ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Nasanidassanattikanoāsavaduke sanidassanattikaāsavadukaṃ
     [732]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   noāsavaṃ   dhammaṃ  paṭicca  anidassana-
appaṭigho āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [733] Hetuyā tīṇi.
     [734]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nanoāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassana-
sappaṭigho noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [735] Hetuyā ekavīsa.
           Nasanidassanattikanasāsavadukasanidassanattikasāsavadukaṃ
     [736]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nasāsavaṃ   dhammaṃ   paṭicca  sanidassana-
sappaṭigho sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [737] Hetuyā ekavīsa.
                Nasanidassanattikaāsavasampayuttaduke
                 sanidassanattikaāsavasampayuttadukaṃ
     [738]    Nasanidassanasappaṭighaṃ    naāsavasampayuttaṃ    dhammaṃ   paṭicca
anidassanaappaṭigho āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [739] Hetuyā tīṇi.
     [740]    Nasanidassanasappaṭighaṃ    naāsavavippayuttaṃ    dhammaṃ   paṭicca
sanidassanasappaṭigho   āsavavippayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Ekavīsa.
                 Nasanidassanattikanaāsavasāsavaduke
                  sanidassanattikaāsavasāsavadukaṃ
     [741]     Nasanidassanasappaṭighaṃ    naāsavañcevanaanāsavañca    dhammaṃ
paṭicca    anidassanaappaṭigho    āsavocevasāsavoca    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
     [742] Hetuyā tīṇi.
     [743]    Nasanidassanasappaṭighaṃ    naanāsavañcevananocaāsavaṃ    dhammaṃ
paṭicca    sanidassanasappaṭigho   sāsavocevanocaāsavo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
     [744] Hetuyā ekavīsa.
              Nasanidassanattikanaāsavaāsavasampayuttaduke
               sanidassanattikaāsavaāsavasampayuttadukaṃ
     [745]      Nasanidassanasappaṭighaṃ     naāsavañcevanaāsavavippayuttañca
dhammaṃ   paṭicca   anidassanaappaṭigho   āsavocevaāsavasampayuttoca   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
     [746] Hetuyā tīṇi.
     [747]     Nasanidassanasappaṭighaṃ     naāsavavippayuttañcevananocaāsavaṃ
Dhammaṃ     paṭicca     anidassanaappaṭigho    āsavasampayuttocevanocaāsavo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [748] Hetuyā tīṇi.
             Nasanidassanattikaāsavavippayuttanasāsavaduke
              sanidassanattikaāsavavippayuttasāsavadukaṃ
     [749]    Nasanidassanasappaṭighaṃ    āsavavippayuttaṃ    nasāsavaṃ   dhammaṃ
paṭicca   sanidassanasappaṭigho   āsavavippayutto   sāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:. Ekavīsa.
     [750]    Nasanidassanasappaṭighaṃ    āsavavippayuttaṃ   naanāsavaṃ   dhammaṃ
paṭicca     anidassanaappaṭigho     āsavavippayutto    anāsavo    dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
     [751] Hetuyā tīṇi.
              Nasanidassanattikanosaññojanagocchakaduke
               nasanidassanattikasaññojanagocchakadukaṃ
     [752]     Nasanidassanasappaṭighaṃ     nosaññojanaṃ    dhammaṃ    paṭicca
anidassanaappaṭigho saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [753] Hetuyā tīṇi.
                Nasanidassanattikanoganthagocchakaduke
                  sanidassanattikaganthagocchakadukaṃ
     [754]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassanaappaṭigho
Gantho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [755] Hetuyā tīṇi.
                Nasanidassanattikanooghagocchakaduke
                  sanidassanattikaoghagocchakadukaṃ
     [756]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nooghaṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassanaappaṭigho
ogho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [757] Hetuyā tīṇi.
                Nasanidassanattikanoyogagocchakaduke
                  sanidassanattikayogagocchakadukaṃ
     [758]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  noyogaṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassanaappaṭigho
yogo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [759] Hetuyā tīṇi.
               Nasanidassanattikanonīvaraṇagocchakaduke
                 sanidassanattikanīvaraṇagocchakadukaṃ
     [760]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nonīvaraṇaṃ  dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [761] Hetuyā tīṇi.
              Nasanidassanattikanoparāmāsagocchakaduke
                sanidassanattikaparāmāsagocchakadukaṃ
     [762]     Nasanidassanasappaṭighaṃ     noparāmāsaṃ    dhammaṃ    paṭicca
Anidassanaappaṭigho parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā:.
     [763] Hetuyā tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 456-460. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=2424&items=32              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=2424&items=32&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2424&items=32              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2424&items=32              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2424              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :