ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
๙. สุปปารกชาดก (๔๖๓)
ว่าด้วยพ่อค้าสุปปารกะ
(พวกพ่อค้ากล่าวว่า) [๑๐๘] มนุษย์ทั้งหลายมีจมูกแหลม ย่อมโผล่ขึ้น ดำลง ท่านสุปปารกะ พวกเราขอถาม ทะเลนี้ชื่ออะไร {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๗ หน้า : ๓๗๑}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก [๑๑. เอกาทสกนิบาต]

๙. สุปปารกชาดก (๔๖๓)

(พระโพธิสัตว์กล่าวว่า) [๑๐๙] เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุกัจฉา แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้เขาเรียกว่า ขุรมาลี (พวกพ่อค้าถามพระโพธิสัตว์ว่า) [๑๑๐] ทะเลปรากฏเหมือนกองไฟและดวงอาทิตย์ ท่านสุปปารกะ พวกเราขอถาม ทะเลนี้ชื่ออะไร (พระโพธิสัตว์กล่าวแก่พวกพ่อค้านั้นว่า) [๑๑๑] เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุกัจฉา แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้เขาเรียกว่า อัคคิมาลี (พวกพ่อค้าถามว่า) [๑๑๒] ทะเลปรากฏเหมือนนมส้มและนมสด ท่านสุปปารกะ พวกเราขอถาม ทะเลนี้ชื่ออะไร (พระโพธิสัตว์ตอบว่า) [๑๑๓] เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุกัจฉา แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้เขาเรียกว่า ทธิมาลี (พวกพ่อค้าถามว่า) [๑๑๔] ทะเลปรากฏเหมือนหญ้าคาและข้าวกล้า ท่านสุปปารกะ พวกเราขอถาม ทะเลนี้ชื่ออะไร (พระโพธิสัตว์ตอบว่า) [๑๑๕] เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุกัจฉา แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้เขาเรียกว่า กุสมาลี {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๗ หน้า : ๓๗๒}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก [๑๑. เอกาทสกนิบาต]

๙. สุปปารกชาดก (๔๖๓) รวมชาดกที่มีในนิบาตนี้

(พวกพ่อค้าถามว่า) [๑๑๖] ทะเลปรากฏเหมือนต้นอ้อและต้นไผ่ ท่านสุปปารกะ พวกเราขอถาม ทะเลนี้ชื่ออะไร (พระโพธิสัตว์ตอบว่า) [๑๑๗] เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุคัจฉะ แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้เขาเรียกว่า นฬมาลี (พวกพ่อค้าถามว่า) [๑๑๘] เสียงน่ากลัวมาก น่าสยดสยอง ฟังคล้ายเสียงของอมนุษย์ ทะเลปรากฏเหมือนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท่านสุปปารกะ พวกเราขอถาม ทะเลนี้ชื่ออะไร (พระโพธิสัตว์ตอบว่า) [๑๑๙] เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุคัจฉะ แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้เขาเรียกว่า พลวามุขี [๑๒๐] ตั้งแต่ข้าพเจ้ารู้เดียงสา ข้าพเจ้าจำตัวเองได้ว่า ข้าพเจ้ายังไม่ได้รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้สักตัวหนึ่งเลย ด้วยสัจจวาจานี้ ขอเรือจงกลับโดยความสวัสดีเถิด
สุปปารกชาดกที่ ๙ จบ
รวมชาดกที่มีในนิบาตนี้ คือ
๑. มาตุโปสกชาดก ๒. ชุณหชาดก ๓. ธัมมเทวปุตตชาดก ๔. อุทยชาดก ๕. ปานียชาดก ๖. ยุธัญชยชาดก ๗. ทสรถชาดก ๘. สังวรชาดก ๙. สุปปารกชาดก
เอกาทสกนิบาต จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๗ หน้า : ๓๗๓}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๓๗๑-๓๗๓. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=463              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=27&A=6340&Z=6379                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1588              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=27&item=1588&items=13              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=1327              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=27&item=1588&items=13              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=1327                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu27              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/ja463/en/rouseบันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :