632] Hetuyā pañca.
     Nakusalattikanapariyāpannaduke kusalattikapariyāpannadukaṃ
   [633] Nakusalaṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato pariyāpanno
dhammo  uppajjati hetupaccayā: . naakusalaṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca
abyākato  pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā: . naabyākataṃ
napariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato pariyāpanno dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [634] Hetuyā pañca.
   [635] Nakusalaṃ naapariyāpannaṃ dhammaṃ paccayā kusalo apariyāpanno
dhammo uppajjati hetupaccayā: ... Abyākato apariyāpanno dhammo ....
Dve. Akusalamūle dve. Dukamūle dve.
   [636] Hetuyā cha.
      Nakusalattikananiyyānikaduke kusalattikaniyyānikadukaṃ
   [637] Nakusalaṃ naniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā kusalo niyyāniko dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
   [638] Naakusalaṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato aniyyāniko
dhammo  uppajjati hetupaccayā:  .  naabyākataṃ  naaniyyānikaṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [639] Hetuyā tīṇi.
       Nakusalattikananiyataduke kusalattikaniyatadukaṃ
   [640]  Kusalaṃ  naniyataṃ  dhammaṃ  paccayā kusalo niyato dhammo
uppajjati hetupaccayā: apariyāpannasadisaṃ. Chapañhā.
   [641] Nakusalaṃ  naaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  aniyato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naakusalaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca
abyākato  aniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . naabyākataṃ
naaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  aniyato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [642] Hetuyā pañca.
      Nakusalattikanasauttaraduke kusalattikasauttaradukaṃ
   [643]  Nakusalaṃ  nasauttaraṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato sauttaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . naakusalaṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca
abyākato  sauttaro  dhammo  uppajjati hetupaccayā: . naabyākataṃ
nasauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sauttaro  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [644] Hetuyā pañca.
       Nakusalattikanasaraṇaduke kusalattikasaraṇadukaṃ
   [645]  Nakusalaṃ  nasaraṇaṃ dhammaṃ paccayā akusalo saraṇo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [646] Hetuyā tīṇi.
   [647]  Nakusalaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato araṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  naabyākataṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  araṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nakusalaṃ
naaraṇañca   naabyākataṃ   naaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
                 ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 441-445. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=2312&items=28              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=2312&items=28&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2312&items=28              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2312&items=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2312              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :