ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Paccanīyadukadukapaṭṭhānaṃ
          nahetudukanasahetukadukaṃ
   [455] Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [456] Hetuyā tīṇi ārammaṇe ekaṃ avigate tīṇi.
   [457] Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [458]  Nahetuṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu nasahetuko
Dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [459] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava.
   [460]  Nahetu  nasahetuko  dhammo  nahetussa  nasahetukassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [461] Nahetu nasahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  nahetu  nasahetuko  dhammo  nanahetussa
nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [462] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe cattāri avigate cattāri.
   [463] Nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
naahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ
paṭicca nahetu naahetuko ca nanahetu naahetuko ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi.
   [464] Nanahetuṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu naahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nanahetuṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca
nahetu  naahetuko  dhammo uppajjati hetupaccayā: nanahetuṃ naahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naahetuko  ca  nanahetu naahetuko ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [465]  Nahetuṃ  naahetukañca  nanahetuṃ  naahetukañca  dhammaṃ
paṭicca   nahetu  naahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Nahetuṃ  naahetukañca  nanahetuṃ  naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
naahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  naahetukañca
nanahetuṃ  naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu naahetuko ca nanahetu
naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [466]  Hetuyā  nava  ārammaṇe nava avigate nava sabbattha
nava.
          Nahetudukanahetusampayuttadukaṃ
   [467] Nahetuṃ nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu nahetu-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nahetuṃ
nahetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nahetuvippayutto  dhammo
upapajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nanahetuṃ  nahetuvippayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nanahetu  nahetuvippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi.
   [468] Hetuyā nava sabbattha vitthāro.
          Nahetudukanahetusahetukadukaṃ
   [469]  Nahetuṃ  nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ paṭicca nahetu
nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  yāva
pañhāvārepi  ekaṃ  .  nanahetuṃ  naahetukañcevananacahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca   nanahetu   naahetukocevananacahetu   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
         Nahetudukanahetuhetusampayuttadukaṃ
   [470]  Nahetuṃ  nahetuñcevanahetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  nahetucevanahetuvippayuttoca  dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Nanahetuṃ  nahetuvippayuttañcevananacahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca  nanahetu
nahetuvippayuttocevananacahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
         Nahetudukanahetunasahetukadukaṃ
   [471] Nahetuṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca  nahetu nahetu-
nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . nahetuṃ nahetuṃ
naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu nahetu naahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā:.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 117-120. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=455&items=17              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=455&items=17&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=455&items=17              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=455&items=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=455              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :