ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Nasaraṇaduka navedanāttikaṃ
   [271] Nasaraṇaṃ nasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nasaraṇaṃ  nadukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ
naadukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasaraṇaduka navipākattikaṃ
   [272] Nasaraṇaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasaraṇaṃ navipākadhammadhammaṃ
paṭicca ... Nasaraṇaṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca ....
        Nasaraṇaduka naupādinnupādāniyattikaṃ
   [273]  Nasaraṇaṃ  naupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasaraṇaṃ   naanupādinnupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca  ...  nasaraṇaṃ
naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca ....
             .pe.
          Nasaraṇaduka nasanidassanattikaṃ
   [274]  Nasaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
Nasanidassanasappaṭigho  dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   nasaraṇaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naaraṇo  nasanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nasaraṇo  nasanidassanasappaṭigho  ca  naaraṇo  nasanidassana-
sappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  naaraṇaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naaraṇo  nasanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nasaraṇo  nasanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
naaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nasanidassana-
sappaṭigho  ca  naaraṇo  nasanidassanasappaṭigho  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  nasaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighañca  naaraṇaṃ  nasanidassana-
sappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nasanidassanasappaṭigho  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [275] Hetuyā nava.
   [276]  Nasaraṇaṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
naanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naaraṇaṃ
naanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naaraṇo  naanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naaraṇaṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasaraṇo   naanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  naaraṇaṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
Naanidassanasappaṭigho  ca  naaraṇo  naanidassanasappaṭigho  ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  nasaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighañca  naaraṇaṃ
naanidassanasappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naanidassanasappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [277] Hetuyā pañca ārammaṇe dve avigate pañca.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ.
   [278]  Nasaraṇaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [279] Hetuyā ekaṃ sabbattha vitthāro.
         Paccanīya dukattikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 69-71. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=271&items=9              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=271&items=9&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=271&items=9              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=271&items=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=271              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :