ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [276]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa arammana-
paccayena paccayo: cittam arabbha cittam uppajjati . mulam pucchitabbam
Cittam  arabbha  bahira  khandha  uppajjanti  .  mulam  pucchitabbam
cittam arabbha cittanca sampayuttaka ca khandha uppajjanti.
   {276.1}  Bahiro dhammo bahirassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam katva tam paccavekkhati assadeti
abhinandati  tam  arabbha  rago  .pe.  domanassam uppajjati pubbe
sucinnani  paccavekkhati  jhana  vutthahitva  jhanam ... Ariya magga
vutthahitva  maggam  ...  phalam  ... nibbanam paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  avajjanaya  arammana-
paccayena paccayo  ariya  bahire  pahine  kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese ... pubbe  samudacinne  kilese jananti rupe
.pe. vatthum ... bahire khandhe aniccato .pe. Domanassam uppajjati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
cetopariyananena  bahiracittasamangissa  cittam  janati  akasanan-
cayatanam   vinnanancayatanassa   akincannayatanam   nevasanna-
nasannayatanassa   rupayatanam   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam
arammanapaccayena  paccayo  photthabbayatanam ...  bahira  khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya  arammana-
paccayena paccayo.
   {276.2}  Bahiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa arammana-
paccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Tam paccavekkhati
Assadeti  abhinandati  tam  arabbha cittam uppajjati pubbe sucinnani
... jhana vutthahitva jhanam ... . sankhittam sabbam katabbam. Pubbe
samudacinne ... rupe .pe. vatthum aniccato vipassati .pe. Assadeti
abhinandati tam arabbha cittam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati.
Sankhittam  .  rupayatanam  cakkhuvinnanassa photthabbayatanam ... bahira
khandha   iddhividhananassa   cetopariyananassa   pubbenivasanussati-
nanassa   yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   {276.3} Bahiro dhammo ajjhattikassa ca bahirassa ca dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ... tam
paccavekkhati  assadeti  abhinandati  tam arabbha cittanca sampayuttaka
ca  khandha  uppajjanti  . sankhittam sabbam katabbam . Bahire khandhe
aniccato  vipassati  .pe. assadeti abhinandati tam arabbha cittanca
sampayuttaka  ca  khandha uppajjanti dibbena cakkhuna rupam passati .
Sankhittam  .  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca  khandhanam
photthabbayatanam  ... bahira khandha iddhividhananassa cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya  arammanapaccayena paccayo . ajjhattiko ca bahiro ca
dhamma ajjhattikassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 161-163. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item.php?book=43&item=276&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item.php?book=43&item=276&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=43&item=276&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=276&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=276              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com