ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Ajjhattikadukakusalattike
          naajjhattikadukanakusalattikaṃ
   [292]  Ajjhattikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naajjhattiko nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  bāhiraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naajjhattiko  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Ajjhattikaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naajjhattiko  naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  bāhiraṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naajjhattiko
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākatamūlaṃ
tīṇiyeva.
          Upādādukakusalattike
          naupādādukanakusalattikaṃ
   [293]  Noupādā  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nanoupādā nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .  noupādā akusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nanoupādā  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi. Abyākatamūlaṃ tīṇiyev.
          Upādinnadukakusalattike
          naupādinnadukanakusalattikaṃ
   [294]  Anupādinnaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca naupādinno nakusalo
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  . anupādinnaṃ akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca   naupādinno  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ. Abyākatamūlaṃ ekameva.
         Upādānagocchakadukakusalattike
        noupādānagocchakadukanakusalattikaṃ
   [295]  Noupādānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno nakusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ  .  noupādānaṃ  akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca noupādāno naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
         Kilesagocchakadukakusalattike
         nokilesagocchakadukanakusalattikaṃ
   [296] Nokilesaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nokileso naakusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
         Dassanenapahātabbadukakusalattike
         nadassanenapahātabbadukanakusalattikaṃ
   [297]  Nadassanenapahātabbaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nadassanena-
pahātabbo  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Dassanenapahātabbaṃ   akusalaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbo
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: dve .  nadassanena-
pahātabbaṃ   abyākataṃ   dhammaṃ   paṭicca   nanadassanenapahātabbo
Naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: dve.
         Bhāvanāyapahātabbadukakusalattike
        nabhāvanāyapahātabbadukanakusalattikaṃ
   [298]  Nabhāvanāyapahātabbaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nanabhāvanāya-
pahātabbo  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Bhāvanāyapahātabbaṃ  akusalaṃ   dhammaṃ  paṭicca   nabhāvanāyapahātabbo
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  . nabhāvanāya-
pahātabbaṃ   abyākataṃ   dhammaṃ   paṭicca   nanabhāvanāyapahātabbo
naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: dve.
        Dassanenapahātabbahetukadukakusalattike
        nadassanenapahātabbahetukadukanakusalattikaṃ
   [299] Nadassanenapahātabbahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena-
pahātabbahetuko  nakusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ .
Dassanenapahātabbahetukaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabba-
hetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . Nadassanena-
pahātabbahetukaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbahetuko
naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: dve.
     Abyākatavāre sabbattha paccayavasena gaṇetabbaṃ.
        Bhāvanāyapahātabbahetukadukakusalattike
       nabhāvanāyapahātabbahetukadukanakusalattikaṃ
   [300] Nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāya-
pahātabbahetuko  nakusalo  dhammo uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ .
Nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nabhāvanāyapahātabba-
hetuko naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . Abyākatamūlaṃ
dve.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 208-211. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=812&items=9              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=812&items=9&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=812&items=9              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=812&items=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=812              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :